Nettbutikk - 194 -
Til innhold nettbutikk

194 -

11057 
194 NK 194 - 15 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 14.3.40" på postkort sendt til Trondheim.  
200
14293 
194 NK 194 - 15 øre Nansen I stemplet "Vallset 21.V.36" på postkort sendt til Borås, Sverige.  
250
24467 
194 NK 194 - 15 øre Nansen I stemplet "Hammerfest 12.VII.36" på brevkort påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Honningsvåg.  
250
9834 
194 NK 194 og 200 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Tynset 26.X.39" på konvolutt sendt til Lena.  
150
13363 
194 NK 194 og 200 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 12.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Sverige.  
400
2889 
194 NK 194 og 240 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Rena 10.IX.37" på reklamekonvolutt sendt til Oslo.  
200
16296 
194 NK 194 og 258 - 15 øre Nansen I og 30 øre Redningsselskapet = 45 øre - stemplet "Oslo 19.11.58" på konvolutt sendt til Danmark.  
250
13324 
194 NK 193 og 194(2) - 10 og 15 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 29.4.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige. 10-øren er praktstemplet.  
300
17234 
194 NK 193 og 194(2) - 10 og 15 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 30.4.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
887 
194 NK 194(2) - vannrett par 15 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 29.XII.35" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
300
10017 
194 NK 194(2) og 252 - 15 øre Nansen I og 60 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Vettakollen 24.II.39" på konvolutt sendt ekspress til England.  
350
2188 
195 NK 143 og 195 - 15 øre Løve II og 20 øre Nansen I = 35 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 9.IX.36" på postkort sendt til Birmingham, England.  
80
13212 
195 NK 181/183 og 195 - komplett serie Nordkapp I samt 20 øre Nansen I = 85 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 29.7.39" på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
1.200
8703 
195 NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Stabekk 12.V.39" på rekommandert konvolutt sendt til Danmark.  
300
10510 
195 NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Asker 11.3.36" på rekommandert konvolutt sendt til Cannes, Frankrike.  
250
11793 
195 NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Trondheim V 1.2.36" på rekommandert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
300
1303 
195 NK 193 og 195 - 10 og 20 øre Nansen I = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 27.12.35" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
2037 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Kristiansund N. 12.10.39" på konvolutt sendt til Danmark.  
60
4197 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Tromsø 12.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Hammerfest.  
300
5586 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 15.2.40" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. På baksiden maskinstempel "Helsinki XII Olympia 20.7 - 4.8 1940".  
250
5887 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Opdal 19.X.39" på konvolutt sendt til Danmark.  
60
8045 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Honningsvåg 13.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.syd sendt til Moss.  
300
8208 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 20.11.39" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
8500 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Dovrebanen S. B. 8.I.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
10609 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Trondheim 7.5.36" på konvolutt sendt til Lysaker.  
150
10610 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Lysaker 28.11.39" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Rifter i konvoluttens øvre kant.  
60
10611 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Lysaker 18.2.39" på konvolutt sendt til Trondheim.  
130
11008 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Lysaker 20.7.36" på konvolutt sendt til Kollstad.  
120
11679 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 10.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Finland. Påstemplet "Granskat av krigscensuren".  
200
11951 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 17.8.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
12133 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Moss 21.12.1937" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
12148 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Tromsø 12.VII.36" på konvolutt påstemplet Tromsø Hammer. Honningsvåg 1.nord sendt til Honningsvåg.  
300
15258 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I maskinstemplet "Bergen 19.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
16133 
195 NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1.tur sendt til Bergen. Omadressert til Haag, Holland.  
150
8662 
195 NK 195 og 200(2) - 20 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 30 øre - stemplet "Dovrebanen S. A. 31.III.40" på konvolutt sendt til Napoli, Italia.  
200
25712 
195 NK 195, 235, 257, 312 og 342 - 20 øre Nansen I, 20 øre Nansen II, 20 øre Redningsselskapet 20 øre Nordkapp III og 20 øre Røde Kors = 100 øre - stemplet "Oslo Bko. 3.12.57" på rekommandert konvolutt til Horten.  
200
15776 
196 NK 96, 142, 143 og 196 - 1 øre Posthorn 1909, 14 og 15 øre Løve II samt 30 øre Nansen I = 60 øre - stemplet "Oslo 29.2.35" på rekommandert konvolutt sendt til Stuttgart, Tyskland.  
200
14331 
196 NK 143, 145, 194 og 196 - 15 og 20 øre Løve II samt 15 og 30 øre Nansen I = 80 øre - stemplet "Oslo Br II 11.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Usa.  
350
8703 
196 NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Stabekk 12.V.39" på rekommandert konvolutt sendt til Danmark.  
300
10510 
196 NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Asker 11.3.36" på rekommandert konvolutt sendt til Cannes, Frankrike.  
250
11793 
196 NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Trondheim V 1.2.36" på rekommandert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
300
8570 
196 NK 193 og 196 - 10 og 30 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 7.4.42" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
400
18400 
196 NK 193 og 196 - 10 og 30 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 19.5.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
250
1439 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 4.5.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Zürich, Sveits. Loddrett brett i konvolutten.  
400
5478 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "New York Paquebot SEP 16 1936" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
5926 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 20.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Sveits.  
200
8821 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Tønsberg 20.11.39" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
300
8993 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Fredrikstad 6.1.38" på konvolutt sendt til Usa.  
350
10175 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Bergen Br. 11.1.38" på konvolutt sendt til Usa.  
225
13937 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Tromsø 19.6.39" på konvolutt sendt til Skien.  
250
16885 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 16.9.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
18420 
196 NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 28.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til England.  
300
5983 
196 NK 196(2) og 236 - 30 øre Nansen I og 30 øre Nansen II = 90 øre - stemplet "Barkåker 2.11.40" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til U.S.A. Merkene er delvis festet med pargamynpapir.  
700
9494 
196 NK 196(4) - fireblokk 30 øre Nansen I stemplet "Arendal 11.VIII.36" på konvolutt sendt til Usa.  
500
478 
197 NK 158, 164, 193, 194 og 197 - blandingsfrankatur = 60 øre - stemplet "Bergen 19.4.39" på rekommandert konvolutt sendt til Belgia.  
200
24586 
198 NK 217, 198 og 199 - 15 øre Turistmerke samt 2 og 3 øre Posthorn dyp. m/vm = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
250
14258 
198 NK 226, 198 og 199 - 15 øre Dronning Maud samt 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 18.VI.40" på konvolutt sendt til Langesund.  
250
24586 
199 NK 217, 198 og 199 - 15 øre Turistmerke samt 2 og 3 øre Posthorn dyp. m/vm = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
250
14258 
199 NK 226, 198 og 199 - 15 øre Dronning Maud samt 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Arendal 18.VI.40" på konvolutt sendt til Langesund.  
250
12081 
200 NK 98, 101, 200 og 202 - 3 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 22.7.39" på konvolutt sendt til Tsjekkoslovakia.  
200
4839 
200 NK 143 og 200 - 15 øre Løve II og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Øvre Bø 19.7.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
9834 
200 NK 194 og 200 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Tynset 26.X.39" på konvolutt sendt til Lena.  
150
13363 
200 NK 194 og 200 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 12.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Sverige.  
400
19756 
200 NK 200 - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 28.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Vestre Aker. Portobelagt med 4 øre som er betalt med 2 stk. NK 198. Konvolutten er sprettet opp for montering.  
50
10721 
200 NK 200 og 202 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 24.7.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på postkort sendt til Kristiansund N.  
30
22988 
200 NK 200 og 202 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 15 øre - stemplet "Oslo Br. 20.7.38" på konvolutt påstemplet "Fra Skip" sendt til Aasgaardstrand.  
125
8598 
200 NK 200, 202 og 207 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
5872 
200 NK 200 og 212(3) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Luftpost = 140 øre - stemplet "Bergen 4.5.40" på sensurert konvolutt sendt til San Francisco, U.S.A. Med skrivmaskin: "Airmail all the way. Clipper.".  
150
2597 
200 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
5233 
200 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
16024 
200 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
16026 
200 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Kirkenes.  
300
16046 
200 NK 200 og 217 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt påstemplet Bergen Oslo 1.tur sendt til Oslo.  
200
16037 
200 NK 200 og 220 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Turistmerke = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 5.12.42" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på postkort sendt til Polen.  
150
8662 
200 NK 195 og 200(2) - 20 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 30 øre - stemplet "Dovrebanen S. A. 31.III.40" på konvolutt sendt til Napoli, Italia.  
200
10565 
200 NK 200(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Stavanger 12.6.39" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Bergen.  
30
11058 
200 NK 219 og 200(2) - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 24.8.38" på konvolutt sendt til Trondheim.  
75
944 
200 NK 200(3), 202, 203, 220 og 221 - blandingsfrankatur = 74 øre - stemplet "Oslo Br II 20.5.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Hannover, Tyskland.  
150
5125 
201 NK 201 - 7 øre Posthorn dyp. m/vm stemplet "Frekhaug 22.XII.39" på julekort sendt til Bergen.  
50
12161 
201 NK 201 - 7 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Hardanger-Sunnhordland H 22.XII.39" på postkort sendt til Halsvik.  
60