Nettbutikk - 105 -
Til innhold nettbutikk

105 -

10595 
105 NK 105 og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Gvarv 13.VIII.19" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
20663 
105 NK 105 og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Kristiania 10.XI.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 80 øre (Bl .nr. 85).  
150
17125 
105 NK 105 og 108(2) - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 29.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
75
19396 
105 NK 105 og 109 - 30 og 60 øre Posthorn 1909 = 90 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 16.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
75
714 
105 NK 105 og 110IIb - 30 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 130 øre - stemplet "Trondhjem 29.IX.23" på bankobrev sendt til Tyskland. Ankomst-stemplet.  
350
19824 
105 NK 806, 886, 993, 1028, 105 og 1069 - blandingsfrankatur = 1900 øre - stemplet "Nykirke A 14.3.97" på rekommandert konvolutt sendt til Nykirke.  
40
13323 
105 NK 97 og 105(2) - 2 og 30 øre Posthorn 1909 = 62 øre - stemplet "Bogen i Ofoten 5.II.14" på bankobrev transittstemplet Salten Posteksp. C og Nordlands Posteksp. F. sendt til Spillum. 2-øren mangler et hjørne.  
200
12092 
105 NK 99, 100 og 105(2) - 5, 10 og 30 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Porsgrund 14.VI.16" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
40
23233 
105 NK 99, 100 og 105(2) - 5, 10 og 30 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Seljord 4.VIII.11" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
50
20465 
105 NK 104 og 105(2) - 25 og 30 øre Posthorn 1909 = 85 øre - stemplet "Kristiania 9 IX 19" på postoppkrav følgebrev sendt via Bergsfjord til Stabæk. Portobelagt med 50 øre (Bl. nr. 85).  
175
2300 
105 NK 105(2) - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 2.10.17" på sensurert konvolutt sendt til Leeds, England.  
200
5860 
105 NK 105(2) og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Kulhuset 29.XII.20" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
19393 
105 NK 105(2) og 110IIb(2) - 30 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 260 øre - stemplet "Kristiania 9.IX.24" på følgebrev sendt til Bergen.  
100
13555 
105 NK 105(2) og 125(2) - 30 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Kristiania 12.XI.24" på følgebrev sendt til Asker.  
40
16957 
105 NK 99 og 105(3) - 5 og 30 øre Posthorn 1909 = 95 øre - stemplet "Drammen 8.X.19" på følgebrev sendt til Hurum.  
100
4275 
105 NK 100 og 105(3) - 10 og 30 øre Posthorn 1909 = 100 øre - stemplet "Kristiania St.H. 12.VII.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
70
12506 
105 NK 105(3) - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 8.XI.12" på følgebrev sendt til Garstad.  
70
19399 
105 NK 105(3) - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania P.P.I. 6.I.22" på følgebrev sendt til Sundsvall, Sverige.  
80
11774 
105 NK 105(3) og 127 - 30 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Kristiania St.H. 8.XII.24" på følgebrev sendt til Asker.  
70
14526 
105 NK 105(4) - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Røken 22.VI.13" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
80
11880 
106 NK 96 og 106 - 1 og 35 øre Posthorn 1909 = 36 øre - stemplet "T" på portokart datert "Larvik 23.4.28" sendt til Finse.  
350
1030 
106 NK 106 - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Mosjøen 12.VI.20" på innenriksk postanvisning sendt til Bergen.  
100
11888 
106 NK 106, 117, 120(2), 121 og 123 - 35 øre Posthorn 1909 og 5 øre på 25 øre Posthorn samt 10, 15 og 25 øre Posthorn 1920 = 100 øre - stemplet "Stabekk 15.V.23" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland. 25-øren er defekt.  
100
8473 
106 NK 106, 117 og 122(5) - 35 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 20 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Sandnessjøen 18.I.23" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits. Noen merker med feil.  
150
10118 
106 NK 105, 106(2) og 126 - 30 og 35 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Løve I = 110 øre - stemplet "Borøy 23.IX.24" på følgebrev sendt til Bergen. NK 105 er betaling for utbringelse av pakken.  
300
8327 
106 NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Sandefjord 24.IV.25" på følgebrev sendt til Solheim.  
40
11771 
106 NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen S. 18.XI.23" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
50
13599 
106 NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Tønsberg 30.VI.25" på følgebrev sendt til Asker.  
25
13601 
106 NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo-Grünerløkken 30.XII.26" på følgebrev sendt til Asker.  
25
13602 
106 NK 106(2) - 35 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo-Majorstuen 26.XI.25" på følgebrev sendt til Asker.  
25
350 
106 NK 106(2), 110(2) og 118 - 35 øre Posthorn 1909, 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 275 øre - stemplet "Mandal 13.X.28" på følgebrev sendt til Konsmo.  
80
3816 
106 NK 106(2) og 127(3) - 35 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve I = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 6.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
5294 
106 NK 106(3) og 118 - 35 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 110 øre - stemplet "Voss 24.III.27" på følgebrev sendt til Bergen.  
40
3507 
107 NK 88, 107 og 125 - 30 øre på 7 skilling, 40 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 110 øre - stemplet "Kristiania H 18.V.23" på følgebrev sendt til Vik i Sogn.  
300
16336 
107 NK 96, 98, 102a og 107 - 1, 3, 15 og 40 øre Posthorn 1909 = 59 øre - stemplet "Kristiansund N. 14.X.18" på bankobrev sendt til Molde.  
300
3039 
107 NK 99, 103 og 107 - 5, 20 og 40 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Svenseid 13.IV.13" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
60
19860 
107 NK 100 og 107 - 10 og 40 øre Posthorn 1909 = 50 øre - stemplet "Notodden 30.III.20" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
60
2878 
107 NK 104 og 107 - 25 og 40 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Kristiania 20.VIII.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
60
20004 
107 NK 104 og 107 - 25 og 40 øre Posthorn 1909 = 65 øre - stemplet "Vikesund 17.XII.17" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
50
1608 
107 NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Ulvik 17.VI.20" på innenriksk postanvisning sendt til Bergen.  
100
8883 
107 NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kongsvingerb. Postexp. A 26.V.21" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
150
10150 
107 NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen Bk. 10.XII.14" på rekommandert bankobrev sendt til England.  
75
15868 
107 NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 8.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiania.  
75
23974 
107 NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Svelvik 18.XI.17" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
50
20423 
107 NK 107, 110IIb og 113 - 40 øre Posthorn 1909 samt 1.00 og 5.00 kr Haakon 1910 = 640 øre - stemplet "Kristiania 21.IX.20" på følgebrev sendt til Raudeberg. Påstemplet fiolett "Kasse 1".  
300
19451 
107 NK 99(4), 103 og 107(2) - 5, 20 og 40 øre Posthorn 1909 = 120 øre - pakkepoststemplet "Bergen 20.VIII.18" på følgebrev sendt til Viksdalen.  
75
3462 
107 NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania Mj. 29.III.19" på følgebrev sendt til Opdal.  
60
4973 
107 NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 3.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til München, Tyskland.  
300
8277 
107 NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Svenseid 26.VII.19" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
8712 
107 NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Haugsund i Eker 9.X.19" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
70
17720 
107 NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 13.XI.10" på følgebrev sendt til Gardermoen. Omadressert og portobelagt med 80 øre (Bl. nr. 85). Spikerhull.  
150
18029 
107 NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 12.III.19" på følgebrev sendt via Hvalstad til Stabæk. Portobelagt med 80 øre. (Bl nr. 85).  
150
10093 
107 NK 107(2), 108 og 120 - 40 og 50 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Kristiansund N. 5.V.22" på følgebrev sendt til Opdal.  
50
12320 
107 NK 107(2), 109II(3) og 110IIb(2) - 40 og 60 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 460 øre - stemplet "Bergen Bk. 27.VIII.21" på bankobrev sendt til Klepp Stasjon.  
200
12208 
107 NK 107(2) og 112(2) - 40 øre Posthorn 1909 og 2.00 kr Haakon 1910 = 480 øre - stemplet "Skien 11.V.21" på følgebrev sendt til Asker.  
300
564 
108 NK 80 og 108 - 25 øre Knudsen fintagget og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Stavanger P.P. 3.V.13" på følgebrev sendt til Konsmo.  
150
8145 
108 NK 80 og 108 - 25 øre Knudsen fintagget og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Kristiania 16.XII.11" på følgebrev sendt via Ørsten til Leganger.  
75
24406 
108 NK 80 og 108 - 25 øre Knudsen fintagget og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Kristiania 3 XII 10" på følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
100
23006 
108 NK 96, 108, 112, 118 og 152 - blandingsfrankatur = 296 øre - alle merker stemplet "T" på portokart datert "Bergen 23.3.28" sendt til Mandal.  
600
11896 
108 NK 97, 98, 108 og 118 - 2, 3 og 50 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Stavanger 13.X.24" på bankobrev sendt via Kongsvingerb. Postexp. B til Stockholm, Sverige.  
500
10844 
108 NK 98, 108 og 118 - 3 og 50 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 58 øre - stemplet "Kristiania 24.I.24" på bankobrev sendt til Stockholm, Sverige.  
400
13957 
108 NK 98(2) og 108 - 3 og 50 øre Posthorn 1909 = 56 øre - stemplet "Kristiania 5.I.11" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
15849 
108 NK 99, 100(2), 104 og 108 - 5, 10, 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 100 øre - stemplet "Drammen 13.XII.17" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim I Buskerud.  
80
11770 
108 NK 99, 100(2) og 108 - 5, 10 og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Volden 2.VII.18" på følgebrev sendt til Gurskøy.  
75
15566 
108 NK 99, 104 og 108 - 5, 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Molde 3.II.19" på følgebrev sendt til Voss.  
60
25626 
108 NK 99 og 108 - 5 og 50 øre Posthorn 1909 = 55 øre - stemplet "Tønsberg Tur 29.JUN.1917" på postoppkrav følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
50
22896 
108 NK 100(3) og 108 - 10 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Trondhjem 9.II.20" på følgebrev sendt til Lurøy.  
80
12505 
108 NK 101(5) og 108 - 12 og 50 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Risør 1.XII.24" på følgebrev sendt til Asker.  
300
23960 
108 NK 103 og 108 - 20 og 50 øre Posthorn 1909 = 70 øre - stemplet "Bergen 14 VI 19" på følgebrev sendt via Kristiania til Stabæk. Portobelagt med 50 øre. (Bl. nr. 85).  
125
3821 
108 NK 103, 108, 125 og 127 - 20 og 50 øre Posthorn 1909 samt 40 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 6.VIII.26" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
9850 
108 NK 104 og 108 - 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Gvarv 4.III.20" på følgebrev sendt til Kulhuset.  
50
19452 
108 NK 104 og 108 - 25 og 50 øre Posthorn 1909 = 75 øre - stemplet "Molde 10.I.19" på følgebrev.  
50
10595 
108 NK 105 og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Gvarv 13.VIII.19" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
40
20663 
108 NK 105 og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 80 øre - stemplet "Kristiania 10.XI.19" på følgebrev sendt til Stabæk. Portobelagt med 80 øre (Bl .nr. 85).  
150
5860 
108 NK 105(2) og 108 - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Kulhuset 29.XII.20" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
10093 
108 NK 107(2), 108 og 120 - 40 og 50 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Kristiansund N. 5.V.22" på følgebrev sendt til Opdal.  
50
1585 
108 NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania H 26.II.15" på følgebrev sendt til Aasheim i Buskerud.  
50
1888 
108 NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 10.I.24" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
8285 
108 NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Skien Tur 1 26.2.1917" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
8781 
108 NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Notodden 20.IV.14" på følgebrev sendt til Hurum.  
50