Nettbutikk - 242 -
Til innhold nettbutikk

242 -

9075 
242 NK 242(4) - fireblokk 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Levanger 19.3.47" på konvolutt sendt til Ivigtut, Grønland.  
150
10624 
242 NK 242(4) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger 27.VIII.46" på rekommandert konvolutt sendt til Nedstrand.  
60
15412 
242 NK 242(4) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Ålvik 25.2.46" på rekommandert konvolutt sendt til Norheimsund.  
50
11050 
242 NK 240, og 242(10) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 18.9.46" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
125
1176 
243 NK 101, 142, 243 og 275 - 12 øre Posthorn 1909, 14 øre Løve II, 12 øre Posthorn dyptrykk og 2 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Kongsvinger 20.XII.43" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
19029 
243 NK 136, 239 og 243 - 25 øre Polmerke samt 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo 3.5.41" på rekommandert konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
29647 
243 NK 234, 243, 246, 251 og 253 - blandingsfrankatur = 142 øre - stemplet "Bergen 26.6.41" på sensurert konvolutt sendt til San Francisco, U.S.A.  
200
20368 
243 NK 237, 238, 239, 240 og 243 - 1, 2, 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 23 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på kort sendt til Sparbu.  
50
10604 
243 NK 237, 238, 240 og 243 - 1, 2, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 17.IV.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
15246 
243 NK 237, 239, 240, 241, 243 og 244 - blandingsfrankatur = 42 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 30.10.42" på helsak-kort sendt til Holmenkollen.  
50
12989 
243 NK 237, 241 og 243 - 1, 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 24.VI.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
16201 
243 NK 237, 241 og 243 - 1, 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Trondheim-Ila 6.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
700
19788 
243 NK 237, 241 og 243 - 1, 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Jåberg 10.IV.43" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
75
20671 
243 NK 238, 239(2) og 243 - 2, 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 2.5.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
10987 
243 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 31.III.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
11139 
243 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 13.VI.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
28098 
243 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 21.II.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
24297 
243 NK 239 og 243 - 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 15 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på uadressert brevkort.  
40
24326 
243 NK 239, 243 og 331 - 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk samt 5 øre London = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 10.12.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
10966 
243 NK 243 og 244(2) - 12 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Rena 2.I.42" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
9273 
243 NK 243, 244(2) og 325 - 12 øre Posthorn dyptrykk, 14 øre Løve dyptrykk og 40 øre Gran = 80 øre - stemplet "Stavanger Bk. 27.IV.45" på verdibrev sendt til Bergen.  
200
14272 
243 NK 243, 307 og 308 - 12 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Wessel = 47 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
14562 
243 NK 243, 307 og 308 - 12 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Wessel = 47 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 29.10.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
30
18552 
243 NK 237 og 243(2) - 1 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 25 øre - stemplet "Hamar 25.X.1949" på konvolutt sendt til Furnes.  
70
8982 
243 NK 237, 243(2) og 338 - 1 og 12 øre Posthorn dyptrykk samt 60 øre London = 85 øre - stemplet "Oslo-Moløkka 28.3.50" på rekommandert konvolutt sendt til Jihlava, Tsjekkoslovakia. Brevet er åpnet av tollvesenet og påsatt toll-ettikett på baksiden.  
400
19337 
243 NK 241 og 243(2) - 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 31 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 1.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
100
9566 
243 NK 242, 243(5) og 246 - 10 øre Løve dyptrykk, 12 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Oslo Bko. 30.6.44" på verdibrev sendt til Bergen.  
200
18228 
243 NK 284(2) - 30 øre V-merke - stemplet "Onsøy 21.8.41" på følgebrev sendt til Fredrikstad. Returporto betalt med 5 stk. 12 øre Posthorn.  
450
2200 
244 NK 221, 237, 238, 239 og 244 - 20 øre Turistmerke - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 18.6.42" på rekommandert konvolutt sendt til Sparbu.  
75
15246 
244 NK 237, 239, 240, 241, 243 og 244 - blandingsfrankatur = 42 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 30.10.42" på helsak-kort sendt til Holmenkollen.  
50
18350 
244 NK 237(6) og 244 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 13.2.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
2961 
244 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Moss 8.2.1943" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
10041 
244 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 9.X.45" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
12594 
244 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 17.VII.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
19329 
244 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Bd. 29.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
19330 
244 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Blindern 12.2.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
27780 
244 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 22.VI.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
25867 
244 NK 239(2), 244, 274(2), 275(4) og 294 - blandingsfrankatur = 40 øre - stemplet "Hanestad 25.11.42" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
300
9069 
244 NK 240, 244 og 251 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 14 og 50 øre Løve dyptrykk = 69 øre - stemplet "Oslo Bko. 28.10.42" på stor konvolutt sendt postoppkrav til Inndyr.  
300
8658 
244 NK 244 - 14 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 23.3.43" på trykksakbanderole sendt til Moelv.  
250
9751 
244 NK 244 - halvert 14 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 28.3.45" på trykksakbanderole sendt til Fjøsanger.  
600
12409 
244 NK 244 og 332 - 14 øre Løve dyptrykk og 7 øre London = 21 øre - stemplet "Stavanger 13,VI.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
19340 
244 NK 239(4) og 244(2) - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Blindern 28.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
250
10966 
244 NK 243 og 244(2) - 12 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Rena 2.I.42" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
9273 
244 NK 243, 244(2) og 325 - 12 øre Posthorn dyptrykk, 14 øre Løve dyptrykk og 40 øre Gran = 80 øre - stemplet "Stavanger Bk. 27.IV.45" på verdibrev sendt til Bergen.  
200
466 
244 NK 237, 239 og 244(4) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 14 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Bekkelagshøgda 11.IV.44" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
8478 
244 NK 238(2) og 244(4) - 2 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Oslo 9.1.46" på rekommandert konvolutt sendt til U.S.A.  
250
9280 
245 NK 221 og 245 - 20 øre Turistmerke og 15 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Porsgrunn 12.IV.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Danmark.  
100
8067 
245 NK 229, 245 og 246 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 135 øre - stemplet "Skien 5.12.44" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
30298 
245 NK 233, 234, 235(3), 245 og 250 - 10, 15 og 20 øre Nansen II samt 15 og 40 øre Løve dyptrykk = 140 øre - stemplet "Bergen 27.11.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
18043 
245 NK 237(2), 239 og 245 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Nedstrand 16.12.41" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
8295 
245 NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Nedstrand 12.10.43" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
8414 
245 NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Dombås-Trondheim 11.5.45" på konvolutt sendt til Moelv.  
150
8637 
245 NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Muslandsvåg 3.XI.41" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
40
9743 
245 NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Lofthus 21.7.44" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
12463 
245 NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Nedstrand 22.4.45" på konvolutt sendt til Nedstrand.  
30
12826 
245 NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Herøysundet 6.VIII.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
26055 
245 NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet KPH "Sauar" (5 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Notodden 11.5.42" sendt til Moelv.  
600
30346 
245 NK 240 og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stokmarknes 9.4.43" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
11066 
245 NK 240, 245 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 45 øre - stemplet "Bergen Bk. 18.XI.46" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
30
9938 
245 NK 240, 245, 383 og 385 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk samt 15 og 45 øre Oslo 900 år = 80 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 9.3.51" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
75
8863 
245 NK 240(2) og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Brekstad 21.4.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
14964 
245 NK 240(2) og 245 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Ytre Kvenvær 5.V.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
30452 
245 NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Bryn 2.2.50" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Her er konvolutten påstemplet "Ubekent.." og returnert. Avsender har så frankert på nytt med NK 240(2) og NK 245 og prøvd igjen den 16.2.50. Dekorativ.  
850
3907 
245 NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Oslo-Trondheim 12.3.51 T 405" på konvolutt sendt til Trondheim. Tiemer : 5 pkt.  
150
10530 
245 NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Roverud 3.3.49" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
10679 
245 NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Nedstrand 24.5.50" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
16495 
245 NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Nedre Eggedal 13.1.49" på konvolutt sendt via Nedre Eggedal til Ås.  
40
20231 
245 NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - maskinstemplet "Bergen 8.1.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Poliomyelitt" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
50
25192 
245 NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Folldal Verk 16.2.51" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
27292 
245 NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Senja-Tromsø A. 29.V.47" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11846 
245 NK 242, 245, 350(2) og 354(2) - 10 og 15 øre Løve dyptrykk samt 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Løve 1946 = 275 øre - stemplet "Oslo-Tøyen 17.1.47" på følgebrev sendt til Usa.  
250
1846 
245 NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 31.VIII.40" på postkort sendt til Sverige.  
100
2336 
245 NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Hvasser 23.X.50" på julekort sendt til Tønsberg. Med NKS og Røde Kors julemerker 1950.  
75
2342 
245 NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 23.9.48" tekst "Røde Kors Uken 18-25 September" på konvolutt sendt til Bergen.  
80
2733 
245 NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Tvedestrand 20.12.50" på postkort sendt til Oslo. Omadressert til Klekken og så returnert.  
100
3284 
245 NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Ågotnes 18.12.44" på julekort sendt til Landsvik. Med Røde Kors julemerke 1944.  
60
3331 
245 NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Kristiansund N. 11.X.1950" tekst "Nordmørsutstillinga 28.sept-7.okt. Krist" på brevkort sendt til Nesbyen.  
300
3754 
245 NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 22.XII.45" på julekort sendt til Fedje. Påsatt NKS julemerke 1945.  
50
4202 
245 NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 22.12.49" på julekort sendt til Husebø.  
50