Nettbutikk - 163 -
Til innhold nettbutikk

163 -

12248 
163 NK 163(2), 164(2) og 180 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 30 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo 7.XI.30" på rekommandert konvolutt sendt til Lillestrøm.  
200
16846 
163 NK 163(3) og 164 - 1 og 4 øre Portoprovisorie = 7 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XII.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
19686 
163 NK 163(4) og 164(4) - 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Bergen 1.V.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
9887 
163 NK 160 og 163(5) - 15 øre Ibsen og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Trondhjem S. 19.II.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
4456 
163 NK 163(5) og 166 - 1 og 15 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Vinderen I Aker 27.II.29" på konvolutt sendt til Minde.  
150
19823 
163 NK 163(5) og 166 - 1 og 15 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Bergensbanens Posteksp. E 28.V.29" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
200
25662 
163 NK 158, 163(6), 164 og 174 - 30 øre Løveprovisorie, 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 20 øre Abel = 60 øre - stemplet "Ullevål Haveby 5.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Thorshavn, Færøyene.  
300
18111 
163 NK 163(6) og 176 - 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 8.X.29" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
250
24766 
163 NK 118(2), og 163(10) - 5 øre Posthorn 1920 og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Oslo Br.I 7.5.35" på konvolutt sendt til Askim.  
130
14486 
163 NK 157, 163(10) og 165 - 30 øre Løveprovisorie samt 1 og 10 øre Portoprovisorie = 50 øre - stemplet "Bergen 23.II.29" på konvolutt sendt til Usa.  
350
688 
163 NK 163(20) - 1 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo Br. VII 29.XI.29" på baksiden av konvolutt sendt til Saude i Ryfylke.  
150
2920 
164 NK 96, 164 og 217 - 1 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Hammerfest.  
300
3791 
164 NK 96(2), 142 og 164 - 1 øre Posthorn 1909, 14 øre Løve II og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt sendt til Tromsø Kirkenes 1.nordtur .  
300
12122 
164 NK 117, 164 og 176 - 5 øre på 25 øre Posthorn, 4 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 23 øre - stemplet "Oslo 21.6.37" på konvolutt påstemplet Oslo Stockholm 1.tur sendt til Helsingfors, Finland.  
200
12142 
164 NK 131, 164, 274, 278, 280 og 293 - blandingsfrankatur = 37 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
125
25662 
164 NK 158, 163(6), 164 og 174 - 30 øre Løveprovisorie, 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 20 øre Abel = 60 øre - stemplet "Ullevål Haveby 5.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Thorshavn, Færøyene.  
300
478 
164 NK 158, 164, 193, 194 og 197 - blandingsfrankatur = 60 øre - stemplet "Bergen 19.4.39" på rekommandert konvolutt sendt til Belgia.  
200
12045 
164 NK 163(2), 164 og 176 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XI.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
25875 
164 NK 163(2), 164, 242, 277 og 282 - 1 og 4 øre Portoprovisorie, 10 øre Løve dyptrykk samt 5 og 20 øre V-merke = 41 øre - stemplet "Oslo-Homansbyen 11.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
250
16846 
164 NK 163(3) og 164 - 1 og 4 øre Portoprovisorie = 7 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XII.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Oslo.  
100
11262 
164 NK 96, 137, 163 og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 10 øre Svalbard samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Ulnes 7.V.30" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
27966 
164 NK 96(2), 158 og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909, 30 øre Løveprovisorie og 4 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 6.V.31" på rekommandert konvolutt sendt til Mesnali.  
175
9914 
164 NK 97, 164(2) og 186 - 2 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Bjørnson = 25 øre - stemplet "Oslo-Stortinget 30.1.33" på brevfront sendt til Hinderåvåg.  
100
10133 
164 NK 101 og 164(2) - 12 øre Posthorn 1909 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Orkanger 7.V.34" på konvolutt sendt til Stavanger.  
175
11063 
164 NK 130 og 164(2) - 2 øre Polmerke og 4 øre Portoprovisorie = 10 øre - stemplet "Oslo Br. 21.X.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
11553 
164 NK 159, 163(2) og 164(2) - 10 øre Ibsen samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Tromsø 8.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Trondhjem.  
300
8429 
164 NK 163(2), 164(2) og 172 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 10 øre Abel = 20 øre - stemplet "Fagernes 20.V.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
11186 
164 NK 163(2), 164(2) og 180 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 30 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Stabekk 4.XII.30" på rekommandert konvolutt sendt til Lillestrøm.  
200
12248 
164 NK 163(2), 164(2) og 180 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 30 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo 7.XI.30" på rekommandert konvolutt sendt til Lillestrøm.  
200
1272 
164 NK 96(2), 163(2) og 164(4) - 1 øre Posthorn 1909 samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Sørlandsbanen C. 28.X.33" på konvolutt sendt til Danmark.  
175
19686 
164 NK 163(4) og 164(4) - 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Bergen 1.V.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
1022 
164 NK 164(4) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Bergen 11.VI.35" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1ste Tur sendt til Bergen.  
100
15724 
164 NK 164(4) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo Fil.klubs Utst.1930 24 MAJ 1930" på postkort sendt til Sem.  
40
5839 
164 NK 164(5) - fireblokk og enkel 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Arendal 20.3.33" på konvolutt sendt til Kristiansand.  
75
11430 
164 NK 164(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 19.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
10963 
164 2 NK 96, 137, 163, og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 10 øre Svalbard samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Heggenes 4.IV.30" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
18872 
164 b NK 96, 164b(16) og 190 - 1 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Holberg = 80 øre - stemplet "Drammen 1.II.36" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
18594 
164 b NK 164b(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 1.II.36" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
19042 
164 b NK 164b(20) - 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 16.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
19116 
164 b NK 164b(20) - 20-blokk 4 øre Portoprovisorie stemplet "Drammen 15.XI.35" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
14486 
165 NK 157, 163(10) og 165 - 30 øre Løveprovisorie samt 1 og 10 øre Portoprovisorie = 50 øre - stemplet "Bergen 23.II.29" på konvolutt sendt til Usa.  
350
20431 
165 NK 163, 165, 166 og 176 - 1, 10 og 15 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 40 øre - stemplet "Halden 1.VII.38" på rekommandert konvolutt sendt til Langesund.  
250
15297 
165 NK 165, 185 og 189 - 10 øre Portoprovisorie, 10 øre Bjørnson og 10 øre Holberg = 30 øre - stemplet "Hålogaland-Utstilingen Førstedagsstempel 16.MAI.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
19946 
165 NK 165 og 14 - 10 øre Portoprovisorie og 10 øre Knudsen å betale = 20 øre - stemplet "Skoppum 26.II.29" på konvolutt sendt til Oslo. En meget uvanlig portokombinasjon av frimerker og portomerker.  
800
13235 
165 NK 165(2) - 10 øre Portoprovisorie stemplet "Nøtterøy 15.II.29" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
20431 
166 NK 163, 165, 166 og 176 - 1, 10 og 15 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 40 øre - stemplet "Halden 1.VII.38" på rekommandert konvolutt sendt til Langesund.  
250
4456 
166 NK 163(5) og 166 - 1 og 15 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Vinderen I Aker 27.II.29" på konvolutt sendt til Minde.  
150
19823 
166 NK 163(5) og 166 - 1 og 15 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Bergensbanens Posteksp. E 28.V.29" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
200
20560 
167 NK 144 og 167 - 20 øre Løve II og 20 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 13.X.36" på rekommandert konvolutt sendt til Fredrikstad.  
60
5689 
167 NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo-Moløkken 9.IV.29" på konvolutt sendt til Svendborg, Danmark.  
100
10516 
167 NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Hamar 18.II.35" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11834 
167 NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo Br. 12.V.29" på konvolutt sendt til Lysaker.  
75
22941 
167 NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Høyanger 10.VI.35" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1ste Tur sendt til Oslo.  
150
10074 
167 NK 141 og 167(2) - 10 øre Løve II og 20 øre Portoprovisorie = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 5.III.29" på konvolutt sendt til Frankrike.  
175
13016 
167 NK 167(2) - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Skånevik 15.II.29" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
20196 
168 a NK 168a - 40 øre Portoprovisorie stemplet "Kristiansund N. 13.II.29" på konvolutt sendt til Kjøl.  
350
1398 
168 b NK 168b - 40 øre Portoprovisorie maskinstemplet "Oslo Br. 25.2.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på litt stor konvolutt sendt til Østerrike.  
200
15170 
168 b NK 168b(2) - 40 øre Portoprovisorie maskinstemplet "Oslo 5.II.29" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Washington, Usa.  
250
26956 
170 NK 113, 152(2) og 170 - 5.00 kr Haakon 1910, 40 øre Løve II og 100 øre Portoprovisorie = 680 øre - stemplet "Måløy 27.XI.30" på verdibrev sendt til Bergen.  
700
13570 
172 NK 108(2) og 172 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Abel = 110 øre - stemplet "Bergen 22.VII.29" på følgebrev sendt til Sandal i Jølster.  
30
13572 
172 NK 108(2) og 172 - 50 øre Posthorn 1909 og 10 øre Abel = 110 øre - stemplet "Bergen 8.IX.29" på følgebrev sendt til Sandal i Søndfjord.  
30
2134 
172 NK 118 og 172 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Abel = 15 øre - stemplet "Oslo 11.6.35" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1ste Tur sendt til Haugesund.  
150
8429 
172 NK 163(2), 164(2) og 172 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 10 øre Abel = 20 øre - stemplet "Fagernes 20.V.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
635 
172 NK 172 - 10 øre Abel stemplet "Hammerfest 31.VII.29" på postkort sendt til Tyskland.Påstemplet "Spitzbergen 27 JUL. 29" og "Nordkap 25. JUL. 1929".  
350
5457 
172 NK 172 - 10 øre Abel stemplet "Bergen 26.IX.29" på konvolutt sendt lokalt. Eltter en mengde påtegninger og stempler på baksiden er brevet returnert.  
100
14302 
172 NK 172 og 173 - 10 og 15 øre Abel = 25 øre - stemplet "Trondheim 29.VI.23" på konvolutt sendt til Valencia, Spania.  
100
19389 
172 NK 172, 173 og 187 - 10 og 15 øre Abel samt 20 øre Bjørnson = 45 øre - stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt med luftpostruten Stockholm Oslo Stavanger.  
200
11113 
172 NK 172 og 174 - 10 og 20 øre Abel = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 11.IX.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
70
2006 
172 NK 172, 274(4) og 275(3) - 10 øre Abel samt 1 og 2 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.10.41" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
9984 
172 NK 172(2) - 10 øre Abel stemplet "Oslo Br. 13.II.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
40
13938 
172 NK 172(2) - 10 øre Abel stemplet "Sørlandsbanen A 2.II.33" på konvolutt sendt til Skien.  
70
17998 
172 NK 172(2) - 10 øre Abel stemplet "Mesnali 23.VIII.29" på konvolutt sendt til Gan i Romerike.  
70
8147 
172 NK 172(3) - "skotsk fireblokk" 10 øre Abel stemplet "Lysaker 11.IX.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
11114 
172 NK 172(3) - 10 øre Abel stemplet "Lysaker 7.IX.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
80
11856 
172 NK 172(3) - 10 øre Abel stemplet "Oslo Br. 28.VII.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
70
19355 
173 NK 96, 97, 98(2), 99, 101 og 173 - blandingsfrankatur = 41 øre - stemplet "Stavanger Bk. 28.IX.36" på rekommandert konvolutt sendt til Suldal.  
150
13427 
173 NK 118 og 173 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Abel = 20 øre - stemplet "Eidsvoll 19.II.30" på konvolutt sendt til Lysaker.  
100
14302 
173 NK 172 og 173 - 10 og 15 øre Abel = 25 øre - stemplet "Trondheim 29.VI.23" på konvolutt sendt til Valencia, Spania.  
100
19389 
173 NK 172, 173 og 187 - 10 og 15 øre Abel samt 20 øre Bjørnson = 45 øre - stemplet "Oslo 22.11.39" på konvolutt sendt med luftpostruten Stockholm Oslo Stavanger.  
200
9974 
173 NK 173 - 15 øre Abel stemplet "Oslo Br. 4.II.33" på brevkort sendt til Hagavik.  
30