Nettbutikk - 173 -
Til innhold nettbutikk

173 -

10583 
173 NK 173 - 15 øre Abel stemplet "Haugesund 11.I.30" på brevkort sendt til Oslo.  
40
15981 
173 NK 173 - 15 øre Abel stemplet "Bureau Amb. Oslo-Charlottenberg A 26.VII.29" på postkort sendt til Stockholm, Sverige.  
100
17497 
173 NK 173 - 15 øre Abel maskinstemplet "Kristiansand S 17.II.30" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på postkort sendt til Tromøy.  
100
30652 
173 NK 173 - 15 øre Abel stemplet "Ryfylke Posteksp. F 21.XII.29" på julekort sendt til Bergen.  
40
8029 
173 NK 173, 186 og 190 - 15 øre Abel, 15 øre Bjørnson og 15 øre Holberg = 45 øre - stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt med luftpostruten Stockholm Oslo Stavanger.  
200
8126 
173 NK 173(2) - vannrett par 15 øre Abel stemplet "Oslo Br. 15.XI.29" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn. Der er den biltt omadresset og sendt til Paris, Frankrike. Ankomst-stemplet.  
150
11145 
173 NK 173(2) - 15 øre Abel stemplet "Oslo Br. 4.XI.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
13573 
174 NK 108(3) og 174 - 50 øre Posthorn 1909 og 20 øre Abel = 170 øre - stemplet "Bergen 12.VIII.29" på følgebrev sendt til Vassenden i Jølster.  
30
8583 
174 NK 141 og 174 - 10 øre Løve II og 20 øre Abel = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 14.X.29" på konvolutt sendt til Frankrike.  
50
11805 
174 NK 141 og 174 - 10 øre Løve II og 20 øre Abel = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 23.IX.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
50
762 
174 NK 145 og 174 - 20 øre Løve II og 20 øre Abel = 40 øre - stemplet "Bergen Bk. 4.IX.29" på verdibrev sendt til Norheimsund. Begge merker gjennomhullet fra Joachim Grieg & Co.  
250
25662 
174 NK 158, 163(6), 164 og 174 - 30 øre Løveprovisorie, 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 20 øre Abel = 60 øre - stemplet "Ullevål Haveby 5.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Thorshavn, Færøyene.  
300
11113 
174 NK 172 og 174 - 10 og 20 øre Abel = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 11.IX.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
70
15827 
174 NK 174 - 20 øre Abel stemplet "Bergensbanens Posteksp. G 17.IX.29" på konvolutt sendt til Oslo. Straffeporto 40 øre er betalt med NK 168.  
100
19083 
174 NK 174 - 20 øre Abel med variant "1302" - stemplet "Oslo 3.V.29" på konvolutt sendt til Eidsvold.  
750
14879 
174 NK 174(2) - 20 øre Abel stemplet "Oslo 13.7.29" på konvolutt sendt til Sverige.  
100
21918 
175 NK 141 og 175 - 10 øre Løve II og 30 øre Abel = 40 øre - stemplet "Oslo-Solli 5.VI.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
9669 
175 NK 147(2) - 25 øre Løve II = 50 øre - stemplet "Fredrikstad 8.IX.30" på verdibrev sendt til Danmark. Påsatt 30 øre Abel på baksiden som betaling for forsegling.  
250
3410 
175 NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Oslo Br. 14.V.30" på luftpostkonvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5695 
175 NK 175 - 30 øre Abel maskinstemplet "Bergen 13.IX.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på reklamekonvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
150
5856 
175 NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Bergen 9.11.29" på rekommandert konvolutt sendt lokalt. Ikke avhentet. Returnert.  
75
9821 
175 NK 175 - 30 øre Abel maskinstemplet "Oslo Br. 7.V.29" tekst "Kjøp Norske Varer" på konvolutt sendt til Canada.  
125
10097 
175 NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Oslo Br. 7.X.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
250
21914 
175 NK 141 og 175(2) - 10 øre Løve II og 30 øre Abel = 70 øre - stemplet "Oslo Br. 2.V.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
2488 
175 NK 175(2) - 30 øre Abel stemplet "Sandefjord 26.1.31" på bankobrev sendt til Skien.  
250
18131 
175 NK 175(2) - 30 øre Abel stemplet "Stavanger Bk. 13.X.43" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
200
1029 
176 NK 17, 96, 97, 98 og 176 - 2 skilling Posthorn - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 14 øre 14 stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Sverige. 1.sydtur på baksiden.  
400
15615 
176 NK 96, 117 og 176 - 1 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 20.IX.29" på konvolutt sendt til Værdalen.  
200
19505 
176 NK 96(3), 98 og 176 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Dovrebanen N 29.X.29" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
125
14534 
176 NK 96(6) og 176 - seksblokk 1 øre Posthorn 1909 og enkel 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Hamar 6.IV.34" på konvolutt sendt til Elverum. Loddrett brekk i konvolutten berører ingen merker.  
250
18939 
176 NK 97(3) og 176 - 2 øre Posthorn 1909 og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.III.32" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
250
12122 
176 NK 117, 164 og 176 - 5 øre på 25 øre Posthorn, 4 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 23 øre - stemplet "Oslo 21.6.37" på konvolutt påstemplet Oslo Stockholm 1.tur sendt til Helsingfors, Finland.  
200
10756 
176 NK 130, 131, 163 og 176 - = 20 øre - stemplet "Røn 3.6.38" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
100
10908 
176 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.2.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
11489 
176 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.II.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
14721 
176 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Røn 7.II.35" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
200
10332 
176 NK 131(2) og 176 - 3 øre Polmerke og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 27.8.37" på konvolutt sendt til Røn.  
100
20431 
176 NK 163, 165, 166 og 176 - 1, 10 og 15 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 40 øre - stemplet "Halden 1.VII.38" på rekommandert konvolutt sendt til Langesund.  
250
16923 
176 NK 163 og 176 - 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 15 øre - maskinstemplet "Drammen 19.VI.30" tekst "Jubileumsutstillingen i Drammen 1930" på postkort sendt til Jessnes.  
200
12045 
176 NK 163(2), 164 og 176 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XI.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
18111 
176 NK 163(6) og 176 - 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 8.X.29" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
250
19008 
176 NK 48, 100 og 176(2) - 2 øre på 12 øre, 10 øre Posthorn 1909 og 14 øre 14 = 40 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 13.III.36" på rekommandert konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
5910 
177 NK 110IIb, 118 og 177 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Hellig Olav = 115 øre - stemplet "Bergen 27.XI.30" på postoppkrav følgebrev sendt til Myklebost i Jølster.  
30
22173 
177 NK 141, 145 og 177 - 10 og 20 øre Løve II samt 10 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 13.I.31" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
10777 
177 NK 141 og 177 - 10 øre Løve II og 10 øre Hellig Olav = 20 øre - stemplet "Kolbjørnsvik 14.IV.31" på konvolutt sendt til Lysaker.  
100
4936 
177 NK 177 - 10 øre Hellig Olav stemplet "Eikelandsosen 18.IV.31" på konvolutt sendt til Eikelandsosen.  
60
10067 
177 NK 177 - 10 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 22.X.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
30
29760 
177 NK 177 - 10 øre Hellig Olav stemplet "Stavanger 21.V.30" på konvolutt sendt til Oslo. Portobelagt med 20 øre som er betalt med NK 145 på baksiden.  
60
29762 
177 NK 177 - 10 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br.II 30.IV.30" på brevkort sendt til Stavanger. Portobelagt med 10 øre som er betalt med NK 141.  
75
25585 
177 NK 177, 178(2) og 180 - 10, 15 og 30 øre Hellig Olav = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 21.IX.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
250
14299 
177 NK 177 og 179 - 10 og 20 øre Hellig Olav = 30 øre - stemplet "Trondheim 23.7.31" på konvolutt sendt til Cartagena, Spania.  
100
8461 
177 NK 177(2) og 179(2) - 10 og 20 øre Hellig Olav = 60 øre - stemplet "Torød 5.VI.30" på rekommandert konvolutt sendt til Østerrike.  
150
11128 
177 NK 177(3) - 10 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 8.V.30" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
50
14297 
177 NK 177(3) - 10 øre Hellig Olav stemplet "Trondheim 25.11.31" på konvolutt sendt til Cartagena, Spania.  
100
14300 
177 NK 177(3) - 10 øre Hellig Olav stemplet "Trondheim 4.4.31" på konvolutt sendt til Cartagena, Spania.  
150
22291 
178 NK 118, 141(3) og 178 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 50 øre - stemplet "Oslo-Homansby 26.1.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
9252 
178 NK 140 og 178 - 45 øre Svalbard og 15 øre Hellig Olav = 60 øre - stemplet "Oslo 19.6.36" på rekommandert konvolutt sendt via New York til Los Angeles, Usa.  
250
22177 
178 NK 141, 160 og 178 - 10 øre Løve II, 15 øre Ibsen og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 12.V.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
5584 
178 NK 141 - 10 øre Løve II - stemplet "Horten 4.XII.31" på baksiden av konvolutt frankert med NK 178 sendt fra Tønsberg.  
100
1116 
178 NK 178 - 15 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 10.II.31" på konvolutt sendt til Verdal. Portobelagt med 10 øre som er betalt med NK 141 stemplet "T" på baksiden av konvolutten.  
70
14213 
178 NK 178 - 15 øre Hellig Olav stemplet "Trøndelagsutstillingen Nidaros 20.8.30" på postkort sendt til Grorud.  
150
9360 
178 NK 178 og 180 - 15 og 30 øre Hellig Olav = 45 øre - stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt med luftpostruten Stockholm Oslo Stavanger.  
200
25660 
178 NK 178 og 180 - 15 og 30 øre Hellig Olav = 45 øre - stemplet "Nidaros 29.7.30" på litt stor (23 cm bred) konvolutt sendt til Ulsteinvik. Nidaros-oblater på baksiden.  
250
19735 
178 NK 178 og 188 - 15 øre Hellig Olav og 30 øre Bjørnson = 45 øre - stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt med luftpostruten Stockholm Oslo Stavanger.  
200
6093 
178 NK 118(2) og 178(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Nøtterøy 29.XI.30" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
70
21895 
178 NK 141 og 178(2) - 10 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 16.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
25585 
178 NK 177, 178(2) og 180 - 10, 15 og 30 øre Hellig Olav = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 21.IX.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
250
26948 
178 NK 149 og 178(7) - 35 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 140 øre - stemplet "Bygstad 5.V.31" på verdibrev sendt til Bergen.  
200
14299 
179 NK 177 og 179 - 10 og 20 øre Hellig Olav = 30 øre - stemplet "Trondheim 23.7.31" på konvolutt sendt til Cartagena, Spania.  
100
9299 
179 NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Molde 25.VII.30" på konvolutt sendt til Stranda.  
40
9581 
179 NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Sørlandsbanen A. 22.V.30" på konvolutt sendt til Rørvik.  
75
10522 
179 NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Gjøvik 17.VI.30" på konvolutt sendt til Skarnes.  
50
12342 
179 NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Lofoten og Vesterålen B 31.XII.30" på konvolutt sendt til Bø i Vesterålen.  
50
19888 
179 NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Gjøvik 21.VI.30" på konvolutt sendt til Rørvik.  
50
23031 
179 NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 26.IV.30" på reklamekonvolutt sendt til Rørvik.  
50
23035 
179 NK 179 - 20 øre Hellig Olav stemplet "Mindland 17.VIII.30" på konvolutt sendt til Rørvik.  
70
29761 
179 Ufrankert konvolutt stemplet "Oslo 16.XI.30" sendt til Oslo. Portobelagt med 20 øre som er betalt med NK 179 på baksiden.  
50
10098 
179 NK 179 og 180 - 20 og 30 øre Hellig Olav = 50 øre - stemplet "Oslo 29.IV.30" på rekommandert konvolutt sendt til Jønkøping, Sverige.  
300
8461 
179 NK 177(2) og 179(2) - 10 og 20 øre Hellig Olav = 60 øre - stemplet "Torød 5.VI.30" på rekommandert konvolutt sendt til Østerrike.  
150
22001 
179 NK 179(2) - 20 øre Hellig Olav stemplet "Tønsberg 10.VII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100