Nettbutikk - 109 -
Til innhold nettbutikk

109 -

11683 
109 II NK 109II og 128 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve I = 85 øre - stemplet "Bergen-Nordnes 24.V.27" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Eidsøra.  
200
11941 
109 II NK 109II og 128 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve I = 85 øre - stemplet "Oslo-Solli 28.XI.25" på postoppkrav konvolutt sendt til Viksfjord. Uavhentet og returnert.  
300
11264 
109 II NK 109II og 146 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Oslo-Solli 22.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt til Stabekk. Påstemlet "Ikke avhentet" på baksiden og returnert.  
300
11942 
109 II NK 109II og 146 - 60 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Oslo-Solli 22.VI.27" på postoppkrav konvolutt sendt til Sakshaug. Uavhentet og returnert.  
300
8200 
109 II NK 109II(2) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Øystese 5.III.25" på verdibrev sendt til Bergen.  
70
10570 
109 II NK 109II(2) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Kongsvoll 12.VII.25" på rekommandert bankobrev sendt til Oslo.  
100
12231 
109 II NK 109II(2) og 112(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 2.00 kr Haakon 1910 = 520 øre - stemplet "Kristiania 5.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
75
13392 
109 II NK 109II(2) og 118 - 60 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 125 øre - stemplet "Bergen 4.IX.23" på rekommandert bankobrev sendt postoppkrav til Varhaug.  
75
12320 
109 II NK 107(2), 109II(3) og 110IIb(2) - 40 og 60 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 460 øre - stemplet "Bergen Bk. 27.VIII.21" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
200
2913 
109 II NK 109II(3) og 121 - 60 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 195 øre - pakkepost-stemplet "Bergen 29 I 27" på postoppkrav følgebrev sendt til Salhus.  
100
11742 
109 II NK 109II(4) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Bindalseidet 2.X.25" på følgebrev sendt til Asker.  
100
27943 
110 NK 98(3) og 110 - 3 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 109 øre - stemplet "Tromsø 8.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
15609 
110 NK 110 og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" på meldeseddel pakkepost-stemplet "Bergen 7.XI.27".  
2.500
55 
110 NK 110 og 184(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Radium = 140 øre - stemplet "Tromsø 8.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
300
350 
110 NK 106(2), 110(2) og 118 - 35 øre Posthorn 1909, 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 275 øre - stemplet "Mandal 13.X.28" på følgebrev sendt til Konsmo.  
80
11481 
110 NK 108(2) og 110(2) - 50 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 300 øre - stemplet "Kristiania 13.IX.23" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
400
16458 
110 IIa NK 110IIa - 1.00 kr Haakon 1910 pakkepoststemplet "Bergen 21 IV 16" på postkort sendt til Russland. Portobelagt ved ankomst.  
600
20183 
110 IIb NK 96, 97, 99 og 110IIb - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 108 øre - stemplet "Brevik 22.VII.20" på bankobrev sendt til Sverige.  
450
20448 
110 IIb NK 99, 1 og 110 - 5 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 105 øre - stemplet "Kristiania 26 VIII 19" på postoppkrav følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 80 øre (Bl. br. 85).  
200
19896 
110 IIb NK 103, 104, 110IIb og 111(4) - 20 og 25 øre Posthorn 1909 samt 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 = 745 øre - stemplet "Drammen 28.I.20" på følgebrev sendt til Gjeithus.  
200
714 
110 IIb NK 105 og 110IIb - 30 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 130 øre - stemplet "Trondhjem 29.IX.23" på bankobrev sendt til Tyskland. Ankomst-stemplet.  
350
20423 
110 IIb NK 107, 110IIb og 113 - 40 øre Posthorn 1909 samt 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 = 640 øre - stemplet "Kristiania 21.IX.20" på følgebrev sendt til Raudeberg. Påstemplet fiolett "Kasse 1".  
300
19726 
110 IIb NK 108, 110IIb, 112(2) og 144 - 50 øre Posthorn 1909, 1.00 og 2.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve II = 570 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 3 XI 27" sendt lokalt.  
2.000
8794 
110 IIb NK 108, 110IIb og 127 - 50 øre Posthorn 1909, 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania 7.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
60
5248 
110 IIb NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo 7.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits.  
400
13117 
110 IIb NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo Br II 21.VI.30" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Berlin, Tyskland.  
350
10190 
110 IIb NK 110IIb og 111 - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 = 250 øre - stemplet "Kristiania 22.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
70
5360 
110 IIb NK 110IIb, 111(2), 141 og 149(2) - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 samt 10 og 35 øre Løve II = 480 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 17.XI.33" på verdi følgebrev sendt til Salhus.  
350
14959 
110 IIb NK 110IIb, 111(2) og 145(2) - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve II = 440 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 18.V.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
11881 
110 IIb NK 110IIb, 113 og 122 - 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Posthorn 1920 = 620 øre - stemplet "Bergen Bk. 10.X.22" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
1.300
11882 
110 IIb NK 110IIb, 113 og 127 - 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 samt 20 øre Løve I = 620 øre - stemplet "Bergen 16.VII.23" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
1.300
4092 
110 IIb NK 110IIb og 118 - 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 105 øre - stemplet "Oslo P.n. 2.I.36" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Glasgow, Skottland.  
450
20709 
110 IIb NK 110IIb og 118 - 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 105 øre - stemplet "Oslo Solli 15.III.34" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Wien, Østerrike.  
500
10716 
110 IIb NK 110IIb, 118 og 152 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 145 øre - stemplet "Bryn 9.8.37" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
70
17158 
110 IIb NK 110IIb, 118 og 152 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 145 øre - stemplet "Oslo 21.IV.37" på rekommandert konvolutt sendt luftpoet til Tsjekkoslovakia.  
300
5910 
110 IIb NK 110IIb, 118 og 177 - 1.00 kr Haakon 1910, 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Hellig Olav = 115 øre - stemplet "Bergen 27.XI.30" på postoppkrav følgebrev sendt til Myklebost i Jølster.  
30
11777 
110 IIb NK 110IIb og 118(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 110 øre - stemplet "Moss 20.X.24" på følgebrev sendt til Asker.  
50
8116 
110 IIb NK 110IIb og 120 - 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Posthorn 1920 = 110 øre - stemplet "Bergen 23.XI.22" på følgebrev sendt til Fresvik.  
20
22862 
110 IIb NK 110IIb og 120 - 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Posthorn 1920 = 110 øre - stemplet "Ålgård 16.X.32" på følgebrev sendt til Røst.  
100
22860 
110 IIb NK 110IIb, 120 og 122(2) - 1.00 kr Haakon 1910 samt 10 og 20 øre Posthorn 1920 = 150 øre - stemplet "Rosendal 30.X.22" på følgebrev sendt til Lurøy.  
150
18489 
110 IIb NK 110IIb, 120 og 125 - 1.00 kr Haakon 1910 samt 10 og 40 øre Posthorn 1920 = 150 øre - stemplet "Aarnes 11.IX.24" på følgebrev sendt til Bergen. 40-øren er for utbringelse av pakken.  
150
5305 
110 IIb NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - maskinstemplet "Oslo 13.VIII.25" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt via Berlin til Liegnitz, Tyskland.  
150
9872 
110 IIb NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - stemplet "Gvarv 8.III.21" på følgebrev sendt til Kulhuset.  
50
9955 
110 IIb NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - stemplet "Volda 30.IX.26" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
50
11680 
110 IIb NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - stemplet "Voss 3.VII.25" på postoppkrav følgebrev sendt til Asker.  
70
13562 
110 IIb NK 110IIb og 121(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 130 øre - stemplet "Kristiania 24.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
60
5919 
110 IIb NK 110IIb og 123 - 1.00 kr Haakon 1910 og 25 øre Posthorn 1920 = 125 øre - stemplet "Bergen 20.VI.24" på postoppkrav følgebrev sendt til Haukedalen.  
30
5974 
110 IIb NK 110IIb og 126 - 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Sandefjord 31.VIII.26" på følgebrev sendt til Salhus.  
50
10142 
110 IIb NK 110IIb og 126 - 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Sjøholt 23.X.25" på følgebrev sendt til Bergen. Påskrevet "Ombr(ingelse) Bet(alt)".  
300
13611 
110 IIb NK 110IIb og 128 - 1.00 kr Haakon 1910 og 25 øre Løve I = 125 øre - stemplet "Kristiania 4.X.24" på følgebrev sendt til Haukedalen.  
150
11577 
110 IIb NK 110IIb og 141 - 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve II = 110 øre - stemplet "Øystese 4.VIII.27" på følgebrev sendt til Bergen.  
50
4544 
110 IIb NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 - stemplet "Oslo-Homansby 25.X.22" på verdibrev sendt til London, England. Forsegling betalt med 2 stk. NK 143 på baksiden.  
350
24013 
110 IIb NK 110IIb og 145 - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 120 øre - stemplet "Oslo 1.7.37" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
250
9653 
110 IIb NK 110IIb og 146 - 1.00 kr Haakon 1910 og 25 øre Løve II = 125 øre - stemplet "Oslo 28.V.27" på følgebrev sendt til Vasshus.  
100
19165 
110 IIb NK 110IIb og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 28 XII 27" sendt lokalt.  
2.500
20348 
110 IIb NK 110IIb og 151 - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 140 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 14 X 27" sendt ekspress lokalt.  
3.500
18885 
110 IIb NK 110IIb og 162 - 1.00 kr Haakon 1910 og 30 øre Ibsen = 130 øre - stemplet "Oslo 5.XII.28" på verdibrev sendt til Stryn.  
150
13154 
110 IIb NK 110IIb og 184 - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Radium = 120 øre - stemplet "Tromsø 8.VII.35" på rekommandert konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Flekkefjord.  
250
19393 
110 IIb NK 105(2) og 110IIb(2) - 30 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 260 øre - stemplet "Kristiania 9.IX.24" på følgebrev sendt til Bergen.  
100
12320 
110 IIb NK 107(2), 109II(3) og 110IIb(2) - 40 og 60 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 460 øre - stemplet "Bergen Bk. 27.VIII.21" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
200
11783 
110 IIb NK 108, 110IIb(2) og 126 - 50 øre Posthorn 1909, 1.00 kr Haakon 1910 og 10 øre Løve I = 260 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 30.XII.25" på følgebrev sendt til Asker.  
50
9636 
110 IIb NK 110IIb(2) og 128 - 1.00 kr Haakon 1910 og 25 øre Løve I = 225 øre - stemplet "Drammen 9.III.26" på følgebrev sendt til Salhus.  
60
4989 
110 IIb NK 97, 110IIb(3), 141 og 151(2) - 2 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 samt 10 og 40 øre Løve II = 392 øre - stemplet "T" på meldeseddel stemplet "Bergen 2 XII 27" sendt til Bergen.  
2.500
18222 
110 IIb NK 110IIb(3) - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Bergen 20.II.23" på følgebrev sidestemplet "Bergen Colis Postaux" sendt til Reykjavik, Island.  
1.400
12322 
110 IIb NK 109II og 110IIb(4) - 60 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 460 øre - stemplet "Bergen Bk. 9.IV.24" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
200
29766 
110 IIb NK 110IIb(4) - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Bergen P.P. 29.VI.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
8460 
110 IIb NK 110IIb(4) - fireblokk 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo-Majorstuen 26.II.25" på følgebrev sendt til Bergen.  
200
18824 
110 IIb NK 110IIb(4), 143 og 147 - 1.00 kr Haakon 1910 samt 15 og 25 øre Løve II = 440 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 21.VII.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
18620 
110 IIb NK 110IIb(4) og 145 - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 420 øre - fingerbølstemplet "Bergen P.P. 17.II.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
23982 
110 IIb NK 110IIb(4) og 152(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 40 øre Løve II = 480 øre - stemplet "Bergen P.P. 11.VII.33" på verdifølgebrev sendt til Salhus.  
400
19328 
111 NK 97, 101 og 111 - 2 og 12 øre Posthorn 1909 samt 1.50 kr Haakon 1910 = 164 øre - stemplet "T" på portokart datert "Bergen 12.3.28" sendt til Tromsø.  
600
3853 
111 NK 98(2), 111, 112 og 125 - 3 øre Posthorn 1909, 1.50 og 2.00 kr Haakon 1910 samt 40 øre Posthorn 1920 = 396 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 1.XII.23" på følgebrev sendt via Berlin til Basel, Sveits. Et par merker har småfeil.  
750
10190 
111 NK 110IIb og 111 - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 = 250 øre - stemplet "Kristiania 22.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
70
14778 
111 NK 111 og 118 - 1.50 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 155 øre - stemplet "Drammen 5.X.34" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
11748 
111 NK 111, 118, 121 og 128 - 1.50 kr Haakon 1910, 5 og 15 øre Posthorn 1920 samt 25 øre Løve I = 195 øre - stemplet "Kristiania 8.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
150
1147 
111 NK 111 og 121 - 1.50 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 165 øre - stemplet "Bergen S. 21.IX.22" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
100
1582 
111 NK 111 og 121 - 1.50 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 165 øre - stemplet "Skien II 5.VIII.21" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
60
13606 
111 NK 111 og 122 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Posthorn 1920 = 170 øre - stemplet "Kristiania 30.VII.22" på følgebrev sendt via Charlottenberg til Sundsvall, Sverige.  
100
13609 
111 NK 111 og 122 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Posthorn 1920 = 170 øre - stemplet "Kristiania 21.VI.22" på følgebrev sendt via Charlottenberg til Sundsvall, Sverige.  
60
2539 
111 NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 3.III.24" på følgebrev sendt til Sverige.  
100