Nettbutikk - 205 -
Til innhold nettbutikk

205 -

18468 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Ørstavik 11.VI.40" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
18504 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Drammen-Oslo 16.8.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
1.200
24501 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Romsdals Posteksp. N 20.VI.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
26715 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Asker 2.1.39" på rekommandert sørgekonvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
26765 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Hokkåsen" (5 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Roverud 21.4.38" sendt til Moelv.  
600
27012 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergensbanens Posteksp. K 17.I.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
27138 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Raumabanen B 9.II.39" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
27197 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergensbanens Posteksp. K 27.II.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
27554 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Østfoldbanen Ø.L. II 24.5.38" på konvolutt sendt til Oslo. Tiemer : 5 pkt.  
300
27626 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Setesdalsbanen A. 26.II.38" på konvolutt sendt til Oslo. Tiemer : 5 pkt.  
150
27628 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Setesdalsbanen A. 10.III.38" på konvolutt sendt til Oslo. Tiemer : 5 pkt.  
150
27799 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sunde i Sunnhordland 30,3,40" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
30549 
205 NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Bergen 13.V.38" tekst "Bruk Fly og Spar Tid" på konvolutt sendt til Fusa.  
80
2028 
205 NK 205, 211 og 213 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm samt 1.00 kr Haakon 1937 = 180 øre - stemplet "Kristiansund N. 8.4.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux og Sverige til Slagelse, Danmark. Tollpapirer for pakken medfølger.  
300
26929 
205 NK 205, 215 og 216 - 20 øre Løve dyptrykk samt 2.00 og 5.00 kr Haakon 1937 = 720 øre - stemplet "Oslo 9.1.40" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina. Det er uvanlig å finne disse kronemerkene på bruksbrev.  
3.500
572 
205 NK 205(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bodø 29.XI.39" på verdibrev sendt til Risøyhamn.  
50
12166 
205 NK 205(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Haugesund 29.6.40" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
40
18421 
205 NK 205(2), 209 og 215(9) - 20 og 40 øre Løve dyptrykk samt 2.00 kr Haakon 1937 = 1880 øre - stemplet "Tromsø 26.VI.40" på verdibrev sendt til Bergen. 20-øren på baksiden er betaling for forseglingen. (Postkontorerts segl).  
2.000
223 
205 NK 205(2) og 211 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm = 100 øre - stemplet "Tvedestrand 4.1.40" på følgebrev transittstemplet "Kristiansand-Hirtshals A 7.1.40" sendt til Slagelse, Danmark.  
1.200
11127 
205 NK 205(3) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 11.11.39" på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
70
8598 
207 NK 200, 202 og 207 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
10122 
207 NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 19.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
300
14131 
207 NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 12.10.40" på litt medtatt sensurert konvolutt sendt til Washington, Usa. Påstemplet rosa "C" i sirkel.  
150
16862 
207 NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 21.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
100
27694 
207 NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 1.5.39" på konvolutt sendt til knsulatet i Blyth, England. Returnert. Rik stempelflora.  
100
574 
207 NK 207(2) og 211(2) - 30 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm = 180 øre - stemplet "Tvedestrand 28.12.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Slagelse, Danmark.  
200
9526 
208 NK 208 og 210 - 35 og 50 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Blomsterdalen 2.VII.41" på sensurert konvolutt sendt til New York, Usa.  
200
10760 
209 NK 202, 205 og 209 - 10, 20 og 40 øre Løve dyptrykk = 70 øre - stemplet "Oslo Bureau D'Echange 3.8.38" på reklamekonvolutt sendt luftpost via Berlin og Hanoi til Hong Kong. De to øverste 40-ørene med skade grunnet plasseringen.  
400
18421 
209 NK 205(2), 209 og 215(9) - 20 og 40 øre Løve dyptrykk samt 2.00 kr Haakon 1937 = 1880 øre - stemplet "Tromsø 26.VI.40" på verdibrev sendt til Bergen. 20-øren på baksiden er betaling for forseglingen. (Postkontorerts segl).  
2.000
5627 
209 NK 209 og 212 - 40 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 85 øre - stemplet "Oslo-Torshov 28.1.41" på sensurert luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
175
9730 
209 NK 209 og 212 - 40 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 85 øre - stemplet "Stavanger 11.12.40" på sensurert konvolutt sendt til New York, Usa.  
100
10483 
209 NK 209 og 229 - 40 øre Løve dyptrykk og 1.00 kr Kronemerke Løve = 140 øre - stemplet "Oslo Br. 7.2.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Usa.  
200
14273 
209 NK 209 og 240 - 40 øre Løve dyptrykk og 5 øre Posthorn dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 7.2.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
200
8914 
209 NK 209(2) og 240 - 40 øre Løve dyptrykk og 5 øre Posthorn dyptrykk = 85 øre - stemplet "Blomsterdalen 27.II.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til New York, Usa. Loddrett brekk og rift i baksiden.  
175
3199 
209 NK 98, 204 og 209(3) - 3 øre Posthorn 1909 samt 15 og 40 øre Løve dyptrykk = 138 øre - stemplet "Oslo Bd. 2.6.39" og "T" i ring på portoregning.  
200
9526 
210 NK 208 og 210 - 35 og 50 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Blomsterdalen 2.VII.41" på sensurert konvolutt sendt til New York, Usa.  
200
30451 
210 NK 210 og 212(2) - 50 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen 2.11.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
2028 
211 NK 205, 211 og 213 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm samt 1.00 kr Haakon 1937 = 180 øre - stemplet "Kristiansund N. 8.4.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux og Sverige til Slagelse, Danmark. Tollpapirer for pakken medfølger.  
300
223 
211 NK 205(2) og 211 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm = 100 øre - stemplet "Tvedestrand 4.1.40" på følgebrev transittstemplet "Kristiansand-Hirtshals A 7.1.40" sendt til Slagelse, Danmark.  
1.200
3129 
211 NK 211 og 215 - 60 øre Løve dyptrykk og 2.00 kr Haakon 1937 = 260 øre - stemplet "Oslo Br.I 4.12.39" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina.  
600
9498 
211 NK 211 og 247 - 60 og 25 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Stavanger 27.2.41" på sensurert konvolutt sendt til Los Angeles, Usa.  
175
9838 
211 NK 211 og 247 - 60 og 25 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Blomsterdalen 19.VII.41" på sensurert konvolutt sendt til New York, Usa.  
250
574 
211 NK 207(2) og 211(2) - 30 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm = 180 øre - stemplet "Tvedestrand 28.12.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Slagelse, Danmark.  
200
5627 
212 NK 209 og 212 - 40 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 85 øre - stemplet "Oslo-Torshov 28.1.41" på sensurert luftpostkonvolutt sendt til U.S.A.  
175
9730 
212 NK 209 og 212 - 40 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 85 øre - stemplet "Stavanger 11.12.40" på sensurert konvolutt sendt til New York, Usa.  
100
11105 
212 NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt med lustpostruten Stockholm Oslo Stavanger.  
200
12598 
212 NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Amsterdam 1.tur sendt til Bergen.  
200
12603 
212 NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Amsterdam 1.tur sendt til Bergen.  
300
12606 
212 NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Amsterdam 1.tur sendt til Bergen.  
200
16162 
212 NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 4.8.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
80
25615 
212 NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 30.10.49" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
120
10425 
212 NK 181(2), 212(2) og 223 - 15 øre Nordkapp I, 45 øre Luftpost og 20 øre Nordkapp II = 140 øre - stemplet "Bergen 12.3.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
30451 
212 NK 210 og 212(2) - 50 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen 2.11.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til San Francisco, U.S.A.  
200
426 
212 NK 212(2) - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Bergen 24.1.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på luftpostkonvolutt sendt til San Francisco, U.S.A. Portobelagt med 7 c ved ankomst.  
300
5872 
212 NK 200 og 212(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen 4.5.40" på sensurert konvolutt sendt til San Francisco, U.S.A. Med skrivmaskin: "Airmail all the way. Clipper.".  
150
2028 
213 NK 205, 211 og 213 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm samt 1.00 kr Haakon 1937 = 180 øre - stemplet "Kristiansund N. 8.4.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux og Sverige til Slagelse, Danmark. Tollpapirer for pakken medfølger.  
300
26929 
215 NK 205, 215 og 216 - 20 øre Løve dyptrykk samt 2.00 og 5.00 kr Haakon 1937 = 720 øre - stemplet "Oslo 9.1.40" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina. Det er uvanlig å finne disse kronemerkene på bruksbrev.  
3.500
3129 
215 NK 211 og 215 - 60 øre Løve dyptrykk og 2.00 kr Haakon 1937 = 260 øre - stemplet "Oslo Br.I 4.12.39" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina.  
600
18421 
215 NK 205(2), 209 og 215(9) - 20 og 40 øre Løve dyptrykk samt 2.00 kr Haakon 1937 = 1880 øre - stemplet "Tromsø 26.VI.40" på verdibrev sendt til Bergen. 20-øren på baksiden er betaling for forseglingen. (Postkontorerts segl).  
2.000
26929 
216 NK 205, 215 og 216 - 20 øre Løve dyptrykk samt 2.00 og 5.00 kr Haakon 1937 = 720 øre - stemplet "Oslo 9.1.40" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina. Det er uvanlig å finne disse kronemerkene på bruksbrev.  
3.500
2920 
217 NK 96, 164 og 217 - 1 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Hammerfest.  
300
6101 
217 NK 118 og 217 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Kristiansund N. 5.V.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
60
2597 
217 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
5233 
217 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
16024 
217 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
16026 
217 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
16046 
217 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt påstemplet Bergen Oslo 1.tur sendt til Oslo.  
200
14415 
217 NK 217 - 15 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Utstillingen Vi-Kan 16.6.38" på postkort sendt til Voss.  
200
15632 
217 NK 217 - 15 øre Turistmerke maskinstemplet "Trondheim 30.7.38" tekst "Dnl - Bruk Fly og Spar Tid" på postkort sendt til Ørebro, Sverige.  
60
16257 
217 NK 217 - 15 øre Turistmerke stemplet "Lillehammer 27.VII.38" på postkort sendt til London, England. Portobelagt meed 1 d ved ankomst.  
200
24295 
217 NK 217 - 15 øre Turistmerke stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur og Tromsø Kirkenes 1.sydtur sendt til Stockholm, Sverige.  
250
24586 
217 NK 217, 198 og 199 - 15 øre Turistmerke samt 2 og 3 øre Posthorn dyp. m/vm = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
250
517 
217 NK 217, 218 og 219 - 15, 20 og 30 øre Turistmerke = 65 øre - stemplet "Oslo-Utstillingen VI Kan 4.7.38" på konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
100
25169 
217 NK 217(2) - 15 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 23.12.38" på konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
75
3140 
218 NK 118, 141 og 218 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 20 øre Turistmerke = 35 øre - stemplet "Kongshamn I Aust-Agder 21.7.38" på konvolutt sendt luftpost til Helsingør, Danmark.  
175
20206 
218 NK 155II, 202 og 218 - 45 øre Luftpost, 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 75 øre - stemplet "Årnes 7.5.38" på postkort sendt til Tyskland.  
150
9056 
218 NK 189, 218 og 219 - 10 øre Holberg samt 20 og 30 øre Turistmerke = 60 øre - stemplet "Oslo 15.XII.38" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
125
1499 
218 NK 201 og 218 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 27 øre - stemplet "Rena 21.1.39" på rekommandert trykksak sendt til Moelven.  
400
8865 
218 NK 202 og 218 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 30 øre - stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt påstemplet Bergen Oslo 1.tur sendt til Oslo.  
125
517 
218 NK 217, 218 og 219 - 15, 20 og 30 øre Turistmerke = 65 øre - stemplet "Oslo-Utstillingen VI Kan 4.7.38" på konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
100