Nettbutikk - 390 -
Til innhold nettbutikk

390 -

11676 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo Br. 24.10.53" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11722 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Andebu 22.12.52" på postkort sendt til Andebu.  
20
12500 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 13.3.53" tekst "Bergen International Festival 1953" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
12934 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Orre 20.XII.55" på julekort sendt til Ølensvåg.  
60
13037 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Bergen 11.9.52" på visittkortkonvolutt sendt til Minde.  
100
13101 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Skjold 22.12.53" på postkort sendt til Oslo.  
30
13163 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Nordstrand 13.II.53" på postkort sendt til Oslo. Portobelagt med 10 øre ved frankeringsavtrykk.  
80
13866 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 14.10.52" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
14314 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo Br. 16.3.55" tekst "Hold Deg i Form Med Gymnastikk og Turn" på konvolutt sendt til Langesund.  
40
15792 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Kristiansund N. 17.12.1952" på julekort sendt til Bryn. Med NKS julemerke 1952.  
50
16001 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Bergen 24.5.56" på reklamekonvolutt sendt til Bergen.  
75
16514 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo Br. 1.9.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Oslo.  
35
16555 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Ålesund 22.12.52" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Portobelagt med 10 øre ved ankomst.  
100
21192 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 11.6.55" tekst "Se Utstillingen Tråd og Trådløs" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
21567 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 11.5.55" tekst "Internasjonal Frimerkeutstilling Norwex" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
21587 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 6.10.54" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Ulvik I Hardanger.  
50
22313 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bodø 14.12.53" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Oslo.  
60
22604 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo Br. 29.6.55" tekst "Sjøen Er Ingen Søppelkasse !" på konvolutt sendt til Langesund.  
50
22659 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet KPH "Arnavik" på postkort sendt til Utbjoa.  
100
23146 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo Br. 2.4.54" tekst "Bergen Festival - Edvard Grieg" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
24061 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Drammen 23.12.52" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Lier.  
40
25723 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 6.9.53" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
25739 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 21.10.54" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på trykksak sendt lokalt.  
50
25753 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo Br. 27.4.55" tekst "Bergen-Festival 26 Mai - 7 Juni" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25773 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 16.5.55" tekst "Se Utstillingen Tråd og Trådløs" på trykksak sendt lokalt.  
50
25774 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 23.5.55" tekst "Se Utstillingen Tråd og Trådløs" på konvolutt sendt lokalt.  
50
25781 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo 15.11.56" tekst "Kjøp Lodd i Lottenes Reiselotteri" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
25843 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 13.6.57" tekst "Stor-Martnan Trondheim 25-27 Juni" på konvolutt sendt lokalt.  
50
26908 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 29.6.56" tekst "Støtt Tho Tuberkuløses Hjelpeorganisajon" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
28294 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Bergen 27.10.56" på konvolutt sendt lokalt.  
40
30539 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Gjøvik 20.12.1955" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Lena.  
40
30628 
390 NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 12.11.52" tekst "VI Banker på - Flyktningehjelpen 1952" på konvolutt sendt til Ytre Arna. Påsatt Postverkets Bl. 25 "Underrett Deres forbinfelser om Deres rette postadresse".  
100
9298 
390 NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 = 35 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 30.7.56" tekst "Norge - Midnattsolens Land" på konvolutt sendt til Oslo.  
35
28060 
390 NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 = 35 øre - stemplet "Blindern 15.2.57" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
8466 
390 NK 390, 392, 453(2) og 461 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 samt 25 og 50 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 17.3.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
27645 
390 NK 390 og 392(2) - 15 og 20 øre Posthorn 1950 = 55 øre - stemplet "Oslo-Trondheim F 27.2.53 T 406" på konvolutt sendt til London, England. Tiemer : 4 pkt.  
100
29752 
390 NK 390 og 394(2) - 15 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 65 øre - maskinstemplet "Bergen 21.3.56" tekst "19. Vestlandske Bondestemna 19-23 Mars" på konvolutt sendt til Oslo. Vidersesendt til Antwerpen, Belgia.  
100
14753 
390 NK 390 og 399 - 15 øre Posthorn 1950 og 50 øre Haakon = 65 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 27.10.58" tekst "For Fredsarbeid - Norsk Fn-Samband" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
50
6122 
390 NK 390 og 400 - 15 øre Posthorn 1950 og 55 øre Haakon = 70 øre - stemplet "Aubøsund 15.1.53" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
100
11163 
390 NK 390 og 403 - 15 øre Posthorn 1950 og 80 øre Haakon = 95 øre - stemplet "Årnes 8.11.52" på verdibrev sendt til Oslo. Postkontorets segl på baksiden er betalt med NK 392.  
80
19556 
390 NK 390 og 418 - 15 øre Posthorn 1950 og 30 øre Kirkejubileum = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 17.3.58" tekst "Støtt Norsk Revmatikerforbund - Forbu..." på konvolutt sendt til Bekkestua.  
35
4231 
390 NK 390 og 431 - 15 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 40 øre - stemplet "Bergen 27.7.61" på baksiden av luftpostkonvolutt sendt fra Cardiff, England.  
50
2304 
390 NK 390 og 463(4) - 15 øre Posthorn 1950 og 55 øre Olav = 235 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.11.60" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits.  
250
3626 
390 NK 390 og 535(2) - 15 øre Posthorn 1950 og 90 øre Sult = 195 øre - stemplet "Bergen 5.3.64" på konvolutt sendt luftpost til U.S.A.  
150
1578 
390 NK 396 og 390 - 30 øre Haakon og 15 øre Posthorn 1950 = 45 øre - stemplet "Oslo-Magnor B 18.4.59" på konvolutt påstemplet Stockholm Hamburg sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
5126 
390 NK 390(2) - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 28.10.54" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Finnvik.  
60
9032 
390 NK 390(2) - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 20.10.53" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
9276 
390 NK 390(2) - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Trondheim 11.8.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
17803 
390 NK 390(2) - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Kirkenær i Solør 15.10.53" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
12482 
390 NK 390(2) - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Hinderåvåg 23.10.52" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
22795 
390 NK 390(2) og 873 - 15 øre Posthorn 1950 og 80 øre Blomster 1980 = 110 øre - stemplet KPH "S/Y Berge Viking" på postkort sidestemplet "Oslo 18.8.81" sendt til Gjøvik.  
50
25204 
391 NK 240 og 391 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Posthorn 1950 = 25 øre - stemplet "Vallersund 25.IX.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
3187 
391 NK 380 og 391 - 10 øre U.P.U. og 20 øre Posthorn 1950 = 30 øre - stemplet "Oslo-Dombås C 26.11.51 T 401" på konvolutt sendt til Jessnes.  
130
19001 
391 NK 240, 388 og 391(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 20 øre Posthorn 1950 = 55 øre - stemplet "Bergen 22.10.52" på konvolutt sendt til Hannover, Tyskland.  
100
12570 
392 NK 240, 350 og 392 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946 og 20 øre Posthorn 1950 = 125 øre - stemplet "København Grønland Los Angeles 15.11.1954" på konvolutt sendt til Usa.  
50
8343 
392 NK 240 og 392 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Posthorn 1950 = 25 øre - stemplet "Polarsirkelen Arctic Circle Norway 10.8.59" på postkort med motiv fra Polarsirkelen sendt til Bergen.  
75
9476 
392 NK 240, 392, 432 og 469 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Posthorn 1950, 35 øre Haakon og 1 kr Olav = 160 øre - stemplet "Bergen 21.12.58" på verdibrev sendt til Kongsvinger.  
50
10423 
392 NK 240, 392 og 458(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Posthorn 1950 og 40 øre Olav = 105 øre - stemplet "Bergen Bk. 2.10.58" på rekommandert konvolutt sendt lokalt.  
60
183 
392 NK 350, 392 og 394 - 1.00 kr Haakon 1946, 20 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 145 øre - stemplet "Vinderen 3.11.52" på konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
100
9240 
392 NK 350, 392 og 399 - 1.00 kr Haakon 1946, 20 øre Posthorn 1950 og 50 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Harstad 20.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedetsa segl på baksiden. Betaling for seglene fjernet.  
200
12503 
392 NK 350, 392 og 399 - 1.00 kr Haakon 1946, 20 øre Posthorn 1950 og 50 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Finnsnes 24.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø.  
150
9688 
392 NK 350, 392 og 434 - 1.00 kr Haakon 1946, 20 øre Posthorn 1950 og 50 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Narvik 20.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
9699 
392 NK 350, 392 og 434 - 1.00 kr Haakon 1946, 20 øre Posthorn 1950 og 50 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Storsteinnes 11.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
10646 
392 NK 388 og 392 - 10 og 20 øre Posthorn 1950 = 30 øre - stemplet "Espevik 26.I.53" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
26125 
392 NK 388, 392 og 432 - 10 og 20 øre Posthorn 1950 samt 35 øre Haakon = 65 øre - stemplet "Oppheim 25.11.57" på konvolutt sendt til Belgia.  
40
9298 
392 NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 = 35 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 30.7.56" tekst "Norge - Midnattsolens Land" på konvolutt sendt til Oslo.  
35
28060 
392 NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 = 35 øre - stemplet "Blindern 15.2.57" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
8466 
392 NK 390, 392, 453(2) og 461 - 15 og 20 øre Posthorn 1950 samt 25 og 50 øre Olav = 135 øre - stemplet "Oslo Bko. 17.3.60" på rekommandert konvolutt sendt til Eidsøra.  
100
502 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 7.11.58" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1315 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo-Vika 3.10.58" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1819 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Ølensvåg 19.12.60" på julekort sendt til Bergen.  
40
2016 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Gjøvik Innlandsmessen 1961 4.7.61" på konvolutt sendt til Horten.  
40
2082 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Strengereid 21.12.55" på postkort sendt til Hermansverk.  
50
2151 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo Br. 26.9.57" tekst "Riksmessen i Oslo 1958" på konvolutt sendt til Smestad.  
40
2212 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Bergen 25.4.61" tekst "Velkommen Til Festspillene I Bergen 1961" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
2461 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Lauve 20.12.58" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
50
3419 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 10.5.62" tekst "Postgiro Er Til For Alle!" på konvolutt sendt til Stavanger.  
50
5159 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Skien 19.12.1957" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Bolkesjø.  
40
5606 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Halden 23.12.1959" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Halden.  
40
5635 
392 NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 samt 32 øre i danske merker stemplet "Skammestein 21.3.53" på postkort sendt til Danmark. Påsatt ettikett fra dansk postverk angående utlevering på søndager.  
600