Nettbutikk - 130 -
Til innhold nettbutikk

130 -

10333 
130 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 19.IX.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
11062 
130 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 27.X.31" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
14169 
130 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 24.II.26" på konvolutt sendt til Sverige.  
300
14411 
130 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 17.II.26" på brevkort sendt til Sverige.  
250
16153 
130 NK 130, 131, 138 og 139 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 og 20 øre Svalbard = 40 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 5.III.26" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
10756 
130 NK 130, 131, 163 og 176 - = 20 øre - stemplet "Røn 3.6.38" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
100
10908 
130 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.2.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
11489 
130 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.II.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
14721 
130 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Røn 7.II.35" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
200
29135 
130 NK 130, 134, 136 og 253(3) - 2, 15 og 25 øre Polmerke samt 45 øre Luftpost = 177 øre - stemplet "Oslo København Tokyo 24. FEB 1968" på rekommandert luftpostkonvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
150
13921 
130 NK 130 og 135 - 2 og 20 øre Polmerke = 22 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Vestre Aker.  
300
11063 
130 NK 130 og 164(2) - 2 øre Polmerke og 4 øre Portoprovisorie = 10 øre - stemplet "Oslo Br. 21.X.29" på konvolutt sendt til Oslo.  
70
12910 
130 NK 130(2) og 131(2) - 2 og 3 øre Polmerke = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. C 15.1.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
1235 
130 NK 130(2), 131(2), 133, 134 og 136 - 2, 3, 10, 15 og 25 øre Polmerke = 60 øre - stemplet "Øksnes 1.X.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Omadressert til Sklien.  
800
8062 
130 NK 130(2), 131(2) og 137 - 2 og 3 øre Polmerke samt 10 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 4.I.28" på konvolutt sendt til Stabekk.  
100
8518 
130 NK 130(2), 138 og 163 - 2 øre Polmerke, 15 øre Svalbard og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Røn 30.9.36" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
11154 
130 NK 130(2), 138 og 163 - 2 øre Polmerke, 15 øre Svalbard og 1 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 10.V.29" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
11836 
130 NK 130(4) og 131(4) - fireblokker av 2 og 3 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.VII.29" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
200
530 
130 NK 130(10) - 10-blokk 2 øre Polmerke stemplet "Oslo Br.I 29.XII.27" på konvolutt sendt til Stranda.  
200
11365 
130 NK 130(10) - 2 øre Polmerke stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed I 30.XII.27" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
250
14165 
131 NK 96(2), 131, 132 og 133 - 1 øre Posthorn 1909 samt 3, 5 og 10 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.9.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
24588 
131 NK 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 141 - komplett serie Polmerker samt 10 øre Løve I og 10 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 20.VIII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
800
1537 
131 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
2040 
131 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
8065 
131 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Bekkelagshøgda 20.X.30" på rekommandert bankobrev sendt til Faaberg.  
500
9501 
131 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
500
9937 
131 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - kopmplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 2.V.34" på rekommandert konvolutt sendt til Fåberg. Flere av merkene er fullstemplet.  
500
14206 
131 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Nystrand 29.VI.25" på konvolutt sendt til Nystrand.  
700
14212 
131 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Skien 14.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Milano, Italia.  
700
14254 
131 NK 130/136 - komplett Polserie = 80 øre - stemplet "Stavanger 21.XII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
500
25012 
131 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
26734 
131 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo 25.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
800
17762 
131 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
8850 
131 NK 130, 131, 132, 134 og 135 - 2, 3, 5, 15 og 20 øre Polmerke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 30.IV.25" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
10774 
131 NK 130, 131, 132 og 137 - 2, 3 og 5 øre Polmerke samt 10 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Stabekk 24.IV.28" på konvolutt sendt til Røn.  
120
27939 
131 NK 130, 131 og 133 - 2, 3 og 10 øre Polmerke = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 2.I.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på postkort sendt til Bergen.  
200
17469 
131 NK 130, 131 og 134 - 2, 3 og 15 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Brevik-Kristiansand S. 10.VII.34" på konvolutt sendt til Kragerø.  
300
2073 
131 NK 130, 131, 134 og 139 - 2, 3 og 15 øre Polmerke samt 20 øre Svalbard = 40 øre - stemplet "Nordlandsbanen 5.4.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
450
8066 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Røn 23.I.29" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
9583 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Røn 8.9.26" på konvolutt sendt via Oslo til Østre Aker. Loddrett brett.  
100
10061 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.X.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
10062 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 19.XII.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
10329 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 8.IX.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
10331 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 30.IX.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
10333 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 19.IX.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
11062 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 27.X.31" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
14169 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 24.II.26" på konvolutt sendt til Sverige.  
300
14411 
131 NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 17.II.26" på brevkort sendt til Sverige.  
250
16153 
131 NK 130, 131, 138 og 139 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 og 20 øre Svalbard = 40 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 5.III.26" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiansund.  
400
10756 
131 NK 130, 131, 163 og 176 - = 20 øre - stemplet "Røn 3.6.38" på konvolutt sendt til Bekkelagshøgda.  
100
10908 
131 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.2.32" på konvolutt sendt til Faaberg.  
100
11489 
131 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.II.32" på konvolutt sendt til Røn.  
100
14721 
131 NK 130, 131, 163 og 176 - 2 og 3 øre Polmerke samt 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Røn 7.II.35" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
200
13919 
131 NK 131, 132 og 133 - 3, 5 og 10 øre Polmerke = 18 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på uadressert konvolutt.  
200
12142 
131 NK 131, 164, 274, 278, 280 og 293 - blandingsfrankatur = 37 øre - stemplet "Frimerkets Uke Oslo 5.11.42" på spesialkort sendt til Bekkelagshøgda.  
125
12910 
131 NK 130(2) og 131(2) - 2 og 3 øre Polmerke = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. C 15.1.28" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
1235 
131 NK 130(2), 131(2), 133, 134 og 136 - 2, 3, 10, 15 og 25 øre Polmerke = 60 øre - stemplet "Øksnes 1.X.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Omadressert til Sklien.  
800
8062 
131 NK 130(2), 131(2) og 137 - 2 og 3 øre Polmerke samt 10 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 4.I.28" på konvolutt sendt til Stabekk.  
100
13989 
131 NK 131(2) og 134 - 3 og 15 øre Polmerke = 21 øre - stemplet "Åndalsnesruten 23.XII.28" på liten konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
10332 
131 NK 131(2) og 176 - 3 øre Polmerke og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 27.8.37" på konvolutt sendt til Røn.  
100
11836 
131 NK 130(4) og 131(4) - fireblokker av 2 og 3 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.VII.29" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
200
14165 
132 NK 96(2), 131, 132 og 133 - 1 øre Posthorn 1909 samt 3, 5 og 10 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.9.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
24588 
132 NK 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 141 - komplett serie Polmerker samt 10 øre Løve I og 10 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 20.VIII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
800
1537 
132 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
400
2040 
132 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
8065 
132 NK 130/136 - Polmerker - komplett serie stemplet "Bekkelagshøgda 20.X.30" på rekommandert bankobrev sendt til Faaberg.  
500
9501 
132 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
500
9937 
132 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - kopmplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 2.V.34" på rekommandert konvolutt sendt til Fåberg. Flere av merkene er fullstemplet.  
500
14206 
132 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Nystrand 29.VI.25" på konvolutt sendt til Nystrand.  
700
14212 
132 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Skien 14.V.27" på rekommandert konvolutt sendt til Milano, Italia.  
700
14254 
132 NK 130/136 - komplett Polserie = 80 øre - stemplet "Stavanger 21.XII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
500
25012 
132 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
26734 
132 NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo 25.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
800
17762 
132 NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - komplett Polserie = 80 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Oslo.  
500
8850 
132 NK 130, 131, 132, 134 og 135 - 2, 3, 5, 15 og 20 øre Polmerke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 30.IV.25" på konvolutt sendt til New York, Usa.  
400
10774 
132 NK 130, 131, 132 og 137 - 2, 3 og 5 øre Polmerke samt 10 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Stabekk 24.IV.28" på konvolutt sendt til Røn.  
120
13919 
132 NK 131, 132 og 133 - 3, 5 og 10 øre Polmerke = 18 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på uadressert konvolutt.  
200
29271 
132 NK 132, 134, 136(4) og 155(3) - 5, 15 og 25 øre Polmerke samt 45 øre Luftpost = 255 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 24.VIII.32" på rekommandert postkort påstemplet "Mit Luftschiff Graf Zeppelin" sendt til Sao Paulo, Brasil. (4. Südamerikafahrt).  
1.500
23197 
132 NK 132 og 136 - 5 og 25 øre Polmerke = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.VIII.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Tyskland.  
250
16056 
132 NK 132, 136 og 155II(4) - 5 og 25 øre Polmerke samt 45 øre Luftpost = 210 øre - stemplet "Oslo Br. VII 20.VIII.32" på 10 øre helsak-kort sendt med "Graf Zeppelin 5. Südamerikafahrt 1932" via Berlin Friedrichshafen tol Perambuco, Brasil.  
1.800