Nettbutikk - 335 -
Til innhold nettbutikk

335 -

4446 
335 NK 333(4) og 335(4) - fireblokker av 10 og 20 øre London = 120 øre - stemplet "Kongsvinger 5.11.51" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
1393 
336 NK 246, 336, 381 og 384 - 20 øre Løve dyptrykk, 30 øre London, 25 øre U.P.U. og 25 øre Oslo 900 år = 100 øre - stemplet "Trondheim 11.1.50" på konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
100
630 
336 NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Oslo.  
300
15383 
336 NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt påstemplet blått "Feltpost Nr 634" sendt til Sverige.  
500
27483 
336 NK 331, 332, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 177 øre - stemplet ministempel "Haugesund 18.10.46" på rekommandert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
9945 
336 NK 331, 333, 334 og 336 - 5, 10, 15 og 30 øre London = 60 øre - stemplet "Stavanger Bk. 28.VIII.45" på verdibrev sendt til Bergen.  
175
21779 
336 NK 331, 333, 335, 336 og 340(2) - 5, 10, 20 og 30 øre London samt 15 øre Wergeland = 95 øre - stemplet "Mysen 18.VII.45" på sensurert konvolutt sendt rekommandert ekspess luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
2727 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
5339 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
12126 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Handelsflåten 7 JUN 1943 24" på konvolutt sendt til Liverpool, England.  
75
13838 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 17 MAY 1944-113" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
300
14346 
336 NK 333/338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 18 DEC 1943 - 11 B" på sensurert konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
400
15765 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Kongsvinger 2.11.45" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
19257 
336 Londonserien (10 til 60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
22097 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 17 MAY 1944 - 113" på sensurert konvolutt sendt til Edinburgh, Skottland.  
400
24087 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt.  
200
25353 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
26558 
336 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
125
29127 
336 NK 333/338 - Londonserien (10-60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til Skottland.  
200
27865 
336 NK 336 - 30 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 29.5.46" tekst "Husk Hjertebanken 7.mai - 7.juni" på konvolutt sendt til Bern, Sveits.  
125
9160 
336 NK 336, 339 og 349 - 30 øre London, 10 øre Wergeland og 15 øre Wings for Norway = 55 øre - stemplet "Stabekk 24.11.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
20210 
336 NK 237, 332(2) og 336(2) - 1 øre Posthorn dyptrykk samt 7 og 30 øre London = 75 øre - stemplet "Stavanger 14.II.47" på konvolutt sendt ekspress til Danmark.  
250
630 
337 NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Oslo.  
300
15383 
337 NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt påstemplet blått "Feltpost Nr 634" sendt til Sverige.  
500
27483 
337 NK 331, 332, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 177 øre - stemplet ministempel "Haugesund 18.10.46" på rekommandert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
2727 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
5339 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
12126 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Handelsflåten 7 JUN 1943 24" på konvolutt sendt til Liverpool, England.  
75
13838 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 17 MAY 1944-113" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
300
14346 
337 NK 333/338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 18 DEC 1943 - 11 B" på sensurert konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
400
15765 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Kongsvinger 2.11.45" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
19257 
337 Londonserien (10 til 60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
22097 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 17 MAY 1944 - 113" på sensurert konvolutt sendt til Edinburgh, Skottland.  
400
24087 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt.  
200
25353 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
26558 
337 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
125
29127 
337 NK 333/338 - Londonserien (10-60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til Skottland.  
200
9806 
337 NK 335 og 337 - 20 og 40 øre London = 60 øre - stemplet "Oslo Bko. 27.10.45" på rekommandert konvolutt sendt til Vestre Aker.  
100
3118 
337 NK 337 - 40 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 13.4.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Liverpool, England.  
100
4802 
337 NK 337 - 40 øre London stemplet "Otta 22.11.48" på konvolutt sendt til Usa.  
100
8239 
337 NK 337 - 40 øre London stemplet "Oslo-Solli 3.11.48" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
9930 
337 NK 337 - 40 øre London stemplet "Ring 6.10.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
170
9946 
337 NK 337 - 40 øre London stemplet "Høvik 24.12.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
170
26800 
337 NK 337 - 40 øre London stemplet "Ålesund Verdi 30.1.45" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
130
13546 
337 NK 337 og 339 - 40 øre London og 10 øre Wergeland = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
10366 
337 NK 337 og 378(2) - 40 øre London og 40 øre Kielland = 120 øre - stemplet "Oslo Br. 21.7.49" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
150
620 
337 NK 337(4) - 40 øre London stemplet "Norsk Skipspost Marinen 18 DEC 1943 - 11 d" på sensurert konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
350
8982 
338 NK 237, 243(2) og 338 - 1 og 12 øre Posthorn dyptrykk samt 60 øre London = 85 øre - stemplet "Oslo-Moløkka 28.3.50" på rekommandert konvolutt sendt til Jihlava, Tsjekkoslovakia. Brevet er åpnet av tollvesenet og påsatt toll-ettikett på baksiden.  
400
2485 
338 NK 240 og 338 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 60 øre London = 65 øre - stemplet "Finnsnes 18.12.45" på inkassasjons postanvisning sendt til Bergen. Returnert.  
250
24752 
338 NK 240, 338 og 384 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 60 øre London og 25 øre Oslo 900 år = 90 øre - stemplet "København Grønland Los Angeles 15. NOV 1954" på konvolutt sendt til Los Angeles, U.S.A.  
50
18503 
338 NK 246(2) og 338 - 20 øre Løve dyptrykk og 60 øre London = 100 øre - stemplet "Bergen 24.9.50" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til New York, U.S.A. Konvolutten er påført en mengde stempler i forbindelse med jakten på adressaten. Til slutt er konvolutten returnert. Dekorativ.  
200
6018 
338 NK 253 og 338 - 45 øre Luftpost og 60 øre London = 105 øre - stemplet "Oslo 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Chicago, Usa.  
40
6088 
338 NK 253 og 338 - 45 øre Luftpost og 60 øre London = 105 øre - stemplet "Oslo 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til New York, Usa. Brekk i venstre side av konvolutten.  
40
9959 
338 NK 253 og 338 - 45 øre Luftpost og 60 øre London = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 22.4.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
630 
338 NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Oslo.  
300
15383 
338 NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt påstemplet blått "Feltpost Nr 634" sendt til Sverige.  
500
23990 
338 NK 331, 332, 333 og 338 - 5, 7, 10 og 60 øre London = 82 øre - stemplet "Straumsgrend 7.7.45" på sensurert konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
200
27483 
338 NK 331, 332, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 177 øre - stemplet ministempel "Haugesund 18.10.46" på rekommandert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
2727 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
5339 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
12126 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Handelsflåten 7 JUN 1943 24" på konvolutt sendt til Liverpool, England.  
75
13838 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 17 MAY 1944-113" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
300
14346 
338 NK 333/338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 18 DEC 1943 - 11 B" på sensurert konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
400
15765 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Kongsvinger 2.11.45" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
19257 
338 Londonserien (10 til 60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
22097 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 17 MAY 1944 - 113" på sensurert konvolutt sendt til Edinburgh, Skottland.  
400
24087 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt.  
200
25353 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
26558 
338 NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
125
29127 
338 NK 333/338 - Londonserien (10-60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til Skottland.  
200
12624 
338 NK 333, 338, 339, 340 og 341 - 10 øre London og 60 øre London samt 10, 15 og 20 øre Wergeland = 115 øre - stemplet "Oslo 4.10.46" på konvolutt påstemplet Amsterdam Zuid-Afrika sendt til Johannesburg, Syd-Afrika.  
50
243 
338 NK 338 - 60 øre London stemplet "Hjørundfjord 14.11.45" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
150
1423 
338 NK 338 - 60 øre London stemplet "Oslo Br. ?.??.45" på konvolutt sendt ekspress til Årjäng, Sverige.  
300
9503 
338 NK 338 - 60 øre London stemplet "Grimstad 8.11.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
200
14761 
338 NK 338 - 60 øre London stemplet "Egersund 28.5.46" på konvolutt sendt til Beira, Mosambik.  
700
15846 
338 NK 338 - 60 øre London stemplet "Oslo Bko. 27.10.45" på rekommandert konvolutt sendt til Vestre Aker.  
200
25983 
338 NK 338 - 60 øre London stemplet "Kongsvinger 7.VIII.45" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
250
27709 
338 NK 338 - 60 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 25.11.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Langesund.  
150
28579 
338 NK 338 - 60 øre London stemplet "Imsland 27.8.45" på rekommandert konvolutt sendt til Faaborg, Danmark.  
220
8509 
338 NK 338, 350 og 351(2) - 60 øre London samt 1.00 og 1.50 kr Haakon 1946 = 460 øre - stemplet "Oslo P.n. 20.11.47" på luftpostkonvolutt sendt til Manila, Filippinene.  
150