Nettbutikk - 237 -
Til innhold nettbutikk

237 -

18215 
237 NK 237, 239(3) og 307(2) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 11.6.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
3556 
237 NK 237, 239(3) og 388(2) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Posthorn 1950 = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 27.10.55" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
12989 
237 NK 237, 241 og 243 - 1, 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stavanger 24.VI.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
16201 
237 NK 237, 241 og 243 - 1, 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Trondheim-Ila 6.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
700
19788 
237 NK 237, 241 og 243 - 1, 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Jåberg 10.IV.43" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
75
26393 
237 NK 237, 242, 275(2), 276(2) og 281 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 2, 3 og 15 øre V-merke = 36 øre - stemplet "Trondheim 8.12.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
18552 
237 NK 237 og 243(2) - 1 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 25 øre - stemplet "Hamar 25.X.1949" på konvolutt sendt til Furnes.  
70
8982 
237 NK 237, 243(2) og 338 - 1 og 12 øre Posthorn dyptrykk samt 60 øre London = 85 øre - stemplet "Oslo-Moløkka 28.3.50" på rekommandert konvolutt sendt til Jihlava, Tsjekkoslovakia. Brevet er åpnet av tollvesenet og påsatt toll-ettikett på baksiden.  
400
20210 
237 NK 237, 332(2) og 336(2) - 1 øre Posthorn dyptrykk samt 7 og 30 øre London = 75 øre - stemplet "Stavanger 14.II.47" på konvolutt sendt ekspress til Danmark.  
250
8899 
237 NK 237(2) og 239 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - stemplet "Askvoll 23.9.48" på konvolutt sendt til Askvoll.  
50
18043 
237 NK 237(2), 239 og 245 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Nedstrand 16.12.41" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
25785 
237 NK 237(2), 239 og 256 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Oslo 1.5.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
11797 
237 NK 237(2), 239, 445, 446 og 447 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 25, 35 og 65 øre Nordkapp V = 130 øre - stemplet "Oslo Bko. 29.5.57" på rekommandert konvolutt sendt til Øst-Tyskland.  
175
13391 
237 NK 237(2) og 240 - 1 og 5 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Øystese 27.2.43" på trykksak sendt til Ålvik.  
75
12407 
237 NK 237(3), 238 og 315 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 20 øre Grieg = 25 øre - stemplet "Stavanger 7.3.48" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
25
8875 
237 NK 237(3) og 332 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 7 øre London = 10 øre - stemplet "Nesbyen 17.XI.49" på konvolutt sendt til Askvoll.  
75
8722 
237 NK 237(4), 242, 274(4) og 275 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Bergen Br. 1.9.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
8215 
237 NK 220, 237(5), 238(5), 239(5) og 240 - blandingsfrankatur = 50 øre - stemplet "Trondheim 25.3.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
14840 
237 NK 234 og 237(5) - 15 øre Nansen II og 1 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Hinderåvåg 3.II.41" på konvolutt sendt til Stavanger.  
150
18350 
237 NK 237(6) og 244 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 13.2.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
29060 
237 NK 185, og 237(10) - 10 øre Bjørnson og 1 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Jærbanen E 22.8.41" på konvolutt sendt til Stavanger.  
200
9683 
237 NK 237(11), 238(3) og 239 - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 16.10.42" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
31701 
237 NK 237(12), 238(13) og 238(6) - 1, 2 og 2 øre Posthorn dyptrykk = 50 øre - stemplet "Upheim 12.I.49" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
2901 
238 NK 97(4), 238 og 242 - 2 øre Posthorn 1909, 2 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Bø i Telemark 7.X.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
2200 
238 NK 221, 237, 238, 239 og 244 - 20 øre Turistmerke - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 18.6.42" på rekommandert konvolutt sendt til Sparbu.  
75
29131 
238 NK 226, 238 og 239 - 15 øre Dronning Maud samt 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 16.7.40" på konvolutt sendt til Langesund. Påsatt NKUF-merkat.  
250
20368 
238 NK 237, 238, 239, 240 og 243 - 1, 2, 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 23 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på kort sendt til Sparbu.  
50
10604 
238 NK 237, 238, 240 og 243 - 1, 2, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 17.IV.1941" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
3914 
238 NK 237, 238, 241 og 242 - 1, 2 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Stavanger 11.VI.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
75
16158 
238 NK 237, 238, 241 og 320 - 1, 2 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 20 øre Landshjelp I = 30 øre - stemplet "Imsland 9.12.43" på sensurert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
300
12407 
238 NK 237(3), 238 og 315 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 20 øre Grieg = 25 øre - stemplet "Stavanger 7.3.48" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
25
27719 
238 NK 238 og 239 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - maskinstemplet "Bergen 11.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
5028 
238 NK 238, 239 og 240(3) - 2, 3 og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Bøn 27.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Holstebro, Danmark.  
100
10249 
238 NK 238, 239 og 254 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Arendal 16.V.41" på konvolutt sendt til Langesund.  
150
11323 
238 NK 238, 239 og 254 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Bergensbanen C 6.5.42" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
200
25798 
238 NK 238, 239 og 256 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Stavanger 23.XII.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
14746 
238 NK 238, 239 og 307 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Hønefoss 13.6.44" på konvolutt sendt til Minde.  
60
9778 
238 NK 238, 239 og 331 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 5 øre London = 10 øre - stemplet KPH "D/S Forra" (Type 2 - 9 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Stavanger 28.5.48" sendt til England.  
1.700
29643 
238 NK 238, 239 og 345 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Nasjonalhjelpen = 15 øre - stemplet "Bergsmo 21.10.46" på brevkort sendt til Oslo.  
40
22812 
238 NK 238, 239, 371, 378, 381 og 382 - blandingsfrankatur = 135 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 30.XII.49" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
200
15605 
238 NK 238, 239, 419 og 420 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 20 og 30 øre Jernbanejubileum = 55 øre - stemplet "Oslo Br.I 6.6.54" på konvolutt sendt til Frankrike.  
75
20671 
238 NK 238, 239(2) og 243 - 2, 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 2.5.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
10032 
238 NK 238 og 240 - 2 og 5 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Espevik 2.VIII.44" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
25
3351 
238 NK 238 og 242 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 12 øre - stemplet "Bergen T. 2.1.51" som betaling for manglende port på konvolutt sendt til India.  
200
18138 
238 NK 238, 276 og 307 - 2 øre Posthorn dyptrykk, 3 øre V-merke og 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 10.III.44" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
2003 
238 NK 237 og 238(2) - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - stemplet "Bergen 9.12.42" på konvolutt sendt lokalt. Lokalporto.  
75
17821 
238 NK 237, 238(2), 239, 240 og 241 - 1, 2, 3, 5 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Stavanger 4.12.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
18444 
238 NK 237, 238(2), 240 og 242 - 1, 2 og 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet grønt "Bergen-Seim 12.VI.46" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
27856 
238 NK 237, 238(2) og 256 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Stavanger 6.V.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
19277 
238 NK 237, 238(2) og 307 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Imsland 8.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
19342 
238 NK 237, 238(2) og 307 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 23.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
11349 
238 NK 238(2) og 239 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 7 øre - stemplet "Oslo Br.I 20.3.42" på trykksak sendt til Bergen.  
100
8478 
238 NK 238(2) og 244(4) - 2 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Oslo 9.1.46" på rekommandert konvolutt sendt til U.S.A.  
250
14189 
238 NK 238(2), 274, 307 og 308 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 1 øre V-merke samt 15 og 20 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Tønsberg 6.X.42" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
9683 
238 NK 237(11), 238(3) og 239 - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 16.10.42" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
16526 
238 NK 238(3) og 387 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Poliomyelitt = 51 øre - stemplet "Oslo Br.i 8.8.51" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
21809 
238 NK 238(4) og 239(4) - fireblokker av 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Stabekk 17.10.42" på konvolutt sendt til Grimstad.  
60
8215 
238 NK 220, 237(5), 238(5), 239(5) og 240 - blandingsfrankatur = 50 øre - stemplet "Trondheim 25.3.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
4194 
238 NK 238(5) - 2 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Paradis 10.2.50" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
31701 
238 NK 237(12), 238(13) og 238(6) - 1, 2 og 2 øre Posthorn dyptrykk = 50 øre - stemplet "Upheim 12.I.49" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
31701 
238 NK 237(12), 238(13) og 238(6) - 1, 2 og 2 øre Posthorn dyptrykk = 50 øre - stemplet "Upheim 12.I.49" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
100
19029 
239 NK 136, 239 og 243 - 25 øre Polmerke samt 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo 3.5.41" på rekommandert konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
2200 
239 NK 221, 237, 238, 239 og 244 - 20 øre Turistmerke - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 18.6.42" på rekommandert konvolutt sendt til Sparbu.  
75
29131 
239 NK 226, 238 og 239 - 15 øre Dronning Maud samt 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 16.7.40" på konvolutt sendt til Langesund. Påsatt NKUF-merkat.  
250
20368 
239 NK 237, 238, 239, 240 og 243 - 1, 2, 3, 5 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 23 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 2.11.42" på kort sendt til Sparbu.  
50
17821 
239 NK 237, 238(2), 239, 240 og 241 - 1, 2, 3, 5 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Stavanger 4.12.37" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
15246 
239 NK 237, 239, 240, 241, 243 og 244 - blandingsfrankatur = 42 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 30.10.42" på helsak-kort sendt til Holmenkollen.  
50
466 
239 NK 237, 239 og 244(4) - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 14 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Bekkelagshøgda 11.IV.44" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
150
8899 
239 NK 237(2) og 239 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - stemplet "Askvoll 23.9.48" på konvolutt sendt til Askvoll.  
50
18043 
239 NK 237(2), 239 og 245 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Nedstrand 16.12.41" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
50
25785 
239 NK 237(2), 239 og 256 - 1 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Oslo 1.5.42" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
11797 
239 NK 237(2), 239, 445, 446 og 447 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 25, 35 og 65 øre Nordkapp V = 130 øre - stemplet "Oslo Bko. 29.5.57" på rekommandert konvolutt sendt til Øst-Tyskland.  
175
9683 
239 NK 237(11), 238(3) og 239 - 1, 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 16.10.42" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
27719 
239 NK 238 og 239 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 5 øre - maskinstemplet "Bergen 11.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på konvolutt sendt til Bergen.  
60
5028 
239 NK 238, 239 og 240(3) - 2, 3 og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Bøn 27.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Holstebro, Danmark.  
100
10249 
239 NK 238, 239 og 254 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Arendal 16.V.41" på konvolutt sendt til Langesund.  
150
11323 
239 NK 238, 239 og 254 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Bergensbanen C 6.5.42" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
200
25798 
239 NK 238, 239 og 256 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Redningsselskapet = 20 øre - stemplet "Stavanger 23.XII.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
14746 
239 NK 238, 239 og 307 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Hønefoss 13.6.44" på konvolutt sendt til Minde.  
60
9778 
239 NK 238, 239 og 331 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 5 øre London = 10 øre - stemplet KPH "D/S Forra" (Type 2 - 9 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Stavanger 28.5.48" sendt til England.  
1.700