Nettbutikk - 8 -
Til innhold nettbutikk

8 -

14518 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 25.2.1866" på brevomslag sendt til Stange.  
200
14829 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 2.11.1864" på helbrev sendt til Christiania.  
150
15624 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Stavanger 3.5.1866" på helbrev sendt til Bergen.  
200
16160 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 1.9.1866" på helbrev sendt til Egersund.  
150
16184 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 22.7.1869" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
200
16212 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 23.5.1866" på helbrev sidestenmplet rød Christiania Bypost sendt til Egersund.  
200
16221 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 14.11.1864" på helbrev sendt til Egersund.  
150
16283 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Levanger 3.10.1869" på helbrev sendt til Throndhjem.  
150
16396 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Arendal ?.7.1864" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
17033 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 - blekk-krysset merke på helbrev med håndskrevet påtegning "Lille Elvedalen 9.2.1865" og sendt til Røraas.  
1.200
17042 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 med blekk-kryss på konvolutt med håndskrevet påtegning"Onsø 18.8" sidestemplet "Frederikstad 18.8.1866" og sendt til Christiania.  
800
17530 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 17.8.1868" på konvolutt (som er laget av en telegramblankett) sendt til Sarpsborg.  
150
18158 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 16.9.1869" på brevomslag sendt til Molde.  
125
18160 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Stavanger 28.1.1867" på brevomslag sendt til Trondhjem.  
150
18278 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Drammen 11.7.1867" på brevomslag sendt til Ringerige.  
250
18294 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Drammen 5.4.1867" på konvolutt sendt til Stange.  
150
18549 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Frederikshald 11.5.1865" på brevomslag sendt til Sarpsborg.  
200
18772 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Hamar 11.7.1866" på brevomslag sendt til Stange.  
150
18875 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Porsgrund 26.4.1867" på brevomslag sendt til Christiania.  
250
19153 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 26.9.1865" på brevomslag sendt til Christiania.  
150
19909 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 9.8.1866" på brevomslag sendt til Tromsø.  
150
20078 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Throndhjem 9.6.1869" på helbrev sendt til Tromsø.  
150
22090 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Tønsberg 16.7.1867" på brevomslag sendt til Moss.  
175
22864 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Namsos 23.7.1864" på helbrev sendt til Throndhjem.  
200
22917 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 24.3.1866" på helbrev sendt til Ringsager.  
175
23075 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christianssund 26.9.1864" på konvolutt sendt til Throndhjem.  
350
23076 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christianssund ?.9.1866" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
200
23078 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Levanger 7.12.1866" på brevomslag sendt til Throndhjem.  
750
23505 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Drammen 31.10.1867" på konvolutt sendt til Hamar.  
200
24082 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 - blekk-krysset merke på brevomslag med håndskrevet påtegning "Heggen 15/7-67" sendt til Nørstad på Ringerike.  
1.500
25190 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Kragerø 22.7.1864" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
25191 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Løiten 1.7.1867" (d) på brevomslag sendt til Christiania.  
450
25519 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Melø 27.6.1869" (8 pkt.) på helbrev transittstemplet "Hmrfst A. Hmbrg 28.6.1869". Addressatens navn og adresse er klippet bort.  
1.500
25658 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Horten 24.3.1866" på brevomslag (mangler sideklaffer) sendt til Christiania.  
200
26348 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Stavanger 18.1.1866" på rekommandert konvolutt sendt til Christiania.  
350
26934 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 3.1.1867" på rekommandert konvolutt sendt til Stranda.  
350
27893 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Hamar 3.1.1866" på brevomslag sendt til Christiania.  
150
28122 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Bergen 23.10.1869" på helbrev datert "Aalesund 19. october 1869" med håndskrevet påtegning "pr. Ganger Rolf" sendt til Bergen.  
4.000
29250 
8 NK 8 - blekk-krysset 4 skilling 1863 på konvolutt påtegnet "Skibladner 26/10" (1864) sendt til Christiania.  
7.000
30217 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Levanger 29.1.1866" (4 pkt.) på konvolutt sendt til Ytterøen.  
450
30219 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Merager 12.9.1865" (5 pkt.) på helbrev sendt til Trondhjem.  
800
30247 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Kjeø 18.8.1867" (8 pkt.) på pent helbrev sendt til Tromsø.  
1.200
30307 
8 NK 8 - 4 skilling 1863 stemplet "Lillehammer 7.1.1865" på brevomslag sendt til Gjøvig.  
250
8777 
8 NK 8 og 10 - 4 og 24 skilling 1863 = 28 skilling - stemplet "Christiania 5.11.1867" på konvolutt sendt via Hamburg til St.louis, U.S.A. Påstemplet rødt "Hamburg Packet NOV 89 Paid 3".  
15.000
20041 
8 NK 8 og 12 - 4 skilling 1863 og 2 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Christiania 17.5.1867" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Konvolutten med småskader i nedre kant.  
1.200
19049 
8 NK 8(2) - vannrett par 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 22.3.1869" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
800
25424 
8 NK 8(2) - blekk-krysset vannrett par 4 skilling 1863 på brevomslag med hånskrevet påtegning "Sande 28/9" (1866) sendt til Christiania.  
600
8778 
8 NK 2 og 8(6) - 2 skilling Oscar og loddrett 6-blokk 4 skilling 1863 (plate I) = 26 skilling - stemplet "Frederikshald 21.4.1865" på brevomslag sendt via Sandøsund til Amiens, Frankrike.  
70.000
18644 
8 IIa NK 8IIa(4) og 11 - fireblokk 4 skilling 1863 samt enkel 1 skilling 1867 = 17 skilling - stemplet "Throndhjem 22.5.1869" på brevomslag sendt via Sandøsund til London, England. Attest: F.C.M.  
55.000
11526 
8 IIb NK 8Ia og 8IIb - to stk 4 skilling 1863 (plate I og II) = 8 skilling - stemplet "Sandøsund 23.8.1863" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Transittstempel "Sandøsund" i stenskrift samt to forskjellige Kjøbenhavn-stempler på baksiden. Uvanlig med to forskjellige plater av NK 8 på samme brev. Attest.  
4.000
11526 
8 Ia NK 8Ia og 8IIb - to stk 4 skilling 1863 (plate I og II) = 8 skilling - stemplet "Sandøsund 23.8.1863" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Transittstempel "Sandøsund" i stenskrift samt to forskjellige Kjøbenhavn-stempler på baksiden. Uvanlig med to forskjellige plater av NK 8 på samme brev. Attest.  
4.000
9176 
9 NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Tvedestrand 21.6.1864" på brevomslag sendt til Arendal.  
1.000
17050 
9 NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Christiania 11.5.1868" på konvolutt sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet på baksiden.  
1.200
20050 
9 NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Frederikshald 29.7.1867" på pent brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet.  
1.500
27859 
9 NK 9 og 10 - 8 og 24 skilling 1863 = 32 skilling - stemplet "Bergen 14.6.1864" på pent helbrev sendt via Hamburg og Forbach til Genes, Italia. Attest: Witschi.  
16.500
9475 
9 NK 6 og 9(2) - 2 og loddrett par 8 skilling 1863 = 18 skilling - stemplet "Christiania 15.4.1867" på brevomslag sendt via Svinesund til England.  
11.000
12471 
9 NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 = 16 skilling - stemplet "Tønsberg 18.11.1867" på brevomslag sendt via Kiel til Königsberg, Tyskland. Svak arkivbrett berører ingen vitale deler.  
3.000
21892 
9 NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 stemplet "Bergen 28.11.1866" på helbrev sendt via Christiania og Hamburg til Bremen, Tyskland.  
2.300
30608 
9 NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 = 16 skilling - stemplet "Tønsberg 11.4.1867" på brevomslag sendt via Sandøsund og Kiel/Hamburg til Königsberg, Tyskland.  
4.000
8792 
10 NK 2 og 10 - 2 skilling Oscar og 24 skilling 1863 = 26 skilling - stemplet "Christiania 14.6.1864" på litt ufullstendig brevomslag sendt via Sandøsund til St. Brieux, Frankrike. God stempeldokumentasjon på for og bakside. Attest : Finn Aune (1998).  
7.500
10879 
10 NK 2 og 10 - 2 skilling Oscar og 24 skilling 1863 = 26 skilling - stemplet "Skien 18.7.1864" på brevomslag sendt til Libourne, Frankrike. 24-skillingen har vært delt fra før påsetting.  
4.500
8777 
10 NK 8 og 10 - 4 og 24 skilling 1863 = 28 skilling - stemplet "Christiania 5.11.1867" på konvolutt sendt via Hamburg til St.louis, U.S.A. Påstemplet rødt "Hamburg Packet NOV 89 Paid 3".  
15.000
27859 
10 NK 9 og 10 - 8 og 24 skilling 1863 = 32 skilling - stemplet "Bergen 14.6.1864" på pent helbrev sendt via Hamburg og Forbach til Genes, Italia. Attest: Witschi.  
16.500
18644 
11 NK 8IIa(4) og 11 - fireblokk 4 skilling 1863 samt enkel 1 skilling 1867 = 17 skilling - stemplet "Throndhjem 22.5.1869" på brevomslag sendt via Sandøsund til London, England. Attest: F.C.M.  
55.000
206 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Bergen ??.5.1869" på korsbånd sendt til Tromsø.  
700
8680 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Haugesund 20.7.1869" på brevomslag sendt via Molde til Surendalen.  
600
8681 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christianssand 12.12.1870" på trykksak sendt til Fevig.  
700
11860 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Frederikshald 20.4.1873" på trykksak sendt til Sarpsborg.  
900
16357 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Tønsberg 18.7.1868" på brevomslag sendt til Christiania.  
700
17007 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 14.2.1873" på korsbånd sendt til Røraas.  
700
17313 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 21.6.1869" på trykksak sendt til Tromsø.  
600
19233 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 20.7.1869" på meget pen trykksak sendt til Elverum.  
700
20049 
11 NK 11 - 1 skilling 1867 stemplet "Christiania 21.2.1873" på meget pen trykksak sendt til Arendal.  
1.000
20040 
11 NK 11 og 12 - 1 og 2 skilling 1867 = 3 skilling - stemplet "Hamar 8.5.1870" på helbrev sendt via Christiania 11.5.1870 til Borge Formandskap. Dekorativt.  
3.000
12102 
11 NK 11 og 13b - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Christiania 13.2.70" på litt medtatt helbrev sendt til Kragerø.  
2.000
12104 
11 NK 11 og 13b - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - stemplet "Christiania 11.2.1870" på litt medtatt helbrev sendt til Kragerø.  
1.500
20034 
11 NK 11, og 13 - 1 og 3 skilling 1867 = 4 skilling - hvert merke vakkert fullstemplet "Bergen 21.12.1869" på sørgebrevomslag sendt til Sogn. Dekorativ og uvanlig kombinasjon på innenlandsbrev.  
3.500
9551 
11 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - blekk-kryssete merker på brevomslag med håndskrevet påtegening "Søgne 7/2-70" - transittstemplet "Christianssand" og "Christiania Omk." og sendt via Struer og Lemvig tik Vestervig, Danmark.  
6.500
10472 
11 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 12.9.1870" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
14291 
11 NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 18.10.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
750