Nettbutikk - 279 -
Til innhold nettbutikk

279 -

2680 
279 NK 275, 278, 279 og 289 - 2, 7 og 10 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 119 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
724 
279 NK 276, 278 og 279 - 3, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Drangedal 3.XI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
2290 
279 NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 18.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
11194 
279 NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 10.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
25488 
279 NK 279 - 10 øre V-merke maskinstemplet "Oslo P.n. 20.VII.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
1947 
279 NK 279(2) - 10 øre V-merke maskinstemplet "Lillestrøm 28.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Tromsø.  
250
16454 
279 NK 279(2) - 10 øre V-merke stemplet "Oslo Br. 5.9.41" på sensurert vinduskonvolutt sendt til Danmark.  
50
19092 
279 NK 279(2) - 10 øre V-merke stemplet "Hemnes I Høland 17.XI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
27564 
279 NK 279(2) - 10 øre V-merke stemplet "Vossebanens Postexp. 29.IX.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
2813 
279 NK 279(2) og 281 - 10 og 15 øre V-merke = 35 øre - stemplet "Trondheim 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
12142 
280 NK 131, 164, 274, 278, 280 og 293 - blandingsfrankatur = 37 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
125
27623 
280 NK 274, 275, 277 og 280 - 1, 2, 5 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14. okt. 1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
14628 
280 NK 274, 278 og 280 - 1, 7 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.12.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
2841 
280 NK 274(2), 276(2) og 280 - 1, 3 og 12 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Fredrikstad 21.X.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
3298 
280 NK 280 og 310 - 12 øre V-merke og 30 øre Postforening = 42 øre - stemplet "Oslo 9.1.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
874 
280 NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
15135 
280 NK 280(2) - 12 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 12.11.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Levanger.  
250
26393 
281 NK 237, 242, 275(2), 276(2) og 281 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 2, 3 og 15 øre V-merke = 36 øre - stemplet "Trondheim 8.12.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
20222 
281 NK0246, 267, 274(3), 276 og 281 - blandingsfrankatur = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 15.1.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
350
1196 
281 NK 254, 281 og 314 - 15 øre Hålogaland, 15 øre V-merke og 10 øre Grieg = 40 øre - stemplet "Kongsvinger 16.12.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
2685 
281 NK 267, 276, 281 og 283 - 14, 3, 15 og 25 øre V-merke = 57 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. Merkene er brune i kantene.  
100
18808 
281 NK 274(3), 278, 281 og 295 - 1, 7 og 15 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 40 øre - stemplet "Sandnes 13.4.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
400
25912 
281 NK 277 og 281 - 5 og 15 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Drammen 17.11.1941" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
1248 
281 NK 277(4), 281 og 282 - 5, 15 og 20 øre V-merke = 55 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Aarhus, Danmark.  
200
18782 
281 NK 278, 281 og 309 - 7 og 15 øre V-merke samt 20 øre Postforening = 42 øre - stemplet "Sandnes 7.11.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
250
2813 
281 NK 279(2) og 281 - 10 og 15 øre V-merke = 35 øre - stemplet "Trondheim 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
9245 
281 NK 281 og 282 - 15 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 5.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
10342 
281 NK 281 og 282(3) - 15 og 20 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Notodden 11.10.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
4294 
281 NK 281, 285 og 289 - 15 og 35 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 150 øre - stemplet "Skien I 20.IX.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
125
25875 
282 NK 163(2), 164, 242, 277 og 282 - 1 og 4 øre Portoprovisorie, 10 øre Løve dyptrykk samt 5 og 20 øre V-merke = 41 øre - stemplet "Oslo-Homansbyen 11.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
250
18948 
282 NK 245, 250 og 282 - 15 og 40 øre Løve dyptrykk samt 20 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Oslo Br. 4.11.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
2290 
282 NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 18.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
11194 
282 NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 10.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
17425 
282 NK 277, 282 og 294(2) - 5 og 20 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 45 øre - stemplet "Oslo 25.11.41" på sensurert konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
100
1248 
282 NK 277(4), 281 og 282 - 5, 15 og 20 øre V-merke = 55 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Aarhus, Danmark.  
200
9245 
282 NK 281 og 282 - 15 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 5.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
1645 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Sunnmøre A 1.4.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
6027 
282 NK 282 - 20 øre V-merke maskinstemplet "Ålesund 27.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
8638 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Nordlandsbanen A 9.10.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
10271 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Valdresbanens P.eksp. 21.X.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
11762 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Gjøvikbanen A 23.9.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
12037 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Oslo-Solli 29.VIII.41" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
100
12111 
282 NK 282 - 20 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 19.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
12239 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Hommelvik 23.9.43" på konvolutt sendt via Hommelvik til Oslo.  
50
14195 
282 NK 282 - 20 øre V-merke maskinstemplet "Kongsberg 27.VIII.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Bergen. Påsatt oblat "Nasjonalhjelpen".  
350
14796 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Rørosbanen S. A 29.IX.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
27169 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Raumabanen A 11.XI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
27614 
282 NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Jærbanen D 4.11.41" på konvolutt sendt til Oslo. Tiemer : 4 pkt.  
100
12006 
282 NK 277 og 282(2) - 5 og 20 øre V-merke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 17.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
80
14620 
282 NK 282(2) - 20 øre V-merke stemplet "Ålesund Br. 26.9.41" på konvolutt sendt til Stranda.  
70
16281 
282 NK 282(2) - 20 øre V-merke stemplet "Ålesund Verdi 3.10.44" på verdibrev sendt til Stranda.  
40
10342 
282 NK 281 og 282(3) - 15 og 20 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Notodden 11.10.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
11013 
282 NK 282(3) - 20 øre V-merke stemplet "Nordstrandhøgda 13.11.41" på verdibrev sendt til Bygdøy.  
80
12632 
282 NK 282(5) - 20 øre V-merke stemplet "Hellesylt 18.10.41" på verdibrev sendt til Stranda.  
150
2685 
283 NK 267, 276, 281 og 283 - 14, 3, 15 og 25 øre V-merke = 57 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. Merkene er brune i kantene.  
100
10127 
283 NK 283 og 298 - 25 øre V-merke og 50 øre Snorre = 75 øre - stemplet "Notodden 29.10.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
250
903 
284 NK 272, 284, 286 og 288 - 50, 30, 40 og 60 øre V-merke = 180 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. 30 og 60 øre er brune i kantene.  
4.000
9411 
284 NK 284(2) - 30 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 29.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert vinduskonvolutt sendt ekspess.  
100
18228 
284 NK 284(2) - 30 øre V-merke - stemplet "Onsøy 21.8.41" på følgebrev sendt til Fredrikstad. Returporto betalt med 5 stk. 12 øre Posthorn.  
450
14910 
284 NK 277 og 284(3) - 5 og 30 øre V-merke = 95 øre - stemplet "Skien II 27.IX.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
29353 
285 NK 247 og 285 - 25 øre Løve dyptrykk og 35 øre V-merke = 60 øre - stemplet "Skien II 15.1.42" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
4294 
285 NK 281, 285 og 289 - 15 og 35 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 150 øre - stemplet "Skien I 20.IX.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
125
15406 
285 NK 285 og 286 - 35 og 40 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Ytre Vinje 11.X.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
26990 
285 NK 285 og 299 - 35 øre V-merke og 60 øre Snorre = 95 øre - stemplet "Kviteseid 2.XII.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
200
2347 
285 NK 222 og 285(2) - 30 øre Turistmerke og 35 øre V-merke = 100 øre - stemplet "Kviteseid 20.XI.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
200
903 
286 NK 272, 284, 286 og 288 - 50, 30, 40 og 60 øre V-merke = 180 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. 30 og 60 øre er brune i kantene.  
4.000
15406 
286 NK 285 og 286 - 35 og 40 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Ytre Vinje 11.X.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
25417 
286 NK 286 og 289(5) - 40 øre V-merke og 1.00 kr V-merke = 540 øre - stemplet "Bergen 16.9.41" på litt stort (19 x 12.5 cm) verdibrev sendt til Norheimsund. Konvolutten er litt småkrøllet grunnet innholdet som sannsynligvis har vært store sedler.  
300
903 
288 NK 272, 284, 286 og 288 - 50, 30, 40 og 60 øre V-merke = 180 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. 30 og 60 øre er brune i kantene.  
4.000
5218 
289 NK 249 og 289 - 35 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr V-merke = 135 øre - stemplet "Dalen i Telemark 15.12.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
2680 
289 NK 275, 278, 279 og 289 - 2, 7 og 10 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 119 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
4294 
289 NK 281, 285 og 289 - 15 og 35 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 150 øre - stemplet "Skien I 20.IX.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
125
3254 
289 NK 289 - 1.00 kr V-merke stemplet "Horten 25.10.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
4450 
289 NK 289 - 1.00 kr V-merke stemplet "Kragerø 25.9.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
12688 
289 NK 289 - 1.00 kr V-merke stemplet "Asker 8.12.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
18217 
289 NK 289, 290, 291 og 292 - 1.00, 1.50, 2.00 og 5.00 kr V-merke = 950 øre - stemplet "Grimstad 29.11.41" uadressert konvolutt.  
1.200
25417 
289 NK 286 og 289(5) - 40 øre V-merke og 1.00 kr V-merke = 540 øre - stemplet "Bergen 16.9.41" på litt stort (19 x 12.5 cm) verdibrev sendt til Norheimsund. Konvolutten er litt småkrøllet grunnet innholdet som sannsynligvis har vært store sedler.  
300
18217 
290 NK 289, 290, 291 og 292 - 1.00, 1.50, 2.00 og 5.00 kr V-merke = 950 øre - stemplet "Grimstad 29.11.41" uadressert konvolutt.  
1.200
3495 
290 NK 290 - 1.50 kr V-merke stemplet "Larvik 24.11.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
150
8756 
291 NK 253(2) og 291 - 45 øre Luftpost og 2.00 kr V-merke = 290 øre - stemplet "Oslo Br. 14.8.41" på sensurert luftpostkonvolutt sendt via Berlin til Rio De Janeiro, Brasil.  
1.000