Nettbutikk - 51 -
Til innhold nettbutikk

51 -

4572 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Kristiania 7.X.91" på korsbånd sendt til Langesund.  
150
5481 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 4.V.89" på trykksak sendt til Vardal.  
250
8440 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 16.V.90" på korsbånd sendt til Volden.  
150
9755 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexpidant De Christiania 14.I.91" på korsbånd sendt til Christiania.  
300
12453 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 7.III.30" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
250
12469 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 8.VIII.90" på trykksak sendt til Holter.  
200
12488 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 8.VIII.90" på trykksak sendt til Trøgstad.  
200
12507 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 30.X.90" på korsbånd sendt til Holter.  
200
12622 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 3.IX.89" på korsbånd sendt til Holter.  
200
12677 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 7.III.90" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
200
15800 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 14.VI.90" på trykksak sendt til Opeide, Hammerø.  
200
24589 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 17.VIII.89" på korsbånd sendt til Dalsfjorden.  
200
26347 
51 III NK 51III - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 26.I.92" på brevkort sendt til Stavanger.  
200
3324 
51 IIa NK 51IIa - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 17.IV.88" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt.  
300
8953 
51 IIa NK 51IIa - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 2.II.88" på korsbånd sendt til Skien.  
400
25612 
51 IIa NK 51IIa - 3 øre 20 mm stemplet "Drammen 17.IV.83" på trykksak sendt til Skien.  
350
18976 
51 IIc NK 51IIc - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 6.XI.88" på konvolutt sendt lokalt.  
400
22971 
51 IV NK 22, 30 og 51IV - 1 og 50 øre skravert samt 3 øre 20 mm = 54 øre - stemplet "Christiania 17.X.92" på bankobrev sendt til Bjørgen St.  
800
4501 
51 IV NK 29, 51IV, 5 og 53 - 35 øre skravert samt 3 og 10 øre 20 mm = 48 øre - stemplet "Lillehammer 31.10.1893" på bankobrev sendt til Sverige.  
800
17701 
51 IV NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 17.X.92" på trykksak sendt til Opeide. Rift i toppen av konvolutten.  
150
25241 
51 IV NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 21.X.93" på trykksak sendt til Vikten.  
200
26011 
51 IV NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 2.IV.92" på trykksak sendt til Vigten.  
200
26019 
51 IV NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Kristiania 10.XI.92" på trykksak sendt til Vikten.  
200
26029 
51 IV NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Christiania 1.VI.92" på konvolutt sendt til Vigten.  
250
26030 
51 IV NK 51IV - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.IV.92" på konvolutt sendt til Vigten.  
200
9756 
51 IVa NK 51IVa - 3 øre 20 mm stemplet "Bergen 20.VIII.91" på konvolutt sendt til Opeide, Hammerø.  
200
16157 
52 NK 52 - 5 øre 20 mm maskinstemplet "Ålesund Br. 8.6.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Oslo.  
75
30461 
52 BK 35d - 3 øre gul brevkort oppfrankert med NK 51 og NK 52 = 11 øre - stemplet "Bergen 7.III.90", tansittstemplet "Hull Shipletter MR 10 90" sendt til London, England. Påstemplet rødt "Ship-Letter London Paid MR 11 90".  
300
21752 
52 I NK 47 og 52 I - 25 øre 21 mm og 5 øre 20 mm = 30 øre - stemplet "Fjaagesund 9.VI.88" på bankobrev sendt til Lunde. Postkontorets segl på baksiden. 5-øren er defekt.  
1.300
27119 
52 II BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 52 II = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.IX.89" sendt til Berlin, Tyskland.  
150
3132 
52 I NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 20.IV.87" på trykksak sendt til Østerrike. Returnert.  
2.000
3316 
52 I NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 5.VII.87" på brevkort sendt til Drammen.  
150
3332 
52 I NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen Py-Post 19.IX.88" på sammenbrettet konvolutt sendt til Bergen.  
200
3363 
52 I NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 27.VI.87" på brevkort sendt til Frederikshald.  
150
3624 
52 I NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 26.III.87" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
2.200
14283 
52 I NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 18.VI.88" på trykksak sendt til Ringsaker.  
300
27797 
52 I NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 19.IV.87" på komplett trykksak sendt til Nantes, Frankrike.  
1.500
3046 
52 I BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort oppfrankert med NK 52 I = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 18.V.87" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
886 
52 I NK 52I(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Vestbanernes Postexp." (dato uleselig) på konvolutt sendt til Christiania.  
150
15837 
52 I NK 52I(2) - 5 øre 20 mm stemplet "Christianssand S 26.IX.87" på konvolutt sendt til Arendal.  
300
546 
52 II NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen Py-Post 14.VII.91" på konvolutt sendt lokalt.  
250
1558 
52 II NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Skien 20.I.91" på konvolutt sendt til lokalt. Returnert.  
150
8720 
52 II NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Frederikshald 3.XII.90" på trykksak sendt til Abasfjorden.  
400
10573 
52 II NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.III.91" på konvolutt sendt til Basel, Sveits.  
350
10784 
52 II NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 24.VI.90" på korsbånd sendt til Opeide, Hammerø.  
150
14149 
52 II NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Hamar 13.I.91" på konvolutt sendt til Sollien.  
200
16584 
52 II NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen Py-Post 1.IV.91" på konvolutt sendt til Bergen.  
250
18909 
52 II NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.VIII.89" på brevkort sendt til Stockholm, Sverige.  
150
9593 
52 II NK 52II(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 26.IX.90" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
150
24550 
52 II NK 52II(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 11.II.91" på konvolutt sendt til Risør.  
100
3485 
52 II NK 52II(2) og 52III(2) - 5 og 5 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 26.V.91" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Brekk i konvolutten berører såvidt høyre merke.  
600
14216 
52 III NK 52III - 5 øre 20 mm stemplet "Frederikshald 22.III.92" på trykksak sendt til Mandal.  
400
19674 
52 III NK 52III - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen Py-Post 27.VII.91" på konvolutt sendt til Sandviken.  
200
25987 
52 III NK 52III - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Kristiania 12.XI.91" på konvolutt sendt til Hamar.  
75
18216 
52 III BK 36 - 5 øre blågrønn (NK 52II) brevkort oppfrankert med NK 52III = 10 øre - stemplet "Christiania 18.III.92" sendt til Leipzig, Tyskland.  
200
3097 
52 III BK 36 II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort oppfrankert med NK 52 III = 10 øre - stemplet "Bergen 19.X.91" sendt til Tyskland. Arkivhull.  
250
3601 
52 III BK 36 II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort oppfrankert med NK 52 III = 10 øre - stemplet "Bergen 27.I.92" sendt til Belgia.  
500
26807 
52 III BK 41 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 52III = 10 øre - stemplet "Christiania 17.V.92" sendt til London, England.  
125
3485 
52 III NK 52II(2) og 52III(2) - 5 og 5 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 26.V.91" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland. Brekk i konvolutten berører såvidt høyre merke.  
600
867 
52 III NK 52III(2) - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 22.IV.92" på konvolutt sendt til Romedal.  
100
9118 
52 III NK 52III(2) - 5 øre 20 mm (type 3 og 4) stemplet "Kristiania 4.II.92" på konvolutt sendt til Darbo.  
100
4077 
52 III NK 52III(4) - vannrett par og to enkle 5 øre 20 mm stemplet "Kristiania 5.I.92" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
1.000
3809 
52 IIa NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
1.300
10616 
52 IIa NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.V.89" på komplett trykksak sendt til Grimsby, England. Returnert.  
1.500
12589 
52 IIa NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 9.VI.90" på trykksak sendt til Frankrike. Returnert.  
600
13361 
52 IIa NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Kristiania 24.VIII.90" på brevkort sendt til Risør.  
150
18448 
52 IIa NK 52IIa(2) - vannrett par 5 øre 20 mm stemplet "Kristiania 14.V.89" på konvolutt sendt til Holter.  
150
4273 
52 IIa NK 52IIa(2), 5 og 53 - 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 13.I.90" på konvolutt sendt til Madrid, Spania.  
600
11859 
52 IV NK 49II(3), 50, 52IV og 53VII - 1, 2, 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Hjartdal 3.XI.93" på bankobrev sendt til Skien. Loddrett brett.  
1.200
8027 
52 IV NK 52IV - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 7.X.93" på trykksakbanderole sendt til Masfjorden.  
250
20729 
52 IV NK 52IV - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 10.4.1894" på frakbrev sendt til Bergen.  
450
3076 
52 IV NK 52IV og 53VI(4) - 5 og 10 øre 20 mm = 45 øre - stemplet "Christiania 17 IV 92" på postoppkrav følgebrev sendt til Snaasen.  
450
8098 
52 IV NK 52IV, og 53(4) - 5 øre samt trestripe og enkel 10 øre 20 mm = 45 øre - stemplet "Christiania 29 IV 93" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten.  
500
14156 
52 IV NK 52IV, 53VII(2), og 54(2) - 5, vannrett par 10 øre (type 1/2) samt to stk. 20 øre 20 mm = 65 øre - stemplet "Vevelstad 3.III.94" på følgebrev sendt til Sund i Lofoten. Den ene 20-øren har store skader.  
700
26804 
52 IV BK 41 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 52IV = 10 øre - stemplet "Christiania 23.I.93" sendt til Berlin, Tyskland.  
125
30507 
52 IV BK 41 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 52IV = 10 øre - stemplet "Kristiania 7.IV.99" sendt til Nederland.  
100
14236 
53 NK 30(2), 53 og 54 - 50 øre skravert samt 10 og 20 øre 20 mm = 130 øre - stemplet "Hof i Land 13.I.88" på brevforside sendt til Aadalsbrug.  
400
590 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 10.V.87" på konvolutt sendt til Volden.  
75
4353 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Elverum 25.?.1888" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
8249 
53 I NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Mandal 26.VI.86" på konvolutt sendt til Christiania.  
200