Nettbutikk - 307 -
Til innhold nettbutikk

307 -

10504 
307 NK 240 og 307 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Grorud 1.12.43" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
75
10556 
307 NK 240 og 307 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Slemmestad 6.X.42" (første dag) på konvolutt sendt til Oslo.  
30
10608 
307 NK 240 og 307 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Slemmestad 6.X.42" første dag på konvolutt sendt til Oslo.  
30
14148 
307 NK 240 og 307 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Grorud 28.1.43" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
22212 
307 NK 241 og 307 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wessel = 22 øre - stemplet "Porsgrunn-Herøya 28.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
16531 
307 NK 242, 307, 308, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 95 øre - stemplet "Oslo 16.10.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Minde.  
150
14272 
307 NK 243, 307 og 308 - 12 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Wessel = 47 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
14562 
307 NK 243, 307 og 308 - 12 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Wessel = 47 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
8470 
307 NK 307 - 15 øre Wessel stemplet "Frimerkets Uke Oslo 4.11.42" på brevkort sendt til Åsgårdstrand.  
40
13895 
307 NK 307 - 15 øre Wessel stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på brevkort sendt til Nystrand.  
50
24063 
307 NK 307 - 15 øre Wessel stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på uadressert brevkort.  
50
18942 
307 NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 8.10.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
23938 
307 NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Sparbu.  
50
30617 
307 NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Nordenfj. Filatelistforen. Utstilling 3.5.49" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
13066 
307 NK 307, 308 og 310 - 15 og 20 øre Wessel samt 30 øre Postforening = 65 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
739 
307 NK 307, 309 og 310 - 15 øre Wessel samt 20 og 30 øre Postforening = 65 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Oslo.  
40
2784 
307 NK 307, 309 og 310(2) - 15 øre Wessel samt 20 og 30 øre Postforening = 95 øre - stemplet "Trondheim 26.10.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost via Oslo til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
4266 
307 NK 307 og 310 - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 45 øre - maskinstemplet "Trondheim 9.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
200
11049 
307 NK 307 og 310 - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 45 øre - stemplet "Trondheim 19.2.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
5838 
307 NK 307 og 310(2) - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 75 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.4.45" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
300
8810 
307 NK 307 og 311 - 15 øre Wessel og 15 øre Nordkapp III = 30 øre - stemplet "Oslo Bko. 1.4.43" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
8809 
307 NK 307 og 312 - 15 øre Wessel og 20 øre Nordkapp III = 35 øre - stemplet "Oslo Bko. 1.4.43" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
19327 
307 NK 307 og 326 - 15 øre Wessel og 5 øre Landshjelp II = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
350
18192 
307 BK 100 - 15 øre oliven (NK 204) sensurert brevkort oppfrankert med NK 307 og NK 308 = 50 øre - stemplet "Porsgrunn 2.1.43" sendt til Tyskland.  
100
18215 
307 NK 237, 239(3) og 307(2) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 11.6.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
18218 
307 NK 242, 306, 307(2) og 308 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Rikstinget samt 15 og 20 øre Wessel = 80 øre - stemplet "Oslo Br. 4.12.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftport til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
13896 
307 NK 307(2) og 308(2) - 15 og 20 øre Wessel = 70 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 4.11.42" på konvolutt sendt til Skien.  
50
14344 
307 NK 307(3) - 15 øre Wessel stemplet "Trondheim 24.2.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Danmark.  
175
4612 
307 v1 NK 307 v1 - 15 øre Wessel med variant "Tykk krøll på W" - stemplet "Oslo 7.10.42" på uadressert konvolutt.  
150
14189 
308 NK 238(2), 274, 307 og 308 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 1 øre V-merke samt 15 og 20 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Tønsberg 6.X.42" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
5241 
308 NK 240 og 308 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Wessel = 25 øre - stemplet "Nordenfj. Filatelistforen. Utstilling 2.5.49" på brevkort sendt til Orkanger.  
50
5250 
308 NK 240 og 308 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Wessel = 25 øre - stemplet "Nordenfj. Filatelistforen. Utstilling 2.5.49" på brevkort sendt til Orkanger.  
50
18218 
308 NK 242, 306, 307(2) og 308 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Rikstinget samt 15 og 20 øre Wessel = 80 øre - stemplet "Oslo Br. 4.12.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftport til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
16531 
308 NK 242, 307, 308, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 95 øre - stemplet "Oslo 16.10.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Minde.  
150
14272 
308 NK 243, 307 og 308 - 12 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Wessel = 47 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
14562 
308 NK 243, 307 og 308 - 12 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Wessel = 47 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
18942 
308 NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 8.10.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
23938 
308 NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Sparbu.  
50
30617 
308 NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Nordenfj. Filatelistforen. Utstilling 3.5.49" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
13066 
308 NK 307, 308 og 310 - 15 og 20 øre Wessel samt 30 øre Postforening = 65 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
1731 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Grimstad Filatelistklubbs Utstilling 30.10.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8038 
308 NK 308 - 20 øre Wessel maskinstemplet "Oslo Br. 30.3.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
8802 
308 NK 308 - 25 øre Wessel stemplet "Grimstads Fil.klubbs Utst 30.10.42" på uadressert konvolutt.  
50
8838 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Grimstad Filatelistklubbs Utstilling 30.10.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
9520 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Frimerkets Uke Oslo 4.11.42" på brevkort sendt til Vestre Aker.  
30
12281 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Grorud 10.3.41" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
14387 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Lillehammer 18.12.42" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
60
15922 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Imsland 16.9.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
17403 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Grimstad Filatelistklubbs Utstilling 30.10.42" på konvolutt sendt til Skien.  
50
19778 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Hvasser 26.X.42" på konvolutt sendt til Hvalsgård.  
50
20446 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Grimstad Filatelistklubbs Utstilling 31.10.42" på konvolutt sendt til Kristiansand S.  
50
21056 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Moss Filatelistklubbs Tiårsjubileum 19.11.42" på konvolutt sendt til Skien.  
50
21057 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Moss Filatelistklubbs Tiårsjubileum 21.11.42" på brevkort sendt til Nystrand.  
50
27927 
308 NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Oslo 28.8.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
22584 
308 NK 308, 359 og 513 - 20 øre Wessel, 5 øre Postjubileum og 5 øre Posthorn = 30 øre - stemplet KPH "Hornsjø" på konvolutt sidestemplet "Lillehammer 13.4.65" sendt til Gjøvik.  
100
14438 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Tennvik" på konvolutt sidestemplet "Nøtterøy 22.10.64" sendt til Gjøvik.  
175
14704 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Sokn" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
75
20292 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Fattnes" på konvolutt sidestemplet "Vanvik i Ryfylke 20.11.64" sendt til Gjøvik.  
250
21679 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Rotneim" på konvolutt sidestemplet "Gol 23.11.64" sendt til Gjøvik.  
120
21990 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Bakken" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
150
22524 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Oddevall" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
150
22548 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Hogganvik" på konvolutt sendt til Oslo. 5 pkt.  
250
22605 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Nesheim" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
100
22608 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Nevervik" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
80
22630 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "Bjøberg" på konvolutt sidestemplet "Hemsedal 27.11.64" sendt til Gjøvik.  
100
22648 
308 NK 308 og 513 - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 25 øre - stemplet KPH "M/S Reidulf" på konvolutt sidestemplet "Melbu 8.10.64" sendt til Gjøvik.  
200
1436 
308 NK 308 og 513(2) - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 30 øre - stemplet KPH "Maurset" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
100
21660 
308 NK 308 og 513(2) - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 30 øre - stemplet KPH "Høyjord" på konvolutt sendt til Gjøvik. Svak avstempling.  
100
22602 
308 NK 308 og 513(2) - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 30 øre - stemplet KPH "Gjætingsdalen" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
150
22611 
308 NK 308 og 513(2) - 20 øre Wessel og 5 øre Posthorn = 30 øre - stemplet KPH "Steinsvik på Sunnmøre" på konvolutt sidestemplet "Volda 29.5.65" sendt til Gjøvik.  
100
18192 
308 BK 100 - 15 øre oliven (NK 204) sensurert brevkort oppfrankert med NK 307 og NK 308 = 50 øre - stemplet "Porsgrunn 2.1.43" sendt til Tyskland.  
100
13896 
308 NK 307(2) og 308(2) - 15 og 20 øre Wessel = 70 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 4.11.42" på konvolutt sendt til Skien.  
50
1671 
309 NK 186, 240, 253, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 115 øre - stemplet "Oslo 27.4.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Bergen. Forseglet med postoblater (vrevet) stemplet "4245".  
200
16531 
309 NK 242, 307, 308, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 95 øre - stemplet "Oslo 16.10.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Minde.  
150
18782 
309 NK 278, 281 og 309 - 7 og 15 øre V-merke samt 20 øre Postforening = 42 øre - stemplet "Sandnes 7.11.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
250
4720 
309 NK 306, 309 og 310 - 20 øre Rikstinget samt 20 og 30 øre Postforening = 70 øre - stemplet "Oslo 12.4.43" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
100
739 
309 NK 307, 309 og 310 - 15 øre Wessel samt 20 og 30 øre Postforening = 65 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Oslo.  
40
2784 
309 NK 307, 309 og 310(2) - 15 øre Wessel samt 20 og 30 øre Postforening = 95 øre - stemplet "Trondheim 26.10.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost via Oslo til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
8127 
309 NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo 18.12.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
9600 
309 NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo Br.II 1.4.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
75