Nettbutikk - 255 -
Til innhold nettbutikk

255 -

23574 
255 NK 254(2) og 255 - 15 øre Hålogaland og 10 øre Redningsselskapet = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 26.2.44" på rekommandert konvolutt sendt til Finnsnes.  
450
18142 
255 NK 255 - 10 øre Redningsselskapet stemplet "Bergen-Nøstet 4.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
8581 
255 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Tønsberg Fil.klubs Utst. 21.3.42" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
125
13617 
255 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
75
16109 
255 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Oslo 5.11.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
9980 
255 NK 255 og 257 - 10 og 20 øre Redningsselskapet = 30 øre - stemplet "Oslo 14.IV.42" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
12053 
255 NK 255 og 334 - 10 øre Redningsselskapet og 15 øre London = 25 øre - maskinstemplet "Stavanger 13.III.48" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
70
11068 
255 NK 254, 255(4), 257 og 258(2) - 15 øre Hålogaland samt 10, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
27856 
256 NK 237, 238(2) og 256 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Stavanger 6.V.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
25785 
256 NK 237(2), 239 og 256 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Oslo 1.5.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
25798 
256 NK 238, 239 og 256 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Stavanger 23.XII.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
23219 
256 NK 240 og 256 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 4.IX.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
24184 
256 NK 242, 256 og 259 - 10 øre Løve dyptrykk, 15 øre Redningsselskapet og 20 øre Legion = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 15.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
3.500
17552 
256 NK 246 og 256 - 20 øre Løve dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 35 øre - stemplet "Bergen 13.2.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Sverige.  
100
8581 
256 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Tønsberg Fil.klubs Utst. 21.3.42" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
125
13617 
256 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
75
16109 
256 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Oslo 5.11.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
24051 
256 NK 256 - 15 øre Redningsselskapet stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på brevkort sendt til Skien.  
50
28297 
256 NK 256 og 246 - 15 øre Redningsselskapet og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Bergen 23.1.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Sverige.  
100
18143 
256 NK 256 og 274(5) - 15 øre Redningsselskapet og 1 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 4.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
11784 
256 NK 256 og 277 - 15 øre Redningsselskapet og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.VII.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
26696 
256 NK 240(2) og 256(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 5.IX.1942" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
25712 
257 NK 195, 235, 257, 312 og 342 - 20 øre Nansen I, 20 øre Nansen II, 20 øre Redningsselskapet 20 øre Nordkapp III og 20 øre Røde Kors = 100 øre - stemplet "Oslo Bko. 3.12.57" på rekommandert konvolutt til Horten.  
200
12298 
257 NK 240, 257 og 317 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 20 øre Redningsselskapet og 60 øre Grieg = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 12.10.53" på konvolutt sendt postoppkrav til Hauge i Dalane.  
75
4954 
257 NK 248 og 257 - 30 øre Løve dyptrykk og 20 øre Redningsselskapet = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 4.6.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
250
11068 
257 NK 254, 255(4), 257 og 258(2) - 15 øre Hålogaland samt 10, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
8581 
257 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Tønsberg Fil.klubs Utst. 21.3.42" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
125
13617 
257 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
75
16109 
257 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Oslo 5.11.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
9980 
257 NK 255 og 257 - 10 og 20 øre Redningsselskapet = 30 øre - stemplet "Oslo 14.IV.42" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
100
161 
257 NK 257 - 20 øre Redningsselskapet maskinstemplet "Oslo Br. 6.11.43" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Lena.  
50
8188 
257 NK 257 - 20 øre Redningsselskapet stemplet KPH "Torpetun" (4 pkt.) på uadressert konvolutt.  
200
9306 
257 NK 257 - 20 øre Redningsselskapet stemplet KPH "D/S Fæmund II" (1 pkt.) på uadressert konvolutt sidestemplet "Røros 20.6.72".  
50
10053 
257 NK 257 - 20 øre Redningsselskapet stemplet KPH "Tokagjelet" (2 pkt.) på uadressert konvolutt.  
100
11277 
257 NK 257 - 20 øre Redningsselskapet stemplet KPH "Teigaberg" (4 pkt.) på uadressert konvolutt.  
200
14342 
257 NK 257 - 20 øre Redningsselskapet stemplet "Oslo Br. 29.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
16536 
257 NK 257 - 20 øre Redningsselskapet stemplet "Moss Filatelistklubbs Tiårsjubileum 20.11.42" på konvolutt sendt til Tromsø.  
150
24799 
257 NK 257 - 20 øre Redningsselskapet maskinstemplet "Stavanger 8.I.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
15155 
257 NK 257 og 300 - 20 øre Redningsselskapet og 20 øre Quisling = 40 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 18.4.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
600
29649 
257 NK 253, 254 og 257(4) - 45 øre Luftpost, 15 øre Hålogaland og 20 øre Redningsselskapet = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 4.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost via Frankfurt til San Francisco, U.S.A.  
200
16296 
258 NK 194 og 258 - 15 øre Nansen I og 30 øre Redningsselskapet = 45 øre - stemplet "Oslo 19.11.58" på konvolutt sendt til Danmark.  
250
8581 
258 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Tønsberg Fil.klubs Utst. 21.3.42" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
125
13617 
258 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
75
16109 
258 NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Oslo 5.11.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
1252 
258 NK 258, og 274(10) - 30 øre Redningsselskapet og 1 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Hanestad 5.11.41" på litt stor konvolutt sendt til Horten.  
300
21865 
258 NK 258, 275(2), 276(2) og 304 - 30 øre Redningsselskapet, 2 og 3 øre V-merke samt 20 øre Nordraak = 60 øre - stemplet "Oslo Br.I 7.4.43" på konvolutt sendt til Holmenkollen.  
300
15700 
258 NK 258 og 277(2) - 30 øre Redningsselskapet og 5 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Arendal 7.1.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
25792 
258 NK 258 og 314 - 30 øre Redningsselskapet og 10 øre Grieg = 40 øre - stemplet "Horten 22.6.43" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
300
11068 
258 NK 254, 255(4), 257 og 258(2) - 15 øre Hålogaland samt 10, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
2794 
259 NK 235, 259, 267 og 276(2) - 20 øre Nansen II og 20 øre Legion samt 14 og 3 øre V-merke = 60 øre - stemplet "Oslo-Solli 29.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
24184 
259 NK 242, 256 og 259 - 10 øre Løve dyptrykk, 15 øre Redningsselskapet og 20 øre Legion = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 15.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
3.500
2495 
259 NK 259 - 20 øre Legion stemplet "Oslo Br. 6.XII.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
3.500
2546 
259 NK 259 - 20 øre Legion maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
2.200
874 
259 NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
29254 
259 NK 259(10) - 20 øre Legion - fem vannrette par stemplet "Oslo Førstedagsstempel 1.8.41" på uadressert konvolutt. Merkeverdi: 7.500.-.  
4.000
2265 
260 NK 260 - 1.00 kr Universitetet maskinstemplet "Bergen 15.6.43" tekst "Edvard Grieg 1843-1943" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
1.600
2794 
267 NK 235, 259, 267 og 276(2) - 20 øre Nansen II og 20 øre Legion samt 14 og 3 øre V-merke = 60 øre - stemplet "Oslo-Solli 29.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
20222 
267 NK0246, 267, 274(3), 276 og 281 - blandingsfrankatur = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 15.1.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
350
874 
267 NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
18794 
267 NK 267, 274, 275 og 276 - 14, 1, 2 og 3 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Sandnes 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
250
12153 
267 NK 267, 274 og 277 - 14, 1 og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Jessnes 8.IX.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
2685 
267 NK 267, 276, 281 og 283 - 14, 3, 15 og 25 øre V-merke = 57 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. Merkene er brune i kantene.  
100
903 
272 NK 272, 284, 286 og 288 - 50, 30, 40 og 60 øre V-merke = 180 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. 30 og 60 øre er brune i kantene.  
4.000
12142 
274 NK 131, 164, 274, 278, 280 og 293 - blandingsfrankatur = 37 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
125
14189 
274 NK 238(2), 274, 307 og 308 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 1 øre V-merke samt 15 og 20 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Tønsberg 6.X.42" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
18794 
274 NK 267, 274, 275 og 276 - 14, 1, 2 og 3 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Sandnes 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
250
12153 
274 NK 267, 274 og 277 - 14, 1 og 5 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Jessnes 8.IX.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
25106 
274 NK 274, 275, 276, 277, 278 og 279 - 1 til 10 øre V-merker = 28 øre - stemplet "Bergen 12.9.41" på konvolutt sendt til Eidsvågneset.  
300
18593 
274 NK 274, 275, 276, 277 og 294 - 1, 2, 3 og 5 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 21 øre - stemplet "Arendal 14.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
250
27623 
274 NK 274, 275, 277 og 280 - 1, 2, 5 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Den Ambulerende Hålogalandsutstilling 1.-14. okt. 1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
14628 
274 NK 274, 278 og 280 - 1, 7 og 12 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.12.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
25867 
274 NK 239(2), 244, 274(2), 275(4) og 294 - blandingsfrankatur = 40 øre - stemplet "Hanestad 25.11.42" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
300
2841 
274 NK 274(2), 276(2) og 280 - 1, 3 og 12 øre V-merke = 20 øre - maskinstemplet "Fredrikstad 21.X.41" tekst "V Med Ekeløv" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
10202 
274 To konvolutter frankert med NK 241 og 274(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk og loddrett trestripe 1 øre V-merke = 10 øre - stemplet henholdsvis "Bergen 31.8.44" og "Bergen 8.9.44" sendt lokalt. Sistnevnte er satt i porto med 6 øre mens førstnevnte er godkjent. V-merkene var ugyldige etter 29.3.44.  
400
20222 
274 NK0246, 267, 274(3), 276 og 281 - blandingsfrankatur = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 15.1.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
350
874 
274 NK 259, 267, 274(3), 275(3), 276(3), 278 og 280(2) - Legion samt diverse V-merker = 83 øre - stemplet "Oslo-Solli 12.IX.41" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
3.000
1171 
274 NK 274(3), 278 og 279 - 1, 7 og 10 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
18808 
274 NK 274(3), 278, 281 og 295 - 1, 7 og 15 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 40 øre - stemplet "Sandnes 13.4.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
400
2006 
274 NK 172, 274(4) og 275(3) - 10 øre Abel samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
8722 
274 NK 237(4), 242, 274(4) og 275 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Bergen Br. 1.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200