Nettbutikk - 38 -
Til innhold nettbutikk

38 -

25095 
38 NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Holmestrand 19.1.1884" på konvolutt sendt til Drammen.  
100
1335 
38 NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Moss 25.1.1883" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
150
8707 
38 NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Koppang 26.6.83" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røraas. Stifthull.  
200
8708 
38 NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Sandvigen 22.8.1883" på bankobrev sendt via Christiania til Røraas. Stifthull.  
200
8710 
38 NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Tønset 17.9.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røraas. Stifthull.  
200
8711 
38 NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Tønset 17.1.1883" på bankobrev sendt til Røraas. sTIFTHULL.  
250
8714 
38 NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 17.IV.83." på bankobrev sendt til Røraas.  
175
11488 
38 NK 38(2) - 10 øre uskravert stemplet "Tønset 25.8.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros.  
350
13494 
38 NK 38(2) - 2 stk. 10 øre uskravert blekk-krysset og stemplet "Hanestad 19.3.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros. Spikerhull og flekker.  
250
8203 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Horten 15.12.1882" på konvolutt sendt til Frankrike.  
1.200
8724 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Koppang 1.8.1883" på bankobrev sendt til Røraas. Stifthull.  
1.800
14495 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Christiania 29.V.83" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.700
14497 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Stavanger 21.8.83" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.700
14505 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Kongsberg 17.3.1883" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
3.000
17547 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Frederiksstad 2.II.84" på verdibrev sendt til Christiania. Konvolutten er litt beskåret i venstre side etter åpning.  
1.200
17858 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Stai ?.2.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros.  
1.500
17859 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Tønset 24.4.1883" på bankobrev med foreskrevne fem segl - sendt via Nordbanernes Postexp. til Røraas. Spikerhull midt i konvolutten.  
3.000
17860 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Christiania 18.I.83" på rekommandert konvolutt sendt til Røraas. Spikerhull midt i konvolutten.  
2.500
18752 
39 NK 39 - 20 øre uskravert stemplet "Bergen 3.11.1882" på rekommandert brevomslag sendt til Christiania.  
1.400
22956 
40 NK 40 - 20 øre uskravert stemplet "Hamar 22.1.1884" på rekommandert konvolutt sendt via Nordbanernes Postexp. til Løiten.  
1.200
13832 
40 IIa NK 40IIa - 20 øre uskravert stemplet "Aure 3.5.1885" på bankobrev sendt til Surendalsøren.  
750
5212 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 31.XII.85" på trykksak fra "Det Norske Traver-Selskab" sendt lokalt. Trykksaken inneholder program for travløpene i 1886 (se bilde).  
350
5235 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 8f Byp. 4.9.85" på trykksak sendt til Kristiania.  
350
8174 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 11.11.86" på brevkort sendt lokalt.  
150
8374 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Trondhjem 11.III.87" på korsbånd sendt til Bergen.  
400
8717 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Bergen 31.VI.85" på trykksak sendt til Tromsø.  
300
10851 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 23.9.85" på konvolutt sendt til lokalt.  
350
11869 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 6.VII.85" på trykksak sendt til Vikten.  
400
13364 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 16.8.86" på visittkortkonvolutt sendt til Christiania.  
300
13529 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 2.12.84" på trykksak sendt til Christiania.  
400
13530 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 5.XII.84" på trykksak sendt til Hurdalen.  
400
13537 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 25.III.84" på korsbånd sendt til Røraas. Skade i høyre side.  
200
13597 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Bergen 5.VIII.86" på priskurant sendt til Opeidet pr. Hammerø.  
300
13777 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 8f Byp. 7.12.88" på litn sørgekonvolutt sendt til lokalt.  
300
14873 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 23.X.85" på korsbånd sendt til Røros.  
350
15357 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 2.12.84" på trykksak sendt lokalt.  
300
17413 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 15.I.85" på brevkort sendt til Røraas.  
350
18291 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Chra Byp. 10.2.84" på liten sørgekonvolutt sendt til Christiania.  
300
26015 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 27.VI.85" på korsbånd sendt til Vikten.  
400
30300 
41 NK 41 - 3 øre 21 mm stemplet "Christiania 11.II.85" på korsbånd sendt til Vestre Gausdal.  
300
12738 
42 NK 31, 42 og 54 II - 60 øre skravert, 5 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 85 øre - stemplet "Sandefjord 4.7.1889" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Aamot, Rena Station.  
2.500
2915 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 9.VI.86" på trykksak sendt til Bordeaux, Frankrike. Returnert.  
1.500
3080 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 9.VI.86" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
2.500
3293 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 24.IV.83" på trykksak sendt til Napoli, Italia. Returnert.  
2.000
3395 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 11.VI.86" på trykksak sendt til Tyskland. Returnert.  
1.500
3428 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 19.IV.86" på trykksak sendt til Nederland. Returnert.  
1.800
3517 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 25.VII.85" på konvolutt sendt til Palæet.  
100
3877 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 11f Byp. 4.I.88" på konvolutt sendt til Palæet.  
100
4157 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 4.I.86" på konvolutt sendt til Palæet.  
100
4385 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Stavanger 15.II.84" på utbretts-visittkort sendt til Helsingfors, Finland.  
1.000
8185 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 8f Byp. 2.1.87" på visittkortkonvolutt sendt lokalt.  
100
10429 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 21.IV.85" på komplett trykksak sendt til Paris, Frankrike.  
1.500
11392 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 4.IV.84" på korsbånd-konvolutt sendt til Brevik.  
600
15833 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 22.IV.85" på komplett trykksak sendt til Hull, England. Påstemplet rødt "Firm not known 383" og returnert.  
1.500
17513 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 1e Byp. 2.3.85" på konvolutt sendt lokalt.  
75
17869 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 15.VII.86" på trykksak sendt til Birmingham, England.  
800
21114 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 6.IV.86" på korsbånd sendt til Gøteborg, Sverige.  
1.000
24568 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen Py-Post 20.XII.86" på visittkort-konvolutt sendt lokalt.  
200
28319 
42 NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 11f Byp. 27.9.84" på fraktbrev sendt til lokalt.  
500
17868 
42 NK 42 og 43 - 5 og 10 øre 21 mm = 15 øre - stemplet "Christiania 14.VII.84" på stor trippelvektig trykksak sendt til Lillehammer. Litt medtatt.  
3.000
27057 
42 BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 11.XII.88" sendt til Paris, Frankrike. Liten hjørneskade.  
150
30535 
42 BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 10.IX.88" sendt til Tyskland.  
100
19386 
42 BK 30I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Christiania 13.VI.88" sendt til Tyskland.  
150
19384 
42 BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Tønsberg 1.IX.89" sendt til Frankfurt, Tyskland.  
100
19385 
42 BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Christiania 12.IX.88" sendt til Berlin, Tyskland.  
150
1286 
42 KK 3 - 5 øre ultramarin (NK 24) helsak-konvolutt oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 12.III.86" sendt til Hamar.  
500
27495 
42 KK 3 - 5 øre ultramarin (NK 24) helsak-konvolutt oppfrankert med NK 42 og NK 43 = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 5.X.84" sendt til Tyskland.  
800
11450 
42 NK 42(2) - vannrett par 5 øre 21 mm stemplet "Kristiania 6.XII.90" på konvolutt sendt til Horten.  
125
11607 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 26.IX.86" på konvolutt sendt til Horten.  
125
12737 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 8.II.89" på konvolutt sendt til Trøgstad.  
100
13366 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 8.I.86" på konvolutt sendt til Eidsvold.  
250
13496 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 22.V.85" på liten konvolutt sendt til Røros.  
150
13505 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 30.XI.85" på konvolutt sendt til Nøtterøy.  
100
13523 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 18.XII.85" på konvolutt sendt til Vangsnæs. Blekkflekker.  
100
13999 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 17.XII.88" på konvolutt sendt til Trøgstad Jernbst.  
100
19862 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 5.VIII.86" på liten konvolutt sendt til Nordre Fron.  
75
25921 
42 NK 42(2) - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 7.III.86" på konvolutt sendt til Holmestrand.  
100
3745 
42 NK 42(2) og 53III - 5 øre 21 mm og 10 øre 20 mm = 20 øre - stemplet "Kristiania 21.X.89" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
800
5345 
42 Ia NK 42Ia - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 16.II.84" på brevkort sendt til Røros.  
500
25168 
42 Ia NK 42Ia - 5 øre 21 mm stemplet "Chra 6e Byp. 23.I.88" på liren visittkortkonvolutt.  
500