Nettbutikk - 18 -
Til innhold nettbutikk

18 -

2696 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 3.4.1875" på konvolutt sidestemplet "Chra 8e Byp." semdt til Horten.  
175
2805 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Tønsberg 27.8.1875" på konvolutt sendt til Moss.  
125
2856 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 25.2.1875" på konvolutt sidestemplet "Chra 11f Byp." sendt til Drammen.  
100
3074 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 20.3.1875" på konvolutt sendt til Drammen.  
100
3089 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Tønsberg 18.9.1874" på konvolutt sendt til Horten.  
200
3262 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 11.4.1874" på konvolutt sendt til Grimstad.  
130
3439 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Vaaler i Soløer 10.6.1874" på konvolutt sendt via Kongsvinger til Fredrikstad.  
400
3491 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 10.6.1872" på sørgekonvolutt sidestemplet "Chra 6e Byp." sendt til Horten.  
175
3645 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn luksus-stemplet "Rakkestad 11.8.1874" på helbrev sendt via Christiania til Hemnæs.  
500
3777 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Grimstad 3.9.1877" på konvolutt sendt til Horten.  
200
4011 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Lillesand 21.4.1875" på brevomslag sendt til Christianssand.  
175
4143 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Svarstad 26.9.1875" på konvolutt sendt via Holmestrand til Fredrikstad.  
400
4285 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Tuft 12.8.1875" på konvolutt sendt via Laurvig til Fredrikstad.  
400
4443 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 1.5.1872" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
4605 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Laurvig 25.8.1878" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
4628 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Bergen 24.5.1875" på helbrev sendt til Arendal.  
200
4631 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Moss 14.8.1873" på konvolutt sendt til Fredrikstad.  
125
5396 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 3.11.1874" på helbrev sidestemplet "Chra 3e Byp." sendt til Fredrikstad.  
125
5543 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Tønsberg 1.2.1873" på liten preget konvolutt sendt til Christiania.  
400
6041 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Silgjord 22.1.1873" på helbrev sendt til Hvideseid.  
350
8183 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Hønefos 26.6.1876" på konvolutt sendt til Torpen. Litt medtatt.  
200
8688 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Hamar 23.6.1876" på konvolutt sendt til Kristiania.  
150
8690 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Drammen 15.3.1875" på helbrev sendt til Røraas.  
125
8694 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Aalesund 6.7.1872" på konvolutt sendt til Bergen.  
100
8791 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Hammerfest 22.1.1877" på brevomslag sendt til Bergen.  
200
9127 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Trondhjem 7.7.1874" på sørgekonvolutt sendt til Christiania.  
100
9367 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 26.5.1873" på brevomslag sendt til Bergen.  
100
9626 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Lillehammer 5.7.1874" på konvolutt sendt til Fron.  
150
9926 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 10.6.1876" på konvolutt sidestemplet Chra 11f Byp og sendt til Stavanger.  
100
10107 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet nummer "35" (Brevig) på brevomslag sidestemplet Brevig 25.9.1872 sendt til Ulefos.  
900
10614 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet nummer "35" (Brevig) på konvolutt sidestemplet Brevig 18.4.1874 sendt til Kristiania.  
600
11976 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Stavanger 10.8.1876" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
200
12115 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 21.?.1874" på konvolutt sendt til Børsen.  
100
12116 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 14.5.75" på helbrev sidestemplet "Chra 6e Byp." sendt til Røraas.  
125
12124 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 8.9.1876" på brevomslag sidestemplet "Chra 8e Byp." sendt til Røraas.  
175
12125 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 1.10.1875" på helbrev sidestemplet "Chra 8e Byp." sendt til Røraas.  
125
12127 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 8.1.1875" på helbrev sendt til Røros.  
100
12129 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 15.5.1876" på helbrev sendt til Røraas.  
175
12601 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 5.2.1875" på brevomslag sendt til Bergen.  
100
13040 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Riisøer 6.12.1875" på helbrev sendt til Christiania.  
150
13341 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Trondhjem 7.1.1873" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
14251 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 27.6.1873" på brevomslag sidestemplet "Christiania Bypost" sendt til Christiania.  
125
14295 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Grimstad 7.2.1873" på brevomslag sendt til Arendal.  
175
14489 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Beian 20.5.1873" på brevomslag transittstemplet "Hmrfst B. Hmbrg" 21.5.1873" sendt til Bodø.  
350
15008 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Grue 22.11.1873" på konvolutt sendt til Aasnes Finskog.  
300
15091 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Frederiksstad 5.6.1874" på helbrev sendt til Christiania.  
125
15521 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Stavanger 7.9.1874" på helbrev sendt til Christiania.  
100
15823 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Drammen 12.1.1874" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
15835 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Bergen 10.4.1874" på brevomslag sendt til Christiania.  
100
16450 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 19.2.1873" på brevomslag sendt til Kristiania.  
125
16635 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Gjøvig 18.12.1872" på helbrev sendt til Lillehammer.  
100
17148 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Aamot 17.8.1873" (4 R) på konvolutt sendt til Stange.  
1.000
17707 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Tønsberg 20.3.72" på konvolutt sidestemplet Chra 6e Byp. sendt til Christiania.  
100
17871 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Mandal 2.8.1876" på helbrev sendt til Laurvig.  
200
18194 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Sandvigen 15.7.1872" på helbrev sendt til Grorud Jernbanestation.  
250
18753 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Riisøer 2.5.1873" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
19154 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Hamar 16.8.1872" på konvolutt sendt til Thoten.  
200
19708 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Hamar 13.4.1876" på helbrev sendt til Berger i Elverum.  
100
19730 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Aasnæs 14.7.1876" på konvolutt sendt via Kongsvinger til Christiania.  
200
20341 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Frederiksværn 26.7.1873" på helbrev sendt til Langesund.  
150
21565 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Holmestrand 4.4.1875" på konvolutt sendt til Kristiania.  
200
22064 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 12.9.1874" på konvolutt sendt til Kristiania.  
150
22107 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Tønsberg 15.1.1874" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
24612 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Tromsø 23.12.1872" på brevomslag sendt til Kristiania.  
200
26027 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Aamot 27.2.1874" (4 R) på helbrev sendt til Christiania.  
3.000
26354 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 18.6.1873" på helbrev sendt til Risør.  
150
26411 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 29.4.1872" på helbrev sidestemplet "Chra 3e Byp. 29.4.72" sendt til Charlottenberg, Sverige. Påstemplet "Utilstrækkelig forudbetalt".  
6.000
28357 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Stange 7.11.1872" på brevomslag sendt til Hamar.  
175
29892 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Elverum 18.2.1874" på konvolutt sendt via Christiania til Fredrikstad.  
125
29963 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Levanger 10.9.1872" på brevomslag sendt til Aurland.  
200
29969 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Sande i Jarlsb: 28.6.1878" på konvolutt sendt via Drammen og Laurvig til Laurdal. Rift oppe i konvolutten.  
300
30293 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 23.11.1872" på konvolutt sendt til Laurvig.  
150
30444 
18 NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 12.4.1872" på helbrev sendt til Moss.  
150
16036 
18 NK 18 og 19I(2) - enkel 3 skilling og loddrett par 4 skilling Posthorn = 11 skilling - stemplet "Christiania 25.12.1872" på brevomslag sendt til Langnau, Sveits. 4-skillingene med uvanlig dyp farge.  
5.500
8790 
18 NK 18 og 21 - 3 og 7 skilling Posthorn = 10 skilling - stemplet "Bergen 28.9.1874" på helbrev sendt til Genes (Genova), Italia.  
8.000
20060 
18 NK 18 og 21 - 3 og 7 skilling Posthorn = 10 skilling - stemplet "Bergen 30.4.1875" på meget pent brevomslag sendt via Milano til Genes, Italia.  
7.500
2497 
18 NK 14 og 18(2) - 4 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 10 skilling - stemplet "Throndhjem 7.8.1872" på brevomslag sendt til Christiania.  
4.500
20027 
18 NK 16 II og 18(2) - 1 og 3 skilling Posthorn = 7 skilling - stemplet "Stavanger 12.7.1876" på rekommandert brevomslag sendt til Christianssund. Ankomststemplet på baksiden.  
2.500
3357 
18 NK 18(2) - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 16.2.1874" på konvolutt sendt til Grimstad.  
400
12119 
18 NK 18(2) - loddrett par 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 25.3.1872" på brevomslag sendt til Fredrikstad.  
600