Nettbutikk - 453 -
Til innhold nettbutikk

453 -

24587 
453 NK 453 - 25 øre Olav stemplet "Oslo 26.11.1960" på postkort sendt til Oslo. Her er kortet påsemplet 50 øre frankeringsavtrykk og videresend til Emmastad, Curacao.  
75
26191 
453 NK 453 - 25 øre Olav stemplet "Sørvik 12.12.61" på postkort sendt til Trondheim.  
50
26229 
453 NK 453 - 25 øre Olav stemplet "Sørvik 22.12.59" på postkort sendt til Trondheim.  
50
4726 
453 NK 453, 456 og 462(2) - 25, 35 og 50 øre Olav = 160 øre - stemplet "Bergen 7.12.62" på konvolutt sendt ekspress til Tyskland. Konvolutten ble utgitt i anledning av at KNM Kobben (U 3) ble overført til Marinen.  
75
11091 
453 NK 453 og 469 - 25 øre Olav og 1 kr Olav = 125 øre - stemplet "Lillestrøm 19.9.1961" på konvolutt sendt til Usa.  
60
12530 
453 NK 453 og 469 - 25 øre Olav og 1 kr Olav = 125 øre - stemplet "Skandinavia New York Dc-8 1.5.1960" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
30
12534 
453 NK 453 og 469 - 25 øre Olav og 1 kr Olav = 125 øre - stemplet "Skandinavia New York Dc-8 1.5.1960" på konvolutt sendt til Usa.  
30
22478 
453 NK 453 og 469 - 25 øre Olav og 1 kr Olav = 125 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 10.4.62" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
75
14983 
453 NK 453 og 513 - 25 øre Olav og 5 øre Posthorn = 30 øre - stemplet "Oslo-Fagernes 30.9.67 T 281" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
8466 
453 NK 390, 392, 453(2) og 461 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 samt 25 og 50 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 17.3.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
1613 
454 NK 454 - 25 øre Olav stemplet KPH "Sandviktun" (4 pkt.) på uadressert konvolutt.  
200
4880 
454 NK 454 - 25 øre Olav maskinstemplet "Odda 24.12.1963" tekst "Odda Kommune 1913-1963" på postkort sendt til Grimo.  
150
5961 
454 NK 454 - 25 øre Olav stemplet KPH "Norefjell" (1 pkt.) på uadressert konvolutt.  
50
10050 
454 NK 454 - 25 øre Olav stemplet "Sunde i Sunnhordland 19.12.63" på julekort sendt til Bergen. Påsatt NKS julemerke 1963.  
50
15732 
454 NK 454 - 25 øre Olav stemplet "Strengelvåg 2.1.63" på postkort sendt til Rinøyvåg.  
60
15803 
454 NK 454 - 25 øre Olav maskinstemplet "Oslo Br. 2.5.63" tekst "Vern NaturenA" på konvolutt sendt til Tromsø.  
50
2164 
454 NK 454 og 463 - 25 og 55 øre Olav = 80 øre - maskinstemplet "Bergen 17.12.72" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Minde.  
70
12922 
454 NK 454 og 508 - 25 øre Olav og 150 øre Norsk flygning = 175 øre - stemplet "Bergen 6.2.63" på konvolutt sendt ekspress lokalt.  
75
29182 
454 NK 454(2) og 510(2) - 25 øre Olav og 1.00 kr Skogadministrasjon = 250 øre - stemplet "Bergen 9.8.63" på konvolutt sendt til Curacao. Ankomst-stemplet på baksiden.  
200
27680 
455 NK 445 og 455 - 25 øre Nordkapp V og 30 øre Olav = 55 øre - stemplet "Nordkapp 3.7.64" på postkort sendt til Tyskland.  
150
10737 
455 NK 455 - 30 øre Olav stemplet "Ytre Arna 22.12.64" på postkort sendt til Bergen.  
50
10856 
455 NK 455 - 30 øre Olav maskinstemplet "Moss 5.12.1964" tekst "Bruk Julemerket" på konvolutt sendt til Oslo. Returnert. En mengde påskrifter.  
100
13196 
455 NK 455 - 30 øre Olav maskinstemplet "Fredrikstad 9.12.64" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Borge.  
30
16487 
455 NK 455 - 30 øre Olav stemplet "Oslo ?.?.??" på trykksakbanderole sendt til Laandam, Nederland.  
75
25170 
455 NK 455 - 30 øre Olav maskinstemplet "Oslo Br. 2.11.59" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på konvolutt sendt til Washington, U.S.A.  
30
2274 
456 NK 388 og 456 - 10 øre Posthorn 1950 og 35 øre Olav = 45 øre - maskinstemplet "Elverum 12.2.1962" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Vikersund.  
60
4726 
456 NK 453, 456 og 462(2) - 25, 35 og 50 øre Olav = 160 øre - stemplet "Bergen 7.12.62" på konvolutt sendt ekspress til Tyskland. Konvolutten ble utgitt i anledning av at KNM Kobben (U 3) ble overført til Marinen.  
75
13954 
456 NK 456 - 35 øre Olav maskinstemplet "Lillehammer 11.7.1962" tekst "De Sandvigske Samlinger 1887 - 1962" på brevkort sendt til Oslo.  
60
18124 
456 NK 456 - 35 øre Olav stemplet "Lesjaskog 9.7.62" på postkort sendt til Sverige.  
35
22516 
456 NK 456 og 469 - 35 øre Olav og 1 kr Olav = 135 øre - stemplet KPH "Skogvik" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
4562 
457 NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Ålesund 21.9.1963" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken" på brevkort sendt til Oslo.  
100
5337 
457 NK 457 - 35 øre Olav stemplet "Oslo-Mysen-Sarpsborg 10.4.63 T 179" på postkort sendt til Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
400
8887 
457 NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Oslo Br. 3.1.63" tekst "Norway Home Of Skiing - Norge Skisport.." på konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
40
12150 
457 NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Stavanger 29.3.63" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på brevkort sendt til Oslo.  
40
12668 
457 NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Ålesund 15.12.1962" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på brevkort sendt til Oslo.  
150
22838 
457 NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Haugesund 15.6.63" tekst "Glede og Trygghet i Vann og Sjø" på postkort sendt til Sandnessjøen.  
50
26432 
457 NK 457 - 35 øre Olav stemplet "Kongsvinger-Elverum T1082 23.1.63" på postkort sendt til Stavern. Tiemer : 6 pkt.  
600
28659 
457 NK 457 - 35 øre Olav stemplet "Ring 28.3.63" på postkort sendt til Oslo.  
50
10435 
458 NK 240, 392(3) og 458 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Posthorn 1950 og 40 øre Olav = 105 øre - stemplet "Bergen 3.5.58" på rekommandert konvolutt sendt lokalt.  
60
8923 
458 NK 392, 437 og 458 - 20 øre Posthorn 1950, 75 øre Haakon og 40 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 18.3.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
8621 
458 NK 435 og 458 - 65 øre Haakon og 40 øre Olav = 105 øre - stemplet "Oslo Bko. 16.6.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
18042 
458 NK 458 - 40 øre Olav stemplet "Sandefjord 1.4.1958" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
27154 
458 NK 458 - 40 øre Olav stemplet "Bergensbanen A 31.VII.58" på konvolutt sendt til Stord.  
40
10423 
458 NK 240, 392 og 458(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Posthorn 1950 og 40 øre Olav = 105 øre - stemplet "Bergen Bk. 2.10.58" på rekommandert konvolutt sendt lokalt.  
60
1564 
459 NK 459 - 40 øre Olav stemplet "Oslo 22.12.64" på postkort sendt til Fauske.  
70
1931 
459 NK 459 - 40 øre Olav stemplet "Ålesund 21.5.1965" på postkort sendt til Bergen.  
70
25597 
459 NK 459 - 40 øre Olav stemplet "Oslo 21.12.64" på postkort sendt til Lom.  
75
25600 
459 NK 459 - 40 øre Olav stemplet "Hjerkinn 17.IV.65" på postkort sendt til Oslo.  
75
25636 
459 NK 459, 469 og 517 - 40 øre Olav, 1 kr Olav og 25 øre Helleristning = 165 øre - stemplet "Elverum 21.10.63" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
80
25635 
459 NK 459, 486 og 545 - 40 øre Olav, 25 øre Skip og 25 øre Munch = 90 øre - stemplet "Skien 29.4.64" på luftpostkonvolutt sendt til Frankrike.  
75
2239 
460 NK 240 og 460 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Olav = 50 øre - stemplet "Lifjorden 5.7.62" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
24570 
460 NK 350 og 460 - 1.00 kr Haakon 1946 og 45 øre Olav = 145 øre - stemplet "Arendal 28.11.58" på konvolutt sendt til London, England.  
70
27771 
460 NK 392 og 460 - 20 øre Posthorn 1950 og 45 øre Olav = 65 øre - stemplet "Bergen 19.12.58" på konvolutt sendt til Bergen. REderiet har satt på 2 stk. NK 434 som er stemplet "Bergen Bureau D'Echange 29.XII.58".  
150
8931 
460 NK 435 og 460 - 65 øre Haakon og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 15.1.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
8932 
460 NK 435 og 460 - 65 øre Haakon og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 16.2.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
8940 
460 NK 435 og 460 - 65 øre Haakon og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 15.11.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
8941 
460 NK 435 og 460 - 65 øre Haakon og 45 øre Olav = 110 øre - stemplet "Oslo Bko. 20.10.58" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
70
8921 
460 NK 438 og 460 - 90 øre Haakon og 45 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 3.5.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
8928 
460 NK 438 og 460 - 90 øre Haakon og 45 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 13.7.59" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
80
892 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Elverum 27.2.1961" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Heradsbygden.  
40
996 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Namsos 14.8.1961" tekst "Fylkesutstillinga i Nord-Trøndelag 22/7-" på konvolutt sendt til Bergen.  
400
2354 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Bergen 19.3.62" tekst "Hjelp Epileptikerne Postgirokonto 500162" på konvolutt sendt til Vikeså.  
40
3406 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Drammen 20.6.61" tekst "Drammen Jubileumsmesse 8-25 Juni 1961" på visittkortkonvolutt sendt til Oslo.  
75
3501 
460 NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Lavik 13.2.62" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
4530 
460 NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Trondheim-Kirkenes L 21.5.60" på reklamekonvolutt sendt til Harstad.  
50
8406 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Drammen 22.1.59" tekst "Sivilforsvar Er Vern Mot Krigsskader" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
10417 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Oslo Br. 15.3.61" tekst "Norges Idrettsforbund 1861-1961" på konvolutt sendt til Oslo. Det andre stempelet er stilt til "Oslo Br. 15.3.60"  
500
11230 
460 NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Kautokeino 10.XI.51" på konvolutt sendt til Tørvikbygd.  
40
11436 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Oslo Br. 29.9.61" tekst "Skriv Brev Skap Glede" på konvolutt sendt til Malm.  
50
11524 
460 NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Fjordane B 28.XII.59" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
50
11909 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Harstad 30.3.1962" tekst "Postgiro Når Alle Overalt" på konvolutt sendt til Malm.  
50
12136 
460 NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Fjordane D 6.V.62" på konvolutt sendt til Ålesund.  
75
12448 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Trondheim 12.6.62" tekst "Stor-Martnan Møtestedet Midtsommers" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
12468 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Ålesund 3.5.60" tekst "Postgiro Når Alle Overalt" på konvolutt sendt til Oslo.  
65
12582 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Lillehammer 3.5.1960" tekst "Postgiro Når Alle Overalt" på konvolutt sendt til Oslo.  
35
12597 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Drammen 9.6.61" tekst "Drammen Jubileumsmesse 8-25 Juni 1961" på forretningskonvolutt sendt til Oslo.  
75
13118 
460 NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Oslo Filos-61 21.9.1961" på konvolutt sendt til Barkåker.  
30
14517 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Lillehammer 21.5.1962" tekst "De Sandvigske Samlinger 1887 - 1962" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
14519 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Stavanger 17.11.59" tekst "Bruk Julemerket" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
16897 
460 NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Stavanger 9.3.59" tekst "Hjelp Epileptikerne Postgirokonto 500162" på konvolutt sendt til Flekkefjord.  
50