Nettbutikk - 66 -
Til innhold nettbutikk

66 -

20805 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 28.II.98" på trykksak sendt til Porsgrund.  
200
25998 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Trondhjem 19.11.97" på konvolutt sendt til Vikten.  
100
2916 
66 BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 50 og NK 66 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. A.3. 27.VIII.97" sendt til Finland.  
300
24548 
66 NK 50(2), 59 og 66(2) - 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 11 øre - stemplet "Hammerfest 7.VI.98" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
800
18452 
66 NK 48, 50(3), 59(3) og 66(3) - 2 øre på 12 øre, 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 20 øre - stemplet "Hull JU 6 98" på konvolutt påstemplet "PAQUEBOT" sendt til Stettin, Tyskland. Ankomststemplet "Stettin 7.6.98" på baksiden.  
3.500
14263 
67 NK 31 og 67 - 60 øre skravert og 5 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 25 II 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
500
17874 
67 NK 55 og 67 - 25 øre 20 mm og 5 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Nakkerud 1.11.1897" på stor konvolutt sendt til Kristiania.  
2.500
3859 
67 NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Trondhjem 20.XII.97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
1.400
13157 
67 NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Kviteseid 7.III.98" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
1.200
8878 
67 NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Trondhjem 24.IX.04" på trykksak sendt til Italia.  
400
9365 
67 NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 4.X.98" på trykksak sendt til Leipzig, Tyskland.  
250
13004 
67 NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 12.IV.97" på trykksak sendt til Milano, Italia.  
500
16444 
67 NK 67 og 69(3) - 5 og 20 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Christiania 22 XI 97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
20051 
67 NK 67 og 80 - 5 øre Knudsen grovtagget og 25 øre Knudsen fintagget = 30 øre - pakkepost-stemplet "Kristiania 22 X 98" på følgebrev sendt til Ring.  
200
2904 
67 BK 53 f - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 67 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 12.XII.97" sendt til Budapest, Ungarn.  
500
28328 
67 NK 67(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 8.XI.97" på konvolutt sendt til New Brighton i Liverpool, England. Brevet er satt i porto med 5 d ved ankomst.  
600
3859 
68 NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Trondhjem 20.XII.97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
1.400
13157 
68 NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Kviteseid 7.III.98" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
1.200
29115 
68 NK 64 og 68 - 50 øre Central grovtagget og 10 øre Knudsen grovtagget = 60 øre - stemplet "Christiania 1.X.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
350
587 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Moss 5.1.1898" på konvolutt sendt til Christiania.  
50
5884 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Moss 31.III.98" på konvolutt sendt til Christiania.  
50
9889 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 1.VII.97" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
60
10207 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Levanger 19.IX.97" på konvolutt sendt til Snaasen.  
50
10643 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Nerstrand 5.I.98" på konvolutt sendt til Hinderåvåg.  
75
10873 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Nerstrand 17.II.98" på konvolutt sendt til Stavanger.  
70
11908 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Tonsaasen 11.XI.96" på konvolutt sendt til Hop.  
60
12909 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 27.V.98" på konvolutt sendt til Trysil.  
40
12921 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 22.I.07" på konvolutt sendt til Trysil.  
40
12953 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Heggedal 19.II.98" på konvolutt sendt til Kristiania.  
40
12954 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 20.I.98" på konvolutt sendt til Trysil.  
40
12991 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Gjøvig 28.I.97" på konvolutt sendt til Trysil.  
40
13725 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Nordbanernes Peksp. I K 24.VII.97" på konvolutt sendt til Sandnæs.  
75
30459 
68 NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 28.VIII.97" på konvolutt sendt til Brønø.  
50
3663 
68 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Elverum 3.XI.96" på følgebrev sendt til Ringsaker.  
150
8352 
68 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Lillehammer 21.XII.97" på følgebrev sendt til Ring.  
200
8367 
68 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Kongsberg 6.IV.97" på følgebrev sendt til Ring.  
200
18944 
68 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Drammen 23.XII.97" på følgebrev sendt til Lierfoss.  
100
29117 
68 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Kviteseid 27.X.97" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
14145 
68 NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania Pakkepost 18 IV 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
275
22800 
68 NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet trekantet "Kristiania Pakkepost 6.X.97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
22893 
68 NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania 7 XI 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
791 
68 NK 68, og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania 2.I.07" på følgebrev sendt til Ring. Brekker.  
200
12773 
68 NK 68(2) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Tønsberg 17.II.98" på verdibrev sendt til Nøtterø.  
60
12936 
68 NK 68(2) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Gausdals Høifj.sanat. 12.VI.97" på konvolutt sendt til Durban, Syd-Afrika.  
400
15674 
68 NK 68(2) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 20.VII.97" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
150
4842 
68 NK 68(3) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Veldre 1.XI.96" på følgebrev sendt til Ring.  
150
16301 
68 NK 68(3) - vannrett trestripe 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christianssund 11.1X.97" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med uren tagging.  
150
29116 
68 NK 68(3) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kviteseid 8.XII.97" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
22808 
68 NK 68(5) - vannrett femstripe 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 30 XII 96" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
28337 
69 NK 33 og 69 - 1.50 kr Oscar og 20 øre Knudsen grovtagget = 170 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost. 24.VI.98" på postoppkrav følgebrev sendt til Manger pr. bergen. Følgebrevet har endel brekker.  
1.100
16940 
69 NK 55, 66 og 69 - 25 øre 20 mm samt 3 og 20 øre Knudsen grovtagget = 48 øre - stemplet "Skien 11.IX.97" på bankobrev sendt via Bureau Reexp. De Christiania til Hjørring, Danmark. Brekk til venstre i brevet skjemmer lite.  
1.500
3663 
69 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Elverum 3.XI.96" på følgebrev sendt til Ringsaker.  
150
8352 
69 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Lillehammer 21.XII.97" på følgebrev sendt til Ring.  
200
8367 
69 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Kongsberg 6.IV.97" på følgebrev sendt til Ring.  
200
18944 
69 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Drammen 23.XII.97" på følgebrev sendt til Lierfoss.  
100
29117 
69 NK 68 og 69 - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Kviteseid 27.X.97" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
75
9362 
69 NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 14.VI.07" på konvolutt sendt til Braunschweig, Tyskland.  
150
12933 
69 NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Hollen 24.II.98" på konvolutt sendt til Johannesburg, Syd-Afrika. Brekk gjennom øvre del av merket.  
450
5377 
69 NK 69 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Bergen 17.XII.98" på følgebrev sendt til Ring.  
150
8330 
69 NK 69, og 77 - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Romedal 2.VI.98" på følgebrev sendt til Ring.  
150
8782 
69 NK 69 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 25.VI.98" på følgebrev sendt til Ring.  
200
14210 
69 NK 32 og 69(2) - 1.00 kr Oscar og 20 øre Knudsen grovtagget = 140 øre - stemplet "Skien 10.II.99" på følgebrev sendt til Høidalsmo. En 20-øre er skadet.  
600
1163 
69 NK 33, 50(2) og 69(2) - 1.50 kr Oscar, 2 øre 20 mm og 20 øre Knudsen grovtagget = 194 øre - stemplet "Christiania 10.XI.06" på bankobrev sendt til Elverum.  
1.800
14145 
69 NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania Pakkepost 18 IV 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
275
22800 
69 NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet trekantet "Kristiania Pakkepost 6.X.97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
22893 
69 NK 68 og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania 7 XI 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
250
8795 
69 NK 69(2) og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 50 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 26.III.98" på følgebrev sendt til Ring.  
250
16444 
69 NK 67 og 69(3) - 5 og 20 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Christiania 22 XI 97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
350
12855 
69 NK 69(4) - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 14.V.98" på rekommandert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
600
16383 
69 NK 69(4), 76 og 77I - 20 øre Knudsen grovtagget samt 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 95 øre - stemplet "Christiania 24 X 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
791 
69 I NK 68, og 69(2) - 10 og 20 øre Knudsen grovtagget = 50 øre - stemplet "Christiania 2.I.07" på følgebrev sendt til Ring. Brekker.  
200
8024 
70 NK 70 og 76 - 25 øre Knudsen grovtagget og 5 øre Knudsen fintagget = 30 øre - stemplet "Christiania 19.VII.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Ring.  
450
13384 
70 NK 70(4) og 77II - 25 øre Knudsen grovtagget og 10 øre Knudsen fintagget = 110 øre - stemplet "Christiania 22 VII 08" på postoppkravfølgebrev sendt til Snaasen.  
950
28948 
71 NK 71(2), 75 og 76 - to enkle 35 øre Knudsen grovtagget samt 3 og 5 øre Knudsen fintagget = 78 øre - stemplet "Christiania 25.X.19" på bankobrev sendt til Fredriksvern.  
1.100
5714 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 12.X.98" på følgebrev sendt til Ringsaker.  
350
5799 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 12.VII.00" på følgebrev sendt til Ring.  
350
11878 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Tønsberg 14.VII.00" på følgebrev sendt til Ring.  
150
12973 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 18.IV.09" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
500
12980 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Skien 4.V.01" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
500
13180 
72 NK 72 - 50 øre Knudsen grovtagget stemplet "Værdalen 23.XII.01" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400