Nettbutikk - 132 -
Til innhold nettbutikk

132 -

3981 
132 NK 132(4) - fireblokk 5 øre Polmerke stemplet "Vestbanernes Posteksp. C 11.1.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
600
1492 
132 NK 132(4) og 136(3) - 5 og 25 øre Polmerke = 95 øre - stemplet "Oslo 7.IV.27" på rekommandert konvolutt sendt til Beitstad.  
800
14165 
133 NK 96(2), 131, 132 og 133 - 1 øre Posthorn 1909 samt 3, 5 og 10 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.9.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
24588 
133 NK 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 141 - komplett serie Polmerker samt 10 øre Løve I og 10 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 20.VIII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
800
1537 
133 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
2040 
133 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
8065 
133 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Bekkelagshøgda 20.X.30" på rekommandert bankobrev sendt til Faaberg.  
500
9501 
133 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
500
9937 
133 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - kopmplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 2.V.34" på rekommandert konvolutt sendt til Fåberg. Flere av merkene er fullstemplet.  
500
14206 
133 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Nystrand 29.VI.25" på konvolutt sendt til Nystrand.  
700
14212 
133 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Skien 14.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Milano, Italia.  
700
14254 
133 NK 130/136 - komplett Polserie = 80 øre - stemplet "Stavanger 21.XII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
500
25012 
133 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
26734 
133 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo 25.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
800
17762 
133 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
27939 
133 NK 130, 131 og 133 - 2, 3 og 10 øre Polmerke = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 2.I.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på postkort sendt til Bergen.  
200
1235 
133 NK 130(2), 131(2), 133, 134 og 136 - 2, 3, 10, 15 og 25 øre Polmerke = 60 øre - stemplet "Øksnes 1.X.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Omadressert til Sklien.  
800
13919 
133 NK 131, 132 og 133 - 3, 5 og 10 øre Polmerke = 18 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på uadressert konvolutt.  
200
16368 
133 NK 133 - 10 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 25.XI.27" på trykksak sendt til Kristiansund.  
250
13918 
133 NK 133 og 134 - 10 og 15 øre Polmerke = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
200
20190 
133 NK 133(2) - 10 øre Polmerke stemplet "Namsos 17.VI.25" på konvolutt sendt til Surnadal.  
450
24588 
134 NK 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 141 - komplett serie Polmerker samt 10 øre Løve I og 10 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 20.VIII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
800
1537 
134 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
2040 
134 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
8065 
134 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Bekkelagshøgda 20.X.30" på rekommandert bankobrev sendt til Faaberg.  
500
9501 
134 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
500
9937 
134 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - kopmplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 2.V.34" på rekommandert konvolutt sendt til Fåberg. Flere av merkene er fullstemplet.  
500
14206 
134 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Nystrand 29.VI.25" på konvolutt sendt til Nystrand.  
700
14212 
134 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Skien 14.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Milano, Italia.  
700
14254 
134 NK 130/136 - komplett Polserie = 80 øre - stemplet "Stavanger 21.XII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
500
25012 
134 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
26734 
134 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo 25.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
800
17762 
134 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
8850 
134 NK 130, 131, 132, 134 og 135 - 2, 3, 5, 15 og 20 øre Polmerke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 30.IV.25" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
17469 
134 NK 130, 131 og 134 - 2, 3 og 15 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Brevik-Kristiansand S. 10.VII.34" på konvolutt sendt til Kragerø.  
300
2073 
134 NK 130, 131, 134 og 139 - 2, 3 og 15 øre Polmerke samt 20 øre Svalbard = 40 øre - stemplet "Nordlandsbanen 5.4.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
450
29135 
134 NK 130, 134, 136 og 253(3) - 2, 15 og 25 øre Polmerke samt 45 øre Luftpost = 177 øre - stemplet "Oslo København Tokyo 24. FEB 1968" på rekommandert luftpostkonvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
150
1235 
134 NK 130(2), 131(2), 133, 134 og 136 - 2, 3, 10, 15 og 25 øre Polmerke = 60 øre - stemplet "Øksnes 1.X.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Omadressert til Sklien.  
800
13989 
134 NK 131(2) og 134 - 3 og 15 øre Polmerke = 21 øre - stemplet "Åndalsnesruten 23.XII.28" på liten konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
29271 
134 NK 132, 134, 136(4) og 155(3) - 5, 15 og 25 øre Polmerke samt 45 øre Luftpost = 255 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 24.VIII.32" på rekommandert postkort påstemplet "Mit Luftschiff Graf Zeppelin" sendt til Sao Paulo, Brasil. (4. Südamerikafahrt).  
1.500
13918 
134 NK 133 og 134 - 10 og 15 øre Polmerke = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
200
24588 
135 NK 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 141 - komplett serie Polmerker samt 10 øre Løve I og 10 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 20.VIII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
800
1537 
135 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
2040 
135 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
8065 
135 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Bekkelagshøgda 20.X.30" på rekommandert bankobrev sendt til Faaberg.  
500
9501 
135 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
500
9937 
135 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - kopmplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 2.V.34" på rekommandert konvolutt sendt til Fåberg. Flere av merkene er fullstemplet.  
500
14206 
135 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Nystrand 29.VI.25" på konvolutt sendt til Nystrand.  
700
14212 
135 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Skien 14.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Milano, Italia.  
700
14254 
135 NK 130/136 - komplett Polserie = 80 øre - stemplet "Stavanger 21.XII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
500
25012 
135 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
26734 
135 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo 25.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
800
17762 
135 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
8850 
135 NK 130, 131, 132, 134 og 135 - 2, 3, 5, 15 og 20 øre Polmerke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 30.IV.25" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
13921 
135 NK 130 og 135 - 2 og 20 øre Polmerke = 22 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
300
533 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Beitstad 29.I.41" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
350
8572 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 30.IV.28" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
175
9579 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Drammen 8.III.28" på konvolutt sendt til Bergen.  
300
9949 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 5.I.28" på konvolutt sendt til Bergen. Rift i konvoluttens øvre kant.  
300
9971 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 21.XI.27" på konvolutt sendt til Grimstad. Rift i toppen.  
240
11059 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 11.II.38" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
175
11060 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 4.V.28" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
175
14167 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 17.I.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
16369 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke stemplet "Oslo Br. 21.XI.27" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
17231 
135 NK 135 - 20 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 7.II.23" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
200
14175 
135 NK 135(2) - 20 øre Polmerke maskinstemplet "Oslo Br. 29.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
400
16374 
136 NK 92 og 136 - 15 øre på 4 skilling og 25 øre Polmerke = 40 øre - stemplet "Oslo 4.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
9985 
136 NK 118 og 136 - 5 øre Posthorn 1920 og 25 øre Polmerke = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 18.II.29" på konvolutt sendt til England.  
175
24588 
136 NK 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 141 - komplett serie Polmerker samt 10 øre Løve I og 10 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 20.VIII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
800
1537 
136 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
2040 
136 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
8065 
136 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Bekkelagshøgda 20.X.30" på rekommandert bankobrev sendt til Faaberg.  
500
9501 
136 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
500
9937 
136 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - kopmplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 2.V.34" på rekommandert konvolutt sendt til Fåberg. Flere av merkene er fullstemplet.  
500
14206 
136 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Nystrand 29.VI.25" på konvolutt sendt til Nystrand.  
700
14212 
136 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Skien 14.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Milano, Italia.  
700
14254 
136 NK 130/136 - komplett Polserie = 80 øre - stemplet "Stavanger 21.XII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
500
25012 
136 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
26734 
136 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo 25.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
800
17762 
136 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500