Nettbutikk - 315 -
Til innhold nettbutikk

315 -

12860 
315 NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Fredrikstad 26.4.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
12952 
315 NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Høvik 27.12.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
18693 
315 NK 315 - 20 øre Grieg stemplet KPH "Ølmedal" på sensurert konvolutt sendt til Odense, Danmark.  
300
18953 
315 NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Arendal 9.7.43" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
23488 
315 NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Nordenfj. Filatelistforen. Utstilling 3.5.49" på ufrankert brevkort.  
40
29774 
315 NK 315 - 20 øre Grieg maskinstemplet "Fredrikstad 30.VI.1943" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på postkort sendt til Halden.  
75
18763 
315 NK 315 og 318 - 20 øre Grieg og 20 øre Frontkjemper = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 6.11.43" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
100
28296 
315 NK 315(3) - 20 øre Grieg stemplet "Bergen 2.9.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
100
21669 
316 NK 246 og 316 - 20 øre Løve dyptrykk og 40 øre Grieg = 60 øre - stemplet "Halden 28.VI.43" på konvolutt sendt ekspress til Skollenborg.  
200
16060 
316 NK 314, 315, 316 og 317 - 10, 20, 40 og 60 øre Grieg = 130 øre - maskinstemplet "Bergen 1.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
30
18018 
316 NK 314, 315, 316 og 317 - 10, 20, 40 og 60 øre Grieg = 130 øre - maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på reklamekonvolutt sendt til Bergen.  
100
16110 
316 NK 314(2) og 316 - 10 og 40 øre Grieg = 60 øre - stemplet "Stavanger Bk. 8.VII.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
150
9748 
316 NK 316 - 40 øre Grieg stemplet "Fredrikstad 29.12.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
60
18867 
316 NK 316 - 40 øre Grieg stemplet "Oslo 15.9.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
60
22829 
316 NK 316 - 40 øre Grieg maskinstemplet "Oslo Br. 7.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på sensurert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
12623 
316 NK 316, 345, 346, 347 og 348 - blandingsfrankatur = 115 øre - stemplet "Oslo 4.10.46" på konvolutt påstemplet Amsterdam Zuid-Afrika sendt til Johannesburg, Syd-Afrika.  
50
31459 
316 BK 151s - 50 øre grå med tiltrykk 10 øre brevkort oppfrankert med NK 316 = 90 øre - stemplet KPH "Knarrberg" (4 pkt.) sidestemplet "Duken 19.7.75" sendt til Kongsvinger.  
200
12298 
317 NK 240, 257 og 317 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Redningsselskapet og 60 øre Grieg = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 12.10.53" på konvolutt sendt postoppkrav til Hauge i Dalane.  
75
16060 
317 NK 314, 315, 316 og 317 - 10, 20, 40 og 60 øre Grieg = 130 øre - maskinstemplet "Bergen 1.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
30
18018 
317 NK 314, 315, 316 og 317 - 10, 20, 40 og 60 øre Grieg = 130 øre - maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på reklamekonvolutt sendt til Bergen.  
100
13544 
317 NK 317 - 60 øre Grieg stemplet "Oslo-Majorstua 12.10.43" på følgebrev sendt til Nordskot.  
75
13971 
317 NK 317 - 60 øre Grieg stemplet "Oslo 21.7.61" på rekommandert konvolutt sendt til Hedrum.  
125
15290 
317 NK 317 - 60 øre Grieg stemplet "Slemmestad 21.VII.44" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
40
21994 
318 NK 306 og 318 - 20 øre Rikstinget og 20 øre Frontkjemper = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 4.12.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
400
18763 
318 NK 315 og 318 - 20 øre Grieg og 20 øre Frontkjemper = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 6.11.43" på rekommandert konvolutt sendt til Trondheim.  
100
14146 
318 NK 318, 319, 320 og 321 - 20 øre Frontkjemper samt 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 16.XI.43" på konvolutt sendt til Oslo. Uforsiktig åpnet, men merkene uskadd.  
140
1194 
318 NK 318 og 321 - 20 øre Frontkjemper og 40 øre Landshjelp I = 60 øre - stemplet "Kongsvinger 21.III.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
11261 
318 NK 253 og 318(2) - 45 øre Luftpost og 20 øre Frontkjemper = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 23.8.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
250
17737 
319 NK 220, 222, 246, 319, 320 og 321 - blandingsfrankatur = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.2.44" på konvolutt sendt ekspress til Bergen.  
450
14146 
319 NK 318, 319, 320 og 321 - 20 øre Frontkjemper samt 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 16.XI.43" på konvolutt sendt til Oslo. Uforsiktig åpnet, men merkene uskadd.  
140
1273 
319 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Kongsvinger 9.3.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
4481 
319 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Moss 3.1.44" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
150
4483 
319 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Moss 4.4.44" på rekommandert konvolutt sendt rekommandert til Helsingør, Danmark.  
150
8788 
319 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Skudeneshavn 29.12.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
300
14641 
319 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Sandnes 6.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
300
10158 
319 NK 319(2) - 10 øre Landshjelp I stemplet "Fredrikstad 7.11.44" på konvolutt sendt til Minde.  
300
13087 
319 NK 319(2) - 10 øre Landshjelp I stemplet "Gaupen 2.6.44" på konvolutt sendt til Hamar. Vannrett brekk midt på konvolutten.  
350
5549 
319 NK 319(4) - 10 øre Landshjelp I stemplet "Kongsvinger 3.2.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
17737 
320 NK 220, 222, 246, 319, 320 og 321 - blandingsfrankatur = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.2.44" på konvolutt sendt ekspress til Bergen.  
450
16158 
320 NK 237, 238, 241 og 320 - 1, 2 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 20 øre Landshjelp I = 30 øre - stemplet "Imsland 9.12.43" på sensurert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
300
14146 
320 NK 318, 319, 320 og 321 - 20 øre Frontkjemper samt 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 16.XI.43" på konvolutt sendt til Oslo. Uforsiktig åpnet, men merkene uskadd.  
140
1273 
320 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Kongsvinger 9.3.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
4481 
320 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Moss 3.1.44" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
150
4483 
320 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Moss 4.4.44" på rekommandert konvolutt sendt rekommandert til Helsingør, Danmark.  
150
8788 
320 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Skudeneshavn 29.12.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
300
14641 
320 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Sandnes 6.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
300
2969 
320 NK 320 - 20 øre Landshjelp I stemplet "Sandnes 9.9.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
175
5639 
320 NK 320 - 20 øre Landshjelp I stemplet "Fredrikstad 7.V.45" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
18116 
320 NK 320 - 20 øre Landshjelp I maskinstemplet "Oslo Br. 6.5.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
175
22861 
320 NK 320 og 321 - 20 og 40 øre Landshjelp I = 60 øre - stemplet "Oslo 29.2.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Åbo, Finland.  
500
1183 
320 NK 320(4) - fireblokk 20 øre Landshjelp I stemplet "Kongsvinger 3.12.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
17737 
321 NK 220, 222, 246, 319, 320 og 321 - blandingsfrankatur = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.2.44" på konvolutt sendt ekspress til Bergen.  
450
14146 
321 NK 318, 319, 320 og 321 - 20 øre Frontkjemper samt 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 16.XI.43" på konvolutt sendt til Oslo. Uforsiktig åpnet, men merkene uskadd.  
140
1194 
321 NK 318 og 321 - 20 øre Frontkjemper og 40 øre Landshjelp I = 60 øre - stemplet "Kongsvinger 21.III.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
1273 
321 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Kongsvinger 9.3.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
4481 
321 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Moss 3.1.44" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
150
4483 
321 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Moss 4.4.44" på rekommandert konvolutt sendt rekommandert til Helsingør, Danmark.  
150
8788 
321 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Skudeneshavn 29.12.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
300
14641 
321 NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Sandnes 6.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
300
22861 
321 NK 320 og 321 - 20 og 40 øre Landshjelp I = 60 øre - stemplet "Oslo 29.2.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Åbo, Finland.  
500
25904 
321 NK 321 - 40 øre Landshjelp I stemplet "Oslo Bko. 3.1.45" på rekommandert konvolutt sendt til Finnsnes.  
400
25661 
321 NK 321(4) - 40 øre Landshjelp I stemplet "Kongsvinger 17.12.43" på litt stor (20 cm bred) konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
17067 
322 NK 220, 222, 322, 323 og 324 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Turistmerke samt 10, 15 og 20 øre Krigsforlis = 90 øre - stemplet "Trondheim 20.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
300
17067 
323 NK 220, 222, 322, 323 og 324 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Turistmerke samt 10, 15 og 20 øre Krigsforlis = 90 øre - stemplet "Trondheim 20.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
300
6143 
323 NK 240 og 323 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Krigsforlis = 20 øre - maskinstemplet "Grimstad 4.8.44" tekst "Knut Hamsun 1859 * 4-8 * 1944" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
9847 
323 NK 240 og 323 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Krigsforlis = 20 øre - stemplet "Oslo-Lillehammer 15.6.44 T 402" på konvolutt sendt til Horten.  
200
22398 
323 NK 240 og 323 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Krigsforlis = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
300
17067 
324 NK 220, 222, 322, 323 og 324 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Turistmerke samt 10, 15 og 20 øre Krigsforlis = 90 øre - stemplet "Trondheim 20.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
300
14365 
324 NK 324 - 20 øre Krigsforlis stemplet "Oslo 21.VII.24" på konvolutt sendt til Bergen.  
175
15368 
324 NK 324 - 20 øre Krigsforlis stemplet "Sandnes 24.10.44" på konvolutt sendt til Arendal.  
250
16155 
324 NK 324 - 20 øre Krigsforlis stemplet "Oslo 6.9.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
18219 
324 NK 324 - 20 øre Krigsforlis stemplet "Oslo 14.8.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
11996 
324 NK 324 og 325 - 20 øre Krigsforlis og 40 øre Gran = 60 øre - stemplet "Oslo Br. 4.10.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Årjäng, Sverige.  
250
9273 
325 NK 243, 244(2) og 325 - 12 øre Posthorn dyptrykk, 14 øre Løve dyptrykk og 40 øre Gran = 80 øre - stemplet "Stavanger Bk. 27.IV.45" på verdibrev sendt til Bergen.  
200
11996 
325 NK 324 og 325 - 20 øre Krigsforlis og 40 øre Gran = 60 øre - stemplet "Oslo Br. 4.10.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Årjäng, Sverige.  
250
1935 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo 31.7.44" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
75
4196 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 8.9.44" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
4891 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Bko. 29.8.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
10393 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Fredrikstad 14.10.44" på rekommandert konvolutt sendt til Minde.  
150
12028 
325 NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Oslo Br. 5.8.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
100