Nettbutikk - 72 -
Til innhold nettbutikk

72 -

13240 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 8 XII. 00" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
13429 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Nøtterø 11.VII.01" på følgebrev sendt til Vrengen.  
150
18757 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 29.VIII.00" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
150
20008 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Vinje 9.XII.00" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
200
31427 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget pakkepoststemplet "Kristiania 18.V.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
250
14 
72 NK 72, 73 og 74 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 53 øre - stemplet "Bergen 2.XI.00" på bankobrev sendt via Hardanger-Søndhordland B. til Sunde i Søndhordland.  
750
30525 
72 NK 72, 75, 76 og 79 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 3, 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 12.I.99" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
900
20166 
72 NK 72, 77II og 79 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Næsland 29.XI.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Kristiania.  
300
14 
73 NK 72, 73 og 74 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 53 øre - stemplet "Bergen 2.XI.00" på bankobrev sendt via Hardanger-Søndhordland B. til Sunde i Søndhordland.  
750
5149 
73 NK 73 og 74 - 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 3 øre - stemplet "Trondhjem 9.VII.00" på postkort sendt til Tyskland. Påsatt 5 øre Spidsbergen-merke stemplet "S.S. Auguste Victoria Spitzbergen 16 Juli 1900". Kortet er også stemplet "Nordcap".  
400
15892 
73 NK 73, 74, 75 og 76 - 1, 2, 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 11 øre - stemplet "Nordkap 30.VII.08" på postkort sendt til Frankrike.  
75
25617 
73 NK 73 og 75(3) - 1 og 3 øre Knudsen fintagget = 10 øre - stemplet "Kristiania 17.X.01" på postkort sendt til Helsingfors, Finland.  
100
14481 
73 NK 32, 34, 73(2) og 84 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 1 og 60 øre Knudsen fintagget = 362 øre - stemplet "Tromsø 2.VI.04" på litt medtatt bankobrev (20 x 13 cm) sendt til Narvik.  
3.500
30497 
73 BK 35 c - 3 øre gul brevkort oppfrankert med NK 73(2) = 5 øre - stemplet "Deset 28.IV.97" sendt til Stockholm, Sverige.  
100
5715 
73 NK 73(3) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "2me Conference Internat. Scient. Contre La Lepre Bergen 16-19 AOUT 09" på konvolutt sidestemplet "Feltpostkontor No 5 19.VIII.19" sendt lokalt.  
6.000
13344 
73 NK 73(5) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Slemdal I Aker 16.XII.08" på postkort sendt til Nederland.  
100
18065 
73 NK 73(6), 74(2), 76 og 77 - 1, 2, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 25 øre - stemplet "Bergen " på reklamekonvolutt fra Hotel Hardanger, Odda - sendt til Luxembourg. Ankomst-stemplet på baksiden. Dekorativ.  
1.000
10902 
73 NK 73(6), 74(4), 75(2), 1(19) og 9(6) - 1, 2 og 3 øre Knudsen fintagget samt 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 63 øre - stemplet "Bergen 25.VII.05" på konvolutt sendt til Bergen. Uvanlig kombinasjonsbrev.  
1.200
4952 
73 NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 20.X.10" på konvolutt sendt til Kristiania.  
400
8594 
73 NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 6.X.06" på postkort sendt til Bergen.  
150
21571 
73 NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 5.X.10" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
400
21619 
73 NK 73(10) - 1 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 19.X.10" på konvolutt sendt til Kotka, Finland.  
400
9666 
73 NK 73(10) og 74(5) - 10-blokk 1 øre samt fireblokk og enkel 2 øre Knudsen fintagget = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 16.XI.06" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike. Ett merke i 10-blokken er deefekt.  
500
14 
74 NK 72, 73 og 74 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 53 øre - stemplet "Bergen 2.XI.00" på bankobrev sendt via Hardanger-Søndhordland B. til Sunde i Søndhordland.  
750
5149 
74 NK 73 og 74 - 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 3 øre - stemplet "Trondhjem 9.VII.00" på postkort sendt til Tyskland. Påsatt 5 øre Spidsbergen-merke stemplet "S.S. Auguste Victoria Spitzbergen 16 Juli 1900". Kortet er også stemplet "Nordcap".  
400
15892 
74 NK 73, 74, 75 og 76 - 1, 2, 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 11 øre - stemplet "Nordkap 30.VII.08" på postkort sendt til Frankrike.  
75
2129 
74 NK 74 - 2 øre Knudsen fintagget stemplet "Sander 19.I.11" på bygdebrev sendt lokalt.  
75
8486 
74 NK 74 - 2 øre Knudsen fintagget stemplet "Tretten 25.XII.06" på postkort sendt til Tretten.  
75
8770 
74 NK 74 - 2 øre Knudsen fintagget stemplet "Fjøsanger 24.XII.09" på postkort sendt til Fjøsanger.  
80
12286 
74 NK 74 - 2 øre Knudsen fintagget stemplet "Dale i Søndfjord 10.IX.07" på postkort sendt lokalt.  
70
12573 
74 NK 74 - 2 øre Knudsen fintagget stemplet "Gvarv 15.XI.02" på konvolutt sendt til Nes.  
150
31367 
74 NK 74 og 84 - 2 og 60 øre Knudsen fintagget = 62 øre - stemplet "Lillehammer 19.VI.07" på bankobrev sendt transittstemplet Nordbanernes Posteksp. sendt til Ringebu.  
750
26824 
74 BK 32 II - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Trondheim 21.XII.09" sendt til Danmark.  
30
27494 
74 BK 38 - 3+3 øre oransje (NK 51) brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Lillehammer 16.XI.10" sendt til Rena. Svarkortet er oppfrankert med NK 50 og adressert tilbake til Lillehammer.  
800
18574 
74 BK 49 - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Gjøvik 20.II.03" sendt til Vardal.  
60
8634 
74 BK 55 - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Søllesvik 27.VII.06" sendt til Bygdø pr. Christinaia.  
75
23065 
74 BK 55II - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Trondhjem 23.4.09" sendt til Ørebro, Sverige.  
40
10780 
74 BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 74 og NK 75 = 10 øre - stemplet "Greaaker 14.VIII.12" sendt til Kotka, Finland.  
150
1061 
74 NK 48, 74(2), 96, 97, 98, 101(2), 114, 117(2), 118, 126 og 128 - blandingsfrankatur = 91 øre - stemplet "Øksnes 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
600
18065 
74 NK 73(6), 74(2), 76 og 77 - 1, 2, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 25 øre - stemplet "Bergen " på reklamekonvolutt fra Hotel Hardanger, Odda - sendt til Luxembourg. Ankomst-stemplet på baksiden. Dekorativ.  
1.000
17804 
74 NK 74(2) og 75(2) - 2 og 3 øre Knudsen fintagget = 10 øre - stemplet "Fyresdal 18.III.10" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
10902 
74 NK 73(6), 74(4), 75(2), 1(19) og 9(6) - 1, 2 og 3 øre Knudsen fintagget samt 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 63 øre - stemplet "Bergen 25.VII.05" på konvolutt sendt til Bergen. Uvanlig kombinasjonsbrev.  
1.200
9666 
74 NK 73(10) og 74(5) - 10-blokk 1 øre samt fireblokk og enkel 2 øre Knudsen fintagget = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 16.XI.06" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike. Ett merke i 10-blokken er deefekt.  
500
28948 
75 NK 71(2), 75 og 76 - to enkle 35 øre Knudsen grovtagget samt 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 25.X.19" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
1.100
30525 
75 NK 72, 75, 76 og 79 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 3, 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 12.I.99" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
900
15892 
75 NK 73, 74, 75 og 76 - 1, 2, 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 11 øre - stemplet "Nordkap 30.VII.08" på postkort sendt til Frankrike.  
75
131 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 20.II.03" på reklamekonvolutt sendt lokalt.  
75
506 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikshald 24.XI.99" på trykksak sendt til Kristiania.  
50
5685 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Drammen 9.III.03" på trykksak sendt til Kristiania.  
50
8189 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Gran 3.I.08" på trykksak sendt til Svarstad.  
75
8845 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Hamar 12.XII.99" på konvolutt sendt til Christiania.  
50
10829 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Skien 7.II.03" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
11915 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 29.X.00" på konvolutt sendt til Degernæs.  
50
12288 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 22.IX.08" på trykksak sendt til Nerstrand.  
150
13587 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet hullstempel "Tranø 7.XII.05" på postkort sendt til Gryllefjord.  
400
14338 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.II.03" på trykksak sendt til Kristiania.  
100
15660 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.VII.04" på visittkort-konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Portobelagt med 4 øre ved ankonst.  
75
17514 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.XII.99" på korsbånd sendt til Christiania.  
50
30621 
75 NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 5.12.08" på trykksak sendt til Søkkelven. Påsatt NKS julemerke 1908.  
125
17165 
75 NK 75, 76 og 77II(4) - 3, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Lillehammer 11.II.04" på bankobrev sendt til Sverige.  
150
13636 
75 NK 75 og 77II - 3 og 10 øre Knudsen fintagget = 13 øre - stemplet "Eidsvold 22.V.00" på rekommandert konvolutt sendt til Kristiania.  
900
23489 
75 NK 75 og 77II - 3 og 10 øre Knudsen fintagget = 13 øre - stemplet "Fredrikstad 24.III.03" på rekommandert trykksak transittstemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 25.III.03" sendt til Jarlsberg.  
900
31462 
75 NK 75, 77II og 82 - 3, 10 og 35 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Orkedalen 19.VII.04" på bankobrev transittstemplet "Nordbanernes Postexp." og "Kongsvingerb. Posteksp A" sendt til Stockholm, Sverige.  
500
4602 
75 NK 75, 79 og 80 - 3, 20 og 25 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Kristiania 19.VII.10" på bankobrev sendt til Danmark.  
800
28386 
75 NK 75, 92a og 90 - 3 øre Knudsen fintagget, 15 øre på 4 skilling og 1.50 kr Haakon 1907 = 168 øre - stemplet "Trondhjem 6.II.09" på bankobrev sendt via Merakerbanens Postexp. til Sverige.  
3.500
10780 
75 BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 74 og NK 75 = 10 øre - stemplet "Greaaker 14.VIII.12" sendt til Kotka, Finland.  
150
10902 
75 NK 73(6), 74(4), 75(2), 1(19) og 9(6) - 1, 2 og 3 øre Knudsen fintagget samt 1 øre Central at betale og 4 øre Knudsen at betale = 63 øre - stemplet "Bergen 25.VII.05" på konvolutt sendt til Bergen. Uvanlig kombinasjonsbrev.  
1.200
17804 
75 NK 74(2) og 75(2) - 2 og 3 øre Knudsen fintagget = 10 øre - stemplet "Fyresdal 18.III.10" på konvolutt sendt til Bergen.  
350
4767 
75 NK 75(2) - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Fjordenes Postexp. D 23.XII.06" på postkort sendt til Bergen.  
70
25617 
75 NK 73 og 75(3) - 1 og 3 øre Knudsen fintagget = 10 øre - stemplet "Kristiania 17.X.01" på postkort sendt til Helsingfors, Finland.  
100
14166 
76 NK 31 og 76 - 60 øre skravert og 5 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Kristiania 24.I.00" på følgebrev transittstemplet firerings nummer "71" (Nordre Sundene) sendt til Vrengen.  
400
16383 
76 NK 69(4), 76 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget samt 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Christiania 24 X 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
8024 
76 NK 70 og 76 - 25 øre Knudsen grovtagget og 5 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 19.VII.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
450
28948 
76 NK 71(2), 75 og 76 - to enkle 35 øre Knudsen grovtagget samt 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 25.X.19" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
1.100
30525 
76 NK 72, 75, 76 og 79 - 50 øre Knudsen grovtagget samt 3, 5 og 20 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 12.I.99" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
900
15892 
76 NK 73, 74, 75 og 76 - 1, 2, 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 11 øre - stemplet "Nordkap 30.VII.08" på postkort sendt til Frankrike.  
75
18065 
76 NK 73(6), 74(2), 76 og 77 - 1, 2, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 25 øre - stemplet "Bergen " på reklamekonvolutt fra Hotel Hardanger, Odda - sendt til Luxembourg. Ankomst-stemplet på baksiden. Dekorativ.  
1.000
17165 
76 NK 75, 76 og 77II(4) - 3, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Lillehammer 11.II.04" på bankobrev sendt til Sverige.  
150
447 
76 NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Aalesund 23.12.07" på postkort sendt til Laksevaag. Med NKS julemerke 1906.  
300
457 
76 NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 24.IV.99" på fraktbrev sendt til Kristiania.  
400