Nettbutikk - 11 -
Til innhold nettbutikk

11 -

15107 
11 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Bergen 10.5.1872" på helbrev sendt via Kjøbenhavn til Svendborg, Danmark.  
750
15398 
11 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 7.6.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
750
27868 
11 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - pent håndskrevet "Fetsund 4/8 69" over merkene på konvolutt sendt via Christiania til Kjøbenhavn, Danmark. Liten rift i konvoluttens nedre høyre hjørne.  
3.500
27205 
11 NK 11 og 18 - 1 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Christiania 28.7.1872" på helbrev sendt til Charlottenberg, Sverige.  
1.200
11514 
11 NK 11(3) - loddrett trestripe 1 skilling 1867 = 3 skilling - stemplet "Chra-Chrssand 16.5.1873" på brevomslag sendt til Arendal.  
3.000
12103 
11 NK 11(3) - vannrett par og enkel 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 1.4.1873" på helbrev sendt til Kragerø. Arkivbrett gjennom paret.  
1.800
20046 
11 NK 11(3) - 1 skilling 1867 stemplet "Porsgrund 27.9.1872" på meget pent helbrev sendt til Christiania.  
1.800
9472 
12 NK 6 og 12 - 2 skilling 1863 og 2 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Frederikshald 10.11.1867" på brevomslag sendt til Sarpsborg. Meget uvanlig kombinasjon av de to utgavene 2-skilling.  
17.000
20041 
12 NK 8 og 12 - 4 skilling 1863 og 2 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Christiania 17.5.1867" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Konvolutten med småskader i nedre kant.  
1.200
20040 
12 NK 11 og 12 - 1 og 2 skilling 1867 = 3 skilling - stemplet "Hamar 8.5.1870" på helbrev sendt via Christiania 11.5.1870 til Borge Formandskap. Dekorativt.  
3.000
3858 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania Bypost 26.9.1867" på helbrev sendt lokalt.  
800
3869 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania Bypost 11.4.1868" på helbrev sendt til lokalt.  
800
12098 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 6e Byp. 10.5.71" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.200
12099 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 8f Byp. 3.7.69" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.200
14595 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 6E Byp. 25.7.1871" på meget pent helbrev sendt lokalt.  
1.800
17814 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 8f Byp. 3.6.69" på brevomslag sendt lokalt.  
2.500
17815 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania Bypost 23.5.1868" på brevomslag sendt lokalt.  
1.400
17816 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania Bypost 5.5.1868" på brevomslag sendt lokalt. Attest : F.C.M.  
1.500
18697 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 13.11.1872" på konvolutt sendt til Røraas.  
1.500
22816 
12 NK 12 - 2 skilling 1867 stemplet "Chra 6e Byp. 6.12.71" på trykksak sendt til Christiania.  
1.500
11079 
12 NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 12.12.1871" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Rift i toppen av brevet.  
1.500
17829 
12 NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Throndhjem 19.8.1870" på brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med små kvalitetsamnerkninger.  
1.600
10301 
12 NK 12 og 14 - 2 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Frederikshald 25.4.1869" på ufullstendig brevomlag sendt til Sverige.  
750
24056 
12 NK 12, 14 og 15(3) - 2, 4 og vasnnrett trestripe 8 skilling 1867 = 30 skilling - stemplet "Holden 5.4.1869" på dekorativt dobbeltvektig brevomslag transittstemplet "Skien 5.4.1869" sendt til La Rochelle, Frankrike.  
11.000
9173 
12 NK 12 og 14(2) - enkel 2 skilling og vannrett par 4 skilling 1867 = 10 skilling - stemplet "Christiania 27.12.1869" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Konvolutten er sprettet opp og mangler en "flapp".  
2.000
17830 
12 NK 12 og 15b - 2 og 8 skilling 1867 = 10 skilling - stemplet "Christiania 23.6.1869" på helbrev sendt via Sandøsund til Tyskland.  
2.000
10767 
12 NK 12 og 18 - 2 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 5 skilling - stemplet "Christiania 5.4.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
1.500
1178 
12 NK 12(2) - loddrett psr 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 22.1.1868" på konvolutt sendt til Næs I Hallingdal. Merkene med kvalitetsanmerkninger grunnet plasseringen.  
600
4176 
12 NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 9.6.1871" på konvolutt sendt til Tønsberg.  
800
8757 
12 NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 16.9.1871" på konvolutt sendt til Eidsvold.  
700
12095 
12 NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 19.11.1870" på helbrev sendt til Kragerø. Arkivbrett.  
900
12100 
12 NK 12(2) - 2 skilling 1867 stemplet "Tønsberg 30.11.1870" på brevomslag sendt til Drammen.  
1.500
12101 
12 NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 21.6.1871" på helbrev sendt til Bergen.  
1.400
12189 
12 NK 12(2) - vannrett par 2 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Christiania 13.2.1871" på helbrev sidestemplet "Chra 8f Byp." sendt til Elverum.  
1.750
17817 
12 NK 12(2) - loddrett par 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 8.12.1859" på brevomslag sendt til Laurvig.  
2.000
20021 
12 NK 12(2) - 2 skilling 1867 stemplet "Christiania 18.11.1870" på brevomslag sendt via Chra 6E Byp. 18.11.70 til Skydsmo. Svak arkivbrett gjennom det ene merket og brevomslaget.  
1.000
20043 
12 NK 12(2) - 2 skilling 1867 - vannrett par omvendt fullstemplet "Elverum 15.10.1871" på meget pen konvolutt sendt til Christiania.  
2.200
6223 
12 NK 12(4) - 2 skilling 1867 = 8 skilling stemplet "Drammen 22.10.1870" på dobbeltvektig brevomslag sendt til Christiania. Vertikal arkivbrett berører ikke merkene, men de to høyre merkene med litt ujevn tagging på grunn av plassering i brevets ytterkant.  
3.000
11079 
13 a NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 12.12.1871" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Rift i toppen av brevet.  
1.500
17829 
13 a NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Throndhjem 19.8.1870" på brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med små kvalitetsamnerkninger.  
1.600
12102 
13 b NK 11 og 13b - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Christiania 13.2.70" på litt medtatt helbrev sendt til Kragerø.  
2.000
12104 
13 b NK 11 og 13b - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Christiania 11.2.1870" på litt medtatt helbrev sendt til Kragerø.  
1.500
20034 
13 b NK 11, og 13 - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - hvert merke vakkert fullstemplet "Bergen 21.12.1869" på sørgebrevomslag sendt til Sogn. Dekorativ og uvanlig kombinasjon på innenlandsbrev.  
3.500
4848 
13 b NK 13b - 3 skilling 1867 stemplet "Holmestrand 16.4.1872" på brevomslag sendt til Christiania.  
1.200
11122 
13 b NK 13b - 3 skilling 1867 stemplet "Balstad 31.1.1872" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
1.500
23088 
13 b NK 13b - 3 skilling 1867 stemplet "Børsen 24.1.1872" på helbrev sendt til Throndhjem.  
3.000
24569 
13 b NK 13b(2) og 15 - vannrett par 3 skilling samt enkel 8 skilling 1867 = 14 skilling - stemplet "Christiania 22.4.1870" på konvolutt transittstemplet "Hull Ship-Letter AP 25 70" sendt til Leeds, England.  
4.500
12137 
14 NK 6 og 14 - 2 skilling 1863 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Bergen 29.8.1867" på konvolutt sendt til Sverige. Uvanlig kombinasjon.  
5.000
9551 
14 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - blekk-kryssete merker på brevomslag med håndskrevet påtegening "Søgne 7/2-70" - transittstemplet "Christianssand" og "Christiania Omk." og sendt via Struer og Lemvig tik Vestervig, Danmark.  
6.500
10472 
14 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 12.9.1870" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
14291 
14 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 18.10.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
750
15107 
14 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Bergen 10.5.1872" på helbrev sendt via Kjøbenhavn til Svendborg, Danmark.  
750
15398 
14 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 7.6.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
750
27868 
14 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - pent håndskrevet "Fetsund 4/8 69" over merkene på konvolutt sendt via Christiania til Kjøbenhavn, Danmark. Liten rift i konvoluttens nedre høyre hjørne.  
3.500
10301 
14 NK 12 og 14 - 2 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Frederikshald 25.4.1869" på ufullstendig brevomlag sendt til Sverige.  
750
24056 
14 NK 12, 14 og 15(3) - 2, 4 og vasnnrett trestripe 8 skilling 1867 = 30 skilling - stemplet "Holden 5.4.1869" på dekorativt dobbeltvektig brevomslag transittstemplet "Skien 5.4.1869" sendt til La Rochelle, Frankrike.  
11.000
295 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 13.7.1871" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
554 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 11.12.1871" på konvolutt sidestemplet "Chra 1e Byp." sendt til Linkjøping, Sverige.  
450
563 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 29.9.1869" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
2092 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Hønefos 25.9.1871" på konvolutt sendt til Kristiania.  
200
3033 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Eidsvold 19.2.1871" (d) på helbrev sendt til Christiania.  
400
3219 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Flekkefjord 21.12.1870" på helbrev sendt til Christiania.  
500
3998 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Hamar 9.10.1869" på helbrev sendt til Storelvdalen.  
150
4639 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 20.5.1871" på brevomslag sendt til Moss og omadressert til Fredrikstad. Omslaget er påstemplet "Utilstrækkelig forudbetalt". Merket er skadet i toppen grunnet plasseringen.  
3.000
5623 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 20.10.1867" på brevomslag sidestemplet Christiania Bypost til Drøbak.  
150
8265 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 17.6.1869" på brevomslag sendt til Tysnæs.  
150
8349 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 17.2.1868" på konvolutt sendt til Hamar.  
150
8685 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Aalesund 2.5.1871" på konvolutt sendt til Bergen. Småskader i konvolutten.  
100
8686 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Arendal 14.6.1869" på konvolutt sendt til Christiania.  
200
8862 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Skien 23.11.1870" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
175
9147 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Lillehammer 10.3.1869" på brevomslag sendt til Kristiania.  
100
9263 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Heggen 29.11.1871" på brevomslag sendt via Drammen til Kristiania.  
400
9295 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Eidsberg 9.4.1870" på brevomslag sendt via Sarpsborg til Frederikstad.  
350
9315 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 20.1.1871" på brevomslag sendt til Gøtheborg, Sverige.  
350
10638 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Heggen 9.7.1868" (4 pkt.) på helbrev sendt via Drammen til Son.  
300
10801 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Løiten 6.1.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
500
10832 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 27.4.1870" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
11000 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Drammen 15.6.1868" på konvolutt sendt til Christiania.  
150
11172 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 1.1.1866" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
11763 
14 NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Sarpsborg 1.6.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
250