Nettbutikk - 148 -
Til innhold nettbutikk

148 -

18972 
148 NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 9.IX.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
40
19465 
148 NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 2.X.33" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Bombay, India.  
150
19471 
148 NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 13.III.34" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Egypt.  
150
19513 
148 NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 24.II.34" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Egypt.  
150
19579 
148 NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen 29.X.34" på konvolutt sendt til Egypt.  
150
20998 
148 NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Hjellestad 18.VIII.38" på konvolutt sendt til Siglufjord, Island. Videresendt til Bergen.  
150
22724 
148 NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 11.XII.28" på konvolutt sendt til Sveits.  
75
25926 
148 NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen" i 1931 på konvolutt påstemplet "Wilkins-Ellsworth Trans-Arctic Submarine Expedition 1931" sendt til U.S.A. Påsatt 2 x 2 c Washington ved ankomst New York. Ankomst-stemplet "East Orange N.J.".  
500
28096 
148 NK 148 og 154(2) - 30 og 60 øre Løve II = 150 øre - stemplet "Larvik 2.4.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
3426 
148 NK 148 og 158 - 30 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 60 øre - stemplet "Bergen-Minde 3.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
250
9505 
148 NK 148 og 160 - 30 øre Løve II og 15 øre Ibsen = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.23" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt lokalt.  
75
20058 
148 NK 148 og 190 - 30 øre Løve II og 15 øre Holberg = 45 øre - stemplet "Oslo Br.I 24.10.35" på konvolutt sendt luftpost til Wien, Østerrike.  
150
23407 
148 NK 148 og 190(2) - 30 øre Løve II og 15 øre Holberg = 60 øre - stemplet "Ålesund Verdi 14.V.36" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
80
796 
148 NK 148(2) - 30 øre Løve II stemplet "Lysaker 15.V.29" på rekommandert konvolutt sendt via Oslo til Paris, Frankrike.  
125
9466 
148 NK 148(2) - 30 øre Løve II stemplet "Vinderen I Aker 23.I.32" på rekommandert konvolutt sendt til New York, Usa.  
75
10353 
148 NK 148(2) - 30 øre Løve II stemplet "Heggenes 4.XII.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
25577 
148 NK 148(2) - 30 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 28.X.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
29287 
148 NK 141 og 148(5) - 10 og 30 øre Løve II = 160 øre - stemplet "Rong 24.9.34" på litt stor rekommandert konvolutt sendt til U.S.A.  
300
18100 
149 NK 149 - 35 øre Løve II stemplet "T" på portokart datert "Larvik 24.4.28" sendt til Oslo anvisningsavdeling.  
300
26948 
149 NK 149 og 178(7) - 35 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 140 øre - stemplet "Bygstad 5.V.31" på verdibrev sendt til Bergen.  
200
5360 
149 NK 110IIb, 111(2), 141 og 149(2) - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 samt 10 og 35 øre Løve II = 480 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 17.XI.33" på verdi følgebrev sendt til Salhus.  
350
12039 
149 NK 118 og 149(3) - 5 øre Posthorn 1920 og 35 øre Løve II = 110 øre - stemplet "Nystrand 10.X.34" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
16218 
150 NK 96 og 150 - 1 øre Posthorn 1909 og 35 øre Løve II = 36 øre - stemplet "Bergen Mi. 26.X.36" og "T" på underfrankert konvolutt sendt fra England til Minde.  
900
29360 
150 NK 141, 150 og 154 - 10, 35 og 60 øre Løve II = 105 øre - stemplet "Kviteseid 1.VIII.35" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
10132 
150 NK 150 og 152 - 35 og 40 øre Løve II = 75 øre - stemplet "Skien II 12.VII.35" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
24708 
150 NK 150, 152 og 154 - 35, 40 og 60 øre Løve II = 135 øre - stemplet "Kviteseid 22.V.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
23369 
150 NK 150 og 154(2) - 35 og 60 øre Løve II = 155 øre - stemplet "Gjøvdal 19.VIII.35" på postoppkrav følgebrev sendt til Guddal.  
125
11067 
150 NK 150(2) - 35 øre Løve II stemplet "Oslo-Majorstuen 24.VII.35" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
12975 
150 NK 150(2) - 35 øre Løve II stemplet "Oslo-Solli 27.VII.35" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
23478 
150 NK 150(2) - 35 øre Løve II stemplet "Gvarv 30.1.36" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
12393 
150 NK 141(4) og 150(3) - 10 og 35 øre Løve II = 145 øre - stemplet "Tromsø 8.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
15609 
151 NK 110 og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" på meldeseddel pakkepost-stemplet "Bergen 7.XI.27".  
2.500
19165 
151 NK 110IIb og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 28 XII 27" sendt lokalt.  
2.500
20348 
151 NK 110IIb og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 14 X 27" sendt ekspress lokalt.  
3.500
20189 
151 NK 143 og 151 - 15 og 40 øre Løve II = 55 øre - stemplet "Lillehammer 23.III.36" på konvolutt sendt luftpost til England.  
150
5150 
151 NK 151 - 40 øre Løve II maskinstemplet "Oslo 24.II.27" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiania.  
75
10507 
151 NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen-Nøstet 10.X.21" på konvolutt sendt til Gaupholm.  
80
14541 
151 NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen 23.IV.28" på rekommandert konvolutt sendt til Lilleaker.  
80
31371 
151 NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen Bk. 12.III.28" på bankobrev sendt til Oslo.  
90
31373 
151 NK 151 - 40 øre Løve II stemplet "Bergen 26.III.28" på bankobrev sendt til Lilleaker.  
90
10750 
151 BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort oppfrankert med NK 143, NK 144 og NK 151 = 90 øre - stemplet "Ålesund 15.X.27" sendt postoppkrav til Eidsøra.  
600
4989 
151 NK 97, 110IIb(3), 141 og 151(2) - 2 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 samt 10 og 40 øre Løve II = 392 øre - stemplet "T" på meldeseddel stemplet "Bergen 2 XII 27" sendt til Bergen.  
2.500
20342 
151 NK 151(2) - 40 øre Løve II stemplet "Stabekk 2.I.31" på rekommandert konvolutt sendt til Usa.  
200
23006 
152 NK 96, 108, 112, 118 og 152 - blandingsfrankatur = 296 øre - alle merker stemplet "T" på portokart datert "Bergen 23.3.28" sendt til Mandal.  
600
10716 
152 NK 110IIb, 118 og 152 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 145 øre - stemplet "Bryn 9.8.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
70
17158 
152 NK 110IIb, 118 og 152 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 145 øre - stemplet "Oslo 21.IV.37" på rekommandert konvolutt sendt luftpoet til Tsjekkoslovakia.  
300
13416 
152 NK 118 og 152 - 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 17.8.35" på konvolutt sendt luftpost til England.  
75
12829 
152 NK 141, 152 og 154 - 10, 40 og 60 øre Løve II = 110 øre - stemplet "Hjartdal 28.I.36" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
9676 
152 NK 145 og 152 - 20 og 40 øre Løve II stemplet "Kongsvinger 17.II.33" på rekommandert bankobrev sendt til Randaberg. 20-øren står på baksiden som betaling fro forsegling.  
50
10132 
152 NK 150 og 152 - 35 og 40 øre Løve II = 75 øre - stemplet "Skien II 12.VII.35" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
24708 
152 NK 150, 152 og 154 - 35, 40 og 60 øre Løve II = 135 øre - stemplet "Kviteseid 22.V.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
2686 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Trondheim Bko 8.4.36" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
60
4023 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Lårdal 1.X.37" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
4680 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Ålesund Verdi 3.XII.30" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
60
8536 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Sagstua 4.9.35" på rekommandert konvolutt sendt til Nes i Hedemarken.  
60
8667 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Sandefjord 13.III.28" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Arkivhull.  
50
10068 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo 21.II.30" på rekommandert konvolutt sendt til Finland.  
75
10975 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Gjøvik 24.5.33" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
11790 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo 26.XI.32" på rekommandert konvolutt sendt til Finland.  
75
11791 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo 21.XII.32" på rekommandert konvolutt sendt til Finland.  
75
11800 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo 24.XI.28" på rekommandert konvolutt sendt til Finland.  
75
12408 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Haugesund 14.IX.35" på verdibrev sendt til Oslo.  
40
14303 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Trondhjem 9.XI.28" på konvolutt sendt til Valencia, Spania.  
100
18413 
152 NK 152 - 40 øre Løve II - gjennomhullet "S" - stemplet "Strandvik 1.II.31" på konvolutt sendt til Eikelandsosen.  
300
19281 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Kristiansund N. 6.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
22147 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo-Solli 23.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22251 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 5.XII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
25237 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Gjøvik 30.VIII.30" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
50
25239 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Gjøvik 29.IX.30" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
50
26137 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Gjøvik 19.VIII.29" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
50
26139 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Trondheim Bko 3.10.36" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
50
26140 
152 NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Trondheim Bko 19.8.35" på rekommandert konvolutt sendt til Rørvik.  
50
11655 
152 NK 152 og 154 - 40 og 60 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 30.VII.36" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
12972 
152 NK 152 og 154 - 40 og 60 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Hønefoss 2.IX.36" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
9982 
152 NK 152, og 155I - 40 øre Løve II og 45 øre Luftpost = 85 øre - stemplet "Oslo 15.III.28" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Bergen.  
300
20302 
152 NK 152 og 205 - 40 øre Løve II og 20 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes C 31.3.38" på bankobrev med verdiseddel "Trondheim-Kirkenes C" sendt via Sortland til Jennestad i Vesterålen.  
750
23982 
152 NK 110IIb(4) og 152(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 480 øre - stemplet "Bergen P.P. 11.VII.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
26956 
152 NK 113, 152(2) og 170 - 5.00 kr Haakon 1910, 40 øre Løve II og 100 øre Portoprovisorie = 680 øre - stemplet "Måløy 27.XI.30" på verdibrev sendt til Bergen.  
700
20163 
152 NK 118 og 152(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Oslo 22.1.30" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Sverige.  
200
20164 
152 NK 141 og 152(2) - 10 og 40 øre Løve II = 90 øre - stemplet "Oslo 13.1.37" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Stockholm, Sverige.  
150