Nettbutikk - 96 -
Til innhold nettbutikk

96 -

5492 
96 NK 96(5) og 186 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Rørosbanen S. B 20.VIII.34" på konvolutt sendt til Elverum.  
150
10648 
96 NK 96(5) og 186 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Elverum 8.VIII.34" på konvolutt sendt til Elverum.  
150
14858 
96 NK 96(5) og 186 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Elverum 16.VIII.34" på konvolutt sendt til Elverum.  
150
19890 
96 NK 96(5) og 186 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Elverum 7.VIII.34" på konvolutt sendt til Elverum.  
150
22740 
96 NK 96(5) og 186 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Rørosbanen S. B 10.VIII.34" på konvolutt sendt til Elverum.  
250
22745 
96 NK 96(5) og 186 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Elverum 13.VIII.34" på konvolutt sendt til Elverum.  
250
22749 
96 NK 96(5) og 186 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Elverum 20.VIII.34" på konvolutt sendt til Elverum.  
250
28395 
96 NK 96(6), 97(3), 98 og 118 - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.II.35" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
120
13452 
96 NK 96(6) og 119(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 7 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.37" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
14534 
96 NK 96(6) og 176 - seksblokk 1 øre Posthorn 1909 og enkel 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Hamar 6.IV.34" på konvolutt sendt til Elverum. Loddrett brekk i konvolutten berører ingen merker.  
250
18025 
96 NK 96(8) og 98(4) - 1 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Kristiansund N-Nordlandet 18.IV.25" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
10310 
96 NK 96(9) - 1 øre Posthorn 1909 stemplet "Tønsberg 21.VII.30" på konvolutt sendt til Oslo.  
100
10020 
96 NK 96(10) og 97(5) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 2.III.31" på konvolutt sendt til Mesnali.  
100
11886 
96 NK 96(12), 98 og 118 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 10.VII.27" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
150
24852 
96 NK 96(20) - 1 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo Br.I 13.12.33" på konvolutt sendt til Askim.  
150
29888 
96 NK 96(20) - 1 øre Posthorn 1909 stemplet "Greaaker 28.IX.12" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
400
1029 
97 NK 17, 96, 97, 98 og 176 - 2 skilling Posthorn - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 14 øre 14 stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Sverige. 1.sydtur på baksiden.  
400
1061 
97 NK 48, 74(2), 96, 97, 98, 101(2), 114, 117(2), 118, 126 og 128 - blandingsfrankatur = 91 øre - stemplet "Øksnes 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
600
10126 
97 NK 96 og 97 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 3 øre - stemplet "Evanger 24.XII.12" på postkort sendt til Bulken.  
50
24526 
97 NK 96, 97, 98, 118, 141 og 160 - blandingsfrankatur = 36 øre - maskinstemplet "Oslo 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
100
19355 
97 NK 96, 97, 98(2), 99, 101 og 173 - blandingsfrankatur = 41 øre - stemplet "Stavanger Bk. 28.IX.36" på rekommandert konvolutt sendt til Suldal.  
150
4025 
97 NK 96, 97, 99 og 103(2) - 1, 2, 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 48 øre - stemplet "Kristiansund N. 7.VI.13" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
8171 
97 NK 96, 97, 99 og 104(2) - 1, 2, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 58 øre - stemplet "Kristiania-Elisenberg 8.X.20" på bankobrev sendt til Tyskland.  
350
20183 
97 NK 96, 97, 99 og 110IIb - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 108 øre - stemplet "Brevik 22.VII.20" på bankobrev sendt til Sverige.  
450
16332 
97 NK 96, 97, 117, 120 og 127(3) - blandingsfrankatur = 78 øre - stemplet "Frederikshald 16.VII.23" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
18083 
97 NK 96, 97 og 152(4) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 40 øre Løve II = 163 øre - stemplet "Høydalsmo 8.II.35" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
16088 
97 NK 96(3), 97, 99 og 120 - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.XII.23" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
200
17284 
97 NK 96(3), 97 og 121 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Øyfjell 24.II.26" på konvolutt sendt til Odda.  
80
1073 
97 NK 97 - 2 øre Posthorn 1909 stemplet "Hop 12.XII.17" på julekort sendt til Hop. Med NKS julemerke 1917.  
75
4492 
97 NK 97 - 2 øre Posthorn 1909 stemplet "Indre Arne 25.XII.18" på postkort sendt til Indre Arne.  
25
4942 
97 NK 97 - 2 øre Posthorn 1909 stemplet "Bulken 24.XII.14" på postkort sendt til Bulken.  
40
19187 
97 NK 97 - 2 øre Posthorn 1909 stemplet nummer "692" (Øierhavn) på postkort sendt lokalt.  
600
11896 
97 NK 97, 98, 108 og 118 - 2, 3 og 50 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Stavanger 13.X.24" på bankobrev sendt via Kongsvingerb. Postexp. B til Stockholm, Sverige.  
500
18553 
97 NK 97, 98 og 186 - 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Hamar 15.IV.33" på konvolutt sendt til Ski.  
75
28356 
97 NK 97 og 98(2) - 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 8 øre - stemplet "Oslo Filatelist-Klubs 50 Års Dag 11.12.36" på konvolutt sendt til Sverige.  
150
14265 
97 NK 97, 98(2) og 101 - 2, 3 og 12 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bergensbanens Posteksp. F 18.III.27" på sørgekonvolutt sendt til Oslo.  
200
9130 
97 NK 97 og 99 - 2 øre Posthorn 1909 og heftemerke Bh 5 øre Posthorn 1909 = 7 øre - stemplet "Larvik 10.III.19" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
548 
97 NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 3.VII.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5306 
97 NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 1.IV.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
15109 
97 NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Bergen 10.IX.18" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
130
20174 
97 NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Narvik 4.VIII.18" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
175
365 
97 NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 24.II.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5091 
97 NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 2.XI.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
10452 
97 NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 2.X.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
13432 
97 NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Haugesund 19.3.10" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
20179 
97 NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Moss 2.XII.18" på konvolutt sendt til Sverige.  
130
20241 
97 NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 (heftemerke Bh) = 12 øre - stemplet "Rena 25.II.19" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
20614 
97 NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 13.XII.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
20621 
97 NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 1.IV.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
20176 
97 NK 97, 100 og 101 - 2, 10 og 12 øre Posthorn 1909 = 24 øre - stemplet "Tønsberg 7.II.19" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
19328 
97 NK 97, 101 og 111 - 2 og 12 øre Posthorn 1909 samt 1.50 kr Haakon 1910 = 164 øre - stemplet "T" på portokart datert "Bergen 12.3.28" sendt til Tromsø.  
600
4465 
97 NK 97 og 105 - 2 og 30 øre Posthorn 1909 = 32 øre - maskinstemplet "Kristiania 23.8.18" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Begge sylinderne står opp/ned.  
400
13323 
97 NK 97 og 105(2) - 2 og 30 øre Posthorn 1909 = 62 øre - stemplet "Bogen i Ofoten 5.II.14" på bankobrev transittstemplet Salten Posteksp. C og Nordlands Posteksp. F. sendt til Spillum. 2-øren mangler et hjørne.  
200
10871 
97 NK 97 og 109 - 2 og 60 øre Posthorn 1909 = 62 øre - stemplet "Bergen Bk. 24.IX.15" på verdibrev transittstemplet Lofotens og Vesteraalens Pxp. A sendt til Jennestad.  
250
4989 
97 NK 97, 110IIb(3), 141 og 151(2) - 2 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 samt 10 og 40 øre Løve II = 392 øre - stemplet "T" på meldeseddel stemplet "Bergen 2 XII 27" sendt til Bergen.  
2.500
13027 
97 NK 97 og 118 - 2 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 7 øre - stemplet "Bergen 23.XII.36" på konvolutt sendt til Skottland.  
70
8320 
97 NK 97, 118 og 126 - 2 øre Posthorn 1909, 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve I = 17 øre - stemplet "Bergen 9.VII.26" på engelsk helsak svar-kort sendt til England.  
200
17430 
97 NK 97 og 141 - 2 øre Posthorn 1909 og 10 øre Løve II = 12 øre - stemplet "Bergen T Tur 1 2.6.33" på baksiden av portobelagt konvolutt sendt fra England.  
100
20242 
97 NK 97, 141 og 158(2) - 2 øre Posthorn 1909, 10 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 72 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 12 XII 27" sendt lokalt.  
2.000
18647 
97 NK 97 og 147 - 2 øre Posthorn 1909 og 25 øre Løve II = 27 øre - stemplet "T" på portokart påstemplet "Oslo postkontor Budavdelingen" datert 27.1.28 sendt til Larvik.  
400
20104 
97 NK 97 og 157(5) - 2 øre Posthorn 1909 og 30 øre Løveprovisorie = 152 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sendt til Bergen.  
2.000
9914 
97 NK 97, 164(2) og 186 - 2 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Bjørnson = 25 øre - stemplet "Oslo-Stortinget 30.1.33" på brevfront sendt til Hinderåvåg.  
100
29913 
97 BK 56 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 97 og NK 98 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 13.X.11" sendt til Tyskland.  
60
5416 
97 BK 58 - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 97 og NK 99 = 10 øre - stemplet "Bergen 22.VIII.11" sendt til Bruxelles, Belgia. Svarkortet er påsatt 7 c belgiske merker og de sammenhengende kortene er videresendt til Berlin. Uvanlig.  
2.000
8364 
97 NK 96 og 97(2) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 5 øre - stemplet "Nerstrand 1.II.16" på konvolutt sendt til Nerstrand.  
140
23608 
97 NK 96 og 97(2) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 5 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 7.III.18" på postkort sendt til Reykjavik, Island. Her er det omadressert til Kjøbenhavn og portobelagt med 10 øre.  
900
10835 
97 NK 96, 97(2) og 98(5) - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.XII.25" på konvolutt sendt til Bergen. Ett merke med feil.  
100
12600 
97 NK 96, 97(2) og 190 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Holberg = 20 øre - stemplet "Trondheim 9.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Torvikbukt.  
350
15270 
97 NK 96, 97(2) og 190 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Holberg = 20 øre - stemplet "Jærbanen D 1.2.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
16083 
97 NK 97(2), 98(2) og 120 - 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.XII.23" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
150
9512 
97 NK 97(2) og 141(2) - 2 øre Posthorn 1909 og 10 øre Løve II brukt som portomerker = 24 øre - stemplet "Bergen 21.III.33" på baksiden av konvolutt frankert med 1 1/2 p George V sendt til Bergen.  
150
19969 
97 NK 97(2), 144 og 157(4) - 2 øre Posthorn 1909, 20 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 144 øre - stemplet "T" i ring på meldeseddel sidestemplet "Bergen 21 XII 27" sendt lokalt.  
2.000
12993 
97 NK 97(2) og 145 - 2 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet "Lysaker 19.VIII.35" på baksiden av konvolutt feankert med 1 1/2 pence George V sendt fra England.  
250
13068 
97 NK 97(2) og 145 - 2 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet "Lysaker 17.7.34" på baksiden av konvolutt frankert med 1 1/2 pence George V sendt fra Suothampton, England.  
250
17596 
97 NK 118 - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo 24.II.36" på konvolutt sendt til Lysaker. 4 øre straffeporto betalt med 2 stk. NK 97 på baksiden.  
150
14217 
97 BK 32 - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 97(2) = 7 øre - stemplet "Messen Fredriksten Halden 29.7.36" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
28318 
97 NK 96(3), 97(3), 98(2) og 118 - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Stavanger 19.II.34" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
28395 
97 NK 96(6), 97(3), 98 og 118 - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br.II 28.II.35" på konvolutt sendt til Gjøvik.  
120
27558 
97 NK 97(3) og 98(5) - 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 21 øre - stemplet "Levangerbanens Posteksp. B 9.V.22" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. To av 3-ørene med slitte tagger.  
150
18939 
97 NK 97(3) og 176 - 2 øre Posthorn 1909 og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 31.III.32" på konvolutt sendt til Kristiansund.  
250