Nettbutikk - 27 -
Til innhold nettbutikk

27 -

18344 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Christiania 3.V.83" på helbrev sendt til Spania.  
3.500
19167 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Aalesund 16.8.1881" på konvolutt sendt til Volden.  
300
20069 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 31.VII.79" på helbrev sendt til Pernau, Estland. Svak brekk over merkets nedre venstre hjørne. Uvanlig destinasjon.  
1.500
21079 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 26.4.1882" på rekommandert konvolutt sendt til Christiania.  
600
23923 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 28.X.81" på brevomslag sendt til Solvorn.  
600
28034 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Moss 22.7.1879" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
400
5504 
27 NK 27(2) - 20 øre skravert - vannrett par stemplet "Porsgrund 11.8.1882" på noe ufullstendig konvolutt sendt rekommandert til til London, England.  
1.700
17849 
27 NK 27(2) - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 12.9.1878" på "Dampskibssag" sendt til Tønsberg. Omslaget har reparerte skader og ett merke mangler hjørne.  
1.200
8726 
27 NK 27(2) og 30 - 20 og 50 øre skravert = 90 øre - stemplet "Hamar 22.2.1881" på bankobrev sendt til Ringsaker. Øvre 20-øre skadet grunnet plasseringen.  
1.000
9385 
28 NK 24 og 28 - 5 og 25 øre skravert = 30 øre - stemplet "Stavanger 7.5.1878" på rekommandert brevomslag sendt til Christiania. 5-øren er skadet oppe.  
2.500
24581 
28 NK 28 - 25 øre skravert stemplet "Bodø 21.3.1880" på brevomslag sendt til Bergen.  
200
4501 
29 NK 29, 51IV, 5 og 53 - 35 øre skravert samt 3 og 10 øre 20 mm = 48 øre - stemplet "Lillehammer 31.10.1893" på bankobrev sendt til Sverige.  
800
17850 
29 b NK 29b og 61I - 35 øre skravert og 5 øre Central grovtagget = 40 øre - stemplet "Bergen 2.VIII.94" på rekommandert konvolutt sendt til Amiens, Frankrike. Transittstempel "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" og ankomst-stempel på baksiden. Konvolutten er noe reparert.  
1.000
4484 
29 b NK 29b og 77II - 35 øre skravert og 10 øre Knudsen fintagget = 45 øre - stemplet "Stanghelle 15.III.03" på bankobrev transittstemplet Vossebanens Postexp. sendt til Ytre Arne.  
1.300
22971 
30 NK 22, 30 og 51IV - 1 og 50 øre skravert samt 3 øre 20 mm = 54 øre - stemplet "Christiania 17.X.92" på bankobrev sendt til Bjørgen St.  
800
8726 
30 NK 27(2) og 30 - 20 og 50 øre skravert = 90 øre - stemplet "Hamar 22.2.1881" på bankobrev sendt til Ringsaker. Øvre 20-øre skadet grunnet plasseringen.  
1.000
962 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Bergen 20.IX.91" på følgebrev sendt til Vangsnæs.  
400
2144 
30 NK 30 - blekk-krysset 50 øre skravert på bankobrev hvor innholdet er datert "Odnæs 6/9-80" sendt til Torpen. Merket har et rundt hjørne.  
800
2308 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Skien 29.IV.90" på følgebrev sendt til Høidalsmo. Vannrett brekk i følgebrevet er lite synlig.  
300
17455 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Sandefjord 9.6.1891" på følgebrev sendt til Volden.  
400
17456 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Porsgrund 9.VII.90" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
250
18207 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 4.III.95" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
21078 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet hullstempel "Skollenborg 8.VI.90" på følgebrev sendt til Høidalsmo. Loddrett brekk i følgebrevet.  
500
22639 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 7 IV 94" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
22653 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 6 I 94" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
22779 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Christiania 20 XII 90" på følgebrev sendt til Snaasen.  
400
25965 
30 NK 30 - 50 øre skravert stemplet "Drammen 22.12.1879" på bankobrev sendt til Nordre Land.  
600
1164 
30 NK 30 og 50(2) - 50 øre skravert og 2 øre 20 mm = 54 øre - stemplet "Trondhjem 21.X.92" på bankobrev sendt til Kristiania. Reparert rift nede i konvolutten.  
900
14236 
30 NK 30(2), 53 og 54 - 50 øre skravert samt 10 og 20 øre 20 mm = 130 øre - stemplet "Hof i Land 13.I.88" på brevforside sendt til Aadalsbrug.  
400
10575 
30 NK 30(2), 53V og 54III - vanrett par 50 øre skravert samt enkle 10 og 20 øre 20 mm = 130 øre - stemplet "Christiania 10.XII.91" på del av innpakningspapir sendt til Amsterdam, Nederland.  
3.000
10461 
30 NK 30(2) og 54I - vannrett par 50 øre skravert og enkel 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Frederiksstad 23.XI.87" på konvolutt sendt til Melbourne, Australia. Konvolutten er påskrevet "via Suez". Transitt og ankomst-stempel på baksiden.  
4.500
10287 
30 NK 30(2) og 54IV - vannrett par 50 øre skravert og 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Trondhjem 24.11.1892" på konvolutt sendt til Tyskland. Ankomst-stemple på baksiden.  
3.800
11551 
31 NK 31 - 60 øre skravert stemplet "Trondhjem 6.XI.94" på rekommandert konvolutt transitt-stemplet "Bureau Reexp. De Christiania" sendt til Dresden, Tyskland. Ankomst-stemplet på baksiden.  
4.000
12700 
31 NK 31 - 60 øre skravert stemplet "Laurvig 20.III.90" på konvolutt sendt via Brindisi og Brisbane til Mount Morgan, Queensland, Australia. Transitt og ankomststempler på baksiden.  
6.000
25878 
31 NK 31 - 60 øre skravert stemplet hullstempel "Høvig 14.1.96" på verdibrev sendt via Christiania til Madrid, Spania. En mengde stempler og påtegninger på begge sider.  
6.000
8824 
31 NK 31, 32, 34(2) og 54II - 60 øre skravert, 1.00 og vannrett par 2.00 kr Oscar samt 20 øre 20 mm = 580 øre - stemplet "Christiania 17.IV.89" på stor del av rekommandert brevforside sendt til Stockholm, Sverige.  
1.500
8030 
31 NK 31, 32 og 55 - 60 øre skravert, 1.00 kr Oscar og 25 øre 20 mm = 185 øre - stemplet "Kragerø 29.8.1889" på bankobrev sendt via Skien til Laurdal. Poststedets segl på baksiden.  
3.000
12738 
31 NK 31, 42 og 54 II - 60 øre skravert, 5 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 85 øre - stemplet "Sandefjord 4.7.1889" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Aamot, Rena Station.  
2.500
19870 
31 NK 31 og 50 - 60 øre skravert og 2 øre 20 mm = 62 øre - stemplet "Christiania 27.VII.98" på bankobrev transittstemplet "Vestbanernes Pexp." sendt til Barkaaker. Postkontorets segl på baksiden.  
850
14263 
31 NK 31 og 67 - 60 øre skravert og 5 øre Knudsen grovtagget = 65 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost 25 II 98" på følgebrev sendt til Snaasen.  
500
14166 
31 NK 31 og 76 - 60 øre skravert og 5 øre Knudsen fintagget = 65 øre - stemplet "Kristiania 24.I.00" på følgebrev transittstemplet firerings nummer "71" (Nordre Sundene) sendt til Vrengen.  
400
11650 
31 NK 31 og 78 - 60 øre skravert og 15 øre Knudsen fintagget = 75 øre - stemplet "Stavanger P.P. 16.III.12" på følgebrev sendt til Konsmo.  
800
2104 
31 NK 31 og 79 - 60 øre skravert og 20 øre Knudsen fintagget = 80 øre - stemplet "Skien 8.III.00" på følgebrev sendt til Høidalsmo.  
350
8824 
32 NK 31, 32, 34(2) og 54II - 60 øre skravert, 1.00 og vannrett par 2.00 kr Oscar samt 20 øre 20 mm = 580 øre - stemplet "Christiania 17.IV.89" på stor del av rekommandert brevforside sendt til Stockholm, Sverige.  
1.500
8030 
32 NK 31, 32 og 55 - 60 øre skravert, 1.00 kr Oscar og 25 øre 20 mm = 185 øre - stemplet "Kragerø 29.8.1889" på bankobrev sendt via Skien til Laurdal. Poststedets segl på baksiden.  
3.000
1924 
32 NK 32, 34, 43, og 54 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 10 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 330 øre - stemplet "Christiania 2.XII.87" på front fra bankobrev sendt til Elverum. NK 32 har en skade i nedre høyre hjørne.  
700
14481 
32 NK 32, 34, 73(2) og 84 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 1 og 60 øre Knudsen fintagget = 362 øre - stemplet "Tromsø 2.VI.04" på litt medtatt bankobrev (20 x 13 cm) sendt til Narvik.  
3.500
19075 
32 NK 32, 34(8), 77II og 79 - enkel 1.00 kr og fire vannrette par 2.00 kr Oscar samt 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 1730 øre - stemplet "Aalesund 14.XI.01" på følgebrev for verdipakke sendt til Bergen. Loddrett brekk midt på følgebrevet skjemmer lite.  
6.000
2076 
32 NK 32 og 55 - 1.00 kr Oscar og 25 øre 20 mm = 125 øre - stemplet "Christiania 11 III 93" på postoppkrav følgebrev sendt til Høidalsmo.  
650
14210 
32 NK 32 og 69(2) - 1.00 kr Oscar og 20 øre Knudsen grovtagget = 140 øre - stemplet "Skien 10.II.99" på følgebrev sendt til Høidalsmo. En 20-øre er skadet.  
600
1163 
33 NK 33, 50(2) og 69(2) - 1.50 kr Oscar, 2 øre 20 mm og 20 øre Knudsen grovtagget = 194 øre - stemplet "Christiania 10.XI.06" på bankobrev sendt til Elverum.  
1.800
28337 
33 NK 33 og 69 - 1.50 kr Oscar og 20 øre Knudsen grovtagget = 170 øre - stemplet "Kristiania Pakkepost. 24.VI.98" på postoppkrav følgebrev sendt til Manger pr. bergen. Følgebrevet har endel brekker.  
1.100
1924 
34 NK 32, 34, 43, og 54 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 10 øre 21 mm og 20 øre 20 mm = 330 øre - stemplet "Christiania 2.XII.87" på front fra bankobrev sendt til Elverum. NK 32 har en skade i nedre høyre hjørne.  
700
14481 
34 NK 32, 34, 73(2) og 84 - 1.00 og 2.00 kr Oscar samt 1 og 60 øre Knudsen fintagget = 362 øre - stemplet "Tromsø 2.VI.04" på litt medtatt bankobrev (20 x 13 cm) sendt til Narvik.  
3.500
8824 
34 NK 31, 32, 34(2) og 54II - 60 øre skravert, 1.00 og vannrett par 2.00 kr Oscar samt 20 øre 20 mm = 580 øre - stemplet "Christiania 17.IV.89" på stor del av rekommandert brevforside sendt til Stockholm, Sverige.  
1.500
19075 
34 NK 32, 34(8), 77II og 79 - enkel 1.00 kr og fire vannrette par 2.00 kr Oscar samt 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 1730 øre - stemplet "Aalesund 14.XI.01" på følgebrev for verdipakke sendt til Bergen. Loddrett brekk midt på følgebrevet skjemmer lite.  
6.000
9523 
36 NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 26.2.1883" på konvolutt sendt til Snaasen.  
900
11421 
36 NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Grimstad 30.10.1882" på konvolutt sendt til Horten.  
900
11864 
36 NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Skien 14.XI.82" på litt medtatt konvolutt sendt til Vinje.  
350
16394 
36 NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 21.XI.82" på brevomslag sendt til Christiania.  
700
18254 
36 NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 20.6.1882" på konvolutt sendt til Røros. Rift i konvoluttens nedre del.  
700
18485 
36 NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Molde 18.3.1883" på konvolutt sendt til gjermundnær.  
800
22717 
36 NK 36 - 10 øre skravert stemplet "Hamar 12.7.1882" på konvolutt sendt til Hørsand.  
600
11779 
37 I NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Throndhjem 27.2.1882" på konvolutt sendt til Snaasen.  
400
13373 
37 I NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 22.I.83" på konvolutt sendt til Røraas.  
450
13382 
37 I NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Bergen 1.XII.82" på konvolutt sendt til Vangsnæs.  
400
13972 
37 I NK 37I - 10 øre uskravert stemplet "Sydbanen No 1 26.XII.82" på konvolutt sendt til Holmestrand.  
500
9601 
37 I NK 37I(2) - vannrett par 10 øre uskravert stemplet "Frederikshald 23.X.82" på konvolutt sendt til Holmestrand.  
1.000
10808 
37 I NK 37I(2) - 10 øre uskravert stemplet "Reendalen 25.I.1883" på bankobrev sendt til Røros.  
800
11487 
37 I NK 37I(2) - 10 øre uskravert stemplet "Tønset 6.4.1883" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Røros.  
600
14396 
37 I NK 37I(2) - 2 stk. 10 øre uskravert stemplet "Chra 6e Byp. 16.10.82" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
4870 
37 II NK 22(2) og 37II - 1 øre skravert og 10 øre uskravert = 12 øre - stemplet "Bergen 19.IX.82" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
400
11477 
37 II NK 37II - 10 øre uskravert stemplet "Skien 21.VIII.82" på konvolutt sendt til Risør.  
150
11873 
37 II NK 37II - 10 øre uskravert stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. ?.III.82" på konvolutt sendt til Torpen.  
200
12497 
37 II NK 37II - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 13.VI.82" på konvolutt sendt til Horten.  
300
14928 
37 II NK 37II(2) - vannrett par 10 øre uskravert = 20 øre - stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. 1.VI.82" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
1509 
38 NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Skien 12.IV.83" på konvolutt sendt til Kragerø.  
75
2033 
38 NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 21.I.84" på konvolutt sendt til Horten. Aldersflekker på konvolutten.  
100
5692 
38 NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Voss 6.3.1884" på konvolutt sendt til Aalesund.  
150
11378 
38 NK 38 - 10 øre uskravert stemplet "Christiania 3.VIII.83" på konvolutt sendt til Horten.  
100