Nettbutikk - 24 -
Til innhold nettbutikk

24 -

10939 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Horten 19.2.1881" på dobbeltvektig trykksak sendt til Christiania.  
1.200
11022 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 12.10.1883" på del av trykksak (brevfront) sendt til Sverige.  
400
12377 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 8.II.81" på trykksak sendt til Portugal.  
600
13484 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen Py-Post 4.IX.82" på fraktbrev sendt til Bergen.  
500
14793 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Christiania 30.XI.82" på stor korsbåndkonvolutt (23 x 15.5 cm) sendt til Vestre Gausdal.  
1.500
14869 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Christiania 30.VIII.82" på korsbånd sendt til Sverige. Diagonal brekk berører ikke merket.  
2.000
16195 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 7.4.83" på konvolutt sendt lokalt.  
350
16366 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen Py-Post 16.X.83" på konvolutt sendt til Bergen.  
400
17843 
24 NK 24 - 5 øre skravert som oppfrankering på 5 øre helsak-kort - stemplet "Christiania 20.VI.83" sendt til Bruxelles, Belgia.  
1.800
17857 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 4.3.77" på liten konvolutt sendt til Christiania.  
200
18037 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 1e Byp. ?.1.82" på liten konvolutt sendt til Christiania.  
300
18676 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 1e Byp. 23.10.78" på konvolutt sendt lokalt.  
300
19454 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 28.11.80" på konvolutt sendt lokalt.  
300
19456 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 11f Byp. 4.10.78" på ankomstmelding for gods sendt lokalt.  
600
21087 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 6e Byp. 21.1.78" på helbrev sendt lokalt.  
300
21118 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 22.II.81" på trykksak sendt til Portugal.  
2.000
21119 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Tønsberg 25.2.1881" på trykksak sendt til Frankrike.  
2.000
21120 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 9.XII.80" på trykksak sendt til Hamburg, Tyskland.  
2.000
23436 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 3e Byp. 9.9.80" på konvolutt brukt som følgebrev sendt lokalt.  
700
24590 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 22.3.78" på trykksak sendt til Christiania.  
200
28317 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 11f Byp. 13.10.83" på fraktbrev sendt lokalt.  
600
13516 
24 NK 24 og 27 - 5 og 20 øre skravert = 25 øre - stemplet "Christiania 11.VI.24" på konvolutt sendt til Usa.  
1.500
9385 
24 NK 24 og 28 - 5 og 25 øre skravert = 30 øre - stemplet "Stavanger 7.5.1878" på rekommandert brevomslag sendt til Christiania. 5-øren er skadet oppe.  
2.500
3091 
24 BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Christiania 5.12.79" sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
26885 
24 BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Christiania 30.V.83" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
26886 
24 BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Stavanger 24.6.1883" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
9196 
24 NK 22(2) og 24(2) - vannrette par av 1 og 5 øre skravert = 12 øre - stemplet "Christiania 15.XI.83" på konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
1325 
24 NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Bogøen 29.1.1881" på brevforside sendt til Kristiania.  
300
11150 
24 NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Krania-Randsfjord I 27.6.1877" på konvolutt sendt til Vikersund.  
300
11654 
24 NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 1.VII.78" på konvolutt sendt til Horten.  
450
11703 
24 NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Hovedjernb: Postexp: 23.7.1883" på konvolutt sendt til Dal Station.  
500
14377 
24 NK 24(2) - loddrett par 5 øre skravert stemplet "Chra 8e Byp. 15.7.80" på konvolutt sendt via Christiania til Horten.  
400
14379 
24 NK 24(2) - loddrett par 5 øre skravert stemplet "Vestbanernes Postexp. 23.I.83" på konvolutt sendt til Horten.  
400
14862 
24 NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Sandvigen 31.12.80" på konvolutt sendt via Drammen til Aurdal.  
400
17121 
24 NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Trondhjem 29.5.1882" på konvolutt sendt til Snaasen.  
600
21085 
24 NK 24(2) - 5 øre skravert stemplet "Christiania 7.VI.81" på konvolutt sendt til Gol.  
450
30260 
24 NK 24(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.VII.80" på konvolutt sidestemplet "Chra 8f Byp. 6.7.80" sendt til Fredrikstad.  
300
11874 
24 II NK 24II(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 2.II.83" på konvolutt sendt til Torpen.  
400
2376 
24 III NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Bergen 9.III.80" på trykksak sendt til Neaples, Italia og returnert. Diverse stempler på baksiden.  
3.000
9021 
24 III NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Horten 26.11.1883" på trykksak sendt til Kristiania.  
1.400
19467 
24 III NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Molde ?.?.1882" på dobbeltvektig trykksak sendt til Smaalenene.  
1.400
21194 
24 III NK 24III - 5 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 4.VII.82" på trykksak sendt til Røraas.  
1.200
9964 
24 III NK 24III(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 20.III.83" på konvolutt sendt via Stavanger til Gjesdal.  
400
4436 
24 IIIa NK 24IIIa - 5 øre skravert stemplet "Chra 6e Byp. 22.5.80" på konvolutt sendt lokalt.  
250
1987 
24 IIIa NK 24IIIa(2) - 5 øre skravert - oppgravert klisje - stemplet "Christiania" (uleselig dato) på konvolutt sendt til Løiten St.  
400
3882 
24 IIIb NK 24IIIb(2) - to enkle 5 øre skravert - høyre merke med oppgravert klisje - stemplet "Elverum 27.8.1888" på konvolutt sendt til Christiania.  
600
14277 
24 IIIb NK 24IIIb(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.VII.82" på konvolutt sendt til Horten. Flekk på konvolutten.  
600
30289 
24 IIIba NK 24IIIba(2) - 5 øre skravert stemplet "Bergen 3.X.81" på konvolutt sendt via Stavanger til Vigmostad.  
350
9936 
24 IIa NK 24IIa - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 11.3.82" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt.  
400
3205 
24 IIb NK 24IIb - 5 øre skravert stemplet "Christiania 16.XI.81" på meget pen komplett trykksak sendt til Porsgrund.  
1.000
15409 
24 IIb NK 24IIb(2) - vannrett par 5 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 11.XII.82" på konvolutt sendt til Dal Jernbanestation.  
900
21115 
24 IIbb NK 24IIbb - 5 øre skravert stemplet "Christiania 5.III.83" på korsbånd sendt til Sverige.  
2.000
3474 
24 Ia NK 24Ia - 5 øre skravert stemplet "Chra 6e Byp. 30.5.87" på konvolutt sendt til lokalt.  
300
9741 
24 Ib NK 24Ib(2) - 5 øre skravert stemplet "Christiania 6.IX.80" på konvolutt sendt til Aarnæs.  
1.200
978 
25 NK 22(2) og 25 - 1 og 10 øre skravert = 12 øre - stemplet "Horten 12.8.1878" på konvolutt sendt til Danmark.  
400
832 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Asker 27.5.1878" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
949 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 9.VI.81" på konvolutt sendt til Kristiania. Omadressert til Horten.  
200
1185 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Melø 29.5.1881" (6 pkt.) på helbrev sendt til Bergen.  
500
2208 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Trondhjem 25.2.1881" på helbrev sendt til Tromsø.  
70
4416 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Grimstad 6.9.1877" på konvolutt sendt til Horten. Merket med variant "Hvit linje forbinder 1 og 0" (v3).  
200
5518 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Bodø 17.4.1880" på brevomslag sendt til Bergen.  
200
5632 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Holden 14.3.1878" på helbrev sendt til Skien.  
250
8157 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christiania 31.V.78" på konvolutt sendt til Horten.  
100
8611 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 22.4.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
8697 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christianssund 28.4.1880" på helbrev sendt til Bergen.  
75
8844 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Hopen 22.3.1878" (4 pkt.) på brevomslag sendt til Bergen.  
300
9284 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Moss 21.1.1879" på konvolutt sendt til Christiania. Adressaten ble ikke funnet. Returnert.  
150
9506 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 19.11.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
400
9513 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 16.11.1880" på konvolutt sendt til Kristiania. Merket med rundt hjørne.  
250
9519 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Tromsø 18.7.1879" på brevomslag sendt til Bergen.  
150
9616 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Volden 25.5.1880" på konvolutt sendt til Nordfjordeidet.  
150
9883 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Stamsund 25.11.1879" (6 pkt.) på brevomslag sendt til Bergen.  
300
10453 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 22.10.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
10732 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Sydbanen No 1 26.V.81" på konvolutt sendt til Horten.  
200
10951 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Ullensvang 29.10.1880" på konvolutt sendt til Kristiania.  
250
11868 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Christiania 6.VI.81" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
70
12311 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Bogøen 14.1.1881" på brevfront sendt til Kristiania.  
200
12800 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Rørosbanen 5.3.1878" på konvolutt sendt til Hørsand.  
450
13372 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Grimstad 10.11.1879" på konvolutt sendt til Christiania.  
100
13504 
25 NK 25 - 10 øre skravert stemplet "Bergen 4.IX.89" på konvolutt sendt til Trondhjem.  
40