Nettbutikk - 96 -
Til innhold nettbutikk

96 -

1029 
96 NK 17, 96, 97, 98 og 176 - 2 skilling Posthorn - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 14 øre 14 stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Sverige. 1.sydtur på baksiden.  
400
1061 
96 NK 48, 74(2), 96, 97, 98, 101(2), 114, 117(2), 118, 126 og 128 - blandingsfrankatur = 91 øre - stemplet "Øksnes 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
600
10126 
96 NK 96 og 97 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 3 øre - stemplet "Evanger 24.XII.12" på postkort sendt til Bulken.  
50
24526 
96 NK 96, 97, 98, 118, 141 og 160 - blandingsfrankatur = 36 øre - maskinstemplet "Oslo 14.XII.28" tekst "Roald Amundsen 14.desember 1928" på konvolutt sendt til Nordstrand.  
100
19355 
96 NK 96, 97, 98(2), 99, 101 og 173 - blandingsfrankatur = 41 øre - stemplet "Stavanger Bk. 28.IX.36" på rekommandert konvolutt sendt til Suldal.  
150
4025 
96 NK 96, 97, 99 og 103(2) - 1, 2, 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 48 øre - stemplet "Kristiansund N. 7.VI.13" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
8171 
96 NK 96, 97, 99 og 104(2) - 1, 2, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 58 øre - stemplet "Kristiania-Elisenberg 8.X.20" på bankobrev sendt til Tyskland.  
350
20183 
96 NK 96, 97, 99 og 110IIb - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 108 øre - stemplet "Brevik 22.VII.20" på bankobrev sendt til Sverige.  
450
16332 
96 NK 96, 97, 117, 120 og 127(3) - blandingsfrankatur = 78 øre - stemplet "Frederikshald 16.VII.23" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
18083 
96 NK 96, 97 og 152(4) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 40 øre Løve II = 163 øre - stemplet "Høydalsmo 8.II.35" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
50
8364 
96 NK 96 og 97(2) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 5 øre - stemplet "Nerstrand 1.II.16" på konvolutt sendt til Nerstrand.  
140
23608 
96 NK 96 og 97(2) - 1 og 2 øre Posthorn 1909 = 5 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 7.III.18" på postkort sendt til Reykjavik, Island. Her er det omadressert til Kjøbenhavn og portobelagt med 10 øre.  
900
10835 
96 NK 96, 97(2) og 98(5) - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.XII.25" på konvolutt sendt til Bergen. Ett merke med feil.  
100
12600 
96 NK 96, 97(2) og 190 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Holberg = 20 øre - stemplet "Trondheim 9.7.35" på konvolutt påstemplet Bergen Trondheim Tromsø 1.sydtur sendt til Torvikbukt.  
350
15270 
96 NK 96, 97(2) og 190 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Holberg = 20 øre - stemplet "Jærbanen D 1.2.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
30577 
96 NK 96, 97(5) og 98(3) - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - maskinstemplet "Trondhjem 5.X.27" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Oslo.  
150
16336 
96 NK 96, 98, 102a og 107 - 1, 3, 15 og 40 øre Posthorn 1909 = 59 øre - stemplet "Kristiansund N. 14.X.18" på bankobrev sendt til Molde.  
300
3503 
96 NK 96, 98 og 145 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet "Lysaker 9.I.33" på baksiden av konvolutt sendt fra New York.  
275
17323 
96 Urfankert konvolutt sendt fra Hamburg til Bergen. Portobelagt med NK 96, 98 og 145 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet T i ring i Bergen.  
150
19040 
96 NK 96, 98(2) og 109 - 1, 3 og 60 øre Posthorn 1909 = 67 øre - stemplet "Kristiania 9.1.18" på bankobrev sendt til Jennestad.  
400
11435 
96 NK 96 og 98(3) - 1 og 3 øre Posthorn 1909 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 11.1.16" på konvolutt sendt til Egersund.  
70
8312 
96 NK 96, 101 og 119 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 7 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Tønsberg 19.XII.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
18449 
96 NK 96, 101 og 119 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 7 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Ny-Ålesund 15.8.34" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet blått "Spitzbergen 15.8.34".  
800
11036 
96 NK 96, 101 og 141 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Løve II = 23 øre - stemplet "T" og sidestempel "Oslo 10.X.28" på baksiden av konvolutt sendt fra Montevideo, Uruguay. Adressaten var ukjent i Oslo, så konvolutten ble returnert. Konvolutten er sprettet og for utstillingsmontering.  
1.750
5877 
96 NK 96 og 101(2) - 1 og 12 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Trondhjem V. 26.X.18" på rekommandert konvolutt sendt til Aas.  
100
11880 
96 NK 96 og 106 - 1 og 35 øre Posthorn 1909 = 36 øre - stemplet "T" på portokart datert "Larvik 23.4.28" sendt til Finse.  
350
23006 
96 NK 96, 108, 112, 118 og 152 - blandingsfrankatur = 296 øre - alle merker stemplet "T" på portokart datert "Bergen 23.3.28" sendt til Mandal.  
600
15615 
96 NK 96, 117 og 176 - 1 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 20.IX.29" på konvolutt sendt til Værdalen.  
200
11262 
96 NK 96, 137, 163 og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 10 øre Svalbard samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Ulnes 7.V.30" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
10963 
96 NK 96, 137, 163, og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909 og 10 øre Svalbard samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Heggenes 4.IV.30" på konvolutt sendt til Østre Aker.  
100
15776 
96 NK 96, 142, 143 og 196 - 1 øre Posthorn 1909, 14 og 15 øre Løve II samt 30 øre Nansen I = 60 øre - stemplet "Oslo 29.2.35" på rekommandert konvolutt sendt til Stuttgart, Tyskland.  
200
20248 
96 NK 96 og 143 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Løve II = 16 øre - stemplet "T" og "Oslo 9.10.34" på brevkort frankert med NK 119 sendt fra Porsgrunn.  
100
16218 
96 NK 96 og 150 - 1 øre Posthorn 1909 og 35 øre Løve II = 36 øre - stemplet "Bergen Mi. 26.X.36" og "T" på underfrankert konvolutt sendt fra England til Minde.  
900
2920 
96 NK 96, 164 og 217 - 1 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Turistmerke = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Hammerfest.  
300
18872 
96 NK 96, 164b(16) og 190 - 1 øre Posthorn 1909, 4 øre Portoprovisorie og 15 øre Holberg = 80 øre - stemplet "Drammen 1.II.36" på meldeseddel sendt til Drammen.  
300
8609 
96 PM 9 og 12 samt NK 96 - 4 og 20 øre Knudsen at betale samt 1 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Sandnessjøen 4.I.23" på portokart sendt til Tåvær.  
800
22939 
96 NK 96(2) og 98(6) - 1 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 3.3.14" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
120
22964 
96 NK 96(2) og 98(6) - 1 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 18.II.14" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
120
4287 
96 NK 96(2), 99 og 104 - 1, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 32 øre - stemplet "Bergen Bk. 3.IX.18" på rekommandert konvolutt sendt til Odense, Danmark.  
400
20175 
96 NK 96(2) og 100 - 1 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Drammen 19.V.19" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
28372 
96 NK 96(2) og 100 - 1 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Gausdals Høifj.sanat. 30.VI.19" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
19043 
96 NK 96(2) og 105 - 1 og 30 øre Posthorn 1909 = 32 øre - stemplet "T" på portokart datert "Bodø 6.10.27" sendt til Saltdalen.  
600
14165 
96 NK 96(2), 131, 132 og 133 - 1 øre Posthorn 1909 samt 3, 5 og 10 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.9.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
3791 
96 NK 96(2), 142 og 164 - 1 øre Posthorn 1909, 14 øre Løve II og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt sendt til Tromsø Kirkenes 1.nordtur .  
300
27966 
96 NK 96(2), 158 og 164(2) - 1 øre Posthorn 1909, 30 øre Løveprovisorie og 4 øre Portoprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo-St.Hanshaugen 6.V.31" på rekommandert konvolutt sendt til Mesnali.  
175
1272 
96 NK 96(2), 163(2) og 164(4) - 1 øre Posthorn 1909 samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Sørlandsbanen C. 28.X.33" på konvolutt sendt til Danmark.  
175
17189 
96 BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 96(2) = 7 øre - stemplet "Reinsvoll-Skreia 8.XI.35" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
4339 
96 NK 96(3) - 1 øre Posthorn 1909 stemplet "Tistedalen 8.II.12" på postkort sendt til Tistedalen.  
50
16088 
96 NK 96(3), 97, 99 og 120 - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 10 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.XII.23" på postkort sendt til Tallin, Estland.  
200
17284 
96 NK 96(3), 97 og 121 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Øyfjell 24.II.26" på konvolutt sendt til Odda.  
80
28318 
96 NK 96(3), 97(3), 98(2) og 118 - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Stavanger 19.II.34" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
19505 
96 NK 96(3), 98 og 176 - 1 og 3 øre Posthorn 1909 samt 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Dovrebanen N 29.X.29" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
125
15101 
96 NK 96(3), 99 og 100(5) - 1, 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 58 øre - stemplet "Aalesund 6.VIII.21" på bankobrev sendt til Linkjøping, Sverige.  
250
8309 
96 NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 13.10.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
8310 
96 NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 13.10.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
8311 
96 NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo-St.hanshaugen 18.X.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10357 
96 NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 15.9.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
10358 
96 NK 96(3), 101 og 118 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 29.III.34" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
100
5824 
96 NK 96(3), 118(3) og 125 - 1 øre Posthorn 1909 samt 5 og 40 øre Posthorn 1920 = 58 øre - stemplet "Kristiania 31.X.23" på bankobrev sendt til Sverige.  
300
2949 
96 NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 7.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
3099 
96 NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 5.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
8989 
96 NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 3.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
250
9019 
96 NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 29.II.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
14735 
96 NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 27.II.32" på konvolutt sendt til London, England.  
400
22856 
96 NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 12.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
3792 
96 NK 96(4), 98(2), 99(2) og 102(2) - 1, 3, 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 50 øre - stemplet "Haugesund 18.II.44" på rekommandert brevforside til Tyskland.  
100
30443 
96 NK 96(4), 98(2), 99(4) og 100 - 1, 3, 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Trondhjem 13.IX.13" på rekommandert konvolutt sendt til Breslau, Polen.  
300
14117 
96 NK 96(4) og 145 - 1 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve II = 24 øre - stemplet "T" på baksiden av liten underfrankert konvolutt sendt fra U.S.A. til Stavanger.  
200
4927 
96 NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Fredrikstad 16.2.13" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
400
4937 
96 NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 23.XI.12" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
400
21185 
96 NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 12.X.12" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
250
21209 
96 NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 5.X.12" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
250
22943 
96 NK 78 og 96(5) - 15 øre Knudsen fintagget og 1 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Greåker 25.III.13" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
250
22965 
96 NK 96(5) og 98(5) - 1 og 3 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania IV 26.VI.14" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
120
13029 
96 NK 96(5) og 102 - 1 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bergen 30.V.18" på konvolutt sendt til Bern, Sveits.  
100
24940 
96 NK 96(5), 102 og 145 - 1 og 15 øre Posthorn 1909 samt 20 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Hamar 22.I.36" på konvolutt sendt til Askim.  
150
22935 
96 NK 96(5), og 102 - 1 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Greåker 29.IX.13" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
150
22963 
96 NK 96(5), og 102 - 1 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 20.11.13" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
150
11786 
96 NK 96(5) og 160 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Ibsen = 20 øre - stemplet "Nordstrandhøgda 6.II.29" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
5475 
96 NK 96(5) og 186 - 1 øre Posthorn 1909 og 15 øre Bjørnson = 20 øre - stemplet "Rørosbanen S. B 9.VIII.34" på konvolutt sendt til Elverum.  
150