Nettbutikk - 241 -
Til innhold nettbutikk

241 -

10676 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Nedstrand 25.6.43" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
10942 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Ise 20.XII.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
11257 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Kinsarvik 6.4.43" på trykksakbanderole sendt til Ulvik I Hardanger. Litt krøllet.  
50
11289 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt som trykksak til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
11995 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen 21.XI.4?" på liten konvolutt sendt til Hagavik.  
30
12625 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 3.11.45" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på trykksak sendt til Tromsø.  
50
12727 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Haugesund 21.12.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg. Påsatt NKS julemerke 1941.  
35
13619 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Dovrebanen S. B. 30.IV.44" på konvolutt sendt til Moelv. Påstemplet grønt "Forretningspapirer".  
250
15301 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Norsk Fil.forb.1931-1941 31.5.41" på uadressert konvolutt.  
50
15913 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 20.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på trykksak sendt til Nedstrand.  
40
15950 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 5.VII.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på trykksak sendt til Hinderåvåg.  
40
16248 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Drammen 16.12.1944" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på liten konvolutt sendt til Sauda.  
50
16478 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 24.XI.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på trykksak sendt til Bergen.  
40
16956 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Porsgrunn 22.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Halden.  
60
18281 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Stavanger 2.I.42" på trykksak sendt til Ulvik I Hardanger.  
50
18415 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Skien 22.12.44" på postkort sendt til Porsgrunn.  
50
18691 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 11.1.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på brevkort sendt til Ytterøy.  
50
18762 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Kristiansand S 4.12.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Uggdalseidet.  
50
19404 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Måndalen i Romsdal 20.12.43" på postkort sendt til Bergen.  
50
22253 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 11.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
23043 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Krokstadøra 23.I.43" på visittkortkonvolutt sendt til Åsenfjord.  
50
23998 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 19.8.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på trykksak sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
25205 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.10.43" tekst "Bruk Frontkjemper Frimerket" på konvolutt sendt til Trondheim.  
30
25234 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 19.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Trondheim.  
30
25481 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 27.5.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Trondheim.  
50
25494 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 4.XII.44" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Trondheim.  
30
27639 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet KPH "Halle" (6 pkt.) på julekort sendt til Gol Stasjon.  
400
28304 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Ski 23.XII.41" på postkort sendt til Lønset.  
50
29796 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 14.I.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
80
30583 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Oslo Br. 22.11.45" på korsbånd sendt til Nedstrand.  
30
30678 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 21.12.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Sundsvall, Sverige. Med Røde Kors julemerke 1945.  
50
31309 
241 NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Orkanger 18.12.45" på julekort sendt til Høyanger. Påsatt NKS julemerke 1945.  
50
19337 
241 NK 241 og 243(2) - 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 31 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 1.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
100
972 
241 NK 241 og 246 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 27 øre - stemplet "Oslo Bko. 16.10.44" på rekommandert trykksak sendt til Bergen.  
200
5633 
241 NK 241 og 246 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 27 øre - stemplet "Oslo Bko. 26.8.44" på rekommandert trykksak sendt til Bergen.  
200
10202 
241 To konvolutter frankert med NK 241 og 274(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk og loddrett trestripe 1 øre V-merke = 10 øre - stemplet henholdsvis "Bergen 31.8.44" og "Bergen 8.9.44" sendt lokalt. Sistnevnte er satt i porto med 6 øre mens førstnevnte er godkjent. V-merkene var ugyldige etter 29.3.44.  
400
12533 
241 NK 241 og 299(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk og 60 øre Snorre = 127 øre - stemplet "Skandinavia New York Dc-8 1.5.1960" på konvolutt sendt til Usa.  
30
22212 
241 NK 241 og 307 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wessel = 22 øre - stemplet "Porsgrunn-Herøya 28.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
22953 
241 NK 241 og 347 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Nasjonalhjelpen = 27 øre - maskinstemplet "Bergen 26.10.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
60
2987 
241 NK 241, 350 og 369 - 7 øre Posthorn dyptrykk, 1.00 kr Haakon 1946 og 80 øre Postjubileum = 187 øre - stemplet "Hellesylt 2.8.47" på verdibrev sendt til Stranda.  
150
19085 
241 NK 239(2) og 241(2) - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 1.3.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
8382 
241 NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 6.I.47" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10932 
241 NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 7.11.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
11233 
241 NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 25.10.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
150
12415 
241 NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 14.11.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
12416 
241 NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 26.10.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
12487 
241 NK 241(2) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hinderåvåg 28.11.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
19911 
241 NK 101(2) og 241(3) - 12 øre Posthorn 1909 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 12.5.41" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
200
194 
241 NK 241(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Stavanger 3.II.45" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
15910 
241 NK 241(3) - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 8.XII.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
18652 
241 NK 241(5) - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Oslo 9.12.46" på konvolutt sendt luftpost til Reykjavik, Island.  
125
2901 
242 NK 97(4), 238 og 242 - 2 øre Posthorn 1909, 2 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Bø i Telemark 7.X.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
25875 
242 NK 163(2), 164, 242, 277 og 282 - 1 og 4 øre Portoprovisorie, 10 øre Løve dyptrykk samt 5 og 20 øre V-merke = 41 øre - stemplet "Oslo-Homansbyen 11.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
250
16059 
242 NK 190, 242 og 254 - 15 øre Holberg, 10 øre Løve dyptrykk og 15 øre Hålogaland = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 26.8.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
250
8160 
242 NK 220, 234, 240 og 242 - 15 øre Turistmerke, 15 øre Nansen II, 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Jessnes 25.XI.40" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
18907 
242 NK 221 og 242 - 20 øre Turistmerke og 10 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Hvalstad 5.5.41" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
9734 
242 NK 221(4) og 242 - 20 øre Turistmerke og 10 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 13.5.41" på sensurert konvolutt sendt til San Francisco, Usa.  
150
17419 
242 NK 229, 242, 246 og 247 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 10, 20 og 25 øre Løve dyptrykk = 155 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 7.XII.45" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
140
3874 
242 NK 229, 242 og 248 - 1.00 kr Kronemerke Løve samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 140 øre - stemplet "Bergen 2.1.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
150
730 
242 NK 234 og 242 - 15 øre Nansen II og 10 øre Løve dyptrykk = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 9.11.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
5705 
242 NK 236 og 242 - 30 øre Nansen II og 10 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Hamar 21.2.41" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
300
3914 
242 NK 237, 238, 241 og 242 - 1, 2 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Stavanger 11.VI.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
75
18444 
242 NK 237, 238(2), 240 og 242 - 1, 2 og 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet grønt "Bergen-Seim 12.VI.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
26393 
242 NK 237, 242, 275(2), 276(2) og 281 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 2, 3 og 15 øre V-merke = 36 øre - stemplet "Trondheim 8.12.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
8722 
242 NK 237(4), 242, 274(4) og 275 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Bergen Br. 1.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
3351 
242 NK 238 og 242 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 12 øre - stemplet "Bergen T. 2.1.51" som betaling for manglende port på konvolutt sendt til India.  
200
5158 
242 NK 239(4), 242, 342 og 361 - 3 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Løve dyptrykk, 20 øre Røde Kors og 15 øre Postjubileum = 57 øre - stemplet "Skien II 21.7.49" på konvolutt sendt luftpost til Polen.  
200
2872 
242 NK 240, 241 og 242 - 5 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 22 øre - stemplet "Ut-Trøndelag D 7.3.44" på konvolutt sendt til Trondheim.  
150
10887 
242 NK 240 og 242 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - maskinstemplet "Tromsø 27.IV.44" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på brevkort sendt til Oslo.  
150
13020 
242 NK 240 og 242 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - stemplet "Voss 21.12.42" på kort sendt til Aalvik. Adressaten påskrevet med brenneapparat.  
250
19086 
242 NK 240 og 242 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - stemplet "Romsdals Posteksp. R 20.XII.43" på postkort sendt til Bergen.  
50
15276 
242 NK 240, 242 og 246 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo 15.5.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
17092 
242 NK 240, 242, 341 og 354 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Løve dyptrykk, 20 øre Wergeland og 25 øre Løve 1946 = 60 øre - stemplet "Bergen 18.1.51" på konvolutt sendt luftpost til Rotterdam, Nederland.  
50
9077 
242 NK 240(2) og 242 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Stavanger 21.IV.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Smestad.  
100
10707 
242 NK 240(3) og 242 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 25 øre - stemplet "Nedstrand 4.12.49" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
30
896 
242 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 27.4.50" tekst "Vern Naturen - Vis Friluftskultur" på konvolutt sendt til Trondheim.  
40
1760 
242 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Norsk Filatelistforbund 1931-1941 2.6.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
1976 
242 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 23.12.49" på julekort sendt til Nesset I Bundefjord. Med Røde Kors julemerke 1949.  
50
2760 
242 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 24.12.42" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på postkort sendt til Oslo.  
50
3201 
242 NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 5.12.50" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt lokalt.  
50