Nettbutikk - 56 -
Til innhold nettbutikk

56 -

954 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Kristiania O 7.III.95" på korsbånd sendt til Opeide.  
175
11199 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 5.II.95" på trykksak sendt til Opeide.  
150
11522 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Trondhjem 2.XI.94" på trykksak sendt til Hammerø.  
150
12287 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Hamar 31.I.06" på trykksak sendt til Jelse.  
250
12904 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 27.IV.95" på liten konvolutt sendt til Kristiania.  
150
12905 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 5.4.1895" på sørgekonvolutt sendt til Bergen.  
140
12906 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 22.12.1894" på sørgekonvolutt sendt til Bergen.  
125
12907 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 4.III.95" på sørgekonvolutt sendt til Bergen.  
150
12939 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Christiania 5.IX.94" på visittkortkonvolutt sendt til Lillesand.  
150
13010 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Bergen 31.12.1894" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
13011 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Christianssund 25.XI.94" på konvolutt sendt til Bergen.  
150
19825 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Christiania 9.III.94" på korsbånd sendt til Aadalsbrug.  
175
21791 
56 NK 56 - 3 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 27.XI.94" på konvolutt sendt til Surendalsøren.  
200
784 
56 NK 56(2) - 3 øre Central fintagget stemplet "Christiania 23.IV.94" på fraktbrev sendt til Christiania.  
600
2683 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Christiania 28.II.95" på reklamekonvolutt fra Olaf R. Døvle sendt til Horten.  
75
4614 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 1.II.95" på reklamekonvolutt fra Carl Warmuth's Hofmusikhandel, Christiania sendt til Horten.  
100
6002 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Sem 9.VII.95" på konvolutt sendt til Glemminge.  
40
8212 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Fredrikstad 27.II.95" på konvolutt sendt til Christiania.  
60
11675 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Porsgrund 18.VII.95" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
12168 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Chr.A-Bergen E 6.VII.95" på konvolutt sendt til Kristiania.  
75
12929 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Frederikshald 16.XI.94" på konvolutt sendt til Skarnæs.  
40
13095 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Nøtterø 3.I.95" på konvolutt sendt til Sandefjord.  
40
14202 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet enrings "Nannestad 13.10.1894" (2 R) på konvolutt sendt til Holter.  
400
18221 
57 NK 57 - 10 øre Central fintagget stemplet "Christianssand 19.I.95" på konvolutt sendt til Aamlid.  
60
2589 
57 NK 57(2) - 10 øre Central fintagget stemplet "Nordbanernes Postexp. 22.VII.94" på konvolutt sendt til Christianssund.  
30
12963 
57 NK 57(2) - 10 øre Central fintagget stemplet "Kristiania 24.VIII.94" på konvolutt sendt til Milano, Italia.  
400
71 
57 NK 57(3) - 10 øre Central fintagget stemplet "Christiania 21.II.95" på følgebrev sendt til Ring.  
400
11666 
57 NK 57(5) - femstripe 10 øre Central fintagget stemplet "Christiania 29.VI.95" på følgebrev sendt til Stenkjær.  
500
11486 
58 NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Arendal 31.VII.94" på bankobrev sendt til Tønsberg.  
150
22399 
58 NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Namsos 4.VIII.94" på litt stor konvolutt sendt til Langesund.  
300
29890 
58 NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Kristiania O 14.III.95" på konvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina.  
900
15750 
58 A NK 55 og 58A - 25 øre 20 mm og 20 øre Central fintagget = 45 øre - stemplet "Trondhjem 13.II.94" på følgebrev sendt til Vold pr. Molde.  
600
15389 
58 A NK 58A - 20 øre Central fintagget stemplet "Hamar 28.I.95" på konvolutt sendt til Shanghai, Kina. Ankomst-stemplet på baksiden.  
700
15970 
58 A NK 54IV, og 58(2) - 20 øre 20 mm og vannrett par 20 øre Central fintagget = 60 øre - stemplet "Christiania 12.III.94" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten. Liten vannskade i nedre høyre hjørne av brevet.  
300
18201 
58 A NK 58A(3) og 61 - 20 øre Central fintagget og 5 øre Central grovtagget = 65 øre - stemplet "Christiania 10.III.97" på følgebrev sendt til Molde.  
500
24548 
59 NK 50(2), 59 og 66(2) - 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 11 øre - stemplet "Hammerfest 7.VI.98" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
800
18452 
59 NK 48, 50(3), 59(3) og 66(3) - 2 øre på 12 øre, 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 20 øre - stemplet "Hull JU 6 98" på konvolutt påstemplet "PAQUEBOT" sendt til Stettin, Tyskland. Ankomststemplet "Stettin 7.6.98" på baksiden.  
3.500
13067 
59 BK 40 - 3 øre oransjegul (NK 51) brevkort oppfrankert med fireblokk, par og enkel NK 59 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 5.X.96" sendt til Wien, Østerrike.  
1.500
18201 
61 NK 58A(3) og 61 - 20 øre Central fintagget og 5 øre Central grovtagget = 65 øre - stemplet "Christiania 10.III.97" på følgebrev sendt til Molde.  
500
355 
61 NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Trondhjem 17.XII.95" på trykksak sendt til Tyskland. Merket med kvalitetsanmerkninger.  
300
395 
61 NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 23.IV.94" på fraktbrev sendt til Kristiania.  
400
8048 
61 NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 4.II.95" på konvolutt sendt til Kristiania.  
50
8110 
61 NK 61 - 5 øre Central grovtagget maskinstemplet "Bergen 8.4.57" tekst "Støtt Tho Tuberkuløses Hjelpeorganisajon" på konvolutt sendt til Oslo.  
50
11844 
61 NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 14.V.95" på fraktbrev sendt til Christiania.  
400
11916 
61 NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Bergen 21.I.05" på trykksak sendt til Kristiania.  
75
11917 
61 NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Arendal 8.II.?5" på visittkortkonvolutt sendt til Christiania.  
50
15444 
61 NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania TUR 6" på fraktbrev sendt til Kristiania.  
400
30486 
61 BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort oppfrankert med NK 61 = 10 øre - stemplet "Kristiania 16.V.94" sendt til Tyskland.  
75
30488 
61 BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort oppfrankert med NK 61 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 21.I.95" sendt til Kiel, Tyskland.  
75
18748 
61 BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort oppfrankert med NK 61 = 10 øre - stemplet "Trondhjem 25.VII.95" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
2530 
61 NK 61(2) - loddrett par 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 31.VIII.94" på konvolutt sendt til Aalesund.  
75
11478 
61 NK 61(2) - loddrett par 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 28.XI.94" på konvolutt sendt til Sandnes.  
75
11914 
61 NK 61(2) - 5 øre Central grovtagget stemplet "Kristiania 5.IX.98" på konvolutt sendt til Sandnes.  
70
17850 
61 I NK 29b og 61I - 35 øre skravert og 5 øre Central grovtagget = 40 øre - stemplet "Bergen 2.VIII.94" på rekommandert konvolutt sendt til Amiens, Frankrike. Transittstempel "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" og ankomst-stempel på baksiden. Konvolutten er noe reparert.  
1.000
2866 
62 NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Hvalstad 17.8.1897" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
3314 
62 NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Hvalstad 12.7.1895" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
100
10523 
62 NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Chr.A-Bergen B 8.XI.95" på konvolutt sendt til Christiania.  
80
11515 
62 NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Nordland Postxp. E 19.VI.96" på konvolutt sendt til Kobberdal.  
50
12912 
62 NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet "Garvik 1.I.03" på konvolutt sendt til Nordre Odalen.  
70
19818 
62 NK 62 - 10 øre Central grovtagget stemplet nummer "71" (Nordre Sundene) på konvolutt sidestemplet "Vrængen 22.VI.96" sendt til Nykirke.  
150
5783 
62 BK 36II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort oppfrankert med NK 62 = 15 øre - stemplet "Namsos 25.IX.95" sendt til Tyskland.  
250
646 
62 NK 62(2) - 10 øre Central grovtagget stemplet "Christiania 18.IX.95" på søregekonvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
300
12924 
62 NK 62(2) - 10 øre Central grovtagget stemplet "Trondhjem 21.IX.95" på konvolutt sendt til Trysil.  
60
20891 
62 NK 62(2) - 10 øre Central grovtagget stemplet "Kongsvingerb. Postexp. A 25.V.96" på konvolutt sendt til Strømmen Jernbanestasjon.  
150
11148 
63 NK 63 - 20 øre Central grovtagget stemplet "Christiania 25.XI.95" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Oblat og ankomst-stempel på baksiden.  
300
29115 
64 NK 64 og 68 - 50 øre Central grovtagget og 10 øre Knudsen grovtagget = 60 øre - stemplet "Christiania 1.X.07" på følgebrev sendt til Øifjeld.  
350
65 NK 65(10) - 1 øre Knudsen grovtagget - firestripe, trestripe, loddrett par og enkelmerke stemplet "Lilleelvedalen 2.IX.00" på konvolutt sendt til Røros. Noen merker med feil.  
800
16940 
66 NK 55, 66 og 69 - 25 øre 20 mm samt 3 og 20 øre Knudsen grovtagget = 48 øre - stemplet "Skien 11.IX.97" på bankobrev sendt via Bureau Reexp. De Christiania til Hjørring, Danmark. Brekk til venstre i brevet skjemmer lite.  
1.500
12897 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christianssand 19.III.98" på trykksak sendt til Sogndal.  
100
12957 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 26.V.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
12958 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 23.II.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
12959 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 2.X.97" på trykksak sendt til Trysil.  
75
12967 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 2.IV.97" på trykksak sendt til Langesund.  
150
12971 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 16.VII.97" på trykksak sendt til Langesund.  
150
12987 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 18.IV.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
13002 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 12.VII.98" på trykksak sendt til Trysil.  
75
13018 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 25.11.97" på trykksak sendt til Langesund.  
150
13024 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen ?.VII.96" på konvolutt sendt til Namsos.  
75
17359 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Tønsberg 19.X.97" på reiseadvis sendt til Sandefjord.  
100
20698 
66 NK 66 - 3 øre Knudsen grovtagget stemplet "Skien 24.I.87" på reise-advis sendt til Lunde.  
150