Nettbutikk - 246 -
Til innhold nettbutikk

246 -

17552 
246 NK 246 og 256 - 20 øre Løve dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 35 øre - stemplet "Bergen 13.2.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Sverige.  
100
20222 
246 NK0246, 267, 274(3), 276 og 281 - blandingsfrankatur = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 15.1.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
350
21669 
246 NK 246 og 316 - 20 øre Løve dyptrykk og 40 øre Grieg = 60 øre - stemplet "Halden 28.VI.43" på konvolutt sendt ekspress til Skollenborg.  
200
1393 
246 NK 246, 336, 381 og 384 - 20 øre Løve dyptrykk, 30 øre London, 25 øre U.P.U. og 25 øre Oslo 900 år = 100 øre - stemplet "Trondheim 11.1.50" på konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
100
11713 
246 NK 246 og 350 - 20 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 120 øre - stemplet "Brandval 28.II.48" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
90
10651 
246 NK 246 og 359 - 20 øre Løve dyptrykk og 5 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Stabekk 27.5.47" på konvolutt sendt til Askvoll.  
40
28297 
246 NK 256 og 246 - 15 øre Redningsselskapet og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Bergen 23.1.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Sverige.  
100
11977 
246 NK 354 - 25 øre Løve 1946 - stemplet "Bergen 19.6.50" på konvolutt sendt til Oslo. Her er det påsatt NK 246 og videresendt til Buenos Aires, Argentina.  
200
1483 
246 NK 229 og 246(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 20 øre Løve dyptrykk = 140 øre - stemplet "Oslo Bko. 19.9.42" på verdibrev sendt til Ulsberg.  
60
16966 
246 NK 229, 246(2) og 330 - 1.00 kr Kronemerke Løve, 20 øre Løve dyptrykk og 1.50 kr Hertugkrone = 290 øre - stemplet "Hamar 26.7.45" på sensurert konvolutt sendt luftpost til New York, Usa.  
350
13582 
246 NK 229(2) og 246(2) - 1.00 kr Kronemerke Løve og 20 øre Løve dyptrykk = 240 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 2.V.4?" på følgebrev sendt til Storforshei.  
100
8256 
246 NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Bergen 27.11.45" på konvolutt sendt luftpost til Belgia.  
50
22828 
246 NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Stavanger 6.7.42" på konvolutt sendt luftpost til München, Tyskland.  
150
24001 
246 NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 28.3.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
3674 
246 NK 240, 246(2) og 251 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 20 og 50 øre Løve dyptrykk = 95 øre - stemplet "Oslo Br.i 18.2.44" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Tyskland.  
200
11152 
246 NK 242 og 246(2) - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 50 øre - stemplet "Lysaker 9.9.46" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
50
14279 
246 NK 242 og 246(2) - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 21.2.41" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
150
17107 
246 NK 242(2), 246(2) og 331 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 5 øre London = 65 øre - stemplet "Bergen 19.10.50" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
10320 
246 NK 245(2) og 246(2) - 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 70 øre - stemplet "Thamshamn 25.1.46" på konvolutt sendt luftpost til Helsingør, Danmark.  
100
2884 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Ørstavik 18.3.41" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
70
3292 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Rodeløkka 22.10.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
75
4110 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 16.I.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
4112 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 6.7.47" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
8528 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Yset 16.4.41" på rekommandert konvolutt sendt til Innset.  
40
8979 
246 NK 246(2) - vannrett par 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger Bk. 29.I.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
60
10231 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Vik På Toftøy" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10690 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Nedstrand 24.6.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
10754 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Espevik 24.III.45" på helbrev sendt til Hinderåvåg.  
75
10755 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Ølen 27.VI.45" på rekommandert konvolutt sendt via Haugesund til Hinderåvåg.  
75
10857 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Voss 16.11.42" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
10954 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Voss 12.4.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
10964 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger Bk. 6.VII.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
11248 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger 21.IV.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
11677 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Vik på Toftøy" på bankobrev sendt til Hinderåvåg.  
125
12424 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Nedstrand 10.2.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
75
12425 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Nedstrand 24.2.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
75
14155 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Bko. 4.1.43" på verdibrev sendt til Kristiansund.  
40
14773 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Voss 8.6.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
23522 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Gjelten" (3 pkt.) på konvolutt sendt til Moelv.  
350
24468 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Slemdal 15.11.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bygdøy.  
75
25493 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 19.12.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
27610 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sørlandsbanen B. III 26.7.41" på konvolutt sendt til Drangedal.  
70
31320 
246 NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Norheimsund 6.12.43" på rekommandert konvolutt sendt til Minde.  
60
13456 
246 NK 246(2), 251 og 314 - 20 og 50 øre Løve dyptrykk samt 10 øre Grieg = 100 øre - stemplet "Oslo 18.VII.43" på følgebrev sendt til Kirkenes.  
100
18503 
246 NK 246(2) og 338 - 20 øre Løve dyptrykk og 60 øre London = 100 øre - stemplet "Bergen 24.9.50" på konvolutt påstemplet Oslo New York sendt til New York, U.S.A. Konvolutten er påført en mengde stempler i forbindelse med jakten på adressaten. Til slutt er konvolutten returnert. Dekorativ.  
200
13543 
246 NK 246(2) og 350 - 20 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 140 øre - stemplet "Oslo-Homansby 13.2.47" på følgebrev sendt til Skotfoss.  
75
22446 
246 NK 246(2) og 350(3) - 20 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Haakon 1946 = 340 øre - stemplet "Oslo 4.8.51" på konvolutt sendt luftpost til Hawaii.  
170
10781 
246 NK 246(2) og 351 - 20 øre Løve dyptrykk og 1.50 kr Haakon 1946 = 190 øre - stemplet "Lysaker 2.1.47" på konvolutt sendt til Usa.  
100
9740 
246 NK 246(2), 361 og 369(2) - 20 øre Løve dyptrykk samt 15 og 80 øre Postjubileum = 215 øre - stemplet "Stavanger Bk. 22.XI.47" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
150
5529 
246 NK 246(2), 419(2) og 420 - 20 øre Løve dyptrykk samt 20 og 30 øre Jernbanejubileum = 110 øre - stemplet "Kongsvinger 1.4.55" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
30825 
246 NK 242 og 246(3) - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 70 øre - stemplet "Odda 17.10.46" på verdibrev sendt til Stabekk.  
50
15781 
246 NK 245 og 246(3) - 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Br. 18.6.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
10568 
246 NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 14.3.46" tekst "Bruk Kronprins Olav Frimerker" på konvolutt sendt til Basel, Sveits.  
100
10723 
246 NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Nærbø 5.10.45" på rekommandert konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
23047 
246 NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Rodeløkka 23.10.40" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Karlstad.  
150
23048 
246 NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br II 4.11.40" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Karlstad.  
200
23053 
246 NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br II 14.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Karlstad, Sverige  
150
25007 
246 NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim-Kirkenes D 7.12.44" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
700
25632 
246 NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim-Kirkenes K 7.10.44" på rekommandert konvolutt sendt til Stavanger.  
700
25736 
246 NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Prestfoss 4.6.42" på verdibrev sendt til Oslo. Det midterste merke har variant "Lukket Haledusk".  
1.000
22797 
246 NK 240 og 246(4) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Kongsvinger 22.7.41" på sensurert konvolutt sendt lusftpost til New York, U.S.A.  
150
14543 
246 NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 16.11.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
400
14975 
246 NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 13.12.45" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
70
25666 
246 NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Smestad 28.1.42" på litt lang (20 cm) konvolutt sendt ekspress til Sandefjord. Returnert. Diverse stempler på baksiden.  
150
13589 
246 NK 240 og 246(5) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo 11.II.42" på følgebrev sendt til Kopervik.  
75
5720 
246 NK 240(2), 242(2), 246(5) og 253 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 45 øre Luftpost = 175 øre - stemplet "Oslo Br.i 22.2.41" på medtatt og splittet sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Essen, Tyskland.  
350
12558 
246 NK 246(5) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Åsta 16.12.44" på følgebrev sendt til Oslo.  
75
11245 
246 NK 242 og 246(7) - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 150 øre - stemplet "Eggesbønes 30.10.46" på verdibrev sendt til Hokksund. Postoblater på baksiden.  
150
9498 
247 NK 211 og 247 - 60 og 25 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Stavanger 27.2.41" på sensurert konvolutt sendt til Los Angeles, Usa.  
175
9838 
247 NK 211 og 247 - 60 og 25 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Blomsterdalen 19.VII.41" på sensurert konvolutt sendt til New York, Usa.  
250
17419 
247 NK 229, 242, 246 og 247 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 10, 20 og 25 øre Løve dyptrykk = 155 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 7.XII.45" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
140
57 
247 NK 229 og 247 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 25 øre Løve dyptrykk = 125 øre - maskinstemplet "Oslo 5.4.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på luftpostkonvolutt sendt til Hawaii.  
100
25663 
247 NK 242 og 247 - 10 og 25 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Roverud 11.7.45" på litt stor (20 cm bred) sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
8619 
247 NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk stemplet "Sandvika 30.11.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
8970 
247 NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk stemplet "Brusand 17.III.46" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
11235 
247 NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk stemplet "Muslandsvåg 19.X.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
12489 
247 NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk stemplet "Sandeid 4.XI.46" på konvolutt sendt til Nedstrand.  
30
12491 
247 NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk stemplet "Nedre Vats 2.X.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
15896 
247 NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 18.X.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Stavanger.  
40
20712 
247 NK 247 og 250 - 25 og 40 øre Løve dyptrykk = 65 øre - stemplet "Bergen 16.8.46" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Eikangervaag. Returnert.  
100