Nettbutikk - 354 -
Til innhold nettbutikk

354 -

8026 
354 NK 354 og 358 - 25 og 80 øre Løve 1946 = 105 øre - stemplet "Leikanger 7.10.49" på verdibrev sendt til Askvoll.  
100
12282 
354 NK 354 og 358 - 25 og 80 øre Løve 1946 = 105 øre - stemplet hjelpestempel "Sandviksberget 20.3.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
500
22175 
354 NK 354 og 363 - 25 øre Løve 1946 og 30 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Myre i Vesterålen 29.4.48" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad.  
100
21668 
354 NK 372 - 25 øre Skogselskap - stemplet "Vegårshei 2.VIII.48" på konvolutt sendt Ljøterud. Her er konvolutten påsatt nye 25 øre og videresendt til Finland.  
200
13781 
354 NK 354 og 375 - 25 øre Løve 1946 og 25 øre Løveprovisorie = 50 øre - stemplet "Evjemoen Feltpost 14.VI.49" på konvolutt sendt til Ullevål Hageby.  
200
10025 
354 NK 240 og 354(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Nedstrand 20.11.46" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
17094 
354 NK 240(2) og 354(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 6.2.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
1180 
354 NK 240(4) og 354(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 70 øre - stemplet "Oslo Bko. 5.6.52" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
40
11846 
354 NK 242, 245, 350(2) og 354(2) - 10 og 15 øre Løve dyptrykk samt 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Løve 1946 = 275 øre - stemplet "Oslo-Tøyen 17.1.47" på følgebrev sendt til Usa.  
250
12457 
354 NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Stavanger Bk. 24.XII.46" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
60
17090 
354 NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 12.2.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17091 
354 NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 11.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17093 
354 NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 25.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
17096 
354 NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 21.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
29747 
354 NK 242 og 354(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - maskinstemplet "Bergen 11.9.50" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken 1950" på konvolutt sendt luftpost dtil Frankrike. Porobelagt med 10 f ved ankomst.  
200
10183 
354 NK 245(2) og 354(2) - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 80 øre - stemplet "Bergen 29.1.49" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
40
8916 
354 NK 245a og 354(2) - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 65 øre - stemplet "Bergen 25.8.48" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
40
4096 
354 NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Br. 3.I.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
8803 
354 NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 15.7.50" tekst "Oslo 900 År" på konvolutt sendt til Honolulu, Hawaii.  
50
10654 
354 NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 stemplet "Tolga 16.IV.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
22031 
354 NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 16.10.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike. Portobelagt med 10 f ved ankomst.  
350
31428 
354 NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 stemplet "Kristiansand S 13.3.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
16143 
354 NK 354(2) og 359 - 25 øre Løve 1946 og 5 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Kopervik 1.IX.48" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
60
2058 
354 NK 252 og 354(3) - 60 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 135 øre - stemplet "Ålvik 23.12.49" på konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
70
20336 
354 NK 346 og 354(4) - 15 øre Nasjonalhjelpen og 25 øre Løve 1946 = 115 øre - stemplet "Espeland 5.XII.46" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
150
8421 
354 NK 354(5) - femstripe 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 7.11.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt til Detroit, Usa.  
100
10817 
355 NK 350 og 355 - 1.00 kr Haakon 1946 og 30 øre Løve 1946 = 130 øre - stemplet "Oslo Br. 24.4.51" på delkonvolutt brukt som følgebrev sendt postoppkrav til Onsøy.  
300
17768 
355 NK 350, 355 og 393 - 1.00 kr Haakon 1946, 30 øre Løve 1946 og 25 øre Haakon = 155 øre - stemplet "Nordli 24.4.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
90
5423 
355 NK 352 og 355 - 2.00 kr Haakon 1946 og 30 øre Løve 1946 = 230 øre - stemplet "Dombås 6.7.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
90
17813 
356 NK 242, 350, 356 og 366 - 10 øre Løve dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946, 40 øre Løve 1946 og 50 øre Postjubileum = 200 øre - stemplet "Bergen 20.8.48" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
100
8909 
356 NK 245a og 356 - 15 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Oslo Bko. 18.3.47" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
50
18561 
356 NK 251 og 356 - 50 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 90 øre - stemplet "Skien 1.6.51" på luftpostkonvolutt sendt til Chicago, U.S.A.  
70
12479 
356 NK 252 og 356 - 60 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 100 øre - stemplet "Helleland 4.8.52" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
60
8896 
356 NK 346 og 356 - 15 øre Nasjonalhjelpen og 40 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Oslo-Solli 3.10.46" på rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
75
6045 
356 Konvolutt frankert med 20 c sendt fra Terneuzen, Nederland til Oslo. Her er brevet påsatt NK 350 og 356 - 1.00 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 140 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.9.50" og omadressert til skip i New York. Postvesenet i New York har returnert brevet til opprinnelig avsender.  
400
9901 
356 NK 350 og 356 - 1.00 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 140 øre - stemplet "Oslo Bko. 7.5.51" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Hagavik.  
100
8554 
356 NK 351 og 356 - 1.50 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 190 øre - stemplet "Ulefoss 17.12.46" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa. Svak brekk gjennom merkene. 40-øren med feil.  
100
10059 
356 NK 356 - 40 øre Løve 1946 stemplet "Haugesund 19.4.49" på konvolutt sendt luftpost til Finland.  
70
11055 
356 NK 356 - 40 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Br. 18.4.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
50
12703 
356 NK 356 - 40 øre Løve 1946 stemplet "New York Paquebot JUL 26 48" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
15711 
356 NK 356 - 40 øre Løve 1946 stemplet "Bustvika 25.7.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
80
6072 
356 NK 356 og 358 - 40 og 80 øre Løve 1946 = 120 øre - stemplet "Tønsberg 18.5.49" på konvolutt sendt luftpost til Karachi, Pakistan.  
200
11694 
356 NK 356 og 358 - 40 og 80 øre Løve 1946 = 120 øre - stemplet "Tønsberg 21.3.49" på luftpostkonvolutt sendt til Tyrkia.  
100
12264 
356 NK 396 og 356 - 30 øre Haakon og 40 øre Løve 1946 = 70 øre - stemplet "Kleppe 30.7.52" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
70
5944 
356 NK 242, 354 og 356(2) - 10 øre Løve dyptrykk samt 25 og 40 øre Løve 1946 = 115 øre - stemplet "Ålesund 8.9.50" på luftpostkonvolutt sendt til Rio De Janeiro, Brasil.  
100
18311 
356 NK 251 og 356(2) - 50 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 130 øre - stemplet "Oslo-Solli 14.9.50" på luftpostkonvolutt sendt rekommandert til Chicago, Usa.  
150
3666 
356 NK 356(2) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Hebnes i Ryfylke 7.6.50" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
100
9043 
356 NK 356(2) - loddrett par 40 øre Løve 1946 stemplet "Nedstrand 24.8.50" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
75
9044 
356 NK 356(2) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Hebnes i Ryfylke 7.6.50" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
100
9045 
356 NK 356(2) - vannrett par 40 øre Løve 1946 stemplet "Sjernarøy 4.VII.50" på rekommandert konvolutt sendt til Nedstrand.  
100
9552 
356 NK 356(2) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Tønsberg 1.4.49" på luftpostkonvolutt sendt til Tyrkia.  
80
8917 
356 NK 245a og 356(3) - 15 øre Løve dyptrykk og 40 øre Løve 1946 = 135 øre - stemplet "Bergen ??.??.??" på verdibrev sendt til Askvoll.  
80
8552 
356 NK 356(3) - 40 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Br. 8.4.48" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
14713 
357 NK 242 og 357 - 10 øre Løve dyptrykk og 55 øre Løve 1946 = 65 øre - stemplet "Drammen 23.11.1946" på konvolutt sendt luftpost til Antwerpen, Belgia.  
60
26969 
357 NK 245 og 357 - 15 øre Løve dyptrykk og 55 øre Løve 1946 = 70 øre - stemplet "Florvåg 12.3.49" på verdibrev sendt til Ytre Arne.  
100
5421 
357 NK 251 og 357 - 50 øre Løve dyptrykk og 55 øre Løve 1946 = 105 øre - stemplet "Sørburøy 28.3.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
90
15005 
357 NK 251 og 357 - 50 øre Løve dyptrykk og 55 øre Løve 1946 = 105 øre - stemplet "Sørburøy 10.4.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
120
12825 
357 NK 253 og 357 - 45 øre Luftpost og 55 øre Løve 1946 = 100 øre - stemplet "Oslo Bko. 23.I.47" på rekommandert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
175
11992 
357 NK 350, 351, 357 og 358 - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1946 samt 55 og 80 øre Løve 1946 = 385 øre - stemplet "Oslo Bko. 6.11.46" (første dag for løvemerkene) på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
300
143 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Olden 17.1.49" på konvolutt sendt luftpost til Sveits.  
100
612 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Eidsvåg i Romsdal 10.12.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
8908 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Bergen 2.12.46" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
60
8910 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Bko. 7.7.48" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
50
8911 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Bko. 2.2.48" på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
50
9461 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Stavanger B.k. 19.2.51" på rekommandert konvolutt sendt til Bø i Telemark.  
70
10659 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Nærbø 27.1.51" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
70
11265 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Hamar 3.11.48" på rekommandert konvolutt sendt til Furnes.  
50
12450 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Kleppe 21.7.51" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
70
13042 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Bergen 21.6.49" på konvolutt sendt luftpost til England.  
60
15414 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Mo 19.4.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
80
16148 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Knarrlagsund 15.III.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
100
16650 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Nord-Statland 27.9.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
80
16761 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Knarrlagsund 11.IX.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
80
17292 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Hamarvik 1.V.51" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
90
17645 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 maskinstemplet "Tønsberg 18.3.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på rekommandert konvolutt sendt til Askvoll.  
100
18465 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Oslo-Majorstua 27.8.49" på konvolutt sendt luftpost til Napoli, Italia.  
75
18544 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Brumunddal 1.6.49" på rekommandert konvolutt sendt til Jessnes.  
50
22072 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Kjerringvik 27.6.47" på rekommandert konvolutt sendt til Jennestad.  
125
22208 
357 NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Sørskogbygda 7.4.48" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
25668 
358 NK 240, 251 og 358 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 50 øre Løve dyptrykk og 80 øre Løve 1946 = 135 øre - stemplet "Larvik 7.2.50" på konvolutt sendt til Usa.  
75