Nettbutikk - 350 -
Til innhold nettbutikk

350 -

9275 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Bøstrand 2.6.59" på verdibrev sendt til Tromsø.  
175
9470 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Kvesmenes 18.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
9882 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 (rundt hjørne) og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Nordkjosbotn 16.VI.58" på verdibrev sendt til Tromsø.  
150
9978 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Nordkjosbotn 18.VI.58" på verdibrev sendt til Tromsø.  
175
11046 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Oslo Br. 12.11.57" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
11087 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Harstad 4.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden (litra IV) er betalt med 2 stk. NK 431. Det meste av disse merkene er revet av.  
200
11841 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Nord-Herøy 2.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med NK 434.  
250
11963 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Hamnvik 9.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl på baksiden er betalt med 2 stk. NK 431.  
300
12414 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Harstad 4.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø. Poststedets segl (litra II) på baksiden er betalt med 2 stk. NK 431.  
200
13584 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - stemplet "Sjøvegan 21.6.58" på verdibrev sendt til Tromsø.  
175
16903 
350 NK 350 og 436 - 1.00 kr Haakon 1946 og 70 øre Haakon = 170 øre - maskinstemplet "Bergen 17.12.57" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Usa.  
100
20578 
350 NK 350 og 448 - 1.00 kr Haakon 1946 samt 25 øre Geofysisk år = 125 øre - stemplet "Årnes 17.7.57" på verdibrev sendt til Tangen. Postkontorets segl på baksiden er betalt med 2 stk. NK 448.  
120
17396 
350 NK 350 og 451 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon VII 85 år = 135 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 3.12.1957" på konvolutt sendt til Hawaii. Påsatt NKS julemerke 1957 på baksiden.  
100
24572 
350 NK 350 og 453 - 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Olav = 125 øre - stemplet "Arendal 21.10.58" på konvolutt sendt til London, England.  
70
24570 
350 NK 350 og 460 - 1.00 kr Haakon 1946 og 45 øre Olav = 145 øre - stemplet "Arendal 28.11.58" på konvolutt sendt til London, England.  
70
11846 
350 NK 242, 245, 350(2) og 354(2) - 10 og 15 øre Løve dyptrykk samt 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Løve 1946 = 275 øre - stemplet "Oslo-Tøyen 17.1.47" på følgebrev sendt til Usa.  
250
12575 
350 NK 350(2) - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo 22.5.53" på konvolutt påstemplet Oslo Thule Tokyo sendt til Bergen.  
50
8951 
350 NK 350(2) og 360 - 1.00 kr Haakon 1946 og 10 øre Postjubileum = 210 øre - stemplet "Honningsvåg 22.4.47" på konvolutt sendt luftpost til Durban, Syd-Afrika.  
350
22446 
350 NK 246(2) og 350(3) - 20 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 340 øre - stemplet "Oslo 4.8.51" på konvolutt sendt luftpost til Hawaii.  
170
19044 
350 NK 350(3) og 361 - 1.00 kr Haakon 1946 og 15 øre Postjubileum = 315 øre - stemplet "Askim 10.XII.47" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Pargas, Finland. Påsatt finsk 15 MK som betaling for tollbehandling. Loddrett brekk i følgebrevet.  
500
12555 
350 NK 247 og 350(4) - 25 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 425 øre - stemplet "Oslo-Rodeløkka 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Usa.  
70
8559 
351 NK 222 og 351 - 30 øre Turistmerke og 1.50 kr Haakon 1946 = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 11.6.46" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
10781 
351 NK 246(2) og 351 - 20 øre Løve dyptrykk og 1.50 kr Haakon 1946 = 190 øre - stemplet "Lysaker 2.1.47" på konvolutt sendt til Usa.  
100
10527 
351 NK 253 og 351 - 45 øre Luftpost og 1.50 kr Haakon 1946 = 195 øre - stemplet "Trondheim P.P. 19.7.46" på følgebrev sendt til Kautokeino.  
40
11992 
351 NK 350, 351, 357 og 358 - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1946 samt 55 og 80 øre Løve 1946 = 385 øre - stemplet "Oslo Bko. 6.11.46" (første dag for løvemerkene) på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
300
8554 
351 NK 351 og 356 - 1.50 kr Haakon 1946 og 40 øre Løve 1946 = 190 øre - stemplet "Ulefoss 17.12.46" på konvolutt sendt luftpost til New York, Usa. Svak brekk gjennom merkene. 40-øren med feil.  
100
8509 
351 NK 338, 350 og 351(2) - 60 øre London samt 1.00 og 1.50 kr Haakon 1946 = 460 øre - stemplet "Oslo P.n. 20.11.47" på luftpostkonvolutt sendt til Manila, Filippinene.  
150
19894 
352 NK 240, 352 og 394 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 2.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Haakon = 230 øre - stemplet "Balestrand 1.9.55" på rekommandert konvolutt Fra Kringsjå Hotell sendt til London, England.  
175
5423 
352 NK 352 og 355 - 2.00 kr Haakon 1946 og 30 øre Løve 1946 = 230 øre - stemplet "Dombås 6.7.51" på verdibrev sendt til Trondheim.  
90
1428 
352 NK 352 og 368(2) - 2.00 kr Haakon 1946 og 60 øre Postjubileum = 320 øre - stemplet "Steinkjer 5.11.47" på følgebrev sendt fra Malm via Turku til Pargas, Finland. Tollbehandling er betalt med 15 mk.  
500
10365 
352 NK 352 og 392(2) - 2.00 kr Haakon 1946 og 20 øre Posthorn 1950 = 240 øre - stemplet "Lysaker 31.12.57" på luftpostkonvolutt sendt til New York, Usa.  
100
2066 
352 NK 352 og 396 - 2.00 kr Haakon 1946 og 30 øre Haakon = 230 øre - stemplet "Oslo-Solli 22.11.54" på følgebrev sendt til Usa. Litt medtatt.  
150
2508 
352 NK 352(2) og 360 - 2.00 kr Haakon 1946 og 10 øre Postjubileum = 410 øre - stemplet "Fredrikstad 8.12.47" på følgebrev transittstemplet "Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux 10.XII.47" sendt via Turku til Pargas, Finland. Tollbehandling er betalt med 15mk frimerke. -  
500
14244 
352 NK 352(2) og 396 - 2.00 kr Haakon 1946 og 30 øre Haakon = 430 øre - stemplet "Stavanger P.p. 21.10.53" på pakkelapp sendt til Washington, Usa.  
300
4820 
353 NK 350, 388 og 353 - 1.00 kr Haakon 1946, 10 øre Posthorn 1950 og 5.00 kr Haakon 1946 = 610 øre - stemplet "Faukstad 12.12.58" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
60
16337 
353 NK 353 og 431(3) - 5.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Haakon = 575 øre - stemplet "Florø 18.XI.57" på følgebrev sendt til Reykjavik, Island. Tollstempler fra begge land.  
750
17092 
354 NK 240, 242, 341 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Løve dyptrykk, 20 øre Wergeland og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 18.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
11066 
354 NK 240, 245 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 45 øre - stemplet "Bergen Bk. 18.XI.46" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
30
25505 
354 NK 240, 252, 350 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 60 øre Løve dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Løve 1946 = 190 øre - stemplet "Forus 22.10.46" på konvolutt sendt luftpost til Minnesota, Usa. Her er brevet påsatt 3 cents Jefferson og stusset videre til California.  
600
30452 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Bryn 2.2.50" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Her er konvolutten påstemplet "Ubekent.." og returnert. Avsender har så frankert på nytt med NK 240(2) og NK 245 og prøvd igjen den 16.2.50. Dekorativ.  
850
17102 
354 NK 242, 245(2) og 354 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk samt 25 øre Løve 1946 = 65 øre - stemplet "Bergen 26.10.50" på luftpostkonvolutt sendt til Rotterdam, Nederland.  
50
11318 
354 NK 242, 250(2) og 354 - 10 og 40 øre Løve dyptrykk samt 25 øre Løve 1946 = 115 øre - stemplet "Haugesund 12.11.46" på luftpostkonvolutt sendt til New York, Usa.  
70
5944 
354 NK 242, 354 og 356(2) - 10 øre Løve dyptrykk samt 25 og 40 øre Løve 1946 = 115 øre - stemplet "Ålesund 8.9.50" på luftpostkonvolutt sendt til Rio De Janeiro, Brasil.  
100
2722 
354 NK 245, 251 og 354 - 15 og 50 øre Løve dyptrykk samt 25 øre Løve 1946 = 90 øre - stemplet "Oslo-Solli 3.V.50" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Finland.  
150
17108 
354 NK 245, 341 og 354 - 15 øre Løve dyptrykk, 20 øre Wergeland og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 4.9.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
60
8550 
354 NK 245a og 354 - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 40 øre - stemplet "Lysaker 3.2.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
40
9047 
354 NK 245b(2) og 354 - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Stavanger 5.XII.46" på rekommandert konvolutt sendt til Nedstrand.  
60
10700 
354 NK 248 og 354 - 30 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Haugesund 10.5.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
70
13656 
354 NK 251 og 354 - 50 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 75 øre - stemplet "Bergen 15.8.49" på konvolutt sendt ekspress til Stockholm, Sverige.  
120
19711 
354 NK 251 og 354 - 50 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 75 øre - maskinstemplet "Bergen 17.9.49" tekst "Din Hjelp Gjennom Røde Kors" på postkort sendt luftpost til Santos, Brasil.  
100
30582 
354 NK 251 og 354 - 50 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.11.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Bruxelles, Belgia.  
50
1418 
354 NK 350 og 354 - 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Løve 1946 = 125 øre - stemplet "Ålesund Verdi 28.4.47" på verdibrev sendt til Stranda.  
50
534 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Oslo 19.7.50" på konvolutt sendt til Berger i Vestfold. Portobelagt med 50 øre spme er betalt med NK 251.  
125
579 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sande i Vestfold 25.3.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
603 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Dverberg 14.4.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
651 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Innvik 30.XII.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
843 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Kristiansund N. 23.7.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
919 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 25.4.50" tekst "Vern Naturen - Vis Friluftskultur" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
1088 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Kristiansand S 26.4.47" tekst "Det Norske Postverket 300 År 1647-1947" på konvolutt sendt til Hønefoss.  
75
1157 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Valldal 31.V.50" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
1458 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 30.6.50" tekst "1910 1950 Nasjonalforeningen Mot Tuber.." på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1741 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Ålesund 25.5.48" tekst "Ålesund Har Sølv I Bunn Sentrum For Su.." på reklamekonvolutt fra jubileet sendt til Kristiansand S.  
150
2002 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Berlevåg 24.6.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
2038 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet KPH "Vikøy" (3 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Norheimsund 21.9.49" sendt lokalt.  
150
2255 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Oslo Br. 7.8.51" tekst "Spar Papir ! * Husk * Papirinnsamlingen" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
2513 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Otta 5.5.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
2533 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 22.9.48" tekst "Røde Kors Uken 18-25 September" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
2747 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Trondheim 22.12.48" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Malm.  
60
2851 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Judaberg 30.V.50" på konvolutt sendt til Tørvikbygd.  
50
3022 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Kopervik 21.3.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
3685 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Skogmo 7.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
4191 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Korgen 15.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
4200 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sunndalsøra 14.VII.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
4581 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Feltpostkontor No 1 20.1.49" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
4636 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Laget 11.II.48" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
4768 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Eidanger 29.3.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
4793 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Løkken Verk 28.6.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
4979 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Hommelstø 10.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
5361 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Grimsbu 8.4.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
5509 
354 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Spillum i Namdalen 29.4.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
40