Nettbutikk - 53 -
Til innhold nettbutikk

53 -

13485 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 18.V.93" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13488 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.III.93" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13490 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 19.V.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13491 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 17.II.93" på konvolutt sendt til Norheimsund.  
50
13493 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 27.II.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13502 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.V.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13506 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 16.XII.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13507 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 8.XI.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13508 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 5.VI.93" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
13513 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 5.IX.92" på konvolutt sendt til Spillum. Spikerhull.  
60
13526 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 19.XII.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
16933 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Gravningssundet 2.VIII.93" (4 pkt.) på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
50
17065 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Guddal 4.VIII.92" på konvolutt sendt via Guddal til Bergen.  
100
17070 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Guddal 12.V.92" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
17716 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Randsfj.-Banens Postexp. 23.II.93" på konvolutt sendt til Kristiania.  
70
18901 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 12.III.93" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
75
20228 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 13.VI.92" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
24541 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 30.V.92" på memorandum sendt til Hamar.  
60
14229 
53 VI NK 53VI, og 54(2) - 10 og 20 øre 20 mm = 50 øre - stemplet pakkepost "Christiania 29 IX 92" på følgebrev sendt til Kragerø.  
300
1173 
53 VI NK 53VI(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Hønefos 21.VI.92" på bankobrev sendt til Stange. Rift i konvolutten. Ett segl er fjernet.  
200
3076 
53 VI NK 52IV og 53VI(4) - 5 og 10 øre 20 mm = 45 øre - stemplet "Christiania 17 IV 92" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
450
8098 
53 VI NK 52IV, og 53(4) - 5 øre samt trestripe og enkel 10 øre 20 mm = 45 øre - stemplet "Christiania 29 IV 93" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten.  
500
3913 
53 VI NK 53VI(8) - to vannrette trestriper og vannrett par 10 øre 20 mm = 80 øre - stemplet "Christiania 16 VI 92" på følgebrev sendt til Snaasen.  
800
4501 
53 VII NK 29, 51IV, 5 og 53 - 35 øre skravert samt 3 og 10 øre 20 mm = 48 øre - stemplet "Lillehammer 31.10.1893" på bankobrev sendt til Sverige.  
800
11859 
53 VII NK 49II(3), 50, 52IV og 53VII - 1, 2, 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Hjartdal 3.XI.93" på bankobrev sendt til Skien. Loddrett brett.  
1.200
4871 
53 VII NK 53VII - type 2 - 10 øre 20 mm stemplet "Holmestrand 20.11.1893" på konvolutt sendt til Horten.  
500
8787 
53 VII NK 53VII (type 2) - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 30.XI.93" på konvolutt sendt til Spillum.  
500
9282 
53 VII NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Melbo 6.X.94" på konvolutt sendt til Hammerø. Konvolutten er littbeskåret i høyre side  
75
13489 
53 VII NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 18.VII.93" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
16567 
53 VII NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Aalesund 11.V.94" på liten konvolutt sendt til Volden.  
90
17027 
53 VII NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Dampsk. Tromsø Expd. 22.11.1893" på konvolutt sendt til Namsos.  
300
20083 
53 VII NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Vrængen 27.IX.93" på konvolutt sendt til Sverige. Rik stempelflora på baksiden.  
150
14156 
53 VII NK 52IV, 53VII(2), og 54(2) - 5, vannrett par 10 øre (type 1/2) samt to stk. 20 øre 20 mm = 65 øre - stemplet "Vevelstad 3.III.94" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten. Den ene 20-øren har store skader.  
700
13534 
53 VII NK 53VII(2) - vannrett par (type 2 - type 1) 10 øre 20 mm stemplet "Tromsø Amts Dpsks. Postexp. 9.I.94" på konvolutt sendt via Nordlands Postexp. A til Namsos. Konvolutten har rift og skader i toppen.  
1.000
14236 
54 I NK 30(2), 53 og 54 - 50 øre skravert samt 10 og 20 øre 20 mm = 130 øre - stemplet "Hof i Land 13.I.88" på brevforside sendt til Aadalsbrug.  
400
10461 
54 I NK 30(2) og 54I - vannrett par 50 øre skravert og enkel 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Frederiksstad 23.XI.87" på konvolutt sendt til Melbourne, Australia. Konvolutten er påskrevet "via Suez". Transitt og ankomst-stempel på baksiden.  
4.500
1924 
54 I NK 32, 34, 43, og 54 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 10 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 330 øre - stemplet "Christiania 2.XII.87" på front fra bankobrev sendt til Elverum. NK 32 har en skade i nedre høyre hjørne.  
700
21013 
54 I NK 53I og 54I - 10 og 20 øre 20 mm = 30 øre - stemplet "Nordbanernes Postexp. 7.V.82" på trykksak sendt til Røros.  
600
11462 
54 I NK 54I - 20 øre 20 mm stemplet "Bergen 11.XI.89" på reklamekonvolutt fra Hotel Norge, Bergen sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
15703 
54 I NK 54I - 20 øre 20 mm stemplet "Moss 19.XII.87" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
300
8824 
54 II NK 31, 32, 34(2) og 54II - 60 øre skravert, 1.00 og vannrett par 2.00 kr Oscar samt 20 øre 20 mm = 580 øre - stemplet "Christiania 17.IV.89" på stor del av rekommandert brevforside sendt til Stockholm, Sverige.  
1.500
12738 
54 II NK 31, 42 og 54 II - 60 øre skravert, 5 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 85 øre - stemplet "Sandefjord 4.7.1889" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Aamot, Rena Station.  
2.500
12356 
54 II NK 54II - 20 øre 20 mm stemplet "Røken 27.2.1890" på konvolutt sendt til Madrid, Spania.  
1.300
10575 
54 III NK 30(2), 53V og 54III - vanrett par 50 øre skravert samt enkle 10 og 20 øre 20 mm = 130 øre - stemplet "Christiania 10.XII.91" på del av innpakningspapir sendt til Amsterdam, Nederland.  
3.000
3423 
54 III NK 54III - 20 øre 20 mm - type 2 - stemplet "Bergen 17.IX.91" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
2.500
8049 
54 III NK 54III - 20 øre 20 mm stemplet "Christiania 29.V.91" på konvolutt sendt til Amiens, Frankrike. Ankomst-stemplet på baksiden.  
300
4881 
54 III NK 53V og 54III(3) - 10 og 20 øre 20 mm = 70 øre - stemplet "Christiania 9.X.91" på bankobrev sendt til Vestre Thoten.  
600
15746 
54 IIId NK 54IIId - 20 øre 20 mm (type 3) stemplet "Kristiania 14.VII.90" på konvolutt sendt via Paris til Chagny, Frankrike.  
300
3323 
54 IIa NK 54IIa - 20 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.III.89" på konvolutt sendt til Genova, Italia.  
400
10287 
54 IV NK 30(2) og 54IV - vannrett par 50 øre skravert og 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Trondhjem 24.11.1892" på konvolutt sendt til Tyskland. Ankomst-stemple på baksiden.  
3.800
15970 
54 IV NK 54IV, og 58(2) - 20 øre 20 mm og vannrett par 20 øre Central fintagget = 60 øre - stemplet "Christiania 12.III.94" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten. Liten vannskade i nedre høyre hjørne av brevet.  
300
14229 
54 IV NK 53VI, og 54(2) - 10 og 20 øre 20 mm = 50 øre - stemplet pakkepost "Christiania 29 IX 92" på følgebrev sendt til Kragerø.  
300
8746 
54 V NK 54V - 20 øre 20 mm stemplet "Skien 31.VII.93" på konvolutt sendt til Italia. Ankomst-stemplet.  
400
14156 
54 V NK 52IV, 53VII(2), og 54(2) - 5, vannrett par 10 øre (type 1/2) samt to stk. 20 øre 20 mm = 65 øre - stemplet "Vevelstad 3.III.94" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten. Den ene 20-øren har store skader.  
700
8030 
55 NK 31, 32 og 55 - 60 øre skravert, 1.00 kr Oscar og 25 øre 20 mm = 185 øre - stemplet "Kragerø 29.8.1889" på bankobrev sendt via Skien til Laurdal. Poststedets segl på baksiden.  
3.000
2076 
55 NK 32 og 55 - 1.00 kr Oscar og 25 øre 20 mm = 125 øre - stemplet "Christiania 11 III 93" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
650
15750 
55 NK 55 og 58A - 25 øre 20 mm og 20 øre Central fintagget = 45 øre - stemplet "Trondhjem 13.II.94" på følgebrev sendt til Vold pr. Molde.  
600
16940 
55 NK 55, 66 og 69 - 25 øre 20 mm samt 3 og 20 øre Knudsen grovtagget = 48 øre - stemplet "Skien 11.IX.97" på bankobrev sendt via Bureau Reexp. De Christiania til Hjørring, Danmark. Brekk til venstre i brevet skjemmer lite.  
1.500
17874 
55 NK 55 og 67 - 25 øre 20 mm og 5 øre Knudsen grovtagget = 30 øre - stemplet "Nakkerud 1.11.1897" på stor konvolutt sendt til Kristiania.  
2.500
16005 
55 NK 55 og 77I - 25 øre 20 mm og 10 øre Knudsen fintagget = 35 øre - stemplet "Langesund 17.X.98" på bankobrev transittstemplet "Vestbanernes P.Wkap. A. III" og "Nordbanernes Peksp. I K" sendt til Elverum.  
800
3859 
55 NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Trondhjem 20.XII.97" på følgebrev sendt til Snaasen.  
1.400
13157 
55 NK 55(2), 67 og 68 - 25 øre 20 mm samt 5 og 10 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Kviteseid 7.III.98" på følgebrev sendt til Øyfjell.  
1.200