Nettbutikk - 222 -
Til innhold nettbutikk

222 -

23995 
222 NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 24.6.41" tekst "Nord-Norge Utstillingen Hålogaland" på sensurert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
150
23997 
222 NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 10.7.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
100
24003 
222 NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 15.5.42" på sensurert konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
75
24011 
222 NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 11.3.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
26958 
222 NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 1.6.39" på brevkort påstemplet Oslo Bergen 1.tur sendt til Sverige.  
150
27976 
222 NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt til Skottland. Returnert  
75
29627 
222 NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Sandefjord 8.1.40" på konvolutt sendt til San Francisco, U.S.A.  
75
16865 
222 NK 222 og 240 - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 7.XI.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
75
3721 
222 NK 222, 240 og 250 - 30 øre Turistmerke, 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Bureau D'Echange 9.9.40" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
15863 
222 NK 222, 246 og 253(2) - 30 øre Turistmerke, 20 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 6.9.40" på sensurert luftpostkonvolutt sendt til San Francisco, U.S.A.  
200
14161 
222 NK 222, 246, 306 og 307 - 30 øre Turistmerke, 20 øre Løve dyptrykk, 20 øre Rikstinget og 15 øre Wessel = 85 øre - stemplet "Trondheim 28.10.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
12002 
222 NK 222 og 250(3) - 30 øre Turistmerke og 40 øre Løve dyptrykk = 150 øre - stemplet "Råstad 16.12.43" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
60
15932 
222 NK 222 og 279 - 30 øre Turistmerke og 10 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.11.41" på verdibrev sendt til Halden.  
150
2347 
222 NK 222 og 285(2) - 30 øre Turistmerke og 35 øre V-merke = 100 øre - stemplet "Kviteseid 20.XI.41" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
200
10674 
222 NK 222 og 294 - 30 øre Turistmerke og 10 øre Snorre = 40 øre - stemplet "Kleppe 1?.7.42" på konvolutt sendt til Nerstrand.  
75
13183 
222 NK 222 og 330 - 30 øre Turistmerke og 1.50 kr Hertugkrone = 180 øre - maskinstemplet "Bergen 26.3.46" tekst "Frihetsgaven Til De Falnes Etterlatte" på konvolutt sendt luftpost til U.S.A.  
200
10113 
222 NK 222, 345, 346 og 348 - 30 øre Turistmerke samt 10, 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 18.2.47" på konvolutt sendt ekspress til England.  
150
8559 
222 NK 222 og 351 - 30 øre Turistmerke og 1.50 kr Haakon 1946 = 180 øre - stemplet "Oslo Br. 11.6.46" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
100
8346 
222 NK 222(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Imsland 25.?.39" på verdibrev sendt til Hinderåvåg.  
150
9931 
222 NK 222(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Solli 30.X.39" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
10124 
222 NK 222(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Husnes 20.11.39" på verdibrev sendt til Bergen. Flekker.  
70
10129 
222 NK 222(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Stanghelle 10.II.40" på verdibrev sendt til Bergen.  
75
10529 
222 NK 222(2) og 240 - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 65 øre - stemplet "Oslo Br.I 9.6.41" på sensurert vinduskonvolutt sendt ekspess. Sensurstempel "Ak".  
75
9970 
222 x NK 222x - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 22.5.39" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
125
12692 
222 x NK 222x - 30 øre Turistmerke stemplet "New York Paquebot APR 27 39" på konvolutt sendt til Oslo.  
300
3612 
223 NK 181 og 223 - 15 øre Nordkapp I og 20 øre Nordkapp II = 35 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 8.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
200
120 
223 NK 181, 223 og 224 - 15 øre Nordkapp I samt 20 og 30 øre Nordkapp II = 65 øre - stemplet "Hammerfest 26.5.41" på konvolutt sendt til Wiesbaden, Tyskland.  
400
10425 
223 NK 181(2), 212(2) og 223 - 15 øre Nordkapp I, 45 øre Luftpost og 20 øre Nordkapp II = 140 øre - stemplet "Bergen 12.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
25 
223 NK 223, 224, 234(2) og 236(2) - 20 og 30 øre Nordkapp II samt 15 og 30 øre Nansen II = 140 øre - stemplet "Bergen 25.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
400
16103 
224 NK 181, 182 og 224 - 15 og 20 øre Nordkapp I samt 30 øre Nordkapp II = 65 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 30.7.38" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
700
120 
224 NK 181, 223 og 224 - 15 øre Nordkapp I samt 20 og 30 øre Nordkapp II = 65 øre - stemplet "Hammerfest 26.5.41" på konvolutt sendt til Wiesbaden, Tyskland.  
400
11279 
224 NK 181 og 224 - 15 øre Nordkapp I og 30 øre Nordkapp II = 45 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 8.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
250
13766 
224 NK 220 og 224 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Nordkapp II = 45 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Charlottenberg B 19.VI.39" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
300
25 
224 NK 223, 224, 234(2) og 236(2) - 20 og 30 øre Nordkapp II samt 15 og 30 øre Nansen II = 140 øre - stemplet "Bergen 25.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
400
3137 
225 NK 221, 225, 226, 227 og 228 - 20 øre Turistmerke og komplett serie Dronning Maud = 95 øre - stemplet "Oslo 13.12.39" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
10896 
225 NK 225, 226 og 227 - 10, 15 og 20 øre Dronning Maud = 45 øre - stemplet "Eydehamn 1.III.40" på konvolutt sendt luftpost til Pontoise, Frankrike.  
600
11902 
225 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Oslo Xxxv Conference Interparlamentaire 23.8.39" på uadressert konvolutt fra konferansen.  
350
15598 
225 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Barkåker 30.9.40" på rekommandert konvolutt sendt til Barkåker.  
250
16850 
225 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Longyearbyen 28.7.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
30458 
225 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 26.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Fall.  
350
4019 
225 NK 225, 226(2), 227(2) og 228(2) - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 3.8.39" på luftpostkonvolutt sendt via New York til San Francisco, U.S.A.  
600
28589 
225 NK 225(2) og 227 - 10 og 20 øre Dronning Maud = 40 øre - stemplet "Bergensbanen B 28.8.39" på konvolutt sendt til Laksevåg.  
300
3137 
226 NK 221, 225, 226, 227 og 228 - 20 øre Turistmerke og komplett serie Dronning Maud = 95 øre - stemplet "Oslo 13.12.39" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
10896 
226 NK 225, 226 og 227 - 10, 15 og 20 øre Dronning Maud = 45 øre - stemplet "Eydehamn 1.III.40" på konvolutt sendt luftpost til Pontoise, Frankrike.  
600
11902 
226 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Oslo Xxxv Conference Interparlamentaire 23.8.39" på uadressert konvolutt fra konferansen.  
350
15598 
226 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Barkåker 30.9.40" på rekommandert konvolutt sendt til Barkåker.  
250
16850 
226 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Longyearbyen 28.7.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
30458 
226 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 26.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Fall.  
350
3313 
226 NK 226 - 15 øre Dronning Maud maskinstemplet "Bergen 28.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på postkort sendt til Sandefjord.  
200
14824 
226 NK 226 - 15 øre Dronning Maud stemplet "Beitstad 11.I.40" på konvolutt sendt til Beitstad.  
250
28652 
226 NK 226 - 15 øre Dronning Maud stemplet "Kornsjø 28.VIII,39" på postkort sendt til Laksevåg.  
200
14258 
226 NK 226, 198 og 199 - 15 øre Dronning Maud samt 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 18.VI.40" på konvolutt sendt til Langesund.  
250
29131 
226 NK 226, 238 og 239 - 15 øre Dronning Maud samt 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 16.7.40" på konvolutt sendt til Langesund. Påsatt NKUF-merkat.  
250
5483 
226 NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Lillehammer 6.11.39" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
200
8416 
226 NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 20.3.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
8439 
226 NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 28.3.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
18980 
226 NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Tromsø 2.8.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
300
4019 
226 NK 225, 226(2), 227(2) og 228(2) - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 3.8.39" på luftpostkonvolutt sendt via New York til San Francisco, U.S.A.  
600
8769 
226 NK 226(4) - fireblokk 15 øre Dronning Maud stemplet "Barkåker 30.9.40" på rekommandert konvolutt sendt til Barkåker. Blokken er delvis festet med pergamynpapir.  
400
3137 
227 NK 221, 225, 226, 227 og 228 - 20 øre Turistmerke og komplett serie Dronning Maud = 95 øre - stemplet "Oslo 13.12.39" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
10896 
227 NK 225, 226 og 227 - 10, 15 og 20 øre Dronning Maud = 45 øre - stemplet "Eydehamn 1.III.40" på konvolutt sendt luftpost til Pontoise, Frankrike.  
600
11902 
227 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Oslo Xxxv Conference Interparlamentaire 23.8.39" på uadressert konvolutt fra konferansen.  
350
15598 
227 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Barkåker 30.9.40" på rekommandert konvolutt sendt til Barkåker.  
250
16850 
227 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Longyearbyen 28.7.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
30458 
227 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 26.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Fall.  
350
28589 
227 NK 225(2) og 227 - 10 og 20 øre Dronning Maud = 40 øre - stemplet "Bergensbanen B 28.8.39" på konvolutt sendt til Laksevåg.  
300
10884 
227 NK 227 og 228 - 20 og 30 øre Dronning Maud = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
4019 
227 NK 225, 226(2), 227(2) og 228(2) - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 3.8.39" på luftpostkonvolutt sendt via New York til San Francisco, U.S.A.  
600
11939 
227 NK 227(2) - 20 øre Dronning Maud stemplet "Oslo Br. 9.8.39" på konvolutt sendt til Tromsø.  
300
5697 
227 NK 227(4) og 240 - fireblokk 20 øre Dronning Maud samt 5 øre Posthorn dyptrykk = 85 øre - stemplet "Halden 27.8.40" på luftpostkonvolutt sendt til U.S.A. Blokken er delvis festet med pergamynpapir.  
600
3137 
228 NK 221, 225, 226, 227 og 228 - 20 øre Turistmerke og komplett serie Dronning Maud = 95 øre - stemplet "Oslo 13.12.39" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
11902 
228 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Oslo Xxxv Conference Interparlamentaire 23.8.39" på uadressert konvolutt fra konferansen.  
350
15598 
228 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Barkåker 30.9.40" på rekommandert konvolutt sendt til Barkåker.  
250
16850 
228 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - stemplet "Longyearbyen 28.7.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
30458 
228 NK 225, 226, 227 og 228 - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 26.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Fall.  
350
10884 
228 NK 227 og 228 - 20 og 30 øre Dronning Maud = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 22.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
23404 
228 NK 228 - 30 øre Dronning Maud og tysk 12 pf Fredrik den Store stemplet "Bekkelaget 25.V.40" på rekommandert konvolutt sendt til Bekkelaget. Uvanlig.  
400
4019 
228 NK 225, 226(2), 227(2) og 228(2) - 10, 15, 20 og 30 øre Dronning Maud = 140 øre - stemplet "Bergen Br. 3.8.39" på luftpostkonvolutt sendt via New York til San Francisco, U.S.A.  
600
5468 
228 NK 228(4) - 30 øre Dronning Maud stemplet "Barkåker 23.4.40" på rekommandert konvolutt sendt til Paso Robles, U.S.A. Ankomst-stemplet på baksiden.  
1.000
5859 
228 NK 228(4) - fireblokk 30 øre Dronning Maud stemplet "Barkåker 31.8.40" på sensurert luftpostkonvolutt sendt rekommandert til U.S.A. Blokken er delvis festet men pergamynpapir.  
1.000