Nettbutikk - 111 -
Til innhold nettbutikk

111 -

8992 
111 NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania P.p.1. 31.VII.24" på følgebrev sendt til Sverige.  
150
9871 
111 NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania 19.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
100
13336 
111 NK 111 og 143(5) - 1.50 kr Haakon 1910 og 15 øre Løve II = 225 øre - stemplet "Tromsø 88.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
22317 
111 NK 109, 111(2) og 113 - 60 øre Posthorn 1909 samt 1.50 og 5.00 kr Haakon 1910 = 860 øre - stemplet "Kristiania 15.IV.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Innklipp i følgebrevet nede til venstre for 60-øren.  
350
11747 
111 NK 109II og 111(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 1.50 kr Haakon 1910 = 360 øre - stemplet "Bergen 26.VI.21" på følgebrev sendt til Asker.  
200
5360 
111 NK 110IIb, 111(2), 141 og 149(2) - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 samt 10 og 35 øre Løve II = 480 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 17.XI.33" på verdi følgebrev sendt til Salhus.  
350
14959 
111 NK 110IIb, 111(2) og 145(2) - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve II = 440 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 18.V.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
11756 
111 NK 111(2) - 1.50 kr Haakon 1910 stemplet "Risør 22.XII.24" på følgebrev sendt til Asker. Merkene er så skjevperforert av taggingen går inn i merkebildet.  
200
1974 
111 NK 111(2) og 123 - 1.50 kr Haakon 1910 og 25 øre Posthorn 1920 = 325 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 22.XII.22" på postoppkrav følgebrev sendt til Sverige. Porobalget med 20 øre med Løsen-etikett. Tollbelagt med kr. 11.01.  
300
9965 
111 NK 111(2) og 145 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 320 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 2.II.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
14945 
111 NK 111(2) og 145 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 320 øre - stemplet "Bergen P.P. 4.V.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
23947 
111 NK 111(2) og 145 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 320 øre - stemplet "Bergen P.P. 9.II.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
350
22877 
111 NK 111(2) og 154 - 1.50 kr Haakon 1910 og 60 øre Løve II = 360 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 7.IX.31" på verdi følgebrev sendt til Salhus.  
300
12766 
111 NK 111(3) og 154 - 1.50 kr Haakon 1910 og 60 øre Løve II = 510 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 6.I.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
19896 
111 NK 103, 104, 110IIb og 111(4) - 20 og 25 øre Posthorn 1909 samt 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 = 745 øre - stemplet "Drammen 28.I.20" på følgebrev sendt til Gjeithus.  
200
23006 
112 NK 96, 108, 112, 118 og 152 - blandingsfrankatur = 296 øre - alle merker stemplet "T" på portokart datert "Bergen 23.3.28" sendt til Mandal.  
600
3853 
112 NK 98(2), 111, 112 og 125 - 3 øre Posthorn 1909, 1.50 og 2.00 kr Haakon 1910 samt 40 øre Posthorn 1920 = 396 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 1.XII.23" på følgebrev sendt via Berlin til Basel, Sveits. Et par merker har småfeil.  
750
13749 
112 NK 108, 112 og 120 - 50 øre Posthorn 1909, 2.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Posthorn 1920 = 260 øre - stemplet "Trondhjem 14.II.24" på bankobrev sendt til Rørvik.  
175
8362 
112 NK 112 og 126 - 2.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve I = 210 øre - stemplet "Haugesund 22.VI.24" på følgebrev sendt til Bergen.  
50
10326 
112 NK 112 og 141 - 2.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve II = 210 øre - stemplet "T" på portokart datert "Bergen 21.3.28" sendt til Haugesund.  
450
12208 
112 NK 107(2) og 112(2) - 40 øre Posthorn 1909 og 2.00 kr Haakon 1910 = 480 øre - stemplet "Skien 11.V.21" på følgebrev sendt til Asker.  
300
19726 
112 NK 108, 110IIb, 112(2) og 144 - 50 øre Posthorn 1909, 1.00 og 2.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve II = 570 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 3 XI 27" sendt lokalt.  
2.000
12231 
112 NK 109II(2) og 112(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 2.00 kr Haakon 1910 = 520 øre - stemplet "Kristiania 5.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
75
2905 
113 NK 104 og 113 - 25 øre Posthorn 1909 og 5.00 kr Haakon 1910 = 525 øre - stemplet "Ålgård 11.XII.22" på postoppkrav følgebrev sendt til Askvoll.  
500
20423 
113 NK 107, 110IIb og 113 - 40 øre Posthorn 1909 samt 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 = 640 øre - stemplet "Kristiania 21.IX.20" på følgebrev sendt til Raudeberg. Påstemplet fiolett "Kasse 1".  
300
22317 
113 NK 109, 111(2) og 113 - 60 øre Posthorn 1909 samt 1.50 og 5.00 kr Haakon 1910 = 860 øre - stemplet "Kristiania 15.IV.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Innklipp i følgebrevet nede til venstre for 60-øren.  
350
11881 
113 NK 110IIb, 113 og 122 - 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Posthorn 1920 = 620 øre - stemplet "Bergen Bk. 10.X.22" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
1.300
11882 
113 NK 110IIb, 113 og 127 - 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve I = 620 øre - stemplet "Bergen 16.VII.23" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
1.300
8397 
113 NK 113 og 118 - 5.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 505 øre - stemplet "Sandefjord 12.III.28" på verdifølgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Sverige. Portobelagt med 30 øre ved ankomst.  
700
2985 
113 NK 113 og 126 - 5.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve I = 510 øre - stemplet "Brønnøysund 26.7.??" på verdibrev sendt til Oslo.  
400
26956 
113 NK 113, 152(2) og 170 - 5.00 kr Haakon 1910, 40 øre Løve II og 100 øre Portoprovisorie = 680 øre - stemplet "Måløy 27.XI.30" på verdibrev sendt til Bergen.  
700
26982 
113 NK 113(3) og 154 - 5.00 kr Haakon 1910 og 60 øre Løve II = 1560 øre - stemplet "Narvik 29.IV.31" på pakkelapp fra verdisending sendt fra Narvik Handelsbank til Bergen Privatbank. Verdien var 35.000.-.  
1.100
1061 
114 NK 48, 74(2), 96, 97, 98, 101(2), 114, 117(2), 118, 126 og 128 - blandingsfrankatur = 91 øre - stemplet "Øksnes 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
600
22822 
114 NK 114 - 5 øre Eidsvold maskinstemplet "Kristiania 2.VII.14" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
100
15933 
114 NK 114 og 116 - 5 og 20 øre Eidsvold = 25 øre - stemplet "Tofte I Hurum 30.X.44" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud. Vannrett brekk midt på.  
200
4472 
114 NK 114 og 116(8) - 5 og 20 øre Eidsvold = 165 øre - stemplet "Tromsø 13.VI.14" på følgebrev sendt til Arendal.  
800
12024 
114 NK 114(2) - 5 øre Eidsvold stemplet "Chr.A-Bergen F 22.XI.14" på konvolutt sendt til Tønsberg. Vendstre merke er luksus-stemplet.  
200
17003 
114 NK 114(2) - 5 øre Eidsvold stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 25.VIII.14" på konvolutt sendt til Egersund.  
70
30454 
114 NK 114(2) - 5 øre Eidsvold stemplet "Kristiania 9.IX.14" på konvolutt sendt til Danmark. Påsatt merkat "Norge 1814-1914".  
125
9293 
114 NK 114(4) - 5 øre Eidsvold stemplet "Rena 10.10.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
80
18922 
114 NK 114(4) - firestripe 5 øre Eidsvold maskinstemplet "Oslo Br. 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
125
25222 
114 NK 114(4) - 5 øre Eidsvold stemplet "Rena 6.10.41" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
8489 
115 NK 103(2) og 115 - 20 øre Posthorn 1909 og 10 øre Eidsvold = 50 øre - maskinstemplet "Kristiania 24.9.14" tekst "Norge R" på sensurert konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
400
4813 
115 NK 115 - 10 øre Eidsvold stemplet "Øksnes 8.IX.14" på konvolutt sendt til Jennestad.  
50
11025 
115 NK 115 - 10 øre Eidsvold stemplet "Kongsvold 6.VII.14" på konvolutt sendt til Lysaker.  
40
11056 
115 NK 115 - 10 øre Eidsvold stemplet "Kristiania 26.VI.14" på konvolutt sendt til Lysaker.  
50
19858 
115 NK 115 - 10 øre Eidsvold stemplet "Vestbanernes Pexp. A II 25.VIII.14" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
13318 
115 NK 115 og 141 - 10 øre Eidsvold og 10 øre Løve II = 20 øre - stemplet "Stavanger 8.X.27" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
12574 
115 NK 115(2) - 10 øre Eidsvold stemplet "Voss 8.VII.14" på konvolutt sendt til Bergen.  
75
3742 
116 NK 100 og 116 - 10 øre Posthorn 1909 og 20 øre Eidsvold = 30 øre - stemplet "Nyksund 28.VIII.14" på bankobrev sendt via Lofotens og Vesteraalens Pxp. A til Jennestad.  
300
15933 
116 NK 114 og 116 - 5 og 20 øre Eidsvold = 25 øre - stemplet "Tofte I Hurum 30.X.44" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud. Vannrett brekk midt på.  
200
4364 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Rena 6.XII.14" på bankobrev transittstemplet "Nordbanernes Posteksp. I 7.XII.14" sendt til Nordstrand.  
350
9496 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Oslo Fil.klubs 50 Års Dag 11.12.36" på konvolutt sendt lokalt.  
100
10900 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Fredrikstad 11.VII.40" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
11684 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Stavanger 20.V.14" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
11928 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Kristiania 16.VII.14" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
14632 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Kristiania Br. 17.IX.15" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
14672 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Kristiania 29.VII.14" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
250
16297 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Trondhjem 14.11.14" på sensurert konvolutt sendt til England. Vannskader.  
250
19307 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold maskinstemplet "Kristiania 25.VII.14" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på konvolutt sendt til London, England.  
200
22798 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Fredrikstad 19.9.14" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
250
26851 
116 NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Hvalstad 8.I.26" på konvolutt sendt til Oslo.  
250
15198 
116 NK 116(2) - 20 øre Eidsvold stemplet "Trondhjem. V. 19.XII.14" på rekommandert konvolutt sendt til U.S.A.  
450
4472 
116 NK 114 og 116(8) - 5 og 20 øre Eidsvold = 165 øre - stemplet "Tromsø 13.VI.14" på følgebrev sendt til Arendal.  
800
16332 
117 NK 96, 97, 117, 120 og 127(3) - blandingsfrankatur = 78 øre - stemplet "Frederikshald 16.VII.23" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
15615 
117 NK 96, 117 og 176 - 1 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 20.IX.29" på konvolutt sendt til Værdalen.  
200
17602 
117 NK 100, 117 og 128 - 10 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 25 øre Løve I = 40 øre - stemplet "Bergen Bk. 19.III.27" på verdibrev sendt til Oslo.  
100
11888 
117 NK 106, 117, 120(2), 121 og 123 - 35 øre Posthorn 1909 og 5 øre på 25 øre Posthorn samt 10, 15 og 25 øre Posthorn 1920 = 100 øre - stemplet "Stabekk 15.V.23" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland. 25-øren er defekt.  
100
8473 
117 NK 106, 117 og 122(5) - 35 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 20 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Sandnessjøen 18.I.23" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits. Noen merker med feil.  
150
13591 
117 NK 108(2), 117 og 141 - 50 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 10 øre Løve II = 115 øre - stemplet "Bergen 12.XII.27" på følgebrev sendt til Haukedalen.  
30
8957 
117 NK 117 - 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Bergen 4.5.39" på konvolutt sendt lokalt. Lokalporto 5 øre.  
250
12542 
117 NK 117, 126 og 137 - 5 øre på 25 øre Posthorn, 10 øre Løve I og 10 øre Svalbard = 25 øre - stemplet "Fornebu Sas-Dagen 14.5.1950" på konvolutt sendt til Oslo.  
25
12122 
117 NK 117, 164 og 176 - 5 øre på 25 øre Posthorn, 4 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 23 øre - stemplet "Oslo 21.6.37" på konvolutt påstemplet Oslo Stockholm 1.tur sendt til Helsingfors, Finland.  
200
1061 
117 NK 48, 74(2), 96, 97, 98, 101(2), 114, 117(2), 118, 126 og 128 - blandingsfrankatur = 91 øre - stemplet "Øksnes 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
600
10450 
117 NK 117(2) - 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Bergen 11.XI.26" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
29061 
117 NK 117(2) og 123(2) - 5 øre på 25 øre Posthorn og 25 øre Posthorn 1920 = 60 øre - maskinstemplet "Kristiania 12.XII.22" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Bergen.  
125
9009 
117 NK 117(3) - 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Drammen 29.XII.22" på postkort sendt til Christiania.  
50
10215 
117 NK 117(3) - 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Kopervik 22.XII.22" på postkort sendt til Hinderåvåg.  
50
11991 
117 NK 117(3) og 120 - trestripe 5 øre på 25 øre Posthorn og 10 øre Posthorn 1920 = 25 øre - stemplet "Stavanger 8.X.22" på postkort sendt til Tsjekkoslovakia. Venstre merke i stripen med variant "5-tallet bart".  
300
1457 
117 NK 117(4) - 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Dovrebanen M 12.XI.22" på konvolutt sendt til Kristiania.  
75