Nettbutikk - 22 -
Til innhold nettbutikk

22 -

26429 
22 NK 22 - 1 øre skravert som oppframkering på 5 øre blå brevkort stemplet "Christiania 14.XI.82" og sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Påstemplet "K. OMB" to dager senere.  
450
22971 
22 NK 22, 30 og 51IV - 1 og 50 øre skravert samt 3 øre 20 mm = 54 øre - stemplet "Christiania 17.X.92" på bankobrev sendt til Bjørgen St.  
800
26437 
22 NK 22, og 48(2) - 1 øre skravert og 2 øre på 12 øre = 5 øre - som oppfrankering på 5 øre grønn brevkort - stemplet "Trondhjem 11.XII.89" sendt til England.  
600
27032 
22 BK 7 I t1 - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 18.XI.78" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27033 
22 BK 7 I t1 - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 17.10.1878" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. NK 22 mangler et hjørne.  
150
26882 
22 BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 15.9.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. NK 22 mangler et hjørne.  
150
27015 
22 BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 4.4.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27016 
22 BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 6.X.79" sendt til Danmark.  
250
27096 
22 BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 10.8.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27097 
22 BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 2.5.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
4108 
22 BK 12 - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 4.IV.1888" sendt til Stockholm, Sverige.  
200
26881 
22 BK 12 I - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 25.I.82" sendt til Danmark.  
300
4126 
22 BK 17 s - 5 øre gråblå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 12.IV.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
19061 
22 BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stempletblått "Brevig 21.VII.84" sendt til Stockholm, Sverige.  
300
3073 
22 BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Frederiksstad 29.V.84" sendt til Stockholm, Sverige.  
150
30538 
22 BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Holmestrand 17.10.1883" sendt til Gøteborg, Sverige. Innklipp i kortet nede til venstre.  
150
27211 
22 BK 24 IIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 22.X.83" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27333 
22 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Drammen 22.V.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27334 
22 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christianssand 3.XII.84" sendt til Danmark.  
200
4267 
22 NK 22(2) - 1 øre skravert stemplet "Flatdal 19.1.1893" på lokalbrev sendt til Silgjord. Høyre 1-øre mangler to hjørner.  
1.000
9196 
22 NK 22(2) og 24(2) - vannrette par av 1 og 5 øre skravert = 12 øre - stemplet "Christiania 15.XI.83" på konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
978 
22 NK 22(2) og 25 - 1 og 10 øre skravert = 12 øre - stemplet "Horten 12.8.1878" på konvolutt sendt til Danmark.  
400
4870 
22 NK 22(2) og 37II - 1 øre skravert og 10 øre uskravert = 12 øre - stemplet "Bergen 19.IX.82" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
400
17841 
22 NK 22(3) - vannrett par og enkel 1 øre skravert = 3 øre - stemplet "Christiania 25.VIII.84" på korsbånd sendt til Røraas.  
1.250
8502 
22 NK 22(7) og 23 - 1 og 3 øre skravert = 10 øre - stemplet "Svarstad 26.9.1878" på konvolutt sendt via Laurvig til Fredrikstad.  
800
15717 
22 NK 22(20) - 20 stk. 1 øre skravert i enheter og enkeltmerker - stemplet "Christiania 22.XII.91" på konvolutt sendt til Tyskland.  
3.000
8502 
23 NK 22(7) og 23 - 1 og 3 øre skravert = 10 øre - stemplet "Svarstad 26.9.1878" på konvolutt sendt via Laurvig til Fredrikstad.  
800
2245 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 6.IV.78" på korsbånd sendt til Fredrikstad.  
350
4763 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Hamar 12.11.1883" på trykksak sendt til Vardal.  
300
5545 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 4.1.1877" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
400
5620 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 16.1.1883" på brevkort sendt via Kongsberg til Lunde i Telemark.  
300
5908 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 1e Byp. 11.1.83" på korsbånd sendt til Riisøer.  
400
8152 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 12.4.82" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt.  
250
8730 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Moss 9.IV.84" på brevkort sendt til Røraas.  
450
8731 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 6.5.1878" på kordbånd sendt til Røraas.  
400
8732 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 24.6.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
8733 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 11.5.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
8734 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 16.1.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
8735 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 1.V.82" på trykksak sendt til Røraas.  
600
8737 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 3.V.83" på trykksak sendt til Røros.  
450
8738 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 21.2.1883" på korsbånd sendt til Røros.  
600
8741 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 24.II.1883" på trykksak sendt til Røros.  
600
10165 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Bergen 14.IV.82" på trykksak sendt til Aurland.  
250
10265 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 11.XI.80" på trykksak sendt til Snaasen.  
400
10403 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 26.II.81" på korsbånd sendt til Bergen.  
450
10576 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Throndhjem 9.2.1878" på trykksak sendt til Aalesund.  
200
11196 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christianssund 5.10.1878" på trykksak sendt til Hjørrenfjord.  
250
11712 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 12.10.1880" på korsbånd sendt til Snaasen.  
300
11828 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8e Byp. 12.11.80" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt.  
300
13041 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 27.7.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
13369 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8e Byp. 3.1.83" på korsbånd sendt til Røros.  
450
13371 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 7.V.81" på helbrev sendt til Soon.  
350
13381 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 3.VII.83" på trykksak sendt til Røraas.  
500
13517 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 6.XII.81" på trykksak sendt til Soon.  
350
13518 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 3.X.78" på korsbånd sendt til Røros.  
400
13527 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 24.5.1878" på korsbånd sendt til Røraas.  
400
16207 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Tønsberg 23.4.1879" på korsbånd sendt til Arendal.  
200
17567 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Trondhjem 31.5.1880" på trykksak sendt til Beitstaden.  
500
17845 
23 NK 23 - 3 øre skravert luksus-stemplet "Christiania 24.XII.83" på korsbånd sendt til Røros.  
900
20334 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 26.7.81" på korsbånd sendt til Kristiania.  
300
21014 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Nordbanernes Postexp. 7.V.82" på trykksak sendt til Røros.  
400
21088 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Drammen 17.I.85" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
350
21089 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Drammen 31.I.81" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
400
21090 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 15.II.83" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
350
21091 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 8.1.1877" på korsbånd sendt til Lunde.  
350
21092 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 20.10.81" på korsbånd sendt lokalt.  
350
22867 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Moss 19.I.1877" på korsbånd sendt til Lunde i Telemark.  
450
22868 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 14.VII.83" på trykksak sendt til Hjula Væveri.  
300
22869 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 28.5.78" på korsbånd sendt til Kristiania.  
300
25213 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 22.IX.80" på trykksak sendt til Nærø i Namdal.  
300
25240 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 7.IV.83" på korsbånd sendt til Vigten.  
300
26091 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Christiania 17.XI.81" på trykksak sendt til Vikten.  
300
27984 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 11.2.83" på liten sørgekonvolutt sendt lokalt. Merket har et rundt hjørne.  
100
29432 
23 NK 23 - 3 øre skravert stemplet "Drammen 6.2.1878" på korsbånd sendt via Skien til Lunde Thelemarken.  
250
21121 
23 NK 23 og 25(2) - 3 og 10 øre skravert = 23 øre - stemplet "Christiania 6.XI.78" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
2.500
8868 
23 NK 23(2) - 3 øre skravert stemplet "Tønsberg 7.3.1878" på dobbeltvektig trykksak (brevfront) sendt til Frankrike.  
1.000
683 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 11f Byp. 7.1.80" på konvolutt brukt som melding om ankommet gods sendt lokalt.  
600
1295 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen Py-Post 27.X.83" på konvolutt sendt til Bergen.  
500
2445 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 11.2.80" på fraktbrev sendt til Christiania.  
700
8749 
24 NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Chra 8f Byp. 27.1.78" på konvolutt sendt lokalt.  
200