Nettbutikk - 247 -
Til innhold nettbutikk

247 -

8582 
247 NK 247 og 251 - 25 og 50 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Br.II 10.1.41" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
5599 
247 NK 247 og 252 - 25 og 60 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Hølen 31.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
450
14853 
247 NK 247 og 252 - 25 og 60 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Hølen 7.4.41" på sensurert konvolutt sendt til New York, U.S.A.  
350
19166 
247 NK 247 og 252 - 25 og 60 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Hølen 8.1.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
450
22106 
247 NK 247 og 252 - 25 og 60 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Sandefjord 3.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Usa.  
300
29353 
247 NK 247 og 285 - 25 øre Løve dyptrykk og 35 øre V-merke = 60 øre - stemplet "Skien II 15.1.42" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
9041 
247 NK 247, 339, 340 og 341 - 25 øre Løve dyptrykk samt 10, 15 og 20 øre Wergeland = 70 øre - stemplet "Bergen 24.7.45" på sensurert rekommandert konvolutt sendt luftpost til Helsinki, Finland.  
200
12555 
247 NK 247 og 350(4) - 25 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 425 øre - stemplet "Oslo-Rodeløkka 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Usa.  
70
10809 
247 NK 229, 232(4) og 247(2) - 1.00 og 5.00 kr Kronemerke Løve samt 25 øre Løve dyptrykk = 2150 øre - stemplet "Vardø 14.1.51" på verdifølgebrev sendt til Kirkenes.  
750
9038 
247 NK 247(2) - vannrett par 25 øre Løve dyptrykk stemplet "Ålgård 3.12.46" på konvolutt sendt til Sandnes.  
60
24006 
248 NK 220 og 248 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 31.8.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
100
3874 
248 NK 229, 242 og 248 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 140 øre - stemplet "Bergen 2.1.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
150
19063 
248 NK 229(2) og 248 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 30 øre Løve dyptrykk = 230 øre - stemplet "Ålesund Verdi 20.3.42" på verdibrev sendt til Stranda.  
80
10471 
248 NK 240 og 248 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 24.8.42" på sensurert vinduskonvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
100
12516 
248 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Fredrikstad 19.7.49" på konvolutt sendt til Oslo. Satt i porto med NK 248 stemplet "T" på baksiden.  
150
23999 
248 NK 245 og 248 - 15 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 31.VIII.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
10324 
248 NK 246, 248 og 359 - 20 og 30 øre Løve dyptrykk samt 5 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Bergen Bk. 15.IX.48" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
60
19903 
248 NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 10.2.42" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
250
22830 
248 NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 18.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22831 
248 NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 22.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22835 
248 NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 23.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22842 
248 NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 16.1.40" (feilstilt stempel - skal være 16/11) tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
2659 
248 NK 248 og 252 - 30 og 60 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 18.4.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Tyskland.  
130
11042 
248 NK 248, 252 og 350 - 30 og 60 øre Løve dyptrykk samt 1.00 kr Haakon 1946 = 190 øre - stemplet "Lysaker 20.12.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
4954 
248 NK 248 og 257 - 30 øre Løve dyptrykk og 20 øre Redningsselskapet = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 4.6.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
250
5918 
248 NK 248, 345, 346, 347 og 348 - blandingsfrankatur = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 13.9.46" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til Usa.  
60
10700 
248 NK 248 og 354 - 30 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Haugesund 10.5.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
70
22121 
248 NK 248 og 362 - 30 øre Løve dyptrykk og 25 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Skjåstad 23.8.47" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
15163 
248 NK 248 og 364 - 30 øre Løve dyptrykk og 40 øre Postjubileum = 70 øre - stemplet "Tønsberg 17.4.48" på verdibrev sendt til Nøtterøy. Postkontorets segl på baksiden er betalt med NK 246.  
100
16331 
248 NK 242 og 248(4) - enkel 10 øre og fireblokk 30 øre Løve dyptrykk = 130 øre - stemplet "Oslo Br.i 4.7.46" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Danmark. Ett merke i blokken mangler et hjørne.  
150
27904 
248 NK 248(4) - 30 øre Løve dyptrykk - fireblokk stemplet "Sunndalsøra 2.10.42" på sensurert konvolutt sendt til Sveits.  
300
513 
249 NK 240 og 249 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 35 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Segelstein 6.II.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
13669 
249 NK 240, 249 og 252 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 35 og 60 øre Løve dyptrykk = 100 øre - stemplet "Kjeldebotn 14.XI.42" på følgebrev sendt til Fredrikstad. Loddrett brekk.  
75
16300 
249 NK 240, 249 og 393(6) - 5 øre Posthorn dyptrykk, 35 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 190 øre - stemplet "Moss 15.12.51" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
150
9198 
249 NK 245 og 249 - 15 og 35 øre Løve dyptrykk = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 31.I.51" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på reklamekonvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
12413 
249 NK 246 og 249 - 20 og 35 øre Løve dyptrykk = 55 øre - stemplet "Varhaug 16.10.46" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
75
13338 
249 NK 249 - 35 øre Løve dyptrykk stemplet "Dovrebanen K 26.IX.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
22593 
249 NK 249 og 250(5) - 35 og 40 øre Løve dyptrykk = 235 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 13.5.46" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Washington, Usa.  
200
5218 
249 NK 249 og 289 - 35 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr V-merke = 135 øre - stemplet "Dalen i Telemark 15.12.41" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
25529 
249 NK 249 og 339(2) - 35 øre Løve dyptrykk og 10 øre Wergeland = 55 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 25.10.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
75
25528 
249 NK 249 og 341 - 35 øre Løve dyptrykk og 20 øre Wergeland = 55 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.10.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på luftpostkonvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
75
883 
249 NK 249 og 350 - 35 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 18.12.50" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
75
16522 
249 NK 249 og 385 - 35 øre Løve dyptrykk og 45 øre Oslo 900 år = 80 øre - stemplet "Trondheim Bko 28.7.50" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
125
8874 
249 NK 249(2) - 35 øre Løve dyptrykk stemplet "Leikanger 4.5.49" på verdibrev sendt til Askvoll.  
70
9338 
249 NK 249(2) - 35 øre Løve dyptrykk = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 17.6.47" på verdibrev sendt til Stranda. Postkontorets segl på baksiden som er betalt med 2 stk. NK 360 som er fingerbølstemplet "Oslo H 17.VI.47".  
450
1716 
249 NK 249(3) - 35 øre Løve dyptrykk stemplet "Sandkollen 15.8.44" på verdibrev sendt postoppkrav til Sørkjosen. Ett merke er skadet.  
70
21714 
249 359 NK 249359 og 361 - 35 øre Løve dyptrykk og 15 øre Postjubileum = 50 øre - stemplet "Bakkeby 11.V.48" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
3721 
250 NK 222, 240 og 250 - 30 øre Turistmerke, 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Bureau D'Echange 9.9.40" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
30298 
250 NK 233, 234, 235(3), 245 og 250 - 10, 15 og 20 øre Nansen II samt 15 og 40 øre Løve dyptrykk = 140 øre - stemplet "Bergen 27.11.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
23993 
250 NK 240 og 250 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo-Solli 10.III.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Praha, Tsjekkoslovakia.  
200
10727 
250 NK 245 og 250 - 15 og 40 øre Løve dyptrykk = 55 øre - stemplet "Nærbø 15.10.46" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
70
18948 
250 NK 245, 250 og 282 - 15 og 40 øre Løve dyptrykk samt 20 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Oslo Br. 4.11.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
8378 
250 NK 246, 250 og 347 - 20 og 40 øre Løve dyptrykk samt 20 øre Nasjonalhjelpen = 80 øre - stemplet "Breidablik 27.VIII.46" på reklamekonvolutt sendt til New York, U.S.A.  
200
20712 
250 NK 247 og 250 - 25 og 40 øre Løve dyptrykk = 65 øre - stemplet "Bergen 16.8.46" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Eikangervaag. Returnert.  
100
2049 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger Bk. 27.5.43" på sensuerert rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
60
2665 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 20.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
60
5764 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Ullevål Hageby 22.11.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
75
8454 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 26.3.47" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
40
8702 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Bko. 29.9.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
50
9037 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger Bk. 2.VII.46" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
50
10030 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger 11.VIII.46" på rekommandert konvolutt sendt til Nedstrand.  
30
10035 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 14.4.43" på rekommandert konvolutt sendt via Haugesund til Nedstrand.  
30
10587 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Yset 4.6.41" på rekommandert konvolutt sendt til Husbysjøen.  
75
11009 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger 30.XI.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
11015 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Fevåg 16.2.41" på konvolutt sendt til Innset.  
40
11812 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 18.3.47" på konvolutt sendt til Usa.  
70
15912 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 15.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Hauge i Dalane.  
40
19101 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Hovin i Gauldal 13.5.44" på rekommandert reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
70
19841 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Svolvær 28.7.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Karlstad, Sverige.  
80
21569 
250 NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Faukstad 20.4.43" på rekommandert konvolutt sendt til Lillehammer. Omadressert til Moelv. Håndskrevet rek-nummer "R 564".  
200
29631 
250 Ufrankert konvolutt maskinstemplet "Hammerfest 2.II.42" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." sendt til Oslo. Brevet er satt i porto med 40 øre som er betalt med NK 250 på basksiden.  
200
11053 
250 NK 250 og 251(3) - 40 og 50 øre Løve dyptrykk = 190 øre - stemplet "Lysaker 5.10.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
100
25671 
250 NK 250 og 252(7) - 40 og 60 øre Løve dyptrykk = 460 øre - stemplet "Oslo Bko. 31.1.45" på verdibrev sendt til Follebu.  
100
8456 
250 NK 229 og 250(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 40 øre Løve dyptrykk = 180 øre - stemplet "Lysaker 10.9.45" på konvolutt sendt lustpost til Usa.  
120
10872 
250 NK 229 og 250(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 40 øre Løve dyptrykk = 180 øre - stemplet "Trondheim-Singsaker 4.10.45" på konvolutt sendt til Usa.  
100
24573 
250 NK 229 og 250(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 40 øre Løve dyptrykk = 180 øre - stemplet "Vinderen 8.1.46" på konvolutt sendt luftpost til New York, U.S.A.  
100
4447 
250 NK 240 og 250(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Oslo Bko. 11.6.46" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
100
9852 
250 NK 240 og 250(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Blomsterdalen 19.VIII.41" på sensurert konvolutt sendt til New York, Usa. 5-øren med feil.  
150
12629 
250 NK 240 og 250(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 85 øre - på sensurert luftpostkonvolutt stemplet "Drammen 23.6.1941" med mekrene stemplet "Oslo Bureau D'Echange" sendt til U.S.A.  
100
14608 
250 NK 240 og 250(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Blomsterdalen 29.1.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
200