Nettbutikk - 1 -
Til innhold nettbutikk

1 -

17938 
1 PM 1 og 9 - 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 5 øre - stemplet "Bergen 30.8.09" på ufrankert postkort sendt lokalt.  
200
4175 
1 PM 1(2) - 1 øre Central at betale stemplet "Kristiania 31.XII.02" på baksiden av konvolutt sendt fra Sverige.  
350
17520 
1 PM 1(2) - 1 øre Central at betale stemplet "Bergen (uleselig dato) liten helsak-konvolutt sendt fra Sverige.  
150
20794 
1 PM 1(2) - 1 øre Central at betale stemplet "Christiania 1.I.97" på baksiden av liten helsak-konvolutt sendt fra Sverge.  
200
23957 
1 PM 1(2), og 3(3) - 1 og 10 øre Central at betale = 32 øre - stemplet "Eidsøren 22.IX.92" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra U.S.A. En 10-øre er defekt.  
400
12256 
1 PM 1(2), 5(3) og 6(2) - 1, 50 og 20 øre Central at betale = 192 øre - stemplet "Christiania 28.III.96" på medtatt emballasje for fotografier sendt tfra Racine, U.S.A.  
800
24538 
1 PM 1(4) og 3(2) - 1 og 10 øre Central at betale = 24 øre - stemplet "Egersund 11.II.90" på brevbakside.  
500
10902 
1 NK 73(6), 74(4), 75(2), 1(19) og 9(6) - 1, 2 og 3 øre Knudsen fintagget samt 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 63 øre - stemplet "Bergen 25.VII.05" på konvolutt sendt til Bergen. Uvanlig kombinasjonsbrev.  
1.200
23925 
2 PM 2 og 4 - 4 og 20 øre Central at betale = 24 øre - stemplet "Risør 27.IV.96" på postkort sendt fra Leith, England. Arkivhull.  
150
10785 
2 PM 2 og 4(6) - 4 og 20 øre Central at betale = 124 øre - stemplet "Sogndal i Dalane 30.III.95" på baksiden av ufrankert bankobrev sendt fra Bergen. En 20-øre er defekt.  
1.000
5754 
2 PM 2 og 7 - 4 øre Central at betale og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Rørvik i Namdalen 9.XI.01" på baksiden av konvolutt sendt via Christiania fra Lambert, Minnesota, U.S.A.  
900
23953 
2 PM 2(2) - 4 øre Central at betale stemplet "Bergen 21.6.1902" på baksiden av konvolutt sendt fra Østerrike.  
350
23966 
2 PM 2(2) - 4 øre Central at betale stemplet "Risør 23.II.00" på brevkort sendt fra Cardiff, Wales. Arkivhull.  
250
24538 
3 PM 1(4) og 3(2) - 1 og 10 øre Central at betale = 24 øre - stemplet "Egersund 11.II.90" på brevbakside.  
500
16871 
3 PM 3(2) og 6(5) - vannrett par 10 øre samt femstripe 20 øre Centraltrykkeriet grovtagget at betale = 120 øre - stemplet "Egersund 16.X.96" på baksiden av medtatt konvolutt sendt fra Canada. Merkene (som er falt av underveis) har vært stemplet "South Nelson SP 28 96". Transittstemplet "St.John" dagen etter.  
7.000
23957 
3 b PM 1(2), og 3(3) - 1 og 10 øre Central at betale = 32 øre - stemplet "Eidsøren 22.IX.92" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra U.S.A. En 10-øre er defekt.  
400
23925 
4 PM 2 og 4 - 4 og 20 øre Central at betale = 24 øre - stemplet "Risør 27.IV.96" på postkort sendt fra Leith, England. Arkivhull.  
150
19296 
4 PM 4(2) - 20 øre Central at betale stemplet "Christiania 8.V.92" på baksiden av oppsprettet konvolutt sendt ufrankert fra Usa. Diverse påstemplinger. (Se foto).  
800
10785 
4 PM 2 og 4(6) - 4 og 20 øre Central at betale = 124 øre - stemplet "Sogndal i Dalane 30.III.95" på baksiden av ufrankert bankobrev sendt fra Bergen. En 20-øre er defekt.  
1.000
12256 
5 PM 1(2), 5(3) og 6(2) - 1, 50 og 20 øre Central at betale = 192 øre - stemplet "Christiania 28.III.96" på medtatt emballasje for fotografier sendt tfra Racine, U.S.A.  
800
23969 
6 PM 6 - 20 øre Central at betale - stemplet "Risør 29.V.01" på baksiden av konvolutt frankert med 2 stk. NK 76 sendt fra Kristiania.  
600
12256 
6 PM 1(2), 5(3) og 6(2) - 1, 50 og 20 øre Central at betale = 192 øre - stemplet "Christiania 28.III.96" på medtatt emballasje for fotografier sendt tfra Racine, U.S.A.  
800
16871 
6 PM 3(2) og 6(5) - vannrett par 10 øre samt femstripe 20 øre Centraltrykkeriet grovtagget at betale = 120 øre - stemplet "Egersund 16.X.96" på baksiden av medtatt konvolutt sendt fra Canada. Merkene (som er falt av underveis) har vært stemplet "South Nelson SP 28 96". Transittstemplet "St.John" dagen etter.  
7.000
5754 
7 PM 2 og 7 - 4 øre Central at betale og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Rørvik i Namdalen 9.XI.01" på baksiden av konvolutt sendt via Christiania fra Lambert, Minnesota, U.S.A.  
900
11751 
8 PM 8, 9 og 12 - 1, 4 og 20 øre Knudsen at betale = 25 øre - stemplet "Bergen Tur 3 27.5.1922" på postkort sendt fra Nederland til Bergen.  
250
4453 
8 PM 8 og 11 - 1 og 15 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Oslo 10.XII.26" på postkort sendt fra U.S.A.  
200
10295 
8 PM 8 og 11 - 1 og 15 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Bergen 4.XI.26" på underfrankert postkort sendt fra U.S.A.  
150
18417 
8 PM 8 og 11 - 1 og 15 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Drammen 9.12.26" på konvolutt sendt fra utlandet.  
175
13291 
8 PM 8(2) og 9 - 1 og 4 øre Knudsen at betale = 6 øre - stemplet "Bergen 10.VIII.10" på konvolutt frankert med 10 øre Chr.X og 2 øre Bølgelinjer sendt fra Skagen, Danmark.  
250
25314 
8 PM 8(2) og 9 - 1 og 4 øre Knudsen at betale = 6 øre - stemplet "Bergen 14.VII.19" på baksiden av konvolutt sendt fra Danmark.  
150
733 
8 PM 8(2), 9 og 10 - 1, 4 og 10 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Bergen 13.XI.20" på konvolutt sendt fra Tyskland.  
300
19964 
8 NK 120, 123(2) samt PM 8(19), 10 og 16 - 10 og 25 øre Posthorn 1920 samt 1, 10 og 100 øre "at betale" = 189 øre - stemplet "Follesøy 22.IX.23" på følgebrev sendt fra Danmark til Norheimsund. Påsatt 110 øre porto på baksiden i Bergen. Omadressert og på nytt portobelagt. Mangler merker på forsiden.  
3.800
5022 
9 NK 98 - 3 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 14.XI.05" på postkort sendt til Fjøsanger. Portobelagt med 4 øre som er betalt med PM 9 - 4 øre Knudsen at betale.  
100
17938 
9 PM 1 og 9 - 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 5 øre - stemplet "Bergen 30.8.09" på ufrankert postkort sendt lokalt.  
200
11751 
9 PM 8, 9 og 12 - 1, 4 og 20 øre Knudsen at betale = 25 øre - stemplet "Bergen Tur 3 27.5.1922" på postkort sendt fra Nederland til Bergen.  
250
13291 
9 PM 8(2) og 9 - 1 og 4 øre Knudsen at betale = 6 øre - stemplet "Bergen 10.VIII.10" på konvolutt frankert med 10 øre Chr.X og 2 øre Bølgelinjer sendt fra Skagen, Danmark.  
250
25314 
9 PM 8(2) og 9 - 1 og 4 øre Knudsen at betale = 6 øre - stemplet "Bergen 14.VII.19" på baksiden av konvolutt sendt fra Danmark.  
150
733 
9 PM 8(2), 9 og 10 - 1, 4 og 10 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Bergen 13.XI.20" på konvolutt sendt fra Tyskland.  
300
4016 
9 PM 9 - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Aalesund 20.VII.18" på underfrankert postkort sendt fra Danmark.  
175
15015 
9 PM 9 - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania 28.III.14" på underfrankert postkort sendt fra Russland.  
200
12578 
9 PM 9 og 10(2) - 4 og 10 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Gloppen 18.VII.05" på postkort frankert med 2 stk. 1/2 penny Edward VII.  
175
296 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 30.1.11" på på baksiden av konvolutt sendt fra England.  
100
9539 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Hevne 26.II.07" på forsiden av postkort sendt fra U.S.A.  
150
9633 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Kristiania 17.XI.04" på postkort frankert med 2 stk. 1/2 penny Edward VII sendt fra England til Kristiania.  
200
12661 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 18.VI.10" på baksiden av konvolutt feankert med 1 penny Edward VII sendt fra England.  
250
13585 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 5.IX.03" på postkort frankert med 1 penny Edwaer VII sendt fra England.  
250
13677 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Hop 10.V.06" på lærbrev sendt fra New Orleans, Usa.  
150
17703 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 5.II.12" på baksiden av konvolutt sendt tfra Manchester, England.  
200
17921 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 21.4.1904" på postkort sendt fra England.  
250
17930 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 21.4.1904" på postkort sendt fra England.  
250
17943 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Skien 19.XII.03" på konvolutt sendt fra New York.  
400
23967 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 18.II.12" på baksiden av konvolutt sendt fra London, England.  
200
23976 
9 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 5.IX.1912" på baksiden av konvolutt sendt fra U.A.S.  
200
8609 
9 PM 9 og 12 samt NK 96 - 4 og 20 øre Knudsen at betale samt 1 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Sandnessjøen 4.I.23" på portokart sendt til Tåvær.  
800
24556 
9 PM 9, 12 og 17(6) - 4 og 20 øre Knudsen at betale samt 200 øre Knudsen å betale = 1224 øre - stemplet "Bergen 11 V 25" på portokupong.  
5.000
14373 
9 BK 55II - 3 øre oransje (NK 75) brevkort stemplet "Kristiania 22.5.07" sendt til Lysaker. Her er det satt i porto med 4 øre (PM 9) som er stemplet "Lysaker 23.V.07".  
150
5902 
9 PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Sandefjord 12.X.10" på postkort sendt sendt fra U.A.A.  
150
5922 
9 PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen 9.III.19" på baksiden av litt medtatt konvolutt sendt fra Australia.  
200
9061 
9 PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen 8.IX.17" på baksiden av konvolutt sendt fra England til Nerstrand.  
400
9491 
9 PM 9(2) - vannrett par 4 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania 5.10.08" (feilstilt stempel) på postkort sendt fra England.  
250
9554 
9 PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania 10.IX.06" på postkortfrankert med 1/2 penny Edward VII sendt fra England via Bureau Reexp. De Christiania til Kristiania.  
200
12581 
9 PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Trondhjem 30.7.1915" på postkort frankert med 1 cent Franklin sendt fra Astoria, U.S.A.  
150
13621 
9 PM 9(2) - vannrett par 4 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania 22.II.01" på baksiden av sørgekonvolutt sendt til Ivar Avatsmark fra Wien, Østerrike. Mange stempler.  
500
15072 
9 PM 9(2) - vannrett par 4 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania 2.II.13" på postkort sendt fra U.S.A. Venstre merke i part er skadet.  
100
18401 
9 PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania" på konvolutt sendt fra Invergordon, England i juli 1920.  
200
23955 
9 PM 9(4) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen 22.VI.26" på postkort sendt fra U.S.A.  
400
10902 
9 NK 73(6), 74(4), 75(2), 1(19) og 9(6) - 1, 2 og 3 øre Knudsen fintagget samt 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 63 øre - stemplet "Bergen 25.VII.05" på konvolutt sendt til Bergen. Uvanlig kombinasjonsbrev.  
1.200
9500 
9 b PM 9b - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen Tur 2 27.XII.18" på postkort sendt fra Aarhus, Danmark.  
125
19964 
10 NK 120, 123(2) samt PM 8(19), 10 og 16 - 10 og 25 øre Posthorn 1920 samt 1, 10 og 100 øre "at betale" = 189 øre - stemplet "Follesøy 22.IX.23" på følgebrev sendt fra Danmark til Norheimsund. Påsatt 110 øre porto på baksiden i Bergen. Omadressert og på nytt portobelagt. Mangler merker på forsiden.  
3.800
733 
10 PM 8(2), 9 og 10 - 1, 4 og 10 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Bergen 13.XI.20" på konvolutt sendt fra Tyskland.  
300
4148 
10 PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Trondhjem 20.5.09" på postkort sendt fra Stettin, Tyskland.  
100
4753 
10 PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Indre Arne 31.III.17" på postkort sendt ufrankert fra Kristiania.  
125
9253 
10 PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Trondhjem 18.9.1911" på ufrankert postkort sendt fra Tvedestrand.  
100
12740 
10 PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen 17.XII.22" på postkort frankert med 5 øre Løve sendt fra Sverige.  
100
22945 
10 PM 10 - blekk-krysset 10 øre Knudsen at betale på portokart stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania A 18.III.24" sendt til Aarø.  
500
25198 
10 PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Trondheim 2.V.02" på brevkort sendt fra Kaiserslautern i Bayern.  
125
28224 
10 PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania 30.III.21" på postkort sendt fra Sverige.  
100
30805 
10 PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Moss 3.VI.07" på brevkort sendt fra Berlin, Tyskland.  
100
23954 
10 PM 10 - 10 øre Knudsen at betale - stemplet "Bergen 2.VIII.22" på postkort frankert med NK 120 sendt fra Geilo.  
110
4706 
10 PM 10 og 11 - 10 og 15 øre Knudsen at betale = 25 øre - stemplet "Bergen 23.12.19" på postkort sendt fra Frankrike.  
150