Nettbutikk - 77 -
Til innhold nettbutikk

77 -

8218 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Lillehammer 4.I.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8263 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Tande 24.10.00" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8949 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Tønsberg 22.XII.00" på følgebrev sendt til Ring.  
75
9497 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 25.VII.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
9546 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 7.III.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
9724 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 3.I.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
13185 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Veum 12.VIII.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
14972 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 6 XI 05" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
60
16510 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Trondhjem 20.XII.09" på følgebrev sendt til Romsdalen.  
50
19449 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - pakkepost-stemplet "Bergen 16.XII.04" på følgebrev sendt til Ring.  
75
20726 
77 II NK 77II og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania O 13.V.98" på følgebrev sendt til Maara.  
100
14969 
77 II NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Christiania 22 II 08" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22885 
77 II NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Kristiania 17 I 02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22886 
77 II NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Horten 21.III.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
100
26452 
77 II NK 77II og 79(2) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Skien II 24.IV.06" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
70
14918 
77 II NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Kristiania 12 XII 02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
18630 
77 II NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Horten 28.I.05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
22889 
77 II NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Christiania 2 IX 99" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
22918 
77 II NK 77II og 79(5) - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Horten 11.III.05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
200
18487 
77 II NK 77II og 82 - 10 og 35 øre Knudsen fintagget = 45 øre - stemplet "Stange 26.IX.09" på bankobrev sendt til Kristiania.  
300
9471 
77 II NK 77II og 83(2) - 10 og 50 øre Knudsen fintagget = 110 øre - pakkepoststemplet "Kristiania 10 V 00" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
500
20550 
77 II NK 77II og 158 - 10 øre Knudsen fintagget og 30 øre Løveprovisorie = 40 øre - stemplet "Oslo Br.II 7.5.40" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
80
15488 
77 II NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 4.VIII.03" på konvolutt sendt til Kaupanger. Portobelagt med 20 øre som er betalt med 2 stk. PM 10.  
250
23056 
77 II NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikshald 20.IV.00" på konvolutt sendt til Christiania. Portobelagt med PM 12 - 20 øre "at Betale" (fra første trykning) på baksiden.  
150
13932 
77 II KB 2 II - 10 øre karmin (NK 77 II) kortbrev oppfrankert med NK 77II = 20 øre - stemplet "Hamar 8.VII.09" sendt til Helsingfors, Finland.  
500
9172 
77 II NK 76(2) og 77II(2) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 3.VI.01" på følgebrev sendt til Ring.  
125
4094 
77 II NK 76(6) og 77II(2) - 6-blokk 5 øre og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Christiania Pakkepost 23.X.07" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
1.000
1979 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget - heftepar stemplet "Elvebakken 19.VIII.13" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
1.200
3071 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "285" (Sagesund) på konvolutt sendt via Tvedestrand til Rotterdam, Nederland i 1900.  
1.500
4789 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Øre 5.I.05" på konvolutt sendt via Kristiansund til U.S.A.  
300
5398 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Odda 16.XII.07" på liten reklamekonvolutt fra Hotel Hardanger sendt til Aisne, Frankrike. Ankomst-stemplet 4 dager senere.  
200
8815 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Sander 15.XI.01" på konvolutt sendt til Aasnes.  
50
10121 
77 II NK 77II(2) - vannrett par 10 øre Knudsen fintagget vakkert sentralt stemplet "Bergen 30.III.93" på konvolutt sendt til Sveits. Flekker på konvolutten.  
50
11910 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.9.08" på konvolutt sendt til London, England.  
40
12901 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondheim 1.V.03" på konvolutt sendt til Finland.  
40
12902 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 13.XI.09" på konvolutt sendt til Finland.  
50
12911 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 2.IX.01" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
300
12927 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 20.III.02" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
300
12931 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Larvik 15.VIII.00" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
350
12937 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hønefos 20.II.00" på konvolutt sendt til New South Wales, Australia.  
400
12940 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lierfoss 22.IX.08" på konvolutt sendt til London, England.  
60
12942 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 9.IV.02" på trykksak sendt til Italia.  
200
12944 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 3.V.00" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
12947 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lierfoss 23.VI.03" på konvolutt sendt til London, England.  
70
12956 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 22.II.03" på konvolutt sendt til Usa.  
50
12990 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 14.XI.06" på konvolutt sendt til Finland.  
40
13023 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Nordbanernes Peksp. i H 10.III.01" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
13705 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 21.III.01" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
14699 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 3.XII.08" på konvolutt sendt til Bremen, Tyskland.  
100
19152 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hisø i Nedenes 3.VII.00" på konvolutt sendt via Arendal til Usa. Konvolutten er litt beskåret i venstre side.  
200
19279 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 19.III.01" på konvolutt sendt til Åbo, Finland.  
75
28416 
77 II NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "285" (Sagesund) på konvolutt sidestemplet "Tvedestrand 29.I.03" sendt til Liverpool, England.  
600
16445 
77 II BK 56 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 77II(2) = 25 øre - stemplet "Christiania 19.XI.04" transittstemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 19.XI.04" sendt rekommandert postoppkrav til Upsala, Sverige. Brekk og liten rift i kortets nedre høyre hjørne.  
1.000
908 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget maskinstemplet "Kristiania 8.XI.06" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
4877 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 11.X.08" på postoppkrav følgebrev sendt til Molde.  
50
5845 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 20.V.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
75
8523 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 2.IV.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8987 
77 II NK 77II(3) - vannrett trestripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 15.III.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
8988 
77 II NK 77II(3) - loddrett trestripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.II.01" på følgebrev sendt til Ring.  
100
9131 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.II.01" på følgebrev sendt til Ring.  
75
12403 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Harstad 13.I.11" på bankobrev som på baksiden er transittstemplet Nordenfj. Reserveposteksp. I og Nordlands Posteksp. M. Sendt til Namsos.  
400
23245 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lastein 8.VIII.09" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
70
26122 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Næsland 2.XII.08" på postoppkrav følgebrev sendt til Øyfjell.  
75
27679 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien II 15.II.06" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
60
27706 
77 II NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevig 30.III.05" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
70
17165 
77 II NK 75, 76 og 77II(4) - 3, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Lillehammer 11.II.04" på bankobrev sendt til Sverige.  
150
12935 
77 II NK 77II(4) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 16.VII.00" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
400
1261 
77 II NK 76, 77II(5) og 79(2) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Horten 10.IX.04" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
275
1162 
77 II NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 17.V.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
1165 
77 II NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 26.VII.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
150
1214 
77 II NK 77II(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Horten 6.VIII.02" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen. Loddrett brekk i følgebrevet berører ingen av merkene.  
125
10546 
77 II NK 77II(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Arendal 11.V.00" på postoppkrav følgebrev sendt til Øifjeld.  
100
22664 
77 II NK 77II(5) - fireblokk og enkel 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2 II 01" på følgebrev sendt til Snaasen.  
125
22731 
77 II NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 30 VI 06" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22737 
77 II NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 16 IX 05" på følgebrev sendt til Snaasen.  
100
22739 
77 II NK 77II(5) - vannrett 5-stripe 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 22 I 04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
22866 
77 II NK 77II(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 4 XI 04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
12769 
77 II NK 76 og 77II(6) - 5 øre og 6-stripe 10 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Horten 6.VIII.02" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
22879 
77 II NK 76 og 77II(6) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Horten 27.VIII.04" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
25735 
77 II NK 77II(6) - vannrett firestripe og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget = 60 øre - pakkepost-stemplet "Kristiania 9.III.09" på følgebrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400