Nettbutikk - 156 -
Til innhold nettbutikk

156 -

16406 
156 NK 156 - 20 øre Løveprovisorie stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed III 13.X.28" på konvolutt sendt til Kalmar, Sverige.  
75
16817 
156 NK 156 - 20 øre Løveprovisorie stemplet "Arendal 6.VI.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
120
18003 
156 NK 156 - 20 øre Løveprovisorie stemplet "Brønnøysund 16.X.29" på konvolutt sendt til Bergen.  
80
850 
157 NK 141 og 157 - 10 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 40 øre - stemplet "Mork i Romerike 14.I.29" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
11121 
157 NK 145 og 157 - 20 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 29.X.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
4525 
157 NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Porsgrund 30.XI.29" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
250
8585 
157 NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Lysaker 22.IV.29" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
9911 
157 NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Lysaker 17.X.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
250
10094 
157 NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Oslo Br. 13.X.28" på konvolutt sendt til Frankrike.  
150
10344 
157 NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Oslo Br. 24.X.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
150
11074 
157 NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Lysaker 18.III.29" på konvolutt sendt til Frankrike.  
250
11095 
157 NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Lysaker 24.X.28" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike.  
200
14486 
157 NK 157, 163(10) og 165 - 30 øre Løveprovisorie samt 1 og 10 øre Portoprovisorie = 50 øre - stemplet "Bergen 23.II.29" på konvolutt sendt til Usa.  
350
19969 
157 NK 97(2), 144 og 157(4) - 2 øre Posthorn 1909, 20 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 144 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 21 XII 27" sendt lokalt.  
2.000
20104 
157 NK 97 og 157(5) - 2 øre Posthorn 1909 og 30 øre Løveprovisorie = 152 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sendt til Bergen.  
2.000
20550 
158 NK 77II og 158 - 10 øre Knudsen fintagget og 30 øre Løveprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo Br.II 7.5.40" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
80
27966 
158 NK 96(2), 158 og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909, 30 øre Løveprovisorie og 4 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 6.V.31" på rekommandert konvolutt sendt til Mesnali.  
175
3426 
158 NK 148 og 158 - 30 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 60 øre - stemplet "Bergen-Minde 3.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
250
9932 
158 NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Oslo-St.hanshaugen ?.??.??" på del av stor konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
150
9986 
158 NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Longyearbyen 9.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
200
11984 
158 NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Oslo ?" på trykksakbanderole sendt til Hinderåvåg.  
250
12635 
158 NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Longyearbyen 3.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
200
25662 
158 NK 158, 163(6), 164 og 174 - 30 øre Løveprovisorie, 1 og 4 øre Portoprovisorie samt 20 øre Abel = 60 øre - stemplet "Ullevål Haveby 5.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Thorshavn, Færøyene.  
300
478 
158 NK 158, 164, 193, 194 og 197 - blandingsfrankatur = 60 øre - stemplet "Bergen 19.4.39" på rekommandert konvolutt sendt til Belgia.  
200
20242 
158 NK 97, 141 og 158(2) - 2 øre Posthorn 1909, 10 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 72 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 12 XII 27" sendt lokalt.  
2.000
16224 
158 NK 158(2) - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Stavanger 22.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Birmingham, England.  
400
20330 
158 NK 144 og 158(3) - 20 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 110 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 15 XI 27" og "Bergen 19 XI 27" sendt lokalt.  
2.500