Nettbutikk - 42 -
Til innhold nettbutikk

42 -

30587 
42 Ia BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 9.XII.83" sendt til Gøteborg, Sverige.  
600
27329 
42 Ia BK 24 IIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Bergen 1.VII.84" sendt til Tyskland.  
400
1924 
43 NK 32, 34, 43, og 54 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 10 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 330 øre - stemplet "Christiania 2.XII.87" på front fra bankobrev sendt til Elverum. NK 32 har en skade i nedre høyre hjørne.  
700
17868 
43 NK 42 og 43 - 5 og 10 øre 21 mm = 15 øre - stemplet "Christiania 14.VII.84" på stor trippelvektig trykksak sendt til Lillehammer. Litt medtatt.  
3.000
819 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Mysen 5.III.85" på konvolutt sendt til Kristiania. Noen slitte tagger grunnet plasseringen.  
150
1027 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 4.V.85" på konvolutt sendt til Horten.  
120
2585 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet hullstempel "Bjørgen 26.III.84" på helbrev sendt til Malm.  
200
2679 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Svolvær 12.III.85" på konvolutt sendt til Christiania.  
100
2869 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Vadem 24.?.1885" (R) på konvolutt sendt til Bergen.  
200
3121 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Hamar 3.XI.86" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
4211 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 31.VII.84" på konvolutt sendt til Drammen.  
70
4221 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Gjøvig 7.XI.85" på konvolutt sendt til Kristiania.  
80
4626 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Blakjer 21.9.1886" på konvolutt sendt via Christiania til Fredrikstad.  
150
4769 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Sander 26.5.1883" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
150
5129 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christianssund N 17.XI.85" på brevomslag sendt til Christiania.  
125
5500 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Hamar 15.XI.86" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
5962 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Haugesund 23.4.18 8" på konvolutt sendt til Frederikstad.  
70
8020 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Chr.A-Bergen 8.5.1885" på konvolutt sendt til Horten.  
400
8124 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Hamar 10.XI.86" på konvolutt sendt til Snaasen.  
100
8547 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Skjærstad 1.9.1885" på konvolutt sendt til Tromsø.  
200
9016 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Bergen 23.III.86" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
9968 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Sandefjord 22.7.1885" på konvolutt sendt til Kristiania.  
125
10487 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Sydbanen No 1 ?.X.85" på konvolutt sendt til Christiania.  
75
13334 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 1.III.85" på konvolutt sendt via Stavanger til Nærstrand.  
100
13480 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 10.III.85" på helbrev sendt til Nordre Odalen.  
60
13501 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Bergen 14.IX.84" på konvolutt sendt til Vangsnæs.  
100
13521 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 18.X.87" på konvolutt sendt til Bergen.  
40
14457 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Vestbanernes Postexp. 25.IX.83" på sørgekonvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
14508 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Moss 23.II.86" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
75
14719 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Drøbak 22.VI.85" på litrn konvolutt sendt til Kristiania.  
100
16175 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Asker 13.1.1885" på konvolutt sendt til Galleberg. Brevet er omadressert flere ganger. Se bilde.  
200
16615 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Moss 27.1.1885" på konvolutt sendt til Løiten.  
60
16760 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Kragerø 18.12.1884" på brevomslag sendt til Christianssand.  
150
17149 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 8.X.84" på konvolutt sendt til Horten.  
100
17747 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Namsos 18.IV.87" på konvolutt sendt til Hamar.  
125
18196 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Søndhordlands Postexp. 27.III.88" på konvolutt sendt til Bergen.  
200
23636 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Tromsø 21.XI.87" på konvolutt sendt til Kristiania.  
75
23640 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Tromsø 22.XII.85" på konvolutt sendt til Kristiania.  
100
25166 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet "Nordbanernes Postexp. 6.I.84" på konvolutt sendt til Vigten.  
100
28557 
43 NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet hullstempel "Odnæs 10.VIII.85" på konvolutt sendt via Christiania til Sverige.  
150
12512 
43 NK 43 og 46 - 10 og 20 øre 21 mm = 30 øre - stemplet "Grimstad 6.8.1855" på bankobrev sendt til Horten.  
700
27495 
43 KK 3 - 5 øre ultramarin (NK 24) helsak-konvolutt oppfrankert med NK 42 og NK 43 = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 5.X.84" sendt til Tyskland.  
800
3018 
43 NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Christiania 13.XII.84" på konvolutt sendt til Horten.  
100
4141 
43 NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Hjellum 3.1.1885" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
200
5063 
43 NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Tromsø 13.IV.86" på bankobrev sendt til Kristiania.  
200
13600 
43 NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Grimstad 17.12.1886" på bankobrev sendt til Horten.  
250
18162 
43 NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Tyne Docks South Shields MY 28 88" på konvolutt sendt til England. Påtegnet "Pr. S.S. Prospero".  
400
24015 
43 NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Tyne Docks South Shields JU 4 88" på konvolutt sendt til England.  
300
906 
43 NK 43(3) - 10 øre 21 mm stemplet "Grimstad 7.11.1884" på litt stor (23.5 x 11.5 cm) rekommandert konvolutt sendt til Horten. Omadressert til Christiania.  
500
29269 
45 II NK 45II(2) - vannrett par 12 øre 21 mm stemplet "Christiania 16.IV.85" på konvolutt (dobbeltvektig) sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Fullt innhold.  
8.000
12512 
46 NK 43 og 46 - 10 og 20 øre 21 mm = 30 øre - stemplet "Grimstad 6.8.1855" på bankobrev sendt til Horten.  
700
3769 
46 NK 46 - 20 øre 21 mm stemplet "Grimstad 9.1.1886" på konvolutt sendt til Horten.  
800
13693 
46 NK 46 - 20 øre 21 mm stemplet "Grimstad 12.2.1887" på bankobrev sendt til Horten.  
1.000
21752 
47 NK 47 og 52 I - 25 øre 21 mm og 5 øre 20 mm = 30 øre - stemplet "Fjaagesund 9.VI.88" på bankobrev sendt til Lunde. Postkontorets segl på baksiden. 5-øren er defekt.  
1.300
18452 
48 NK 48, 50(3), 59(3) og 66(3) - 2 øre på 12 øre, 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 20 øre - stemplet "Hull JU 6 98" på konvolutt påstemplet "PAQUEBOT" sendt til Stettin, Tyskland. Ankomststemplet "Stettin 7.6.98" på baksiden.  
3.500
1061 
48 NK 48, 74(2), 96, 97, 98, 101(2), 114, 117(2), 118, 126 og 128 - blandingsfrankatur = 91 øre - stemplet "Øksnes 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
600
19008 
48 NK 48, 100 og 176(2) - 2 øre på 12 øre, 10 øre Posthorn 1909 og 14 øre 14 = 40 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 13.III.36" på rekommandert konvolutt sendt til Fredrikstad.  
100
30523 
48 II BK 32 II - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 48 II = 5 øre - stemplet "Christiania 8.II.92" sendt til Diset.  
50
8373 
48 I NK 48I(2) - 2 øre på 12 øre stemplet "Drammen 12.III.04" på postkort sidestemplet "Drammen Tur 4" sendt lokalt.  
250
22099 
48 II NK 48II - 2 øre på 12 øre stemplet "Rena 8.12.1888" på bygdebrev sendt lokalt.  
950
27193 
48 II BK 35 d - 3 øre gul brevkort oppfrankert med NK 48II = 5 øre - stemplet "Trondhjem 10.II.93" sendt til Røros.  
150
26437 
48 II NK 22, og 48(2) - 1 øre skravert og 2 øre på 12 øre = 5 øre - som oppfrankering på 5 øre grønn brevkort - stemplet "Trondhjem 11.XII.89" sendt til England.  
600
9108 
49 I NK 49I(3) - loddrett restripe 1 øre 20 mm stemplet "Strandebarm 2?.?.1892" på liten brevfront sendt til Rosendal.  
400
15758 
49 II NK 49II(2) - 1 øre 20 mm stemplet "Rødenæs 30.10.1893" (innholdets dato) på bygdebrev sendt lokalt.  
900
11859 
49 II NK 49II(3), 50, 52IV og 53VII - 1, 2, 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Hjartdal 3.XI.93" på bankobrev sendt til Skien. Loddrett brett.  
1.200
19870 
50 NK 31 og 50 - 60 øre skravert og 2 øre 20 mm = 62 øre - stemplet "Christiania 27.VII.98" på bankobrev transittstemplet "Vestbanernes Pexp." sendt til Barkaaker. Postkontorets segl på baksiden.  
850
11859 
50 NK 49II(3), 50, 52IV og 53VII - 1, 2, 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Hjartdal 3.XI.93" på bankobrev sendt til Skien. Loddrett brett.  
1.200
1927 
50 NK 50 - 2 øre 20 mm stemplet "Elverum 3.8.1894" på bygdebrev sendt lokalt.  
600
8305 
50 NK 50 - 2 øre 20 mm stemplet "Nordtorpen 8.XII.93" på bygdebrev sendt til Nordtorpen.  
700
13595 
50 NK 50 - 2 øre 20 mm stemplet "Nordtorpen 16.VI.94" på bygdebrev sendt lokalt.  
800
15990 
50 NK 50 - 2 øre 20 mm stemplet "Aasnes 4.V.9?" på bygdebrev sendt lokalt. Små rifter oppe i konvolutten.  
400
25171 
50 NK 50 - 2 øre 20 mm stemplet "Elverum 4.II.93" på bygdebrev sendt lokalt.  
400
28320 
50 NK 50 - 2 øre 20 mm stemplet "Ski 5.X.97" på bygdebrev sendt til lokalt. Svak brekk i merket.  
400
20732 
50 BK 49 - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 50 = 5 øre - stemplet "Kristiania 7.IX.98" sendt til Rena.  
100
2916 
50 BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 50 og NK 66 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. A.3. 27.VIII.97" sendt til Finland.  
300
1164 
50 NK 30 og 50(2) - 50 øre skravert og 2 øre 20 mm = 54 øre - stemplet "Trondhjem 21.X.92" på bankobrev sendt til Kristiania. Reparert rift nede i konvolutten.  
900
1163 
50 NK 33, 50(2) og 69(2) - 1.50 kr Oscar, 2 øre 20 mm og 20 øre Knudsen grovtagget = 194 øre - stemplet "Christiania 10.XI.06" på bankobrev sendt til Elverum.  
1.800
24548 
50 NK 50(2), 59 og 66(2) - 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 11 øre - stemplet "Hammerfest 7.VI.98" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
800
18452 
50 NK 48, 50(3), 59(3) og 66(3) - 2 øre på 12 øre, 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 20 øre - stemplet "Hull JU 6 98" på konvolutt påstemplet "PAQUEBOT" sendt til Stettin, Tyskland. Ankomststemplet "Stettin 7.6.98" på baksiden.  
3.500
30461 
51 BK 35d - 3 øre gul brevkort oppfrankert med NK 51 og NK 52 = 11 øre - stemplet "Bergen 7.III.90", tansittstemplet "Hull Shipletter MR 10 90" sendt til London, England. Påstemplet rødt "Ship-Letter London Paid MR 11 90".  
300