Nettbutikk - 159 -
Til innhold nettbutikk

159 -

12743 
159 NK 141 og 159 - 10 øre Løve II og 10 øre Ibsen = 20 øre - stemplet "Tønsberg 28.IX.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
17500 
159 NK 145 og 159 - 20 øre Løve II og 10 øre Ibsen = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 12.IV.28" på konvolutt sendt til Los Angeles, Usa.  
100
10919 
159 NK 155I, 159, 160 og 162 - 45 øre Luftpost samt 10, 15 og 30 øre Ibsen = 100 øre - stemplet "Gjøvik 12.I.32" på rekommandert konvolutt sendt via New York til U.S.A.  
350
11553 
159 NK 159, 163(2) og 164(2) - 10 øre Ibsen samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Tromsø 8.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Trondhjem.  
300
12780 
159 NK 159 og 182 - 10 øre Ibsen og 20 øre Nordkapp I = 30 øre - stemplet "Hell 25.X.32" på konvolutt sendt til London, England. Merkene er brune i kantene.  
300
2014 
159 NK 159(2) - 10 øre Ibsen stemplet "Lillehammer 19.IX.28" på reklamekonvolutt fra Sole Pensjonat sendt til Oslo.  
75
8274 
159 NK 159(2) - 10 øre Ibsen stemplet "Øyer 21.VI.28" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
11032 
159 NK 159(2) - 10 øre Ibsen stemplet "Tønsberg 15.V.28" på konvolutt sendt til Lysaker.  
125
28336 
159 NK 159(2) - 10 øre Ibsen stemplet "Dovrebanen L 29.IV.32" på konvolutt sendt til Oslo.  
125
24526 
160 NK 96, 97, 98, 118, 141 og 160 - blandingsfrankatur = 36 øre - maskinstemplet "Oslo 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
100
11786 
160 NK 96(5) og 160 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Ibsen = 20 øre - stemplet "Nordstrandhøgda 6.II.29" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
8531 
160 NK 118 og 160 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Ibsen = 20 øre - stemplet "Østre Halsen 6.VI.28" på konvolutt sendt til Tysse i Samnanger.  
75
29371 
160 NK 118 og 160 - 5 øre Posthorn 1920 og 15 øre Ibsen = 20 øre - stemplet "Oslo Filatelist-Klubs 50 Års Dag 11.12.36" på konvolutt sendt til Langesund.  
60
22177 
160 NK 141, 160 og 178 - 10 øre Løve II, 15 øre Ibsen og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 12.V.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
8102 
160 NK 143 og 160 - 15 øre Løve II og 15 øre Ibsen = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 30.X.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
300
9505 
160 NK 148 og 160 - 30 øre Løve II og 15 øre Ibsen = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.23" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt lokalt.  
75
10919 
160 NK 155I, 159, 160 og 162 - 45 øre Luftpost samt 10, 15 og 30 øre Ibsen = 100 øre - stemplet "Gjøvik 12.I.32" på rekommandert konvolutt sendt via New York til U.S.A.  
350
1665 
160 NK 160 - 15 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 5.IV.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen Mai - Septemb" på postkort sendt til Skorping.  
60
4138 
160 NK 160 - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 9.VI.28" på brevkort sendt via Landsutstillingen 1928 Bergen til Rørvik.  
60
14849 
160 NK 160 - 15 øre Ibsen stemplet "Landsutstillingen 1928 Bergen 23.VIII.28" på postkort sendt til Samnanger.  
150
19982 
160 NK 160 - 15 øre Ibsen stemplet "Stokke 13.X.28" på julekort sendt til Egge Jernbanest.  
60
9887 
160 NK 160 og 163(5) - 15 øre Ibsen og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Trondhjem S. 19.II.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
10085 
160 NK 160(2) - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 10.XI.28" på konvolutt sendt til Italia.  
175
16876 
160 NK 160(2) - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 31.VII.28" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
22029 
160 NK 160(2) - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br.I 28.II.30" på konvolutt sendt til Trondhjem. Portobelagt med 20 øre betalt med NK 145 stemplet "T".  
100
25645 
160 NK 160(2) - 15 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 21.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
10626 
161 NK 141 og 161 - 10 øre Løve II og 20 øre Ibsen = 30 øre - stemplet "Bergensbanens Posteksp. F 26.V.28" på konvolutt sendt til Oslo. Portobelagt med 20 øre som er betalt med NK 161 stemplet "T".  
60
9842 
161 NK 145 og 161 - 20 øre Løve II og 20 øre Ibsen = 40 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed III 9.IV.28" på konvolutt sendt til Tyrkia.  
200
5034 
161 NK 161 - 20 øre Ibsen stemplet "Volda 7.VII.28" på konvolutt sendt til Langevåg.  
40
12396 
161 NK 161 - 20 øre Ibsen stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 30.VIII.28" på konvolutt sendt til Bergen. Konvolutten er beskåret nede.  
150
2145 
161 NK 161(2) - 20 øre Ibsen stemplet "Stavanger Bk. 25.IV.28" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo.  
50
18885 
162 NK 110IIb og 162 - 1.00 kr Haakon 1910 og 30 øre Ibsen = 130 øre - stemplet "Oslo 5.XII.28" på verdibrev sendt til Stryn.  
150
19162 
162 NK 141 og 162 - 10 øre Løve II og 30 øre Ibsen = 40 øre - stemplet "T" på portokart påstemplet "Oslo postkontor Budavdelingen" datert 1.6.28 sendt til Larvik.  
400
11129 
162 NK 145 og 162 - 20 øre Løve II og 30 øre Ibsen = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 30.III.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
10919 
162 NK 155I, 159, 160 og 162 - 45 øre Luftpost samt 10, 15 og 30 øre Ibsen = 100 øre - stemplet "Gjøvik 12.I.32" på rekommandert konvolutt sendt via New York til U.S.A.  
350
1450 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Bergen 30.VII.28" på konvolutt sendt til Utrecht, Nederland.  
150
4960 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Bergen 26.VII.32" tekst "Norges Varemesse i Oslo 4-11 Sept. 1932" på reklamekonvolutt sendt til England.  
200
8576 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 20.XI.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike. Returnert.  
250
8577 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 25.II.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
300
8586 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 6.V.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike. Omadressert til Belgia.  
200
9571 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 4.IV.28" på konvolutt sendt til Belgia.  
150
10092 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 1.XII.28" på konvolutt sendt til Italia.  
150
10337 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Bergen 23.VIII.28" på konvolutt sendt til Nederland.  
175
11099 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 2.II.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11103 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 26.III.23" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11104 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 3.IV.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
11112 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 19.III.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
175
11115 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 20.XI.29" på konvolutt sendt via Paris til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
11116 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 19.II.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11120 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 11.V.29" på konvolutt sendt til Belgia.  
300
11137 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 19.IV.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11140 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 25.I.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11147 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Bergen 16.XII.28" på konvolutt sendt til London, England.  
150
11787 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo-Homansby 27.XI.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
11795 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 7.V.28" på konvolutt sendt til Belgia.  
250
13747 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Sørlandsbanen C. 19.II.29" på konvolutt sendt til England.  
150
19136 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Dovrebanen S. B. 27.IX.36" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
23281 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 30.XI.28" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
25646 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 30.III.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
25652 
162 NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Flisa 28.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Linna.  
200
8153 
162 NK 162(2) - vannrett par 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 28.XI.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
300
8175 
162 NK 162(2) - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 25.II.29" på rekommandert konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
350
8566 
162 NK 162(2) - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 6.II.29" på rekommandert konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
450
11262 
163 NK 96, 137, 163 og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 10 øre Svalbard samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Ulnes 7.V.30" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
10963 
163 NK 96, 137, 163, og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 10 øre Svalbard samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Heggenes 4.IV.30" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
11492 
163 NK 119, 130, 138(2) og 163 - 7 øre Posthorn 1920, 2 øre Polmerke, 15 øre Svalbard og 1 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo Br II 2.I.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
10756 
163 NK 130, 131, 163 og 176 - = 20 øre - stemplet "Røn 3.6.38" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
100
10908 
163 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.2.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
11489 
163 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.II.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
14721 
163 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Røn 7.II.35" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
200
8518 
163 NK 130(2), 138 og 163 - 2 øre Polmerke, 15 øre Svalbard og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Røn 30.9.36" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
11154 
163 NK 130(2), 138 og 163 - 2 øre Polmerke, 15 øre Svalbard og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 10.V.29" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
20431 
163 NK 163, 165, 166 og 176 - 1, 10 og 15 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 40 øre - stemplet "Halden 1.VII.38" på rekommandert konvolutt sendt til Langesund.  
250
16923 
163 NK 163 og 176 - 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 15 øre - maskinstemplet "Drammen 19.VI.30" tekst "Jubileumsutstillingen i Drammen 1930" på postkort sendt til Jessnes.  
200
1272 
163 NK 96(2), 163(2) og 164(4) - 1 øre Posthorn 1909 samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Sørlandsbanen C. 28.X.33" på konvolutt sendt til Danmark.  
175
11553 
163 NK 159, 163(2) og 164(2) - 10 øre Ibsen samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Tromsø 8.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Trondhjem.  
300
12045 
163 NK 163(2), 164 og 176 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 14 øre 14 = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.XI.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
25875 
163 NK 163(2), 164, 242, 277 og 282 - 1 og 4 øre Portoprovisorie, 10 øre Løve dyptrykk samt 5 og 20 øre V-merke = 41 øre - stemplet "Oslo-Homansbyen 11.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Moelv.  
250
8429 
163 NK 163(2), 164(2) og 172 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 10 øre Abel = 20 øre - stemplet "Fagernes 20.V.38" på konvolutt sendt til Oslo.  
200
11186 
163 NK 163(2), 164(2) og 180 - 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 30 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Stabekk 4.XII.30" på rekommandert konvolutt sendt til Lillestrøm.  
200