Nettbutikk - 53 -
Til innhold nettbutikk

53 -

9424 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Grimstad 29.11.87" på konvolutt sendt til Horten. Omadressert til Christiania.  
250
10615 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund N 24.IV.86" på konvolutt sendt via Molde til Vestnæs.  
150
10807 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet hullstempel "Laurvig 26.VII.86" på konvolutt sendt til Christiania.  
300
13495 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 18.X.87" på konvolutt sendt til Bergen.  
175
13510 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 16.V.87" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
200
13528 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 27.IX.86" på konvolutt sendt til Lund, Sverige.  
200
17839 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm som oppfrankering på 3 skilling helsak-konvolutt - stemplet "Aalesund 13.V.86" sendt til Tønsberg. Rifter i toppen av konvolutten.  
6.000
18277 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 31.V.87" på konvolutt sendt til Nordfjordeid.  
150
18779 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 3.V.87" på konvolutt sendt til Hønefos.  
200
9423 
53 I NK 53I og 53II - 2 stk. 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Grimstad 12.12.1887" på konvolutt sendt til Horten.  
200
21013 
53 I NK 53I og 54I - 10 og 20 øre 20 mm = 30 øre - stemplet "Nordbanernes Postexp. 7.V.82" på trykksak sendt til Røros.  
600
9423 
53 II NK 53I og 53II - 2 stk. 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Grimstad 12.12.1887" på konvolutt sendt til Horten.  
200
1331 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Stenkjær 17.I.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
1379 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 17.IV.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
125
3133 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.III.87" på konvolutt sendt til Hole.  
50
9211 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Fredrikstad 7.IX.87" på konvolutt sendt til Kristiania.  
125
9661 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Drøbak 14.II.87" på konvolutt sendt til Kristiania.  
125
11266 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 31.V.88" på helbrev sendt til Riisøer.  
250
11716 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Drøbak 10.III.87" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
17702 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 18.IX.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
150
17715 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 1.III.87" på konvolutt sendt til Snåsen.  
125
17952 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 4.I.87" på konvolutt sendt til Snaasen.  
140
26018 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 13.XI.86" på konvolutt sendt til Vigten.  
75
28325 
53 II NK 53II - 10 øre 20 mm stemplet hullstempel "Stokke 3.I.87" (3 pkt.) på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
551 
53 II NK 53II(3) - vannrett trestripe 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 20.V.87" på helbrev sendt til Ringerikes skifterett. Typer i stripen : 3b-3a-3b.  
1.500
3745 
53 III NK 42(2) og 53III - 5 øre 21 mm og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 21.X.89" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
800
4273 
53 III NK 52IIa(2), 5 og 53 - 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 13.I.90" på konvolutt sendt til Madrid, Spania.  
600
1028 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Horten 15.IV.90" på konvolutt sendt til Grimstad.  
150
2047 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 24.IX.88" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
50
4508 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Eid i Nordfj: 15.6.1889" på konvolutt sendt til Volden.  
400
5637 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexpediant De Christiania ?.XII.88" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
5781 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Elverum 10.8.1890" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
80
8051 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Vestbanernes Postexp. 2.VIII.90" på konvolutt sendt til Christiania.  
100
8345 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Elverum 5.7.1890" på konvolutt sendt via Christiania til Fredrikstad.  
75
8835 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 6.II.89" på konvolutt sendt til Eidsøren.  
75
8981 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Sandefjord 24.6.1889" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
9343 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Kværndalen 5.VIII.90" på konvolutt sendt via Kongsvinger til Fredrikstad.  
125
10304 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Romedal 11.8.1888" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
300
10381 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Hmrfst C. Hmbrg 7.2.1889" på konvolutt sendt til Hammerø. Konvolutten er beskåret i venstre side.  
150
13453 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Molde 4.VIII.90" på følgebrev sendt til Vold.  
500
13481 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.IX.89" på litt medtatt konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
165
13486 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 11.III.90" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50
16596 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 28.IX.90" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
70
16641 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Kværndalen 8.V.90" (5 pkt.) på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
150
17302 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Søndre Elverum 26.VIII.90" (5 pkt.) på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
175
17699 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Drammen 2.XI.90" på konvolutt sendt til Korgen.  
60
17700 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 18.VIII.88" på konvolutt sendt til Darbo.  
70
26507 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Elverum 14.?.1891" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
28324 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet hullstempel "Odnæs 23.X.89" (4 pkt.) på konvolutt sendt til Aadalen.  
150
29051 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Sande i Jarlsberg 19.VII.89" på konvolutt sendt til Kristiania.  
75
17729 
53 III NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Sydbanen No 1 2.VII.90" på sørgekonvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
3364 
53 III NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 25.XI.89" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
500
4067 
53 III NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 2.IX.89" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland. Svakt gnur på begge merker.  
400
13482 
53 III NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.IV.89" på konvolutt sendt til Voss.  
140
15411 
53 III NK 53III(2) - 10 øre 20 mm stemplet "Christianssund 28.VII.89" på bankobrev sendt til Kristiania.  
250
18191 
53 III NK 53III(2) - vannrett par 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 4.VI.90" på konvolutt sendt til Kristiansand S.  
150
24543 
53 IIIa NK 53IIIa - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 26.VI.88" på konvolutt sendt til Odalen.  
60
10560 
53 IIa NK 53IIa - 10 øre 20 mm stemplet "Grimstad 12.8.1886" på konvolutt sendt til Horten.  
100
12985 
53 IId NK 53IId - 10 øre 20 mm stemplet "Garvik 15.IX.87" på konvolutt sendt til Sand.  
175
9158 
53 IId NK 53IId(2) - vannrett par 10 øre 20 mm stemplet "Grimstad 8.7.1891" på konvolutt sendt til Horten.  
300
538 
53 IV NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 12.VIII.91" på konvolutt sendt til Elverum.  
75
8095 
53 IV NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 31.V.91" på konvolutt sendt til Frederikstad.  
75
8765 
53 IV NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 16.XI.91" på konvolutt sendt til Drammen.  
100
9995 
53 IV NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Brevig 26.IV.91" på konvolutt sendt til Porsgrund.  
75
17372 
53 IV NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Fosnavaag 8.II.92" på konvolutt sendt til Volden.  
150
18001 
53 IV NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Randsfj.-Banens Postexp. 21.V.91" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
70
26024 
53 IV NK 53IV - 10 øre 20 mm stemplet "Mosjøen 4.V.91" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
125
10575 
53 V NK 30(2), 53V og 54III - vanrett par 50 øre skravert samt enkle 10 og 20 øre 20 mm = 130 øre - stemplet "Christiania 10.XII.91" på del av innpakningspapir sendt til Amsterdam, Nederland.  
3.000
8768 
53 V NK 53V - 10 øre 20 mm stemplet "Øksnæs 21.8.1892" på konvolutt sendt til Spillum.  
500
13942 
53 V NK 53V - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 26.VIII.91" på konvolutt sendt til Fauske.  
50
17315 
53 V NK 53V - 10 øre 20 mm stemplet "Fuske 13.1.1892" på konvolutt sendt til Andebu.  
75
17698 
53 V NK 53V - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 9.III.92" på konvolutt sendt til Darbo.  
60
4881 
53 V NK 53V og 54III(3) - 10 og 20 øre 20 mm = 70 øre - stemplet "Christiania 9.X.91" på bankobrev sendt til Vestre Thoten.  
600
5613 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Fosnavaag 27.II.94" på konvolutt sendt til Volden.  
150
8003 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 5.III.93" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
8057 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Indherreds Postexpd. B 23.V.93" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
8759 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Garvik 21.I.93" på konvolutt sendt til Tretten.  
40
8761 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 21.III.93" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
8771 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Andenæs 6.II.93" på konvolutt sendt til Spillum.  
100
13483 
53 VI NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 6.XII.92" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
50