Nettbutikk - 274 -
Til innhold nettbutikk

274 -

9812 
274 NK 254 og 274(5) - 15 øre Hålogaland og 1 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 14.4.42" på konvolutt sendt til Gaupen.  
250
18143 
274 NK 256 og 274(5) - 15 øre Redningsselskapet og 1 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 4.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
1252 
274 NK 258, og 274(10) - 30 øre Redningsselskapet og 1 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Hanestad 5.11.41" på litt stor konvolutt sendt til Horten.  
300
1176 
275 NK 101, 142, 243 og 275 - 12 øre Posthorn 1909, 14 øre Løve II, 12 øre Posthorn dyptrykk og 2 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Kongsvinger 20.XII.43" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
8722 
275 NK 237(4), 242, 274(4) og 275 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Bergen Br. 1.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
18794 
275 NK 267, 274, 275 og 276 - 14, 1, 2 og 3 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Sandnes 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
250
25106 
275 NK 274, 275, 276, 277, 278 og 279 - 1 til 10 øre V-merker = 28 øre - stemplet "Bergen 12.9.41" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
300
18593 
275 NK 274, 275, 276, 277 og 294 - 1, 2, 3 og 5 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 21 øre - stemplet "Arendal 14.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
250
27623 
275 NK 274, 275, 277 og 280 - 1, 2, 5 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14. okt. 1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
10854 
275 NK 275, 276 og 295 - 2 og 3 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 20 øre - stemplet "Arendal 28.11.41" på konvolutt sendt til Skien.  
150
29123 
275 NK 275, 276 og 295 - 2 og 3 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 20 øre - stemplet "Arendal 3.12.41" på konvolutt sendt til Skien.  
150
2680 
275 NK 275, 278, 279 og 289 - 2, 7 og 10 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 119 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
1136 
275 NK 101(3) og 275(2) - 12 øre Posthorn 1909 og 2 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Stavanger Bk. 3.VI.42" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
200
26393 
275 NK 237, 242, 275(2), 276(2) og 281 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 2, 3 og 15 øre V-merke = 36 øre - stemplet "Trondheim 8.12.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
21865 
275 NK 258, 275(2), 276(2) og 304 - 30 øre Redningsselskapet, 2 og 3 øre V-merke samt 20 øre Nordraak = 60 øre - stemplet "Oslo Br.I 7.4.43" på konvolutt sendt til Holmenkollen.  
300
2006 
275 NK 172, 274(4) og 275(3) - 10 øre Abel samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
874 
275 NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
25867 
275 NK 239(2), 244, 274(2), 275(4) og 294 - blandingsfrankatur = 40 øre - stemplet "Hanestad 25.11.42" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
300
18138 
276 NK 238, 276 og 307 - 2 øre Posthorn dyptrykk, 3 øre V-merke og 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 10.III.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
20222 
276 NK0246, 267, 274(3), 276 og 281 - blandingsfrankatur = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 15.1.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
350
18794 
276 NK 267, 274, 275 og 276 - 14, 1, 2 og 3 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Sandnes 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
250
2685 
276 NK 267, 276, 281 og 283 - 14, 3, 15 og 25 øre V-merke = 57 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. Merkene er brune i kantene.  
100
25106 
276 NK 274, 275, 276, 277, 278 og 279 - 1 til 10 øre V-merker = 28 øre - stemplet "Bergen 12.9.41" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
300
18593 
276 NK 274, 275, 276, 277 og 294 - 1, 2, 3 og 5 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 21 øre - stemplet "Arendal 14.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
250
10854 
276 NK 275, 276 og 295 - 2 og 3 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 20 øre - stemplet "Arendal 28.11.41" på konvolutt sendt til Skien.  
150
29123 
276 NK 275, 276 og 295 - 2 og 3 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 20 øre - stemplet "Arendal 3.12.41" på konvolutt sendt til Skien.  
150
724 
276 NK 276, 278 og 279 - 3, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Drangedal 3.XI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
2794 
276 NK 235, 259, 267 og 276(2) - 20 øre Nansen II og 20 øre Legion samt 14 og 3 øre V-merke = 60 øre - stemplet "Oslo-Solli 29.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
26393 
276 NK 237, 242, 275(2), 276(2) og 281 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 2, 3 og 15 øre V-merke = 36 øre - stemplet "Trondheim 8.12.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
21865 
276 NK 258, 275(2), 276(2) og 304 - 30 øre Redningsselskapet, 2 og 3 øre V-merke samt 20 øre Nordraak = 60 øre - stemplet "Oslo Br.I 7.4.43" på konvolutt sendt til Holmenkollen.  
300
2841 
276 NK 274(2), 276(2) og 280 - 1, 3 og 12 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Fredrikstad 21.X.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
874 
276 NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
25875 
277 NK 163(2), 164, 242, 277 og 282 - 1 og 4 øre Portoprovisorie, 10 øre Løve dyptrykk samt 5 og 20 øre V-merke = 41 øre - stemplet "Oslo-Homansbyen 11.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
250
5274 
277 NK 190 og 277 - 15 øre Holberg og 5 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Kristiansand S 21.12.41" tekst "Kristiansand S. 300 Års Jubileum 1641-.." på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
4435 
277 NK 240 og 277 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 5 øre V-merke = 10 øre - stemplet "Oslo Br. 18.12.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
5084 
277 NK 254 og 277 - 15 øre Hålogaland og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 25.IV.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
5286 
277 NK 254 og 277 - 15 øre Hålogaland og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 10.VI.1942" på konvolutt sendt til Bergen. Portobelagt med 40 øre betalt med NK 242 og 248.  
400
11784 
277 NK 256 og 277 - 15 øre Redningsselskapet og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.VII.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
12153 
277 NK 267, 274 og 277 - 14, 1 og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Jessnes 8.IX.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
25106 
277 NK 274, 275, 276, 277, 278 og 279 - 1 til 10 øre V-merker = 28 øre - stemplet "Bergen 12.9.41" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
300
18593 
277 NK 274, 275, 276, 277 og 294 - 1, 2, 3 og 5 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 21 øre - stemplet "Arendal 14.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
250
27623 
277 NK 274, 275, 277 og 280 - 1, 2, 5 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14. okt. 1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
4809 
277 NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Bergen 3.12.41" på konvolutt sendt lokalt.  
100
10043 
277 NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Bergen-Minde 7.X.41" på visittkortkonvolutt sendt til Minde.  
150
13028 
277 NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Bergen Br. 24.10.41" på visittkortkonvolutt sendt til Bergen.  
40
14142 
277 NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Nesttun 10.X.41" på visittkortkonvolutt sendt til Nesttun.  
50
18392 
277 NK 277 - 5 øre V-merke stemplet "Fredrikstad 6.11.1942" på trykksak sendt lokalt.  
175
2290 
277 NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 18.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
11194 
277 NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 10.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
25912 
277 NK 277 og 281 - 5 og 15 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Drammen 17.11.1941" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
17425 
277 NK 277, 282 og 294(2) - 5 og 20 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 45 øre - stemplet "Oslo 25.11.41" på sensurert konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
100
12006 
277 NK 277 og 282(2) - 5 og 20 øre V-merke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 17.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
80
14910 
277 NK 277 og 284(3) - 5 og 30 øre V-merke = 95 øre - stemplet "Skien II 27.IX.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
14550 
277 NK 277, 296 og 299 - 5 øre V-merke samt 20 og 60 øre Snorre = 85 øre - stemplet "Oslo Br II 27.11.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, Usa.  
200
18155 
277 NK 277 og 296(2) - 5 øre V-merke og 20 øre Snorre = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 19.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
80
18331 
277 NK 277 og 303 - 5 øre V-merke og 15 øre Nordraak = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 18.6.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
15700 
277 NK 258 og 277(2) - 30 øre Redningsselskapet og 5 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Arendal 7.1.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
3820 
277 NK 277(4) - fireblokk 5 øre V-merke stemplet "Trondheim 16.9.41" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
5302 
277 NK 277(4) - fireblokk 5 øre V-merke stemplet "Sogn A 3.11.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
20677 
277 NK 277(4) - 5 øre V-merke maskinstemplet "Sandefjord 2.X.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
1248 
277 NK 277(4), 281 og 282 - 5, 15 og 20 øre V-merke = 55 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Aarhus, Danmark.  
200
12142 
278 NK 131, 164, 274, 278, 280 og 293 - blandingsfrankatur = 37 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
125
874 
278 NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
25106 
278 NK 274, 275, 276, 277, 278 og 279 - 1 til 10 øre V-merker = 28 øre - stemplet "Bergen 12.9.41" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
300
14628 
278 NK 274, 278 og 280 - 1, 7 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.12.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
1171 
278 NK 274(3), 278 og 279 - 1, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
18808 
278 NK 274(3), 278, 281 og 295 - 1, 7 og 15 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 40 øre - stemplet "Sandnes 13.4.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
400
2680 
278 NK 275, 278, 279 og 289 - 2, 7 og 10 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 119 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
724 
278 NK 276, 278 og 279 - 3, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Drangedal 3.XI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
14141 
278 NK 278 - 7 øre V-merke stemplet "Nesttun 10.X.41" på visittkortkonvolutt sendt til Nesttun.  
75
27928 
278 NK 278 - 7 øre V-merke stemplet "Nesbyen 29.11.41" på trykksak sendt til Bergen.  
100
18782 
278 NK 278, 281 og 309 - 7 og 15 øre V-merke samt 20 øre Postforening = 42 øre - stemplet "Sandnes 7.11.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
250
5928 
278 NK 278(3) - 7 øre V-merke stemplet "Oslo 22.3.44" på konvolutt sendt til Minde.  
150
18716 
278 NK 278(3) - 7 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 7.5.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt til Lena.  
150
22949 
278 NK 278(3) - 7 øre V-merke stemplet "Oslo Br. 3.9.41" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. V-oblat på baksiden.  
400
15932 
279 NK 222 og 279 - 30 øre Turistmerke og 10 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.11.41" på verdibrev sendt til Halden.  
150
14364 
279 NK 240 og 279 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre V-merke = 15 øre - stemplet "Bergen 30.12.41" på postkort sendt til Minde.  
25
30675 
279 NK 240 og 279 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre V-merke = 15 øre - maskinstemplet "Skien 25.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på postkort sendt til Moss.  
100
25106 
279 NK 274, 275, 276, 277, 278 og 279 - 1 til 10 øre V-merker = 28 øre - stemplet "Bergen 12.9.41" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
300
1171 
279 NK 274(3), 278 og 279 - 1, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200