Nettbutikk - 25 -
Til innhold nettbutikk

25 -

14186 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 30.5.1881" på konvolutt sendt til Skien.  
75
14270 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Laurvig 28.3.1880" på konvolutt sendt til Skien.  
75
14785 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 15.12.1881" på konvolutt sendt til Skien.  
70
14833 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Tromsø 28.6.1880" på brevomslag sendt til Bergen.  
150
15037 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Bodø 15.6.1880" på brevomslag sendt til Bergen.  
200
15281 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Tønsberg 6.2.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
125
15311 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 14.7.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
125
15345 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Frederiksstad 24.1.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
15445 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Skien 13.12.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
15485 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Moss 17.1.1878" på brevomslag sendt til Christiania.  
150
15625 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Brønø 6.12.1879" på brevomslag sendt til Bergen.  
150
15787 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Bodø 24.VIII.80" på brevomslag sendt til Bergen.  
150
15989 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Melhuus 18.2.1879" (c) på brevomslag sendt til Trondhjem.  
300
16462 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Rørosbanen 24.8.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
200
18063 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Volden 20.5.1880" på konvolutt sendt til Nordfjordeid.  
250
19334 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Sydbanen No 1 13.12.1879" på brevomslag sendt til Christiania.  
300
19895 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Sande i Jarlsb: 12.4.1880" på konvolutt sendt via Drammen til Kristiania.  
100
21081 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Drammen 21.8.1879" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
26020 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Namsos 16.8.1880" på brevomslag sendt til Værø.  
100
26023 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 14.8.1879" på konvolutt sendt til Vigten.  
75
4637 
25 NK 25 og 27 - 10 og 20 øre skravert = 30 øre - stemplet "Rakkestad 20.2.1882" på brevforside fra bankobrev sendt til Christiania.  
250
21117 
25 NK 25 og 27 - 10 og 20 øre skravert = 30 øre - stemplet "Christiania 8.5.1879" på bankobrev sendt til Matrand.  
1.300
21121 
25 NK 23 og 25(2) - 3 og 10 øre skravert = 23 øre - stemplet "Christiania 6.XI.78" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
2.500
463 
25 NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Bergen 2?.XII.78" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
9689 
25 NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 9.V.81" på konvolutt sendt til Horten.  
200
14421 
25 NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 18.III.81" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
2.000
14458 
25 NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 20.XII.80" på konvolutt sendt til Helsingfors, Finland.  
2.000
14469 
25 NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 10.VI.81" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
14470 
25 NK 25(2) - vannrett par 10 øre skravert stemplet "Christiania 24.I.81" på konvolutt sendt via Stockholm til Helsingfors, Finland.  
2.000
14757 
25 NK 25(2) - 10 øre skravert - vannrett par stemplet "Bergen 7.2.1878" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
750
15160 
25 NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Næs I Hedem 10.9.1881" på bankobrev sendt til Kristiania.  
500
15390 
25 NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Frederikshald 29.1.1878" på konvolutt sendt via Sarpsborg til Rakkestad.  
150
19474 
25 NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Grimstad 6.12.1880" på bankobrev sendt til Christianssand.  
500
20797 
25 NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Christiania 10.1.187?" på brevomslag sendt til Rakkestad.  
150
23083 
25 NK 25(2) - 10 øre skravert stemplet "Bergen 2.5.1878" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
200
15062 
25 NK 25(3) - 10 øre skravert stemplet "Hamar 2.7.1881" på bankobrev sendt via Nordbanernes Postexp. til Elverum.  
1.000
11862 
25 III NK 25III - 10 øre skravert stemplet hullstempel "Vestbanernes Postexp. 3.1.82" på konvolutt sendt til Torpen.  
150
14633 
25 III NK 25III - 10 øre skravert stemplet "Sandvigen 20.7.1881" på konvolutt sendt via Christiania til Volden.  
250
8867 
25 III NK 25III(2) - 10 øre skravert stemplet "Bergen 17.XI.79" på konvolutt sendt til Kristiania.  
150
1137 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Fredrikstad 21.IX.81" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
400
3723 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Frederiksstad 28.VII.82" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
11306 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 5.I.81" på helbrev sendt til Charlottenberg, Sverige.  
350
14513 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tjømø 6.7.1880" på litt medtatt konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
14609 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 8.II.82" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
350
14654 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Nøtterø 12.9.1881" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
950
14835 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tjømø 22.8.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
700
14846 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tønsberg 27.2.1878" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
300
14855 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tønsberg 25.8.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
350
15208 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Trondhjem 15.7.1882" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
400
16150 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Nøtterø 25.5.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
400
16166 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tjømø 17.8.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
850
16552 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Bergen 27.VI.82" på helbrev transittstemplet "Pkxp No 7 B" (Karstad-Laxå) sendt til Westervik, Sverige.  
600
17023 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 25.IX.82" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
17063 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Stavanger 26.VIII.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
17202 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tønsberg 17.IX.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
17669 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet hullstempel "Risør 3.X.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
17846 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Chra 3e Byp. 2.10.1882" på konvolutt sendt til Lund, Sverige. Ankomst-stempel på baksiden.  
450
17847 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Bergen 26.3.1878" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
600
18571 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tjømø 26.5.1878" på brevomslag sendt til Helsingør, Danmark.  
650
19298 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Merakerbanens Postexp. 10.III.83" på konvolutt sendt til Sverige.  
750
21082 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 29.X.79" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
28439 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Arendal 18.IX.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. Fullt innhold.  
300
30291 
26 NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 6.X.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
29063 
26 NK 26(2) - 12 øre skravert stemplet "Christiania 5.5.1877" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Ankomst-stemplet.  
2.500
15809 
26 NK 26(2) og 27 - 12 og 20 øre skravert = 44 øre - stemplet "Bergen 18.10.1881" på brevfront fra rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
13516 
27 NK 24 og 27 - 5 og 20 øre skravert = 25 øre - stemplet "Christiania 11.VI.24" på konvolutt sendt til Usa.  
1.500
4637 
27 NK 25 og 27 - 10 og 20 øre skravert = 30 øre - stemplet "Rakkestad 20.2.1882" på brevforside fra bankobrev sendt til Christiania.  
250
21117 
27 NK 25 og 27 - 10 og 20 øre skravert = 30 øre - stemplet "Christiania 8.5.1879" på bankobrev sendt til Matrand.  
1.300
15809 
27 NK 26(2) og 27 - 12 og 20 øre skravert = 44 øre - stemplet "Bergen 18.10.1881" på brevfront fra rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
146 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Horten 6.10.1881" på konvolutt sendt til Christiania.  
750
5684 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Skien 14.11.1879" på konvolutt sendt til Frankrike.  
700
8725 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Nykirke (Modum) 31.12.1880" på helbrev sendt via Drammen til Voss. Merket med slitt hjørne grunnet plasseringen.  
300
12383 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Terøen 20.1.1881" (7 pkt.) på brevfront sendt til Rosendal.  
500
13365 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 22.VI.79" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
250
15111 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 9.9.1880" på konvolutt sendt til Grangemouth, Skottland.  
800
15192 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Holmestrand 2.4.1879" på konvolutt sendt til Skottland.  
800
15621 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Christiania 17.IV.80" på helbrev sendt til Frankrike.  
1.000
15975 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Porsgrund 12.2.1880" på brevomslag sendt til Arendal.  
600
17848 
27 NK 27 - 20 øre skravert stemplet "Bergen 31.10.1878" på helbrev sendt til Portugal. Ankomst-stemplet på baksiden.  
3.500
17861 
27 NK 27 - 20 øre skravert blekk-krysset og stemplet "Tønset 11.12.1882" på bankobrev med foreskrevne fem segl - sendt til Røraas. Spikerhull midt i konvolutten.  
1.100