Nettbutikk - 76 -
Til innhold nettbutikk

76 -

26147 
76 BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 13.XII.96" sendt til Nederland.  
75
26173 
76 BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Christiania 12.II.02" sendt til Frankfurt, Tyskland.  
75
16065 
76 BK 56 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Kristiania 1.11.07" sendt til Riga, Lettland.  
300
27264 
76 BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Holmenkollen 2.X.03" sendt til Helsingfors, Finland.  
100
3730 
76 BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Kristiania 15.VII.08" sendt til London, England.  
40
28829 
76 BK 56II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B 10.V.01" sendt til Dresden, Tyskland.  
100
4920 
76 BK 59 f - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Tromsø 1.VII.05" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
6105 
76 KB 1 I - 5 øre grønn (NK 76) kortbrev oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Drammen 20.X.03" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
2167 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Rena 10.IX.04" på konvolutt sendt til Bergen.  
50
3222 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Chr.A-Bergen A 9.III.08" på konvolutt sendt til Bergen.  
70
3278 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 2.X.05" på postkort sendt til London, England. Portobelagt med 2 1/2 d.  
200
3396 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 28.2.08" på sørgekonvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Portobelagt med 25 penni.  
350
8962 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 8.IX.04" på konvolutt sendt til Skien.  
20
9425 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 29.X.03" på konvolutt sendt til Kristiania. Liten rift i toppen av konvolutten.  
50
9569 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Eidsvold 10.VIII.04" på konvolutt sendt til Christiania.  
30
10787 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Eidsvold 21.XII.03" på konvolutt sendt til Stabæk.  
40
11217 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Eidsvold 3.III.10" på konvolutt sendt til Stabæk.  
30
11342 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Nordbanernes Postexp. 29.XII.05" på konvolutt sendt til Kristiania.  
40
13015 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Jæderbanens Posteksp. B 20.II.10" på konvolutt sendt til Stabæk.  
75
13017 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Jæderbanens Posteksp. B 4.XI.08" på konvolutt sendt til Eidsvold.  
75
13114 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Dokka 22.IX.09" på konvolutt sendt til Christiania.  
50
13652 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bjørkelangen 12.XII.07" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
13726 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Nordbanernes Peksp. I K 31.III.08" på konvolutt sendt til Fredriksværn.  
100
14772 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kongsvingerb. Postexp. A 14.VIII.00" på konvolutt sendt til Sverige.  
150
15003 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget - heftepar Dvn-Dhn stemplet "Tromsø 22.IV.09" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Venstre merke med perforeringshull oppe.  
2.000
15138 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Tromsø 1.II.05" på brevkort sendt til Helsingfors, Finland.  
100
15203 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kr.sand.S C. 3.XI.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
1.500
15255 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget - heftepar - stemplet "Brevik-Kr.sand.S A 24.XI.07" på konvolutt sendt til Svelvik.  
1.500
16072 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Larvik 20.V.04" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
300
16771 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikstad 3.1.07" på postkort sendt til Riga, Lettland.  
100
19158 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kongsvingerb. Postexp. A 18.VI.06" på konvolutt sendt til Sverige.  
100
19644 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Tønsberg Tur 2 22 APR 1903" på noe flekket konvolutt sendt til Kristiania.  
50
21616 
76 NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 15.11.04" på postkort sendt til Port Limon, Costa Rica.  
650
1166 
76 NK 76(2), 77I og 79(3) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Horten 19.VII.97" på følgebrev sendt til Snaasen. Den ene 5-øren er defekt.  
400
11 
76 NK 76(2), og 77II - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 20 øre - stemplet hullstempel "Bækkelaget 8.V.07" på konvolutt sendt via Kristiania til Sandnes.  
200
9172 
76 NK 76(2) og 77II(2) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania 3.VI.01" på følgebrev sendt til Ring.  
125
9137 
76 NK 76(2) og 83 - 5 og 50 øre Knudsen fintagget = 60 øre - stemplet "Kristiania 20.VIII.10" på bankobrev sendt til Sverige.  
600
23969 
76 PM 6 - 20 øre Central at betale - stemplet "Risør 29.V.01" på baksiden av konvolutt frankert med 2 stk. NK 76 sendt fra Kristiania.  
600
16513 
76 NK 76(3) og 80(2) - 5 og 25 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Mandal 24.V.06" på følgebrev sendt til Tinn.  
300
1057 
76 NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2.X.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
4026 
76 NK 76(4) - to vannrette par 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.IX.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
4210 
76 NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 26.V.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
10060 
76 NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 3.IX.04" på konvolutt sendt til Skien.  
50
12917 
76 NK 76(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 10.IV.01" på konvolutt sendt til Paris, Frankrike. Stifthull.  
75
12995 
76 NK 76(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 27.IX.01" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
300
12998 
76 NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Stavanger 24.9.03" på konvolutt sendt til London, England.  
100
13000 
76 NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.9.08" på konvolutt sendt til England.  
100
14743 
76 NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 11.X.98" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
500
14943 
76 NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget - to heftepar Bv-Bh = 20 øre - stemplet "Tromsø 17.IV.09" på konvolutt sendt til Helsingfors og omadressert til Stockholm, Sverige. Begge de venstre merkene med perforeringshull oppe.  
3.000
16178 
76 NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 3.II.03" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
70
6138 
76 NK 76(6) - fireblokk og vannrett par 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien 5.XI.99" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
700
8758 
76 NK 76(6) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Lastein 25.III.07" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
300
17689 
76 NK 76(6) - 6-stripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 6.VIII.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
150
4094 
76 NK 76(6) og 77II(2) - 6-blokk 5 øre og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Christiania Pakkepost 23.X.07" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
1.000
18065 
77 NK 73(6), 74(2), 76 og 77 - 1, 2, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 25 øre - stemplet "Bergen " på reklamekonvolutt fra Hotel Hardanger, Odda - sendt til Luxembourg. Ankomst-stemplet på baksiden. Dekorativ.  
1.000
17595 
77 NK 76 og 77 - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 15 øre - stemplet "Kristiania 3.V.04" på komplett trykksakbanderole sendt rekommandert postoppkrav til Trondhjem.  
1.500
1190 
77 NK 76, 77 og 88(2) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget samt 30 øre på 7 skilling = 75 øre - stemplet "Gjesdal 20.III.07" på følgebrev sendt via Sandnes til Vangsnes.  
500
28059 
77 NK 77 og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - maskinstemplet "Kristiania 23.VIII.06" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Sverige.  
250
4488 
77 NK 77, 79 og 82 - 10, 20 og 35 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Svelvik 17.I.02" på følgebrev sendt til Wangsnes.  
200
495 
77 NK 77 og 82 - 10 og 35 øre Knudsen fintagget = 45 øre - stemplet "Stange 11.VII.09" på bankobrev sendt til Kristiania.  
300
19076 
77 NK 77(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hisø i Nedenes 31.VIII.00" på konvolutt sendt til Usa. Konvolutten er litt beskåret i høyre side.  
200
16005 
77 I NK 55 og 77I - 25 øre 20 mm og 10 øre Knudsen fintagget = 35 øre - stemplet "Langesund 17.X.98" på bankobrev transittstemplet "Vestbanernes P.Wkap. A. III" og "Nordbanernes Peksp. I K" sendt til Elverum.  
800
5377 
77 I NK 69 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Bergen 17.XII.98" på følgebrev sendt til Ring.  
150
8330 
77 I NK 69, og 77 - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Romedal 2.VI.98" på følgebrev sendt til Ring.  
150
8782 
77 I NK 69 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 25.VI.98" på følgebrev sendt til Ring.  
200
8795 
77 I NK 69(2) og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 26.III.98" på følgebrev sendt til Ring.  
250
16383 
77 I NK 69(4), 76 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget samt 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Christiania 24 X 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
13384 
77 I NK 70(4) og 77II - 25 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Christiania 22 VII 08" på postoppkravfølgebrev sendt til Snaasen.  
950
1166 
77 I NK 76(2), 77I og 79(3) - 5, 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Horten 19.VII.97" på følgebrev sendt til Snaasen. Den ene 5-øren er defekt.  
400
17755 
77 I NK 77I - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Feltpostkontor No 1 25.VII.98" på konvolutt sendt til Tomter.  
80
3029 
77 I NK 77I(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hunder 23.VII.98" på liten konvolutt sendt til London, England.  
60
9070 
77 I NK 76 og 77I(4) - 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 45 øre - stemplet "Porsgrund 16.IX.98" på bankobrev sendt til Kristiania.  
150
22676 
77 I NK 77I(5) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2 VIII 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
75
4484 
77 II NK 29b og 77II - 35 øre skravert og 10 øre Knudsen fintagget = 45 øre - stemplet "Stanghelle 15.III.03" på bankobrev transittstemplet Vossebanens Postexp. sendt til Ytre Arne.  
1.300
19075 
77 II NK 32, 34(8), 77II og 79 - enkel 1.00 kr og fire vannrette par 2.00 kr Oscar samt 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 1730 øre - stemplet "Aalesund 14.XI.01" på følgebrev for verdipakke sendt til Bergen. Loddrett brekk midt på følgebrevet skjemmer lite.  
6.000
20166 
77 II NK 72, 77II og 79 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Næsland 29.XI.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Kristiania.  
300
13636 
77 II NK 75 og 77II - 3 og 10 øre Knudsen fintagget = 13 øre - stemplet "Eidsvold 22.V.00" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiania.  
900
23489 
77 II NK 75 og 77II - 3 og 10 øre Knudsen fintagget = 13 øre - stemplet "Fredrikstad 24.III.03" på rekommandert trykksak transittstemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 25.III.03" sendt til Jarlsberg.  
900
31462 
77 II NK 75, 77II og 82 - 3, 10 og 35 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Orkedalen 19.VII.04" på bankobrev transittstemplet "Nordbanernes Postexp." og "Kongsvingerb. Posteksp A" sendt til Stockholm, Sverige.  
500
11475 
77 II NK 76, 77II, 79 og 83 - 5, 10, 20 og 50 øre Knudsen fintagget = 85 øre - stemplet "Kristiania 31.VIII.04" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
300