Nettbutikk - 325 -
Til innhold nettbutikk

325 -

16058 
325 NK 325 - 40 øre Gran maskinstemplet "Oslo Br. 4.8.44" tekst "Knut Hamsun 1859 * 4-8 * 1944" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
16154 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Slemmestad 31.VII.44" (første dag) på konvolutt sendt til Oslo.  
75
18924 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Bko. 16.11.44" på rekommandert konvolutt sendt til Jar.  
150
18936 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 3.8.44" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
20032 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br.i 31.7.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
20121 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br.i 31.7.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
21902 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 16.4.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
22397 
325 NK 325 - 40 øre Gran maskinstemplet "Bergen 4.8.44" tekst "Knut Hamsun 1859 * 4-8 * 1944" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
10255 
325 NK 220 og 325(2) - 15 øre Turistmerke og 40 øre Gran = 95 øre - stemplet "Oslo 2.2.45" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
200
2864 
325 NK 325(2) - 40 øre Gran stemplet "Trondheim 6.8.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
18432 
326 NK 240 og 326 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 5 øre Landshjelp II = 10 øre - stemplet "Bergen 2.2.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
18945 
326 NK 242, 326, 327 og 328 - 10 øre Løve dyptrykk samt 5, 10 og 15 øre Landshjelp II = 40 øre - stemplet "Bergen S. 4.XII.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Sverige.  
450
19327 
326 NK 307 og 326 - 15 øre Wessel og 5 øre Landshjelp II = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
350
1934 
326 NK 326, 327, 328 og 329 - 5, 10, 15 og 20 øre Landshjelp II = 50 øre - stemplet "Oslo 4.12.42" på postoppkrav verdibrev sendt til Horten.  
400
9979 
326 NK 326 og 328 - 5 og 15 øre Landshjelp II = 20 øre - stemplet "Oslo 17.2.45" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
250
15130 
326 NK 326(2) - 5 øre Landshjelp II maskinstemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
11159 
326 NK 326(3) og 328(3) - 5 og 15 øre Landshjelp II = 60 øre - stemplet "Oslo Bko. 4.12.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert luftpost til Viborg, Danmark.  
600
14666 
326 NK 326(4) - 5 øre Landshjelp II stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) sendt til Vestre Aker.  
300
18945 
327 NK 242, 326, 327 og 328 - 10 øre Løve dyptrykk samt 5, 10 og 15 øre Landshjelp II = 40 øre - stemplet "Bergen S. 4.XII.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Sverige.  
450
1934 
327 NK 326, 327, 328 og 329 - 5, 10, 15 og 20 øre Landshjelp II = 50 øre - stemplet "Oslo 4.12.42" på postoppkrav verdibrev sendt til Horten.  
400
15649 
327 NK 327(2) - 10 øre Landshjelp II stemplet "Egersund 29.12.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
450
18945 
328 NK 242, 326, 327 og 328 - 10 øre Løve dyptrykk samt 5, 10 og 15 øre Landshjelp II = 40 øre - stemplet "Bergen S. 4.XII.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Sverige.  
450
1934 
328 NK 326, 327, 328 og 329 - 5, 10, 15 og 20 øre Landshjelp II = 50 øre - stemplet "Oslo 4.12.42" på postoppkrav verdibrev sendt til Horten.  
400
9979 
328 NK 326 og 328 - 5 og 15 øre Landshjelp II = 20 øre - stemplet "Oslo 17.2.45" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
250
13764 
328 NK 328 og 329 - 15 og 20 øre Landshjelp II = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) på konvolutt sendt til Oslo.  
200
11159 
328 NK 326(3) og 328(3) - 5 og 15 øre Landshjelp II = 60 øre - stemplet "Oslo Bko. 4.12.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert luftpost til Viborg, Danmark.  
600
1934 
329 NK 326, 327, 328 og 329 - 5, 10, 15 og 20 øre Landshjelp II = 50 øre - stemplet "Oslo 4.12.42" på postoppkrav verdibrev sendt til Horten.  
400
13764 
329 NK 328 og 329 - 15 og 20 øre Landshjelp II = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" (første dag) på konvolutt sendt til Oslo.  
200
3051 
329 NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Ålesund 28.2.45" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
10957 
329 NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Oslo Br. 13.I.45" på sensurert konvolutt sendt til Linkjøping, Sverige.  
400
19339 
329 NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Notodden 12.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
22464 
329 NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Trondheim 25.7.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
200