Nettbutikk - 239 -
Til innhold nettbutikk

239 -

29643 
239 NK 238, 239 og 345 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Nasjonalhjelpen = 15 øre - stemplet "Bergsmo 21.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
40
22812 
239 NK 238, 239, 371, 378, 381 og 382 - blandingsfrankatur = 135 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 30.XII.49" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
200
15605 
239 NK 238, 239, 419 og 420 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 20 og 30 øre Jernbanejubileum = 55 øre - stemplet "Oslo Br.I 6.6.54" på konvolutt sendt til Frankrike.  
75
11349 
239 NK 238(2) og 239 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Oslo Br.I 20.3.42" på trykksak sendt til Bergen.  
100
10987 
239 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 31.III.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
11139 
239 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 13.VI.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
28098 
239 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 21.II.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
13466 
239 NK 239, 240(2) og 241 - 3, 5 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Ballangen 1.9.42" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
8482 
239 NK 239 og 241 - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 10 øre - stemplet "Stavanger 18.XI.46" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
15897 
239 NK 239 og 241 - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 10 øre - maskinstemplet "Stavanger 30.X.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på trykksak sendt til Hinderåvåg.  
50
15898 
239 NK 239 og 241 - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 10 øre - maskinstemplet "Stavanger 21.X.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på trykksak sendt til Hinderåvåg.  
50
15899 
239 NK 239 og 241 - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 10 øre - maskinstemplet "Stavanger 12.XI.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på trykksak sendt til Hinderåvåg.  
50
15972 
239 NK 239, 241 og 339 - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Wergeland = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 6.10.45" tekst "Den Norske Musikk-Uke 1945" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
24297 
239 NK 239 og 243 - 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 15 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 20.10.42" på uadressert brevkort.  
40
24326 
239 NK 239, 243 og 331 - 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk samt 5 øre London = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 10.12.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
10378 
239 NK 239, 332, 334 og 340 - 3 øre Posthorn dyptrykk, 7 og 15 øre London samt 15 øre Wergeland = 40 øre - stemplet "Slemmestad 22.IX.45" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
120
20671 
239 NK 238, 239(2) og 243 - 2, 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 2.5.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
19085 
239 NK 239(2) og 241(2) - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 1.3.45" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
10330 
239 NK 239(2) og 242(2) - 3 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 26 øre - stemplet "Oslo Br. 7.II.46" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
30
2961 
239 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Moss 8.2.1943" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
10041 
239 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 9.X.45" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
12594 
239 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 17.VII.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
19329 
239 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Bd. 29.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
19330 
239 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Blindern 12.2.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
27780 
239 NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 22.VI.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
25867 
239 NK 239(2), 244, 274(2), 275(4) og 294 - blandingsfrankatur = 40 øre - stemplet "Hanestad 25.11.42" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
300
20384 
239 NK 239(2) og 332(2) - 3 øre Posthorn dyptrykk og 7 øre London = 20 øre - stemplet "Follebu 27.11.45" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
60
18215 
239 NK 237, 239(3) og 307(2) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 11.6.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
3556 
239 NK 237, 239(3) og 388(2) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Posthorn 1950 = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 27.10.55" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
21809 
239 NK 238(4) og 239(4) - fireblokker av 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stabekk 17.10.42" på konvolutt sendt til Grimstad.  
60
5158 
239 NK 239(4), 242, 342 og 361 - 3 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Løve dyptrykk, 20 øre Røde Kors og 15 øre Postjubileum = 57 øre - stemplet "Skien II 21.7.49" på konvolutt sendt luftpost til Polen.  
200
19340 
239 NK 239(4) og 244(2) - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Blindern 28.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
250
8215 
239 NK 220, 237(5), 238(5), 239(5) og 240 - blandingsfrankatur = 50 øre - stemplet "Trondheim 25.3.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
12751 
239 NK 239(10) - 3 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Bergen 11.9.52" tekst "Din Hjelp Gir Lindring og Lykke" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
14382 
240 NK 153, 236 og 240 - 50 øre Løve II, 30 øre Nansen II og 5 øre Posthorn dyptrykk = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 20.12.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
450
2642 
240 NK 181, 234(2), 240 og 253(2) - 15 øre Nordkapp I, 15 øre Nansen II, 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen 7.4.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
1671 
240 NK 186, 240, 253, 309 og 310 - blandingsfrankatur = 115 øre - stemplet "Oslo 27.4.43" på verdibrev sendt postoppkrav til Bergen. Forseglet med postoblater (vrevet) stemplet "4245".  
200
2889 
240 NK 194 og 240 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Rena 10.IX.37" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
200
14273 
240 NK 209 og 240 - 40 øre Løve dyptrykk og 5 øre Posthorn dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 7.2.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
200
8914 
240 NK 209(2) og 240 - 40 øre Løve dyptrykk og 5 øre Posthorn dyptrykk = 85 øre - stemplet "Blomsterdalen 27.II.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til New York, Usa. Loddrett brekk og rift i baksiden.  
175
8160 
240 NK 220, 234, 240 og 242 - 15 øre Turistmerke, 15 øre Nansen II, 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Jessnes 25.XI.40" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
150
8215 
240 NK 220, 237(5), 238(5), 239(5) og 240 - blandingsfrankatur = 50 øre - stemplet "Trondheim 25.3.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
13755 
240 NK 220 og 240 - 15 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Sortland 28.IV.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
18185 
240 NK 220, 240 og 246 - 15 øre Turistmerke, 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Trondheim 16.3.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Odense, Danmark.  
150
16865 
240 NK 222 og 240 - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 7.XI.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
75
3721 
240 NK 222, 240 og 250 - 30 øre Turistmerke, 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Bureau D'Echange 9.9.40" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
10529 
240 NK 222(2) og 240 - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 65 øre - stemplet "Oslo Br.I 9.6.41" på sensurert vinduskonvolutt sendt ekspess. Sensurstempel "Ak".  
75
5483 
240 NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Lillehammer 6.11.39" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
200
8416 
240 NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 20.3.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
8439 
240 NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 28.3.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
18980 
240 NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Tromsø 2.8.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
300
5697 
240 NK 227(4) og 240 - fireblokk 20 øre Dronning Maud samt 5 øre Posthorn dyptrykk = 85 øre - stemplet "Halden 27.8.40" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A. Blokken er delvis festet med pergamynpapir.  
600
8574 
240 NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Bergen P.p. 22.12.42" på følgebrev sendt til Bogehamn. Stifthull.  
40
10363 
240 NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br. 4.10.45" på luftpostkonvolutt sendt til Usa.  
75
13603 
240 NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Tromsø 25.IX.43" på postoppkrav følgebrev sendt til Vardø. Postanvisninger henger på.  
125
14307 
240 NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br II 7.5.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Zürich, Sveits.  
300
14137 
240 NK 234 og 240 - 15 øre Nansen II og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 20.9.41" på konvolutt sendt til Kristiansand S..  
300
20368 
240 NK 237, 238, 239, 240 og 243 - 1, 2, 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 23 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på kort sendt til Sparbu.  
50
10604 
240 NK 237, 238, 240 og 243 - 1, 2, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 17.IV.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
17821 
240 NK 237, 238(2), 239, 240 og 241 - 1, 2, 3, 5 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Stavanger 4.12.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
18444 
240 NK 237, 238(2), 240 og 242 - 1, 2 og 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet grønt "Bergen-Seim 12.VI.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
15246 
240 NK 237, 239, 240, 241, 243 og 244 - blandingsfrankatur = 42 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 30.10.42" på helsak-kort sendt til Holmenkollen.  
50
13391 
240 NK 237(2) og 240 - 1 og 5 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Øystese 27.2.43" på trykksak sendt til Ålvik.  
75
10032 
240 NK 238 og 240 - 2 og 5 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Espevik 2.VIII.44" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
25
10987 
240 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 31.III.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
11139 
240 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 13.VI.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
28098 
240 NK 239, 240 og 243 - 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 21.II.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
616 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 4.12.43" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
1239 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 21.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
10491 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Tysse i Samnanger 26.9.42" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
25
10492 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Tysse i Samnanger 26.9.42" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
25
16796 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Bergen Br. 13.3.43" på trykksak sendt til Bergen.  
40
18642 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Tønsberg 26.2.41" på lokal trykksak.  
150
25139 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 31.3.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt lokalt.  
75
25147 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 29.3.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på konvolutt sendt lokalt.  
75
25484 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 27.4.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt lokalt.  
40
25498 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 29.11.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt lokalt.  
30
26955 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Bergen 25.11.43" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
27038 
240 NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Bergen 14.3.46" tekst "Bruk Kronprins Olav Frimerker" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
14259 
240 NK 240 og 220 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Råde 25.10.40" på konvolutt sendt til Jar.  
40